báo cáo thực hành cơ sở thiết kế nhà máy đề tài thiết kế nhà máy sản xuất dầu ăn tinh chế từ dầu thô năng suất 500kg giờ

102 620 2
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2015, 15:23

. -Tổng quan sản phẩm và nguyên liệu -Tính toán cân bằng vật chất THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU ĂN TINH CHẾ TỪ DẦU THÔ Năng suất 500kg dầu thô/ giờ Báo cáo thực hành Cơ sở thiết kế nhà máy GVHD:. khó khăn trong việc sản xuất ở khí hậu nhiệt đới. - Sự hợp tác hóa: - Nhà máy hợp tác với các nhà máy khác nằm trong khu công nghiệp như công ty nhựa, công ty bao bì, nhà máy khí nén, nhà máy. nghiệp trong nước sản xuất bốn loại sản phẩm dầu thực vật chính (dầu ăn, dầu salad, dầu dinh dưỡng và dầu rắn) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người và của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực hành cơ sở thiết kế nhà máy đề tài thiết kế nhà máy sản xuất dầu ăn tinh chế từ dầu thô năng suất 500kg giờ, báo cáo thực hành cơ sở thiết kế nhà máy đề tài thiết kế nhà máy sản xuất dầu ăn tinh chế từ dầu thô năng suất 500kg giờ, báo cáo thực hành cơ sở thiết kế nhà máy đề tài thiết kế nhà máy sản xuất dầu ăn tinh chế từ dầu thô năng suất 500kg giờ, Tình hình sản xuất và tiêu thụ dầu tại Việt Nam [2], Thiết lập hệ số quan trọng cho từng yếu tố và tính toán, Đánh giá SWOT cho địa điểm nhà máy, Cho điểm từng yếu tố cho từng địa điểm, Bảng 18: Bảng cho điểm từng yếu tố của các thành viên trong nhóm, Lựa chọn địa điểm cuối, Hình 3: Bản đồ qui hoạch chung, QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU LẠC TINH CHẾ TỪ DẦU THÔ, Thuyết minh quy trình sản xuất dầu tinh luyện:, Bảng 20: Số ngày, số ca, số giờ sản xuất của nhà máy, Tính toán cân bằng vật chất, Tính nguyên vật liệu phụ, TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG, Công đoạn gia nhiệt, TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ, Thiết bị rửa sấy, Thiết bị khử mùi, Thiết lập mặt bằng nhà máy, TÍNH TOÁN ĐIỆN, NƯỚC, Bảng 43: Tính toán điện dùng do máy móc, thiết bị trong tháng 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn