Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4-5 tuổi

8 4,748 29
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 11:22

Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4-5 tuổi Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3- 4 - 5 tuổi. A. Phần I: Đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài. Giáo dục - Đào tạo là một trong những công tác đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm hàng đầu một đất nớc có văn minh giầu đẹp kinh tế phát triển mạnh hay không phần lớn phụ thuộc vào giáo dục - Đào tạo của đất nớc đó. Chính vì thế Đảng đã giao cho ngành giáo dục - Đào tạo trực tiếp giữ vai trò chính trong việc đào tạo con ngời. Nh chúng ta đã biết muc tiêu của giáo dục từ Mầm non trở lên, là hình thành cho trẻ những chức năng tâm lý, năng lực và nhân cách ban đầu và chuẩn bị cho trẻ những kiến thức sơ đẳng rồi đi đến những kiến thức cơ bản hiện đại và phù hợp với thực tiễn của nớc ta. Đồng thời rèn cho trẻ có một hệ thống kỹ năng, kỹ sảo để trẻ nhớ lâu và kỹ hơn. Để đạt đợc những mục tiêu đó hiện nay ở ngành học Mầm non đang đẩy mạnh đổi mới phơng pháp dạy học. Riêng dạy học môn toán dựa vào những hoạt động tích cực chủ động sáng tạo của học sinh với sự trợ giúp hợp lý của các hình thức tổ chức dạy học là chủ thể tích cực cô là ngời tạo ra cơ hội hớng dẫn trẻ gợi mở các hoạt động tìm tòi khám phá. Thật vậy, trong thực tế mỗi con ngời sinnh ra ai cũng phải trải qua quá trình giáo dục về mọi mặt đó là quá trình không ngừng học tập, rèn luyện, tu d- ỡng. Nói đến giáo dục tự giáo dục cho từng giai đoạn, theo từng lứa tuổi. Trên đây đã không quên đến chơng trình giáo dục Mầm non nói chung và chơng trình giáo dục mẫu giáo 3- 4-5 tuổi nói riêng. Trong môn học và đã không quên môn toán là môn khoa học nghiên cứu nó đã xác định rõ của một thế giới hiện thực nh quan hệ số lợng, cân đo những đối tợng nh vậy rất trừu tợng khái quát với đặc điểm của môn toán. Nh vậy cần phải có phơng pháp phù hợp làm sao cho mỗi gìơ học toán để trẻ nhớ lâu hơn và kỹ hơn những kiến thức. Đặc biệt là với toán của trẻ Mẫu giáo 3- 4-5 tuổi bài nọ liên quan đến bài kia và đặc trng cho lứa tuổi Mầm non là Chơi mà học, học mà chơi . Bởi vậy trò chơi toán học giữ một vai trò quan trọng và cần thiết là đợc coi là thành phần chính trong nội dung dạy học trò chơi làm tăng tính chất thoải mái vui tơi trong học tập kích thích sự hứng thú, nâng cao tính tích cực của t duy trẻ. Trong giảng dạy thực tế trên lớp tôi nhận thấy đối với tiết toán học sinh th- ơng không thích học bởi bản chất của môn học này vừa khó và vừa khô khan học sinh ít đợc chơi, có trò chơi thờng chỉ là những trò chơi củng cố. Tôi chợt nghĩ mình cần phải làm nh thế nào để học sinh hào hứng đón đợi giờ học toán nh những giờ học khác, làm thế nào để học sinh nhớ đợc kiến thức của bài sâu hơn xuất phát từ những lý do trên tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài: Toán học và các trò chơi cho trẻ Mầm non . 2. Mục đích chọn đề tài. Với mục đích bớc đầu tìm hiểu thực trạng của môn toán và việc áp dụng các trò chơi trong việc dạy học để nâng cao chất lợng học tập từ đó tôi vận dụng kiến thức đã học và qua học hỏi để nghiên cứu và áp dụng trò chơi vào các tiết dạy học toán nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong môn học toán cho phù hợp với mục đích giáo dục và trình độ nhận thức của trẻ trong trờng Mầm non. 3. Đối tợng phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu đề tài toán học và các trò chơi cho trẻ 3- 4-5 tuổi. Học sinh trờng Mầm non Ta Gia Học sinh lớp Mẫu giáo Bản Huổi Cầy 4. Đặc điểm tình hình. Tổng số: 15 học sinh. Trong đó trẻ: 5 tuổi: 3 4 tuổi: 7 3 tuổi: 5 100% là dân tộc HMông. a. Thuận lợi: Ban giám hiệu thờng xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của lớp. 2 Trởng bản cùng các bậc phụ huynh luôn có tinh thần đoàn kết giúp đỡ cô giáo trong việc huy động trẻ ra lớp. b. Khó khăn: Do trẻ có nhiều độ tuổi ghép lại nêm việc nhận thức của trẻ còn hạn chế. Một số trẻ bắt đầu đến lớp nên còn quấy khóc nhiều có phần ảnh hởng đến việc dạy học của cô giáo. Trẻ 100% là con dân tộc nên trẻ còn nói ngọng, một số trẻ còn cha biết nói Tiếng việt nên việc học tập cha có hiệu quả. Lớp học còn phải học nhà tạm nên cha có điều kiện cho trẻ hoạt động thoả đáng. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. a. Đối với giáo viên. Cần có kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng. Nghiên cứu kỹ nội dung của từng loại bài trong toán học sao cho phù hợp. Nắm rõ và làm nổi bật kiến thức trọng tâm của bài học toán. Truyền thụ kiến thức chính xác của môn học. Ra vào lớp đúng giờ, giảng dạy nhiệt tình, có đồ dùng trực quan. b. Đối với học sinh: Đi học chuyên cần. Trong lớp chú ý nghe cô. 6. Các phơng pháp nghiên cứu. - Khảo sát điều tra đúc rút kinh nghiệm vận dụng vào thực tế. - Tìm hiểu sự hứng thú và đặc điểm nhận thức của trẻ Mầm non về phơng pháp dạy toán và trò chơi toán học. - Phơng pháp áp dụng các trò chơi trong môn toán và hứng thú của trò chơi toán học đối với học sinh. - Đề xuất các biện pháp đa trò chơi dạy học toán vào tiết học một cách hợp lý nhằm phát huy hiệu quả của phơng pháp trò chơi trong dạy học toán. - Phơng pháp đánh giá kết quả. B. Phần II: Giải quyết vấn đề. 3 1. Một số vấn đề chung về môn toán học và phơng pháp trò chơi dạy toán trẻ mẫu giáo. a. Vài nét về đặc điểm nhận thức học toán của trẻ. - Học sinh mầm non nói chung và học sinh Mẫu giáo nói riêng, thờng sự tri giác trên tổng thể sự chú ý không chủ định còn chiếm u thế sự chú ý này cha bền vững, sự chú ý này thờng hớng ra bên ngoài, cha có khả năng hớng vào bên trong trí nhớ trực quan hình tợng và trí nhớ máy móc phát triển hơn trí nhớ máy móc hình tợng, hình ảnh cụ thể là các câu chữ khô khan. - Trí tởng tợng còn tản mạn ít có tính chất còn chịu tác động nhiều của hứng thú, kinh nghiệm sống và mẫu hình đã biết. b. Phơng pháp chủ yếu khi dạy toán ở trờng Mầm non. * Hình thành các biểu tợng toán sơ đẳng cho trẻ. - Dạy trẻ đếm, biết so sánh ít nhiều. - Dạy trẻ biết thực hành theo tốc độ đơn giản về chiều cao của 3 đối tợng. - Trẻ nhận biết gọi tên các hình và mầu sắc. - Xác định vị trí của vật với các hớng cơ bản của bạn và của mình, nh phía trên, phải, trái, trớc, sau. Với các mục tiêu đó khi dạy môn toán việc sử dụng phơng pháp trực quan đợc áp dụng nhiều, ngoài ra còn phơng pháp quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp và phơng pháp không thể thiếu đợc là phơng pháp dạy học môn toán rất phù hợp với đặc điểm tâm lý và trò chơi giữ vai trò quan trọng và đợc coi là một phần trong nội quy dạy học làm tăng tính chất tập kích thích hứng thú, nâng cao tính tích cực. c. Trò chơi dạy học toán. - Trò chơi dạy học toán là một phơng pháp và là hình thức tổ chức dạy học góp phần phát huy tính tích cực của học sinh và làm cho việc dạy học toán có kết quả cao gây hứng thú học tập cho học sinh có tác dụng củng cố khắc sâu, và mở rộng và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt sáng tạo góp phần giáo dục học 4 sinh qua trò chơi toán học cần lựa chọn tổ chức các trò chơi trong các giờ học toán cho phù hợp. d. Trò chơi học tập là trò chơi có mục đích và rõ nét vừa là phơng pháp vừa là hình thức dạy học thấy hấp dẫn, thích hợp với đặc điểm tâm sin h lý của lứa tuổi Mầm non. - Trò chơi góp phần giải quyết tốtg mâu thuấn việc trẻ muốn độc lập, tự chủ, thích làm ngời lớn với khả năng tự có của bản thân. - Qua trò chơi trẻ đợc học tập làm thử đồn tình tích cực suy nghĩ để khẳng định mình từ đó có thể hình thành đợc nhân cách rèn tính trung thực tinh thần hợp tác tập thể tự tin khéo léo, linh hoạt và sáng tạo trẻ đợc chơi khi học và học khi chơi . 2. Phân loại trò chơi và cách thức. a. Phân loại trò chơi. b. Cách thức. - Nêu tên trò chơi. - Giới thiệu trò chơi - làm mẫu chơi thử. - Tiến hành chơi: cá nhân - nhóm - tập thể. - Đánh giá - xếp loại. 3. Giới thiệu một số trò chơi toán học. * Trò chơi tìm đúng nhà. a. Chuẩn bị: Có 3 ngôi nhà: 1 nhà dán một chấm tròn. Nhà thứ 2 gián 2 chấm tròn. Nhà thứ 3 gián 3 chấm tròn. - Số lợng đủ mỗi trẻ 1 thẻ và cho trẻ quan sát thẻ trên tay và qua sát nhà có số chấm tròn giống trên tay cô và trẻ vừa đi vừa hát khi nghe tìn hiệu tìm nhà thì trẻ tìm nhanh vẽ nhà của mình. 4. Vài nét về sự hứng thú của học sinh. Khi ta thấy một học sinh thật sự có sự hứng thú với môn toán là ta đã nhận ra rằng trẻ này đã có ý thức và hiểu rõ ý nghĩa của môn học đối với bản thân 5 mình. Đồng thời trẻ ấy cũng có tình cảm đặc biệt với môn học và học tập say sa để đạt đợc kết quả cao. 5. Quan điển cá nhân. Tôi nghĩ với trẻ mầm non hoạt động vui chơi là chủ đạo, chính vì thế trẻ đ- ợc học trong lúc chơi và ngợc lại trẻ đợc vui chơi trong lúc học vì thế nên dù học hay chơi thì trẻ vẫn phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn. vui chơi cho trẻ vui vẻ thoải mái, trẻ đợc chơi các trò chơi chọn lọc và xuất hiện các trò chơi mới. Những trò chơi đợc vận dụng vào kiến thức môn toán những trò chơi sau những bài học đợc sự tổ chức của cô tác động đến tri thức của trẻ góp phần làm cho tâm hồn trẻ thêm phong phú cuộc sóng của trẻ thêm tơi sáng, lành mạnh hơn những trò chơi đã đi vào chức năng nh một hình thức hoạt động tạo ra sự thoải mái vui vẻ, không làm cho trẻ bị ức chế trong qua trình học tập kéo dài. Duy trì tính tích cực học tập của môn toán của trẻ Mầm non với tính chất này là phơng pháp dạy học qua trò chơi học sinh sẽ đợc củng cố kiến thức bằng hình thức chơi mà học . 6. Những kết quả điều tra khảo sát thực tế. a. Một số thông tin ban đầu về việc học toán qua tổ chức trò chơi cho trẻ lớp ghép trờng Mầm non Ta Gia. Sau khi nhận lớp qua thực tế giảng dạy của đầu năm học đã kiểm tra khảo sát chất lợng học sinh cụ thể nh sau: Thực trạng về việc tổ chức trò chơi dạy toán. Năm học Lớp TSHS Xếp loại Giỏi Khá TB Yếu 2008 - 2009 Mẫu giáo 3- 4 - 5 tuổi 15 Đầu năm 1 10 4 Kỳ I Một số trẻ mới đến lớp còn khóc nhiều nên việc nhận thức của trẻ còn nhiều hạn chế. - Trẻ có nhiều độ tuổi khác nhau nên việc nhận thức của trẻ không đồng đều. 6 - Sau một học kỳ, tôi thấy chất lợng môn toán đã tăng lên rõ rệt so với đầu năm các giờ toán đã đợc tổ, đánh giá % trẻ nhận thức đợc bài. - Sử dụng trò chơi toán học vào tiết học toán đã đa lại những kết quả đáng khích lệ trẻ hăng hái học toán hơn, giờ toán trở nên sôi nổi nh các giờ học khác trẻ nhớ kiến thức lâu hơn qua các trò chơi và rất mong đợc chơi thật nhiều các trò chơi toán học. 7. Giải pháp. Muốn đạt đơc vấn đề nêu trên một cách có hiệu quả bản thân cô giáo phải là ngời tâm huyết với nghề, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình với công việc có dự chuẩn bị bài chu đáo và nhận thức rõ về vấn đề cần thực hiện có nh vậy chất lợng mới đợc từng bớc đi lên. - Giáo viên cần nghiên cứu kỹ tài liệu, soạn giáo án để tìm ra trò chơi một cách khoa học và phù hợp với bài học và nhận thức của trẻ. - Ngoài các trò chơi tham khảo, và các trò chơi phản ánh sinh động giáo viên nên su tầm những câu đố về toán học và chuẩn bị đầy đủ các phơng tiện chơi và chọn thời điểm thích hợp dự kiến thời gian chơi có hình thức thởng phạt kịp thời để kích thích sự hứng thú của học sinh. - áp dụng thờng xuyên các trò chơi vào toán học. C. Phần III: Kết thúc vấn đề. Qua thực tế nghiên cứu giảng dạy tôi thấy trò chơi toán học là một phơng pháp hình thức tổ chức dạy học góp phần phát triển tính tích cực của trẻ bởi lẽ đặc trng của lứa tuổi học sinh Mầm non là Chơi mà học học mà chơi. Nếu nh các tiết học ( Đặc biệt là tiết toán ) mà không có các trò chơi thì sẽ rất căng thẳng trẻ ở lứa tuổi này lại nhanh chán dẫn đến việc tiếp thu kiến thức sẽ bị động không phát huy đợc tính tự giác sáng tạo vốn có của trẻ. Ta thờng nói nếu chơi cho tinh thần sảng khoái trở lại sau mỗi giờ học căng thẳng việc đa các trò chơi vào môn học toán là việc làm cần thiết vì sau mỗi trò chơi có tác động rất nhiều đến trí tuệ của trẻ qua đó khiến trẻ nhớ lâu hơn ngoài ra trò chơi có chức năng nh một hình thức nghỉ ngơi, th giãn không bị ức chế trong quá trình học tập kéo dài duy trì tính tích cực toán học ở trẻ. 7 Tóm lại cô giáo là ngời trực tiếp đào tạo con ngời mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi ngời ta đều phải cố gắng hết mình ở mọi lính vực nhiều hình thức và lòng say mê nghề nghiệp tất cả vì học sinh cac dân tộc thân yêu, thực sự là ngời mẹ thứ 2 đối với học sinh, cần gần gũi quan tâm, giúp đõ các em về mọi mặt. Để đạt đợc điều đó giáo viên cần không ngừng rèn luyện tu dỡng về phẩm chất đạo đức, trau dồi các kiến thức đã học rút ra những kinh nghiệm giảng dạy sao cho bài dạy ngày càng hay hơn, chất lợng tiết dạy ngày càng cao hơn để đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng đổi mới và tiến bộ nhằm chuẩn bị cho trẻ những hành trang ban đầu để bớc vào học lớp 1 và hiểu thêm về nhân cách con ngời mới của xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Ngời viết Trần Thị Đào 8 . hoạt và sáng tạo trẻ đợc chơi khi học và học khi chơi . 2. Phân loại trò chơi và cách thức. a. Phân loại trò chơi. b. Cách thức. - Nêu tên trò chơi. . mái, trẻ đợc chơi các trò chơi chọn lọc và xuất hiện các trò chơi mới. Những trò chơi đợc vận dụng vào kiến thức môn toán những trò chơi sau những bài học
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4-5 tuổi, Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4-5 tuổi, Toán học và các trò chơi cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4-5 tuổi

Bình luận về tài liệu toan-hoc-va-cac-tro-choi-cho-tre-lop-mau-giao-3-4-5-tuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP