XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG

12 1,110 9
Tran Thanh Hien

Tran Thanh Hien Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,839 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 09:42

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Chính sách marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua, doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng trong sự thành công của phát triển sản phẩm mới.Chiến lược marketing sản phẩm mới của doanh nghiệp được cấu thành từ các bộ phận trọng yếu sau đây: • Miêu tả thị trường mục tiêu, dự kiến định vị sản phẩm, lượng bán, thị phần và lợi nhuận trong những năm đầu bán sản phẩm. • Quan điểm chung vầ phân phối hàng hoá và dự báo chi phí marketing cho năm đầu. • Những mục tiêu tương lai về tiêu thụ, doanh số, lợi nhuận, an toàn, xã hội và nhân văn. Thế nào là marketing hỗn hợp (Marketing Mix)? Tập hợp bốn biến số chính (sản phẩm, giá, phân phối và hỗ trợ bán hàng) cấu thành kế hoạch marketing của doanh nghiệp được gọi là marketing hỗn hợp (marketing mix). Bốn yếu tố của marketing mix tác động tương hỗ, quyết định về yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ba yếu tố còn lại. Page 1 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com BỐN "P" CỦA MARKETING MIX: • Sản phẩm (Product): Quản lý các yếu tố của sản phẩm bao gồm lập kế hoạch và phát triển đúng những mặt hàng/dịch vụ mà công ty sẽ đưa ra thị trường. • Giá (Pricing): Xác định đúng cơ sở giá cho các sản phẩm. • Phân phối (Placement): Chọn lựa và quản lý các kênh thương mại để sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường mục tiêu đúng thời điểm và phát triển hệ thống logistic và vận chuyển sản phẩm. • Xúc tiến bán hàng (Promotion): Giới thiệu và thuyết phục thị trường dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Chính sách sản phẩm Chính sách về sản phẩm là nền tảng của chính sách marketing hỗn hợp, được xác định dựa trên kế hoạch kinh doanh quy mô lớn hơn dành cho sản phẩm mới và chiến lược marketing tổng thể cho mọi sản phẩm đang có của doanh nghiệp. Khi xem xét chính sách sản phẩm, doanh nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề sau: Page 2 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com · Quản lý chất lượng tổng hợp: Việc nghiên cứu thị trường và khách hàng không chỉ trả lời câu hỏi khách hàng cần gì, cần bao nhiêu, cần vào thời điểm nào và khả năng thanh toán của họ ra sao, mà còn phải biết họ đòi hỏi mức độ chất lượng như thế nào, chất lượng nào có thể cho họ thoả mãn nhất. Tuy nhiên sự đòi hỏi về chất lượng của khách hàng là không có giới hạn, để quyết định mức định lượng thích ứng công ty phải nghiên cứu mức chất lượng của những sản phẩm cạnh tranh thay thế. Từ đó xác định những yêu cầu chất lượng với thiết kế và định hướng quản lý chất lượng trong quá trình chế tạo sản phẩm. · Phát triển nhãn hiệu và bao bì sản phẩm: Việc lựa chọn nhãn hiệu cho sản phẩm có ý nghĩa quan trọng bảo đảm thành công của phát triển sản phẩm mới. Việc lựa chọn nhãn hiệu phải bảo đảm những yêu cầu tối thiểu sau: • Phải hàm ý về lợi ích của sản phẩm • Phải hàm chứa ý đồ về định vị • Phải hàm ý về chất lượng • Tên nhãn hiệu phải dễ phát âm và dễ nhớ • Không trùng hoặc không tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiệp khác • Hợp với phong tục tập quán của thị trường mục tiêu. · Quyết định lựa chọn bao gói sản phẩm: Bao bì sản phẩm phải đảm bảo thực hiện đồng thời bốn chức năng: bảo quản và bán hàng hoá, thông tin về hàng hoá, thẩm mỹ, tạo nên sự hấp dẫn của sản phẩm với khách hàng và chức năng thương mại. Những yếu tố của một nhãn hàng tốt: • Gợi mở một cái gì đó về đặc tính của sản phẩm chẳng hạn như lợi ích, giá trị sử dụng của sản phẩm. Page 3 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com • Dễ phát âm, đánh vần và dễ nhớ. • Dễ phân biệt với các nhãn hàng khác. • Thích nghi với sản phẩm mới để có thể thêm vào dòng sản phẩm sẵn có của doanh nghiệp. • Đúng luật lệ để có thể đăng ký nhãn hàng với cơ quan có thẩm quyền. (Fundamentals of Marketing - McGraw-Hills) Những nhà tiếp thị cần chú ý những yếu tố gì khi xem xét các quyết định về đóng gói và bao bì sản phẩm? Đóng gói cần đảm nhiệm các chức năng bảo vệ, kinh tế, thuận lợi và hỗ trợ bán hàng. Lựa chọn bao bì sản phẩm là cần thiết đối với việc xác định, miêu tả và xúc tiến sản phẩm. Do đó, nhứng khía cạnh này cần được đề cập khi phát triển chính sách sản phẩm để có thể đáp ứng được đúng những nhu cầu của khách hàng mục tiêu. (Kotler 1998 trang.367-370) Chính sách giá Ngày nay, giá cả không phải là yếu tố cạnh tranh hàng đầu nhưng vẫn luôn được coi là yếu tố cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút khách hàng đặc biệt là ở những thị trường mà thu nhập của dân cư còn thấp. Trong việc phát triển sản phẩm mới doanh nghiệp phải có chính sách giá thích hợp để tạo cho sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trong chính sách giá đối với sản phẩm mới, doanh nghiệp có thể theo đuổi những mục tiêu cơ bản sau đây: • Để tồn tại (giá cao hơn chi phí) • Để tối đa hoá lợi nhuận trước mắt • Để tăng thị phần • Để thu hồi vốn nhanh Page 4 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com • Để dẫn đầu về chất lượng • Các mục tiêu khác: một doanh nghiệp có thể dùng giá để phục vụ cho một số mục tiêu cụ thể hơn. Doanh nghiệp có thể đặt giá ở mức thấp để ngăn chăn cạnh tranh hay đặt giá bằng giá của đối thủ cạnh tranh để giữ ổn đinh thị trường. Giá có thể được quyết đinh ở mức giữ uy tín cũng như hỗ trợ các hãng buôn hay để tránh sự can thiệp của Chính phủ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể dựa vào ý muốn chủ quan của mình để định giá. Bạn cần phải tuân thủ những ràng buộc nhất định. Hãy tham khảo Chính sách giá hớt váng (Skimming) và giá thâm nhập thị trường (Penetration): Khi xác định giá cho một sản phẩm, nhất là sản phẩm mới, doanh nghiệp cần xem xét nên áp dụng chính sách giá hớt váng thị trường (skimming) hay giá thâm nhập thị trường (penetration pricing). · Chính sách giá hớt váng thị trường (Market-Skimming Pricing): hớt váng thị trường liên quan đến việc định giá cao so với giá thị trường. Chính sách này đặc biệt thích hợp với các sản phẩm mới vì: • Trong giai đoạn đầu của chu kỳ sống của một sản phẩm, giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất; • Thị trường sẽ được phân định theo thu nhập nhờ giá cao; • Nó có thể là một yếu tố bảo vệ một khi giá cả xác định sai; • Giá cao ban đầu sẽ hạn chế nhu cầu ở mức sản xuất ban đầu của doanh nghiệp. · Chính sách giá thâm nhập thị trường: Trong chiến lược này, một mức giá thấp ban đầu sẽ giúp sản phẩm có được thị phần lớn ngay lập tức. Tuy nhiên, để áp dụng chính sách này, nên có những điều kiện sau: • Sản phẩm có mức cầu giãn lớn; • Giá đơn vị của sản phẩm sẽ phải giảm đi đáng kể khi sản phẩm được sản xuất theo quy mô lớn; Page 5 of 12 Chin lc Marketting http://tinphatbaclieu.com Doanh nghip cn d tớnh trc l sn phm ú s phi chu cnh tranh mnh ngay khi nú xut hin trờn th trng; Chit khu v hoa hng ã Chit khu: Chit khu s lng: Cỏc n t hng cú th gim chi phớ sn xut v vn chuyn hng hoỏ. Chit khu thng mi Chit khu thanh toỏn ã Cỏc khon hoa hng: ú l vic gim giỏ bi hon li nhng dch v khuyn mi m cỏc i lý ó thc hin. Chớnh sỏch phõn phi sn phm Ni dung c bn ca chớnh sỏch phõn phi trong marketing sn phm mi l thit k v qun lý mng li bỏn hng trong giai on u doanh nghip tung sn phm ra th trng. Mng li bỏn hng ú l tp hp cỏc kờnh vi s tham gia ca cỏc ch th khỏc nhau cú sc mnh v uy tớn khỏc nhau a hng hoỏ t doanh nghip sn xut n cỏc khỏch hng mt cỏch thnh cụng.Vic thit k v qun lý cỏc kờnh bỏn hng hoỏ mi ca doanh nghip phi bo m cỏc yờu cu c bn sau õy: Phự hp vi tớnh cht ca sn phm. To iu kin thun li nht cho khỏch hng trong vic tip cn v tỡm mua sn phm mt cỏch d dng. Xem xột kờnh phõn phi ca i th cnh tranh. Cỏc kờnh phõn phi cn m bo tng doanh s bỏn ca cụng ty v thit lp mi quan h bn vng vi cỏc trung gian. Th no l mt i lý ca nh sn xut? Page 6 of 12 Chin lc Marketting http://tinphatbaclieu.com ú l mt hóng bỏn buụn trung gian bỏn mt phn hoc tt c dũng sn phm ca doanh nghip mt vựng lónh th nh trc. Mt i lý ca nh sn xut rt cú ớch trong ba tỡnh hung di õy: Mt doanh nghip nh vi mt s loi sn phm nht nh v khụng cú lc lng bỏn hng. Nh vy, i lý l ngi m nhim cụng tỏc bỏn hng. Mt doanh nghip mun thờm mt sn phm hon ton mi hoc cú th khụng cú liờn quan vo dũng sn phm sn cú ca mỡnh. Nhng i ng bỏn hng ca doanh nghip cha cú kinh nghim i vi sn phm mi hoc i vi mt phn th trng mi. Phõn phi sn phm mi ny cú th giao cho i lý m trỏch. Mt doanh nghip mun thõm nhp vo mt th trng mi nhng i ng bỏn hng ca h cha phỏt trin cú th m nhim. Doanh nghip cú th s dng mt nh i lý quen thuc vi mng th trng ú. Cú ba loi kờnh phõn phi chớnh: ã Phõn phi c quyn: Hn ch s nh phõn phi trung gian Nh trung gian khụng bỏn hng ca i th cnh tranh; Doanh nghip hy vng khỏch hng cú kin thc v nng ng mua sn phm; Tng cng n tng ca sn phm v cú lói cao Chn mt a im bỏn sn phm. ã Phõn phi cú chn lc: l phng thc trong ú s doanh nghip sn xut nhiu hn s nh phõn phi v doanh nghip sn xut khụng tn nhiu chi phớ kim soỏt cỏc a im bỏn hng. ã Phõn phi rng rói: Page 7 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com doanh nghiệp sẽ tìm nhiều địa điểm bán hàng tạo thuận lợi cho khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhưng sẽ mất khả năng kiểm soát hệ thống bán hàng. Chính sách truyền thống và xúc tiến bán hàng Khi một sản phẩm mới được giới thiệu trên thị trường, mục tiêu chính của chính sách truyền thông và xúc tiến bán hàng là: • Thông báo với khách hàng tiềm năng rằng hiện nay đã có một sản phẩm mới, sản phẩm mới được sử dụng thế nào và những lợi ích của sản phẩm mới. • Bán trực tiếp cần được tăng cường nhằm vào cả người phân phối và người tiêu dùng. • Thay vì gọi điện hay gặp gỡ từng khách hàng, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm mới tại hội chợ thu hút được các khách hàng có quan tâm. Các phương pháp xúc tiến bán hàng? · Bán hàng trực tiếp: Ưu điểm: • Độ linh hoạt lớn. • Nhằm thẳng vào khách hàng mục tiêu. • Tạo ra doanh số bán thực tế Khó khăn: Chi phí cao · Quảng cáo: Ưu điểm: • Hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tiếpo Thu hút những khách hàng mà đội ngũ bán hàng chưa thể tiếp thị được • Cải thiện mối quan hệ với các nhà bán buôno Thâm nhập vào một thị trường (địa lý) mới hay thu hút một phân đoạn thị trường mới Page 8 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com • Giới thiệu sản phẩm mới • Mở rộng khả năng sử dụng của một sản phẩm • Tăng doanh số bán hàng công nghiệp • Chống lại các sản phẩm thay thế • Xây dựng thiện chí của công chúng đối với doanh nghiệp · Hỗ trợ bán hàng: Hãy xem xét hai chính sách sau: • Chính sách "kéo": Chính sách này được sử dụng khi mục tiêu của doanh nghiệp là tăng lượng bán và đòi hỏi phải thâm nhập vào một thị trường mới. Để khuyến khích khách hàng dùng thử sản phẩm mới và thuyết phục họ không dùng các sản phẩm khác, doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp như coupon, chiết khấu thanh toán, phát hàng thử, và các loại tiền thưởng. • Chính sách "đẩy": Chính sách này góp phần hỗ trợ hoạt động bán lẻ và thiện chí của các đại lý. Các hoạt động hỗ trợ trong chính sách này có thể là đào tạo cho đội ngũ bán hàng của nhà đại lý bán lẻ, trình bày các điểm bán hàng, và trợ cấp quảng cáo. · Tài liệu quảng cáo: Ưu điểm: • Chi phí thấp hơn quảng cáo và bán trực tiếp • Đem đến cho khách hàng một nội dung quảng cáo đáng tin cậy hơn so với quảng cáo trên các phương tin truyền thôngo Thu hút được sự chú ý của nhiều người hơn • Khách hàng có thể có được nhiều thông tin hơn • Đúng lúc hơn Page 9 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com · Quan hệ đối ngoại: Những hoạt động này được tổ chức nhằm xây dựng và phát triển một hình ảnh hay một mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp và công chúng - khách hàng, những nhân viên, cơ quan địa phương và chính phủ. Các phương tiện truyền thông có thể sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo: • Báo chí • Vô tuyến truyền hình • Thư trực tiếp • Truyền thanh • Tạp chí • Quảng cáo ngoài trời HIỂU ĐÚNG VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG Người ta thường hạ thấp giá trị nghề bán hàng và hiểu không đúng đắn về những người bán hàng. Đó là quan điểm sai lầm. Vai trò của người bán hàng là rất lớn. Ngoài việc, những người bán hàng là những người trực tiếp làm ra doanh thu, họ còn là những người truyền tải hình ảnh và bộ mặt của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin những thuật ngữ bán hàng tự động (sales force automation) hoạt động bán hàng qua Internet, điện thoại, và các giao dịch điện tử khác đang đặt ra câu hỏi với các nhà doanh nghiệp: liệu chúng ta có còn cần đội ngũ bán hàng nữa hay không? Câu trả lời là Có. Trước khi hiểu được đúng đắn vai trò của lực lượng bán hàng, hãy đặt câu hỏi cho chính mình “lực lượng bán hàng để làm gì?” và “tại sao một số hãng như FPT, VDC luôn đào tạo và tuyển chọn kỹ càng lực lượng bán hàng trong khi một số hãng tiêu dùng khác lại không làm như vậy?” hay “Có phải lúc nào bán hàng cũng là cung cấp giải pháp cho khách hàng hay không?” Giải thích được những câu hỏi trên, cần phải phân biệt rõ ba hình thức bán hàng (bán hàng giao dịch, bán hàng tư vấn và bán hàng quan hệ chiến lược) mà ở đây trong phạm vi ứng dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi chỉ xin trình bày hai hình thức đầu tiên. Page 10 of 12 [...]... tìm ra những giải pháp sáng tạo cho khách hàng. Lực lượng bán hàng tư vấn hoạt động tốt nhất khi các sản phẩm của họ: khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thích nghi hoặc tùy biến theo yêu cầu của khách hàng, quá trình chuyên chở và cài đặt đòi hỏi trợ giúp từ phía nhà cung cấp. Ngoài việc xác định rõ sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp mình thuộc hình thức... và nhiệm vụ của đội ngũ bán hàng, doanh nghiệp còn nên biết rằng luôn có một xu thế chuyển từ bán hàng tư vấn sang bán hàng giao dịch. Có rất nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu là nhận thức về sản phẩm ngày càng tăng của người tiêu dùng. Vì vậy, các doanh nghiệp bán hàng hình thức tư vấn phải luôn nâng cao trình độ của đội ngũ bán hàng nhằm tạo ra những giá trị đặc biệt cho khách hàng. Một trong... phân phối sản phẩm Nội dung cơ bản của chính sách phân phối trong marketing sản phẩm mới là thiết kế và quản lý mạng lưới bán hàng trong giai đoạn đầu doanh nghiệp tung sản phẩm ra thị trường. Mạng lưới bán hàng đó là tập hợp các kênh với sự tham gia của các chủ thể khác nhau có sức mạnh và uy tín khác nhau để đưa hàng hoá từ doanh nghiệp sản xuất đến các khách hàng một cách thành công. Việc thiết... Giải pháp cho những sản phẩm này sẽ được đề cập ở một chuyên mục khác.Thứ hai là bán hàng tư vấn (consultative sales) là hình thức bán những sản phẩm có đi kèm với dịch vụ tư vấn. Ví dụ: bán các thiết bị tin học, các sản phẩm công nghệ cao và những sản phẩm không dễ dàng sử dụng và cài đặt. Người bán hàng những sản phẩm ở hình thức này cần giúp đỡ khách hàng hiểu được những vấn đề vướng mắc của họ,... bán hàng tư vấn sang bán hàng giao dịch như vậy ở Việt nam là dịch vụ thiết kế website. Sẽ không còn lâu nữa, những người thành công nhất là những người kết hợp được việc thiết kế website với việc xây dựng một chiến lược thương mại điện tử cho khách hàng. Page 11 of 12 Chin lc Marketting http://tinphatbaclieu.com ã dn u v cht lng ã Cỏc mc tiờu khỏc: mt doanh nghip cú thể dùng giá để phục vụ cho. .. kênh bán hàng hoá mới của doanh nghiệp phải bảo đảm các yờu cu c bn sau õy: ã Phự hp vi tớnh cht ca sn phm. ã To iu kin thun lợi nhất cho khách hàng trong việc tiếp cận và tỡm mua sn phm mt cỏch d dng. ã Xem xột kờnh phõn phi ca i th cnh tranh. ã Các kênh phân phối cần đảm bảo tăng doanh số bán của công ty và thiết lập mối quan hệ bền vững với các trung gian. Thế nào là một đại lý của nhà sản... thì điểm mấu chốt vẫn là xây dựng được một mạng lưới phân phối rộng và giá thành hạ do việc sản xuất đạt đến lợi thế nhờ quy mô. Đối với những mặt hàng bán theo hình thức này, các hãng có thể tiết kiệm được chi phí nhờ áp dụng công nghệ thông tin hay những công nghệ khác. Sản phẩm doanh nghiệp rơi vào hình thức bán hàng này là điều nguy hiểm nhất, bởi lợi nhuận trên từng sản phẩm ngày càng ít, cạnh... sản xuất? Page 6 of 12 Chiến lược Marketting http://tinphatbaclieu.com Thứ nhất là bán hàng mang tính chất giao dịch (transactional sales), hình thức bán hàng áp dụng cho những hàng hoá tiêu dùng mang tính phổ biến như bàn chải đánh răng, xà phòng, bút, sách Đây là những hàng hoá mà người tiêu dùng ít có sự phân biệt và không đòi hỏi sự trợ giúp từ người bán, vai trò của người bán không còn đặc... giai đoạn đầu của chu kỳ sống của một sản phẩm, giá cả không phải là yếu tố quan trng nht; ã Th trng s c phõn nh theo thu nhp nh giỏ cao; ã Nú cú th l một yếu tố bảo vệ một khi giá cả xác nh sai; ã Giỏ cao ban u s hn ch nhu cầu ở mức sản xuất ban đầu của doanh nghiệp. · Chính sách giá thâm nhập thị trường: Trong chiến lược này, một mức giá thấp ban đầu sẽ giúp sản phẩm có được thị phần lớn ngay... giá cho một sản phẩm, nhất là sản phẩm mới, doanh nghiệp cần xem xét nên áp dụng chính sách giá hớt váng thị trường (skimming) hay giá thâm nhập thị trường (penetration pricing). · Chính sách giá hớt váng thị trường (Market-Skimming Pricing): hớt váng thị trường liên quan đến việc định giá cao so với giá thị trường. Chính sách này đặc bit thớch hp vi cỏc sn phm mi vỡ: ã Trong giai đoạn đầu của . án sản phẩm mới được thông qua, doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng trong sự thành công của phát. tảng của chính sách marketing hỗn hợp, được xác định dựa trên kế hoạch kinh doanh quy mô lớn hơn dành cho sản phẩm mới và chiến lược marketing tổng thể cho
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÀNH HÀNG DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG

Bình luận về tài liệu xay-dung-chien-luoc-kinh-doanh-cho-nganh-hang-duoc-pham-cua-cong-ty-cp-duoc-hau-giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP