Mẫu hợp đồng kinh tế

5 6,760 31 Gửi tin nhắn cho ffff fff
ffff fff

ffff fff

Tải lên: 1,382 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 14:55

mẫu Mẫu hợp đồng kinh tế HỢP ĐỒNG KINH TẾ SỐ:04-2012/HĐKT GIỮA CÔNG TY TNHH TRUNG NAM HẢI VÀ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ LONG HẠNG MỤC: Cung cấp nhân công gia công và lắp máy đợt I tại CEDO 2 1/5 HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số: 04-/2012/HĐKT - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2003. - Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Căn cứ thông tư số 06/2007/TT-BXD năm 2007 của Bộ trưởng bộ xây dựng về việc Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. - Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên; Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2012, tại tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi gồm: Bên mua hàng : CÔNG TY TNHH TRUNG NAM HẢI (Gọi tắt là Bên A) Địa chỉ : Số 64 - Tổ 3 - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội Điện thoại : 04-35569264 Fax: 04-35567665 Tài khoản số : 1505311003108 tại Ngân hàng : N o & PTNT, chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội Mã số thuế : 0101097661 Đại diện : Ông Vũ Đức Chi Chức vụ: Giám Đốc Bên bán hàng : CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHÚ LONG (Gọi tắt là Bên B) Địa chỉ : Số nhà 350B, Khu 9, Thị trấn Diêm Điền- Thái Thụy – Thái Bình Điện thoại : 0977.519.092 Fax: Tài khoản số : 3408201004340 tại ngân hàng : N o & PTNT, chi nhánh huyện Thái Thụy – Thái Bình Mã số thuế : 1000984958 Đại diện : Ông Nguyễn Minh Tuân Chức vụ: Giám đốc Sau khi xem xét hai bên thống nhất ký kết hợp đồng Số: 04-2012/ HĐKT theo các điều khoản sau đây: Điều 1: Nội dung công việc Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý thực hiện hạng mục công việc được quy định như bảng báo giá đính kèm hợp động này. Điều 2: Thời gian thi công công trình 2/5 Hạng mục công việc trong hợp đồng sẽ được thi công kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2012 và hoàn thành vào ngày 16 tháng 12 năm 2012, Bên B sẽ thi công phần việc được giao trong thời gian hiệu lực của hợp đồng. Điều 3: Trị giá hợp đồng 3.1 Sau khi xem xét hạng mục công việc do bên B thi công như đã nêu trong hợp đồng này, bên A sẽ thanh toán cho bên B theo giá trị sau. Tổng giá trị hợp đồng trước thuế : 51.640.000 VNĐ Thuế GTGT 10% : 5.164.000 VNĐ Tổng giá trị hợp đồng sau thuế : 56.804.000 VNĐ (Bằng chữ: (Năm mươi sáu triệu, tám trăm linh bốn nghìn đồng) - Giá trên đây đã bao gồm 10% thuế VAT 3.2 Giá trị hợp đồng nêu trên là cố định và không điều chỉnh, trừ trường hợp có sự biến động được nêu trong khoản 3.3 và 3.4 của hợp đồng này. 3.3 Trong trường hợp có phát sinh phần việc chưa bao gồm trong hợp đồng này hay cần thiết phải thay đổi trong công việc, Bên A sẽ xác nhận Biên bản phát sinh hay giảm trừ giá trị hợp đồng. Giá trị được xác nhận cuối cùng theo tài liệu hợp đồng, hoặc nếu không được nêu trong tài liệu hợp đồng sẽ được hai bên cùng nhau bàn bạc và thỏa thuận. 3.4 Nếu sau khi ký hợp đồng có luật điều chỉnh thay đổi về thuế thì giá trị hợp đồng có thể được điều chỉnh. Điều 4: Phương thức và thời hạn thanh toán - Thanh toán bằng chuyển khoản. - Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là : 56.804.000 VNĐ, tương đương với tổng giá trị hợp đồng sau khi các bên hoàn thành 100% công việc. - Thanh toán bằng chuyển khoản thông qua: Chủ tài khoản : Công ty TNHH Xây Lắp Phú Long Số tài khoản : 3408201004340 (TK VNĐ) Tại Ngân hàng: N o & PTNT, chi nhánh huyÖn Thái Thụy – Thái Bình Điều 5. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật: - Thực hiện theo đúng thiết kế, đảm bảo bền vững và tính chính xác của các thiết bị lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. Điều 6. Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình: - Tuân thủ các quy định quản lý chất lượng công trình; - Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc thi công lắp đặt theo giai đoạn thi công và toàn bộ công trình đưa vào sử dụng. - Hạng mục công trình chỉ được nghiệm thu và đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định. - Đảm bảo an toàn trong vận hành khi đưa công trình vào sử dụng. Điều 7: Trách nhiệm của các bên 3/5 7.1 Trách nhiệm của Bên A - Có trách nhiệm bố trí thời gian và người nhận hàng hóa theo đúng tiến độ trong hợp đồng. - Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng hạn theo Điều 3 của hợp đồng này. - Trong trường hợp sẩy ra vấn đề trộm cắp, mất mát tài sản, tan nạn, cháy nổ gây thiết hại đến người và tài sản của bên A và của chủ đầu tư thì bên A có quyền không thanh toán bất kỳ một khoản nào cho bên B, khi đó bên B không có quyền thắc mắcmột vấn đề gì. 7.2 Trách nhiệm của Bên B - Thi công theo đúng thiết kế của bên A - Đảm bảo thời gian bàn giao công trình đúng như trong hợp đồng. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc mua bảo hiểm và an toàn lao động cho toàn bộ công nhân của mình trong toàn bộ quá trình thi công tại công trình. - Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự đối với công nhân cán bộ và tài sản của chủ đầu tư trong quá trình thi công. Nếu trong trình hợp có sẩy ra sự cố tại nạn lao động, cháy nổ, trộm cắp thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề đó. Khi đó bên A sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì. Điều 8: Phạt và bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng 8.1 Vi phạm hợp đồng: Là trường hợp nếu một trong hai bên không thực hiện hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của hợp đồng này. 8.2 Phạt vi phạt hợp đồng: - Bên vi phạm hợp đồng phải chịu phạt và bồi thường thiệt hại cho bên kia do sự vi phạm hợp đồng gây ra. - Bên A không thanh toán đúng hạn theo tiến độ tại Điều 3 của hợp đồng thì sẽ chịu phạt 0,05% trên tổng giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm thanh toán, nhưng tổng mức phạt không được vượt quá 12% giá trị hợp đồng. - Bên B không giao hàng đúng theo tiến độ tại Điều 4 của hợp đồng thì sẽ chịu phạt 0.05% trên tổng giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm giao hàng, nhưng tổng mức phạt không được vượt quá 12% giá trị hợp đồng. - Nếu bên nào đơn phương huỷ hợp đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia thì phải chịu phạt 50 % giá trị hợp đồng. Điều 9: Các điều khoản khác - Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Nếu một trong hai bên cần thay đổi hoặc bổ sung hợp đồng thì phải thông báo kịp thời cho bên kia biết và hai bên gặp nhau bàn bạc giải quyết. Mọi thay đổi hoặc bổ sung hợp đồng phải được làm thành văn bản. Hai bên thống nhất Hợp đồng trên không còn hiệu lực và giá trị sau khi bên A thanh toán đầy đủ, toàn bộ giá trị Hợp đồng (Thể hiện trên chứng từ chuyển tiền có xác nhận của Ngân hàng bên A) và hợp đồng coi như được thanh lý. - Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng thì bên nào có quyền lợi bị vi phạm sẽ đưa ra Toà án kinh tế giải quyết, phí Toà sẽ do bên có lỗi chịu. - Hợp đồng này có 01 Phụ lục, được làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản, có hiệu lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. 4/5 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 5/5 . định số 99 /20 07/NĐ-CP ngày 13/06 /20 07 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ nghị định số 20 9 /20 04/NĐ-CP ngày 16/ 12/ 2004 của. KINH TẾ Số: 04- /20 12/ HĐKT - Căn cứ Luật Xây dựng số 16 /20 03/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 /11 /20 03. - Căn cứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng kinh tế, Mẫu hợp đồng kinh tế, Mẫu hợp đồng kinh tế

Bình luận về tài liệu mau-hop-dong-kinh-te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP