Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương

61 258 0

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 08:29

KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU 3 DANH MỤC SƠ ĐỒ 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 VỚI THỜI GIAN THỰC TẬP HẠN CHẾ, VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ VẤN ĐỀ THỰC TẾ CÒN CHƯA THÔNG THẠO NÊN MẶC DÙ ĐÃ CỐ GẮNG SONG BÁO CÁO CỦA EM VẪN KHÔNG TRÁNH KHỎI THIẾU SÓT, EM RẤT MONG ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐỂ HOÀN THIỆN HƠN NỮA BÀI VIẾT CỦA MÌNH 5 CHƯƠNG 1: 6 ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG DƯƠNG 6 1.1 - ĐẶC ĐIỂM DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG DƯƠNG 6 1.1.1.Khái quát các hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương 6 1.1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Hồng Dương 6 1.1.1.2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ Hồng Dương 6 1.1.2. Đặc điểm doanh thu của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương 7 1.1.3. Đặc điểm chi phí của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương 10 1.2 - Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương 13 Tại công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương hoạt động bán hàng được thực hiện thông qua các trung tâm kinh doanh. Mỗi trung tâm sẽ đảm nhận việc mua, bán và phân phối các loại mặt hàng đặc thù như: 13 1.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG DƯƠNG: 17 CHƯƠNG 2: 19 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ HD 19 21 2.1.1.3. Phương pháp bán hàng đại lý 21 2.1.1.4. Phương pháp bán hàng trả chậm trả góp 22 GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 1 SV: Nguyễn Thị Thoa KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 2.1.1.5. Phương thức hàng đổi hàng 22 2.1.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán: 22 30 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 30 2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 30 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 32 2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 32 2.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán: 33 38 2.1.1.3. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán: 38 Để ghi nhận giá vốn hàng bán kế toán sử dụng tài khoản: 38 39 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 39 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 41 2.2.3. Kế toán chí phí quản lý doanh nghiệp: 42 45 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 45 2.2.4. Kế toán chi phí tài chính: 45 46 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 46 2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 46 49 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 49 2.2.6. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối: 49 Ngày 31 tháng 12 năm 2010 50 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty 50 Kết quả kinh doanh Công ty TNHH TM và Công nghệ Hồng Dương 51 KẾT LUẬN 58 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP………………………………….61 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN………………………….62 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TNHH TM & CN HD : trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ Hồng Dương DN : doanh nghiệp DNTM : doanh nghiệp thương mại GTGT : giá trị gia tăng DTBH& CCDV : doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TSCĐ : tài sản cố định GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 2 SV: Nguyễn Thị Thoa KHOA KẾ TỐN – ĐH KTQD CHUN ĐỀ THỰC TẬP BHXH : bảo hiểm xã hội BHYT : bảo hiểm y tế KPCĐ : kinh phí cơng đồn CPQLDN : chi phí quản lý doanh nghịêp DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu sớ 1: Hóa đơn GTGT Cơng ty TNHH TM và Cơng nghệ Hờng Dương Biểu 02: Sổ chi tiết bán hàng Biểu 03: Sổ cái bán hàng Biểu 04: Sổ cái doanh thu hoạt động tài chính Biểu 05: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán Biểu 06: Sổ cái TK 632 Biểu 07: Sổ cái TK 6421 Biểu 08: Sổ Cái TK 6422 Biểu 09: Sổ Cái TK 635 Biểu 10: Sổ Cái TK 911 Biểu 11: Sổ Cái TK 421 Biểu sớ 13: Kết quả kinh doanh Cơng ty TNHH TM Và CN Hờng Dương: DANH MỤC SƠ ĐỜ Sơ đồ 1: Sơ đồ hạch tốn các khoản giảm trừ doanh thu: Sơ đồ 2. Lưu đồ mơ tả q trình bán hàng Sơ đồ 3: Bán bn hàng hố qua kho. Sơ đồ 4: Bán hàng đại lý tại bên giao đại lý. Sơ đồ 5: Bán hàng đại lý tại bên nhận đại lý. Sơ đồ 06. Sơ đồ quy trình ln chuyển chứng từ nghiệp vụ bán hàng Sơ đồ 07: kế toán tổng hợp TK 511 – DTBH & CCDV : Sơ đồ 08 :kế toán tổng hợp TK 515 – doanh thu hoạt động tài chính: Sơ đồ 09 : kế toán tổng hợp TK 632 – Giá vốn hàng bán: GVHD: PGS.TS Ngũn Văn Cơng 3 SV: Ngũn Thị Thoa KHOA KẾ TỐN – ĐH KTQD CHUN ĐỀ THỰC TẬP Sơ đồ 10: Quy trình hạch tốn chi phí bán hàng và CP QLDN Sơ đồ 11: kế toán tổng hợp TK 635 – Chi phí tài chính: Sơ đồ 12: Quy trình hạch tốn kết quả hoạt động kinh doanh Sơ đồ 13 :kế toán tổng hợp TK 911 – Xác đònh kết quả kinh doanh: LỜI MỞ ĐẦU Theo xu hướng phát triển của thế giới, đất nước ta ngày càng phát triển, nền kinh tế thị trường ngày càng mở rộng. Nước ta đã tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế lớn, hội nhập ASEAN, gia nhập WTO…Đất nước ta ngày càng lớn mạnh, đời sống nhân dân đã được cải thiện và ngày càng được nâng cao. Theo xu hướng phát triển đó, các doanh nghiệp quốc doanh cũng như ngồi quốc doanh thành lập ngày càng nhiều đã và đang cố gắng khơng ngừng nhằm tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước cũng như tăng cường mở rộng uy tín chiếm lĩnh trên thị trường quốc tế. Từ khi nhà nước chủ trương chuyển đổi nền kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mơ của nhà nước, để theo kịp những bước phát triển của thế giới, để đưa đất nước ngày một đi lên, mỗi doanh nghiệp trong chúng ta ai cũng phải cố gắng tự nâng cao năng lực của mình, tự bảo vệ mình, tự mình phát triển ngày một vững chắc, tìm cho mình một hướng đi riêng, cạnh tranh được khơng chỉ với những doanh nghiệp trong nước mà còn với doanh nghiệp nước ngồi. Cùng với sự phát triển tồn diện của nền kinh tế, ngành thương mại cũng có những bước tiến dài. Ngành thương mại là một ngành khơng thể thiếu trong nền kinh tế. Ngành thương mại thực hiện chức năng nối liền sản xuất và tiêu dung. Đối tượng kinh doanh của ngành thương mại là hàng hóa- đó là những sản phẩm lao động được các doanh nghiệp thương mại mua về để bán nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dung và xuất khẩu. Q trình tiêu thụ hàng hóa có ý nghĩa to lớn với doanh nghiệp bởi nó ảnh hưởng và chi phối đến mọi hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. GVHD: PGS.TS Ngũn Văn Cơng 4 SV: Ngũn Thị Thoa KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại và công nghệ Hồng Dương, được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ công ty nói chung và cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán nói riêng và sự giúp đỡ hướng dẫn chu đáo của PGS.TS Nguyễn Văn Công, được tiếp cận thực tế công tác kế toán tại công ty, em đã đi sâu nghiên cứu về công tác hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương với đề tài : “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương” Chuyên đề của em ngoài Lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương. Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương. Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương. Với thời gian thực tập hạn chế, và khả năng xử lý vấn đề thực tế còn chưa thông thạo nên mặc dù đã cố gắng song báo cáo của em vẫn không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để hoàn thiện hơn nữa bài viết của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội ngày 01 / 08 / 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thoa GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 5 SV: Nguyễn Thị Thoa KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG DƯƠNG 1.1 - Đặc điểm doanh thu, chi phí của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương. 1.1.1.Khái quát các hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương. 1.1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Hồng Dương Công Ty chuyên về thương mại với mặt hàng kinh doanh chính là các loại dầu nhớt, mỡ bôi trơn của tập đoàn Shell Việt Nam cho động cơ máy công nghiệp và xe cơ giới. Công ty có nhiệm vụ : - Nghiêm chỉnh chấp hành các điều luật kinh doanh cuả sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội - Thực hiện hạch toán kế toán xác định doanh thu, lợi nhuận, chi phí theo đúng quy định của Luật kế toán, Bộ tài chính và Cơ quan thuế. - Thực hiện đầy đủ nghĩ vụ nộp ngân sách với nhà nước… 1.1.1.2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ Hồng Dương. Đặc điểm kinh doanh của công ty là đại lý phân phối chính thức cho hang Shell Việt Nam và từ đó phân phối hàng cho khách hàng của mình. Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương không tham gia góp vốn liên doanh, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn…nên doanh thu chủ yếu của công ty là từ hoạt động kinh doanh buôn bán hàng hóa. Thu nhập từ hoạt động tài chính chỉ là những khoản tiền lãi xuất do khách hàng thanh toán chậm hoặc thanh toán qua ngân hàng mà công ty chưa rút tiền về quỹ GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 6 SV: Nguyễn Thị Thoa KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP tiền mặt hoặc các khoản chiết khấu được hưởng từ khâu mua hàng. Doanh thu này rất nhỏ so với doanh thu từ kết quả hoạt động kinh doanh mang lại. Do đặc điểm của loại hàng hóa kinh doanh nên hoạt động tiêu thụ hàng hóa tại công ty luôn diễn ra liên tục, không mang tính thời vụ. 1.1.2. Đặc điểm doanh thu của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương. 1.1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng: DTBH là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của DN làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không phải là các khoản đóng góp của các chủ sở hữu DN.  Các phương thức bán hàng: Nhận hàng: Người mua đến nhận hàng ở kho của người bán và thanh toán. Sản phẩm khi xuất kho được xác định là đã tiêu thụ. Gửi hàng: Bên bán phải giao hàng tận nơi cho người mua theo hợp đồng đã ký kết, kể cả trường hợp gửi hàng nhờ bán hộ. Sản phẩm xuất kho chưa được xác định là tiêu thụ.  Chứng từ sử dụng khi tiêu thụ sản phẩm: Lập hóa đơn GTGT: Đơn vị kinh doanh sản phẩm hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong môi trường người mua không nhận hóa đơn thì bên bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa (Mẫu 06 – GTGT), sau đó định kỳ tổng hợp bảng kê bán lẻ hàng hóa lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng thông thường).  Nguyên tắc hạch toán doanh thu: Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và phải theo năm tài chính. Đối với sản phẩm chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng là giá bán chưa thuế GTGT.  Tài khoản sử dụng: 511 “DTBH & CCDV” GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 7 SV: Nguyễn Thị Thoa KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Bên Nợ: + Các khoản làm giảm doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu). + Kết chuyển DT thu thuần vào cuối kỳ để xác định kế quả kinh doanh. Bên Có: + Doanh thu bán hàng phát sinh trong kỳ. Tài khoản 511 không có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. Tài khoản 511- DTBH & CCDV, có 4 tài khoản cấp 2:  Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá  Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm  Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ  Tài khoản 5118 – Doanh thu khác 1.1.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: Tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán trả góp, lãi tính phiếu, lãi trái phiếu, lãi cho thuê tài chính, chiết khấu thanh toán được hưởng, các khoản lợi tức, lợi nhuận được chia, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ.  Tài khoản sử dụng: 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính” Bên Nợ: + Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp; + Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Bên Có: Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. Tài khoản 515 không có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. 1.1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán lá giá thực tế xuất kho của số sản phẩm (hoặc bao gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 8 SV: Nguyễn Thị Thoa KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP thành và đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Các phương pháp tính giá xuất kho:  Giá thực tế đích danh  Giá bình quân gia quyền  Giá nhập trước xuất trước  Giá nhập sau xuất trước  Tài khoản sử dụng: 632 “Giá vốn hàng bán” Bên Nợ: + Trị giá vốn hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ đã cung cấp theo từng hóa đơn . + Phản ánh CF NVL, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào giá trị hàng bán tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán. Bên Có: + Phản ánh các khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính. + Kết chuyển giá vốn của thành phẩm, hàng hóa và dịch vụ vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Tài khoản 632 không có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. 1.1.2.4. Các khoản giảm trừ doanh thu: - Giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho khách hàng do các nguyên nhân thuộc về người bán như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng không đúng thời hạn, địa điểm trong hợp đồng, hàng lạc hậu - Chiết khấu thương mại: là các khoản mà người bán giảm trừ cho người mua với số lượng hàng hoá lớn. Chiết khấu thương mại được ghi trong các hợp đồng mua bán và cam kết mua bán hàng. GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 9 SV: Nguyễn Thị Thoa KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP - Hàng bán bị trả lại: Là số hàng đã được coi là tiêu thụ nhưng bị người mua trả lại và từ chối thanh toán. Tương ứng với hàng bán bị trả lại là giá vốn của hàng bán bị trả lại( tính theo giá vốn khi bán) và doanh thu của hàng bán bị trả lại cùng thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng bán bị trả lại. * TK sử dụng : TK 521 “các khoản giảm trừ doanh thu” có 3 TK cấp 2 : - TK 5211: “Chiết khấu thương mại” - TK 5212 “ Hàng bán bị trả lại ” - TK 5213 “Giảm giá hàng bán” Tài khoản 521 không có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ. Sơ đồ 1: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: TK 111,112 TK 5211,5212,5213 TK 511 Phản ánh các khoản K/C các khoản giảm trừ giảm trừ doanh thu doanh thu TK 33311 TK 911 K/C DTT Thuế GTGT giảm trừ 1.1.3. Đặc điểm chi phí của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương. 1.1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng: Là những khoản CP mà DN bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong kỳ như CP bán hàng, CP công cụ dụng cụ bán hàng, CP quảng cáo.  Nguyên tắc hạch toán: Bảo đảm tính chất pháp lý của chứng từ chứng minh sự phát sinh của chi phí được hạch toán đúng. GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Công 10 SV: Nguyễn Thị Thoa [...]... tốn, kế chuyển tồn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh Tài khoản 635 khơng có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ 1.2 - Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của cơng ty TNHH TM và Cơng Nghệ Hồng Dương 1.2.1 Cơ cấu tổ chức doanh thu, chi phí : Tại cơng ty TNHH TM và Cơng Nghệ Hồng Dương hoạt động bán hàng được thực hiện thơng qua các trung tâm kinh doanh Mỗi trung tâm... Nội dung quản lý hoạt động xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM và Cơng Nghệ Hồng Dương: Để đảm bảo kết quả kinh doanh được tính tốn một cách chính xác doanh nghiệp đặt ra một số u cầu như sau:  Phải đảm bảo nguồn hàng hóa đáp ứng 2 nhu cầu là: tiêu thụ và dự trữ, đồng thời theo dõi, phản ánh chính xác tình hình tiêu thụ hàng hóa, ghi nhận đúng doanh thu, giá vốn hàng bán và các chi phí... THỰC TẬP + Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 6422 khơng có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2:  Tài khoản 64221 – Chi phí nhân viên quản lý;  Tài khoản 64222 – Chi phí vật liệu quản lý;  Tài khoản 64223 – Chi phí đồ dùng văn phòng;  Tài khoản 64224 – Chi phí khấu hao TSCĐ;... tốn chi tiết doanh thu: Để kế tốn chi tiết doanh thu, cơng ty TNHH TM & CNHD sử dụng sổ chi tiết bán hàng Hằng ngày, dựa vào hóa đơn GTGT và các chứng từ gốc, kế tốn hàng hóa tiến hành nhập số liệu vào phần mềm máy tính Oracle Sau đó phần mềm sẽ tự động kết chuyển các số liệu vào Sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết bán hàng Căn cứ vào Sổ chi tiết bán hàng phầm mềm sẽ đẩy số liệu sang Bảng tổng hợp chi. .. TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH TM VÀ CƠNG NGHỆ HD 2.1 Kế tốn doanh thu 2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế tốn theo các phương thức bán hàng 2.1.1.1 Bán lẻ  Khái niệm Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ  Đặc điểm - Hàng hố đã ra khỏi lĩnh vực lưu thơng và. .. tắc chi phí phù hợp với doanh thu để tính và phân bổ chi phí cuối kỳ nhằm xác định kết quả kinh doanh hợp lý  Tài khoản sử dụng: 6421 Chi phí bán hàng” Bên Nợ: Các chi phí phát sinh có liên quan đến tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ Bên Có: Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 641 khơng có số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ Tài khoản 6421 – Chi. .. khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản phát sinh trong q trình bán hàng bao gồm: Chi t khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán Tại cơng ty khơng sử dụng chính sách giảm giá hàng bán Chi t khấu thương mại được cơng ty áp dụng cho khách hàng mua nhiều lần hoặc giá trị hàng mua lớn trong một lần Tuy nhiên phần chi t khấu thương mại được cơng ty chi t khấu trực... 28/11/2010 của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam là 24.382.000 đồng bao gồm thuế GTGT 10% (Phụ lục trang 06): Nợ TK 131 23.582.600 Có TK 5113 22.166.000 Có TK 3331 2.216.600 Trong tháng 12/2010 tổng doanh thu của Cơng ty TNHH TM và Cơng Nghệ Hồng Dương là 372.461.041đồng Cuối kỳ kế tốn, kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 511 101.461.041... THỰC TẬP sẽ tự động kết chuyển các số liệu phản ánh vào sổ Nhật ký chung và sổ chi tiết giá vốn hàng bán Cuối tháng kế tốn tiến hàng kiết xuất và in ra Sổ nhật ký chung (theo phụ lục 09 – trang 82) Cơng ty TNHH TM & CNHD là Cơng ty kinh doanh theo hình thức thương mại và dịch vụ, vì vậy mọi chi phí dịch vụ được đưa thẳng vào TK 632 để định khoản và bỏ qua các bước nghiệp vụ thơng thường sau: + Nhập... trường tiêu thụ và thu hút khách hàng Trong đó thu hút khách hàng là một trong những nhiệm vụ và chi n lược quan trọng hàng đầu giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển tại cơng ty TNHH TM và Cơng Nghệ Hồng Dương GVHD: PGS.TS Ngũn Văn Cơng 13 SV: Ngũn Thị Thoa KHOA KẾ TỐN – ĐH KTQD CHUN ĐỀ THỰC TẬP Các chính sách được cơng ty xây dựng hết sức rõ ràng để việc thực hiện được hệ thống và đem lại . ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG DƯƠNG 6 1.1 - ĐẶC ĐIỂM DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG DƯƠNG. về công tác hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương với đề tài : Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ Hồng Dương 6 1.1.2. Đặc điểm doanh thu của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương 7 1.1.3. Đặc điểm chi phí của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương, Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương, Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Dương, ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG DƯƠNG, 1 - Đặc điểm doanh thu, chi phí của công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương., Tại công ty TNHH TM và Công Nghệ Hồng Dương hoạt động bán hàng được thực hiện thông qua các trung tâm kinh doanh. Mỗi trung tâm sẽ đảm nhận việc mua, bán và phân phối các loại mặt hàng đặc thù như:, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM VÀ CÔNG NGHỆ HD., Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Để ghi nhận giá vốn hàng bán kế toán sử dụng tài khoản:, Kết quả kinh doanh Công ty TNHH TM và Công nghệ Hồng Dương

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn