SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG HỌC

12 2,650 30 Gửi tin nhắn cho phạm thị hải yến
phạm thị hải yến

phạm thị hải yến

Tải lên: 7,748 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 10:27

SÁNG KIẾN, KINH NGHIỆM, NÂNG CAO, CHẤT LƯỢNG, NGHI THỨC, ĐỘI, TRƯỜNG HỌC Đề tài : Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở trờng học Phần thứ nhất: Những vấn đề chung I. Lý do chọn đề tài: 1. Xuất phát từ những yêu cầu khách quan: Một trong những vấn đề cần thiết để nâng cao chất lợng hoạt động Đội là cần phải nâng cao chất lợng nghi thức Đội .Bởi vì nghi thức Đội là một hoạt động giáo dục đặc trng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động này tổ chức Đội đợc củng cố phát triển và khẳng định vị trí vai trò của mình đối với xã hội. Nghi thức Đội còn góp phần giáo dục toàn diện cho các em Đội viên mà trớc hết là giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trớc tập thể, tạo nên tình cảm gắn bó đoàn kết, thơng yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Hoạt động nghi thức Đội giúp các em Đội viên có thể lực cờng tráng, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát. Góp phần tạo nên vẻ đẹp của ngời Đội viên, đẹp trong lời nói và đẹp trong hành động. Hoạt động nghi thức Đội tốt sẽ tạo thành thói quen, nề nếp tốt trong sinh hoạt hàng ngày cho tập thể và cá nhân Đội viên nh: Trang phục đẹp, gọn, sạch sẽ, ra vào lớp đúng giờ, trật tự, vệ sinh ngăn nắp. Trong thực tế hiện nay do địa bàn huyện Yên Minh là một huyện vùng cao, phần lớn các đội viên đều là con ,em dân tộc thiểu số, nên Hoạt động Nghi thức Đội ở các cơ sở còn có nhiều hạn chế, hiệu quả cha cao. Không giải quyết đợc vấn đề sẽ ảnh hởng đến quá trình phát triển giáo dục toàn diện cho các em Đội viên và ngời phụ trách Đội sẽ gặp phải khó khăn trong khi triển khai hoạt động Đội, công tác Đội trong nhà trờng sẽ bị ảnh hởng rất nhiều. 1 2. Xuất phát từ những yêu cầu chủ quan: Chính vì những lý do khách quan trên mà bản thân tôi là một giáo viên TPT trong trờng THCS tôi thấy để hoạt động Đội trong nhà trờng đợc nâng cao thì vai trò của nghi thức Đội không phải là nhỏ. Vì vậy phải nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở nhà trờng nói chung , bậc THCS nói riêng. Bởi vì nghi thức Đội là những quy định mang tính điều lệ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, vì vậy nghi thức Đội phải có sự thống nhất, chính xác trong tập luyện, sinh hoạt hàng ngày của cá nhân và tập thể Đội. Là một giáo viên TPT thì việc nghiên cứu để tìm ra phơng pháp hoạt động Đội đặc biệt là nâng cao nghi thức Đội trong nhà trờng là rất cần thiết. Đây cũng là một lý do quan trọng để tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này. II. Mục đích nghiên cứu: Thông qua việc nghiên cứu đề tài này tác giả nắm vững nghi thức Đội và từ đó có đợc những phơng pháp tốt nhất để có thể nâng cao nghi thức Đội trong nhà trờng. III. Giả thiết khoa học: Nếu nắm bắt đợc cụ thể, rõ ràng, chính xác những yêu cầu và phơng pháp của nghi thức Đội ta sẽ tìm đợc các biện pháp thích hợp để nâng cao nghi thức Đội thì chất lợng hoạt động Đội sẽ đợc nâng cao hơn Kết luận: Xuất phát từ những lý do trên nên tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Nâng cao chất lợng nghi thức Đội trong trờng học . Phần II- Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm I. Cơ sở lý luận để viết sáng kiến kinh nghiệm. Nh đã nói ở phần I của sáng kiến này, nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là một phơng tiện giáo dục của Đội, bởi trong các nghi lễ thủ tục hàng ngày và trong các ngày hoạt động quy mô, kỷ niệm những ngày lễ lớn trọng đại nh: ngày khai trờng, ngày 20/11, ngày 22/12, ngày 3/2, ngày 26/3, ngày 30/4, ngày 19/5. 2 Nghi thức Đội đợc thực hiện thờng xuyên, nghiêm túc và đã góp phần khẳng định vai trò của nghi thức Đội trong sự nghiệp giáo dục. Đội viên muốn thực hiện tốt nghi thức Đội trớc hết phải có thái độ đúng đắn, nghiêm túc, kiên trì. Nhng trên thực tế địa bàn mà tôi áp dụng sáng kiến này là một vùng khó khăn, nhận thức đợc các Đội viên còn nhiều hạn chế do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn ngoài giờ lên lớp các em chỉ mong về nhà để giúp đỡ gia đình hoặc gia đình ch- a tạo điều kiện để các em tích cực tham gia. Nhiệm vụ của ngời giáo viên- TPT phải là biết lôi kéo, động viên, khuyến khích các em tham gia bằng nhiều hình thức, tập chung tuyên truyền, giáo dục các em nhận thức rõ hơn về tổ chức Đội và hiểu rõ vai trò và ý nghĩa của nghi thức Đội trong hoạt động Đội. II. Lịch sử vấn đề: Trong hoạt động thực tiến nghi thức Đội. trong hoạt động Đội là không thể thiếu nhng để hiểu hết vai trò, ý nghĩa của nghi thức Đội thì các em cha thực sự hiểu biết, bới trớc kia phụ trách Đội cha thực sự nêu cao vai trò và trách nhiệm, do đó cúng là một phần ảnh hởng tới công tác Đội Do điều kiện địa phơng nhà trờng còn thiếu thốn về cơ sở vật chất nên cũng phần nào bị ảnh hởng. Cũng do điều kiện ngời giáo viên TPT trớc đây phần lớn chỉ là kiêm nhiệm ( Bán chuyên) chứ không phải chuyên trách bởi vậy vấn đề đầu t thời gian cho công tác nghi thức Đội là cha tốt cha sâu, cha thật sự theo bài bản, sáng kiến này đợc viết nhằm mục đích giải quyết đợc vấn đề trên. III. Thực trạng của vấn đề: Từ Tiểu học chuyển lên cấp THCS đây là một bớc ngoạt lớn về tâm sinh lý của các em do vậy ngời giáo viên TPT không chỉ đơn thuần là hớng dẫn để các em thực hiện mà phải biết giúp cho các em hiểu tổ chức Đội là tổ chức của các em mà đã là ngời Đội viên phải nắm vững nghi thức Đội hơn nữa còn nhằm mục đích giáo dục toàn diện cho các em Đội viên, để các em luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần tập thể cao, không bị sa đà, lôi kéo, dụ dỗ bởi những kẻ xấu, sa đà vào những tệ nạn xã hội, nh nghiện hút, cờ bạc .đang là mối đe doạ tới toàn thể xã hội. 3 Vậy muốn đạt đợc điều đó ngời TPT phải biết gây hứng thú cho Đội viên để các em tích cực tham gia hoạt động Đội có ý thức học tập nghi thức Đội. Thực trạng của vấn đề đã đợc đề cập nhiều năm song vấn đề vẫn cha đợc coi trọng, cha đợc đánh giá đúng mức. IV. Khó khăn mâu thuẫn cần đợc giải quyết: Nh đã nói ở trên do điều kiện cơ sở vật chất của địa phơng, nhà trờng còn nhiều thiếu thốn khó khăn, do phụ huynh của nhiều em cha nhận thức rõ về công tác Đội trong nhà trờng đặc biệt là nghi thức Đội , cho nên việc đầu t thời gian cũng nh động viên các em tham gia tập luyện nghi thức Đội là cha có, mà hầu hết các em Đội viên của trờng THCS Bạch Đích là con em dân tộc thiểu số,thuộc xã vùng biên giới còn nhiều khó khăn, gia đình các em chủ yếu làm nông nghiệp, thời gian để đầu t vào hoạt động Đội là cha có, nên nhiều em cha tích cực tham gia, nếu tham gia vẫn cha nhiệt tình, còn mang tính chống đối do vậy việc thực hiện nghi thức Đội trong Liên đội còn nhiều hạn chế kết quả cha cao, giáo viên TPT mới vào nghề cha có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động Đội. Tầm quan trọng của nghi thức đội đói với các em Đội viên đã đợc nhấn mạnh nhiều ở phần trên cho nên có thể khẳng định một lần nữa nếu giải quyết vấn đề tốt thì lợi ích của nó vô cùng lớn. Tạo hứng thú cho các em yêu thích, say mê tham gia công tác Đội, đặc biệt là nghi thức Đội để các em thoải mái, nắm bắt nhanh chóng. Rèn luyện cho Đội viên ý thức tổ chức, kỷ luật tinh thần trách nhiệm trớc tập thể, các em có tình cảm và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, ngoài ra nghi thức Đội còn giúp các em có thể lực, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát góp phần tạo nên vẻ đẹp của ngời Đội viên. V. Các biện pháp-phơng pháp đ tiến hành để giải quyết vấnã đề: 4 Khi muốn nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở bậc THCS ngời giáo viên TPT phải đa ra những yêu cầu của ngời học tập nghi thức Đội và yêu cầu đối với ngời h- ớng dẫn nghi thức Đội và phải tuân thủ theo các phơng pháp sau. - Phơng pháp thuyết trình kết hợp với trực quan ( Làm mẫu, sử dụng mẫu). - Phơng pháp tập luyện tập thể và cách chia nhóm. - Phơng pháp ôn tập : Nhóm, cá nhân. - Phơng pháp kiểm tra đánh giá. - Phơng pháp tổ chức hội thi nghi thức đội. 1. Yêu cầu đối với ngời học tập nghị thức Đội: - Ngời học tập nghi thức Đội trớc hết phải có một thái độ đúng đắn, nghiêm túc và kiên trì. - Phải có trang phục cá nhân gọn gàng, đầy đủ và chuẩn mực theo đúng quy định. - Phải tập chung chú ý ghi chép và nghe lệnh của ngời chỉ huy. - Khi thực hiện các thao tác phải nhanh nhẹn, dứt khoát rõ ràng theo khẩu lệnh và sự hớng dẫn của ngời chỉ huy. - Đội viên học tập nghi thức Đội ngoài sự hớng dẫn của chỉ huy phải giành nhiều thời gian để tự học, tự nghiên cứu để có đợc một động tác chuẩn xác đối với cá nhân, từ việc thành thục các động tác cá nhân đơn giản tiến đến các động tác đơn giản. - Đội viên thực hiện tham gia nghi thức đội phải tự điều chỉnh, sắp xếp thời gian, điều kiện vật chất sao cho đảm bảo cao nhất sau một đợt huấn luyện. 2. Yêu cầu đối với ngời hớng dẫn nghi thức Đội. Để có thể hớng dẫn đội viên về nghi thức Đội ngời hớng dẫn nhất thiết phải là ngời thành thục và giỏi nghi thức Đội. Bản thân cần đợc đào tạo có trình độ s phạm và khả năng tiếp cận với đối tợng thiếu nhi, yếu quý thiếu nhi và thích làm việc với thiếu nhi., Để nâng cao chất lợng nghi thức Đội trong nhà trờng thì ngời giáo viên Tổng phụ trách khi hớng dẫn nghi thức Đội phải biết chọn các phơng pháp giảng giải, diễn giảng kết hợp chặt chẽ với trực quan phải nắm chắc đối tợng thiếu nhi mà mình hớng 5 dẫn để đa nội dung cần trang bị cho phù hợp. Khi hớng dẫn nghi thức Đội cho các em Đội viên, ngời hớng dẫn (GV TPT) không đợc nóng vội phải có thái độ ôn tồn, hoà nhã, vui vẻ nhng dứt khoát theo một quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp Phải trang bị những nhận thức,ý nghĩa tầm quan trọng của môn học. Phải giúp các em hiễu rõ đợc các biểu trng của nghi thức Đội nh : Huy hiệu Đội, cờ đội, khăn quàng đỏ; Đội ca, cấp hiệu chỉ huy , huy hiệu chuyên môn, đồng phục của đội viên, trống kèn, sổ sách đội, phòng truyền thống, phòng Đội. Yêu cầu đối với đội viên, đội hình đội ngũ đơn vị, nghi lễ thủ tục, nghi thức dành cho TPT. Phải giúp các em biết các kỹ năng cơ bản của ngời Đội viên nh: - Động tác tháo thắt khăn quàng đỏ. - Động tác chào theo kiểu thiếu niên tiền phong. - Hát đúng và thuộc các bài Quốc ca, Đội ca. - Hô đáp tốt khẩu hiệu của Đội. - Thực hiện tốt các động tác cầm cờ, giơng cờ, vác cờ, kéo cờ. - Thực hiện tốt các động tác cá nhân tại chỗ và di động. - Đánh đợc 3 bài trống quy định của Đội: Chào cờ, hành tiến, chào mừng. - Ngoài ra đội viên có thể tập thêm các bài trống : Quốc ca, Đội ca . các bài kèn, tập hợp, chào cờ - Ngời hớng dẫn nghi thức Đội là ngời quyết định chất lợng hoạt động này đối với các em đội viên. Bởi vậy để nâng cao chất lợng Nghi thức Đội trong nhà trờng ngời GV TPT phải luôn trau dồi nghiệp vụ công tác Đội. Tham gia các lớp tập huấn do Hội Đồng Đội Tỉnh, Huyện tổ chức. Không ngừng học hỏi đồng nghiệp và những ng- ời có kinh nghiệm trong hoạt động Đội và GV TPT phải biết kết hợp và sử dụng các phơng pháp sau: - Phơng pháp thuyết trình kết hợp với trực quan (có nghĩa là ngoài việc thuyết minh ra ngời hớng dẫn thực hiện mẫu các động tác). - Phơng pháp tập luyện tập thể. - Phơng pháp ôn tập: Nhóm, cá nhân. - Phơng pháp kiểm tra đánh giá. 6 - Phơng pháp tổ chức hội thi nghi thức Đội. Ngời GV-TPT Đội thực hiện đợc những yêu cầu trên thì nghi thức Đội mới có thể nâng cao về chất lợng và có bớc đổi mới hơn. VI. Hiệu quả khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Sau khi áp dụng đúng những yêu cầu và phơng pháp này tại cơ sở Đội của trờng THCS Bạch Đích đã đem lại hiệu quả chuyển biến cao hơn hẳn so với khi cha áp dụng đúng những yêu cầu và phơng pháp này, cụ thể. Khi học tập cũng nh khi thực hiện Đội viên có thái độ đúng đắn, nghiêm túc hơn và biết kiên trì luyện tập, trang phục cá nhân, từ đầu tóc, quần áo, tác phong có nhiều thay đổi. Gọn gàng, nhanh nhẹn, đặc biệt nâng cao đợc sự hiểu biết của các em về công tác Đội thu hút đợc các em tham gia và tập luyện nghi thức Đội nhiệt tình. Bản thân tôi là GV-TPT khi áp dụng những yêu cầu (2) tôi thấy hiệu quả công việc đợc nâng cao hơn. Có thể xem qua số liệu khi cha áp dụng những yêu cầu và ph- ơng pháp này. Phong trào thi đua chào mừng năm học mới (tháng 9) kết quả kiểm tra chuyên hiệu Nghi thức Đội . Tổng số chi đội tham gia : 10 chi đội. Loại A : 4 Loại B : 4 Loại C : 2 + Khi thực hiện những yêu cầu và phơng pháp cụ thể trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Loại A : 6 Loại B : 3 Loại C : 1 7 Kết quả rõ nét nhất đợc khảo sát và kiểm tra đánh giá về nghi thức Đội của các chi đội đợc tiến bộ rõ rệt. + Chất lợng của các chi đội. Tổng số chi đội Xếp loại Loại A Loại B Loại C 10 TS % TS % TS % 8 80 2 20 0 0 Để có đợc kết quả chứng minh qua các số liệu cụ thể nêu ở trên, ngoài những yêu cầu và phơng pháp mà ngời học nghi thức Đội và ngời dạy nghi thức Đội cần phải thực hiện thì trong công tác chỉ đạo đòi hỏi ngời chỉ đạo phải có tổ chức thi đua cùng học tập nghi thức Đội để có thể kiểm tra chất lợng, nghi thức Đội trong công tác Đội ra sao. Từ đó có biện pháp thích hợp để chỉnh sửa và nâng cao. * Những kinh nghiệm rút ra trong công tác tổ chức chỉ đạo. -Trớc tiên là GV-TPT là ngời tổ chức chỉ đạo cấp liên đội và chi đội đòi hỏi ngời phụ trách Đội và giáo viên phụ trách phải là ngời có sự hiểu biết về công tác Đội và nghi thức Đội, có trình độ s phạm và khả năng tiếp cận với thiếu nhi, yêu quý thiếu nhi. -Có thái độ ôn tồn, hoà nhã khi tập luyện khi hớng dẫn không đợc nóng vội, phải theo một quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. - Biết sử dụng các phơng pháp một cách uyển chuyển, sáng tạo. - Tổ chức khen thởng kịp thời. Phần thứ III: Kết luận chung 8 Trên đây là một sáng kiến kinh nghiệm đã đợc áp dụng trong thực tế ở cơ sở Đội trờng THCS Bạch Đích và đã có những kết quả chuyển biến hơn hẳn so với khi cha áp dụng. Song mặc dù vậy vẫn có những hạn chế nhất định khó tránh khỏi trong vấn đề thực thi , nhng xét trên cơ sở lý luận và những số liệu thống kê sau quá trình thực hiện. Rất mong đợc Hội đồng giáo dục nhà trờng và Hội đồng Đội huyện xem xét đóng góp ý kiến bổ sung để sáng kiến này đợc hoàn chỉnh, đóng góp một phần nào những phơng án tổ chức chỉ đạo hoạt động Đội đặc biệt là nghi thức Đội. Bạch Đích, ngày 15 tháng 12 năm 2010 BGH duyệt: Ngời viết đề tài: Nguyễn Thành Vĩnh Đàm Quốc Nhật mục lục Phần thứ nhất: Những vấn đề chung I. Lý do chọn đề tài. 9 1. Những yêu cầu khách quan 2. những yêu cầu chủ quan. 3. Kết luận. II. Mục đích nghiên cứu III.Giả thuyết khoa học. Phần thứ hai : Nội dung của sáng kiến. I. Cơ sở lý luận để viết sáng kiến kinh nghiệm. II. Lịch sử vấn đề. III.Thực trạng của vấn đề. IV. Khó khăn mâu thuẫn cần đợc giải quyết. V. Các biện pháp phơng pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. 1.Yêu cầu đối với Đội viên học tập nghi thức Đội. 2.Yêu cầu đối với TPT khi hớng dẫn công tác Đội. VI. Kết quả thu đợc sau khi áp dụng đúng những yêu cầu và phơng pháp nói trên. * Những kinh nghiệm rút ra trong công tác tổ chức chỉ đạo . Phần thứ ba: Kết luận chung Tài liệu tham khảo chính: -Bùi Sỹ Tụng Phan Nguyên Thái, Ph ơng pháp dạy học bộ môn công tác Đội, NXB Đại học s phạm tháng 8 năm 2005. - Phạm Văn Thanh- Phạm Bá Khoa, Lí luận và phơng pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, NXB Đại học s phạm, tháng 6 năm 2005. - Bùi Ngọc Dung Trần Quang Đức, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, NXB Đại học s phạm, tháng 9 năm 2005. - Phạm Đình Nghiệp, Cẩm nang cho ngời phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, NXB Giáo Dục, tháng 2 năm 2006. 10 [...]... nghi thức Đội ta sẽ tìm đợc các biện pháp thích hợp để nâng cao nghi thức Đội thì chất lợng hoạt động Đội sẽ đợc nâng cao hơn Kết luận: Xuất phát từ những lý do trên nên tôi mạnh dạn nghi n cứu đề tài: Nâng cao chất lợng nghi thức Đội trong trờng học . Phần II- Nội dung của sáng kiến kinh nghi m I. Cơ sở lý luận để viết sáng kiến kinh nghi m. Nh đà nói ở phần I của sáng kiến này, nghi thức Đội. .. Sáng kiến kinh nghi m nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở trờng học Phần thứ nhất: Những vấn đề chungI. Lý do chọn đề tài: 1. Xuất phát từ những yêu cầu khách quan: Một trong những vấn đề cần thiết để nâng cao chất lợng hoạt động Đội là cần phải nâng cao chất lợng nghi thức Đội .Bởi vì nghi thức Đội là một hoạt động giáo dục đặc trng của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động này tổ chức Đội. .. hoạt động Đội trong nhà trờng đợc nâng cao thì vai trò của nghi thức Đội không phải là nhỏ. Vì vậy phải nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở nhà trờng nói chung , bậc THCS nói riêng. Bởi vì nghi thức Đội là những quy định mang tính điều lệ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, vì vậy nghi thức Đội phải có sự thống nhất, chính xác trong tập luyện, sinh hoạt hàng ngày của cá nhân và tập thể Đội. Là một... đề sẽ ảnh hởng đến quá trình phát triển giáo dục toàn diện cho các em Đội viên và ngời phụ trách Đội sẽ gặp phải khó khăn trong khi triển khai hoạt động Đội, công tác Đội trong nhà trờng sẽ bị ¶nh hëng rÊt nhiÒu.1 Khi muốn nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở bậc THCS ngời giáo viên TPT phải đa ra những yêu cầu của ngời học tập nghi thức Đội và yêu cầu đối với ngời h-ớng dẫn nghi thức Đội và phải... việc nghi n cứu để tìm ra phơng pháp hoạt động Đội đặc biệt là nâng cao nghi thức Đội trong nhà trờng là rất cần thiết. Đây cũng là một lý do quan trọng để tôi tiến hành nghi n cứu đề tài này.II. Mục đích nghi n cứu: Thông qua việc nghi n cứu đề tài này tác giả nắm vững nghi thức Đội và từ đó có đợc những phơng pháp tốt nhất để có thể nâng cao nghi thức Đội trong nhà trờng.III. Giả thiết khoa học: ... hớng dẫn nghi thức Đội. Để có thể hớng dẫn đội viên về nghi thức Đội ngời hớng dẫn nhất thiết phải là ngời thành thục và giỏi nghi thức Đội. Bản thân cần đợc đào tạo có trình độ s phạm và khả năng tiếp cận với đối tợng thiếu nhi, yếu quý thiếu nhi và thích làm việc với thiếu nhi., Để nâng cao chất lợng nghi thức Đội trong nhà trờng thì ngời giáo viên Tổng phụ trách khi hớng dẫn nghi thức Đội phải... ngời chỉ huy. - Đội viên học tập nghi thức Đội ngoài sự hớng dẫn của chỉ huy phải giành nhiều thời gian để tự học, tự nghi n cứu để có đợc một động tác chuẩn xác đối với cá nhân, từ việc thành thục các động tác cá nhân đơn giản tiến đến các động tác đơn giản. - Đội viên thực hiện tham gia nghi thức đội phải tự điều chỉnh, sắp xếp thời gian, điều kiện vật chất sao cho đảm bảo cao nhất sau một đợt... nghi thức Đội tốt sẽ tạo thành thói quen, nề nếp tốt trong sinh hoạt hàng ngày cho tập thể và cá nhân Đội viên nh: Trang phục đẹp, gọn, sạch sẽ, ra vào lớp đúng giờ, trật tự, vệ sinh ngăn nắp. Trong thực tế hiện nay do địa bàn huyện Yên Minh là một huyện vùng cao, phần lớn các đội viên đều là con ,em dân tộc thiểu số, nên Hoạt động Nghi thức Đội ở các cơ sở còn có nhiều hạn chế, hiệu quả cha cao. ... tập luyện tập thể và cách chia nhóm.- Phơng pháp ôn tập : Nhóm, cá nhân.- Phơng pháp kiểm tra đánh giá.- Phơng pháp tổ chức hội thi nghi thức đội. 1. Yêu cầu đối với ngời học tập nghị thức Đội: - Ngời học tập nghi thức Đội trớc hết phải có một thái độ đúng đắn, nghi m túc và kiên trì. - Phải có trang phục cá nhân gọn gàng, đầy đủ và chuẩn mực theo đúng quy định. - Phải tập chung chú ý ghi chép... đối với xà hội. Nghi thức Đội còn góp phần giáo dục toàn diện cho các em Đội viên mà trớc hết là giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trớc tập thể, tạo nên tình cảm gắn bó đoàn kết, thơng yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. Hoạt động nghi thức Đội giúp các em Đội viên có thể lực cờng tráng, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát. Góp phần tạo nên vẻ đẹp của ngời Đội viên, đẹp trong . thiết để nâng cao chất lợng hoạt động Đội là cần phải nâng cao chất lợng nghi thức Đội .Bởi vì nghi thức Đội là một hoạt động giáo dục đặc trng của Đội TNTP. Đề tài : Sáng kiến kinh nghi m nâng cao chất lợng nghi thức Đội ở trờng học Phần thứ nhất: Những vấn đề chung I. Lý
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG HỌC, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHI THỨC ĐỘI Ở TRƯỜNG HỌC

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-nang-cao-chat-luong-nghi-thuc-doi-o-truong-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP