Đề tài sáng kiến kinh nghiệm toán 7

47 8,187 82
phạm thị hải yến

phạm thị hải yến

Tải lên: 7,748 tài liệu

  • Loading...
1/47 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 10:27

Đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, toán 7 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã Độc lập Tự do Hạnh phúc -----------o0o----------- S YU Lí LCH H v tờn: V TH LAN Ngy, thỏng, nm sinh: 06/ 04 / 1980 Nm vo nghnh: 2002 Chc v: Giỏo viờn n v cụng tỏc: Trng THCS Cao Viờn Trỡnh chuyờn mụn: i hc toỏn H o to : Chớnh quy B mụn ging dy: Môn toán Ngoại ngữ: Anh văn Trình độ chính trị: Sơ cấp Khen thởng : - Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2002 2003 - Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2003 2004 - Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2006 2007 - Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2007 2008 - Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2009 2010 - Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm học 2003 -2004 - Sáng kiến kinh nghiệm loi C cấp thành phố năm học 2007 2008 - Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp thành phố năm học 2009 2010 Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 1 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 phần thứ nhất A. mở đầu 1.Lý do ch n t i a, C s lí lun: Tri thức khoa học của nhân loại càng ngày càng đòi hỏi cao. Chính vì vậy, việc giảng dạy trong nhà trờng phổ thông ngày càng đòi hỏi nâng cao chất lợng toàn diện, đào tạo thế hệ trẻ cho đất nớc có tri thức cơ bản, một phẩm chất nhân cách, có khả năng t duy, sáng tạo, t duy độc lập, tính tích cực nắm bắt nhanh tri thức khoa học. Môn Toán là môn học góp phần tạo ra những yêu cầu đó. Việc hình thành năng lực giải Toán cho học sinh trung học cơ sở là việc làm chính không thể thiếu đợc của ngời thầy, rèn luyện cho các em có khả năng t duy sáng tạo, nắm chắc kiến thức cơ bản, gây đợc hứng thú cho các em yêu thích môn Toán. Môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong trờng phổ thông, có khả năng to lớn giúp học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ .Toán hc l m t môn khoa hc gây nhiu hng thú cho hc sinh, nó l m t môn hc không th thiu trong quá trình hc tp, nghiên cu v c trong cuc sng h ng ng y. M t nh toán hc có nói: Toán hc c xem nh l m t khoa hc chng minh . Thật vậy, do tính chất trừu tợng, tính chính xác, t duy suy luận logic. Toán học đợc coi là "môn thể thao trí tuệ" rèn luyện cho học sinh trí thông minh, sáng tạo. Trong cỏc mụn hc trng ph thụng, Toỏn hc c coi nh l mt mụn hc c bn, l nn tng cỏc em phỏt huy c nng lc bn thõn, gúp phn to iu kin cỏc em hc tt cỏc mụn khoa hc t nhiờn khỏc. Vy dy nh th no hc sinh khụng nhng nm chc kin thc c bn mt cỏch cú h thng m cũn phi c nõng cao phỏt trin cỏc em cú hng thỳ say mờ hc tp l mt cõu hi m mi thy cụ luụn t ra cho mỡnh. Tuy nhiờn hc tt mụn toỏn thỡ ngi giỏo viờn phi bit cht lc ni dung kin Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 2 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 thc, phi i t d n khú, t c th n tru tng v phỏt trin thnh tng quỏt giỳp hc sinh cú th phỏt trin t duy toỏn hc, lm cho cỏc em tr lờn yờu thớch toỏn hn t ú cỏc em cú ý thc hc tp m bo yờu cu ca thi i mi. b)C s thc tin: L mt giỏo viờn dc phõn cụng ging dy lp 7A, 7C vi i tng hc sinh khỏ gii, cỏc em cú t duy nhy bộn v nhu cu hiu bit ngy cng cao, lm th no phỏt huy c ht kh nng ca cỏc em ú l trỏch nhim ca cỏc giỏo viờn chỳng ta. Qua ging dy chng trỡnh toỏn lp 7 tụi nhn thy ti v Tỉ lệ thức l mt ti tht lý thỳ, phong phỳ a dng khụng th thiu mụn đại s lp 7. Vic gii bi toỏn v tỉ l thc l mt dng toỏn hay, vi mong mun cung cp cho cỏc em mt s phng phỏp gii cỏc bi toỏn v t l thc, giỳp cỏc em lm bi tp tt hn nhm tớch cc hoỏ hot ng hc tp, phỏt trin t duy, do ú trong nm hc ny tụi chn ti Mt s phng phỏp gii cỏc bi toỏn v tỉ l thc thc hin trong chng trỡnh toỏn lp 7. 2)Mc ớch nghiờn cu - Cỏc phng phỏp thng dựng gii cỏc bi toỏn v tỉ l thc - Rốn k nng vn dng kin thc khi gii bi toỏn v tỉ l thc, học sinh nắm vững kiến thức, biết vận dụng vào giải bài tập, vận dụng trong hình học 8 phần Định Lí Ta-let và tam giác đồng dạng. - Cng c v h ng dn hc sinh l m b i t p nhằm nâng cao chất lợng giờ dạy, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân, thông qua đó giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp tham khảo vận dụng vào quá trình giảng dạy môn Toán ở trờng THCS đạt hiệu quả cao. - Học sinh tự giác chủ động tìm tòi, phát hiện giải quyết nhiệm vụ nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt sáng tạo các kiến thức kỹ năng đã thu nhận đợc. 3.Nhim v nghiờn cu: Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 3 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 - Nhim v khỏi quỏt: Nờu nhng phng phỏp gii bi toỏn tỉ l thc theo chng trỡnh mi. - Nhiờm v c th: - Tỡm hiu thc trng hc sinh. - Nhng phng phỏp thc hin. - Nhng chuyn bin sau khi ỏp dng. - Bi hc kinh nghim. 4. i tng nghiờn cu. - ti nghiờn cu qua cỏc tit dy v t l thc trong SGK toỏn 7 tp 1, qua nh hng i mi phng phỏp dy toỏn 7. - i tng kho sỏt: HS lp 7A, 7C trng THCS Cao Viờn. 5.Phng phỏp nghiờn cu: - Phng phỏp nghiờn cu ti liu SGK, sỏch tham kho. - Phng phỏp kim tra, thc hnh. - Phng phỏp phỏt vn ,m thoi nghiờn cu vn . - Tng kt kinh nghim ca bn thõn v ca ng nghip khi dy phn tỉ l thc PHN TH HAI Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 4 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 B.NI DUNG I.THC TRNG CA VN NGHIấN CU. I. 1 . c im tỡnh hỡnh lp : Lp 7A, 7C cú s lng hc sinh khụng ng u v mt nhn thc gõy khú khn cho giỏo viờn trong vic la chn phng phỏp phự hp.Nhiu hc sinh cú hon cnh khú khn do ú vic u t v thi gian v sỏch v b hn ch v nh hng khụng nh n nhn thc v s phỏt trin t duy ca cỏc em. a s cỏc em hay tho món trong hc tp, cỏc em cho rng ch cn hc thuc lũng cỏc kin thc trong SGK l . Chớnh vỡ vy m cỏc em tip thu kin thc mt cỏch th ng, khụng t my mũ, khỏm phỏ kin thc mi. H u h t cỏc em u h p t p khi gi i cỏc b i t p d ng n y. VD: L i gi i c a em Lờ Th Thu - L p 7A (B i 62 trang 31 SGK NXBGD 2003): Tỡm hai s x, y bi t: ; 10 2 5 x y xy = = HS gii: Ta có: 459.5y 189.2x 9 10 90 5.2 xy 5 y 2 x == == ==== Lời giải đúng: Đặt = = == k5y k2x k 5 y 2 x Mà xy = 90 2k . 5k = 90 10k 2 = 90 k 2 = 9 = = 3k 3k * Với k = 3 x = 2.3 = 6 Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 5 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 y = 5.3=15 * Với k = -3 x = 2.(-3) = -6 y = 5.(-3) = -15 Vậy (x; y) = (6; 15); (-6; -15) (H c sinh m c sai l m do ch a hi u rừ tớnh ch t của dãy tỉ số bằng nhau). Qua m t th i gian tụi ó ti n h nh i u tra c b n v thu c k t qu nh sau: + L p 7A: S em l i h c b i, l i l m b i t p chi m kho ng 50%, s h c sinh n m c ki n th c v bi t v n d ng v o b i t p chi m kho ng 30%. + L p 7C: S em l i h c b i, l i l m b i t p chi m kho ng 85%, s h c sinh n m c ki n th c v bi t v n d ng v o b i t p chi m kho ng 10%. I. 2 .Nguyờn nhõn: Nguyờn nhõn c a v n trờn l do cỏc em ch a cú ý th c t giỏc h c t p, ch a cú k ho ch th i gian h p lý t h c nh , h c cũn mang tớnh ch t l y i m, ch a n m v ng hi u sõu ki n th c toỏn h c, khụng t ụn luy n th ng xuyờn m t cỏch h th ng, khụng ch u tỡm tũi ki n th c m i qua sỏch nõng cao, sỏch tham kh o, cũn hi n t ng d u d t, khụng ch u h c h i b n bố, th y cụ. ng tr c th c tr ng trờn tụi th y c n ph i l m th n o kh c ph c tỡnh tr ng trờn nh m nõng cao ch t l ng h c sinh, l m cho h c sinh thớch h c toỏn h n V y tụi thi t ngh t i c a tụi nghiờn c u v v n n y l b c i ỳng n v i tỡnh tr ng v s c h c c a h c sinh hi n nay II.BI N PH P GI I QUY T V N NGHIấN C U. Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 6 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 t c hi u qu khi gi i cỏc b i toỏn núi chung v gi i cỏc b i toỏn v t l thc núi riờng. Sau khi học xong tính chất của tỉ lệ thức, tôi đã cho học sinh củng cố để nắm vững và hiểu thật sâu về định nghĩa, các tính chất cơ bản, tính chất mở rộng của tỷ lệ thức, của dãy tỷ số bằng nhau, ca i lng t l thun v i lng t l nghch, sau đó cho học sinh làm một loạt những bài toán cùng loại để tìm ra một định hớng, một quy luật nào đó để làm cơ sở cho việc chọn lời giải, có thể minh hoạ điều đó bằng các dạng toán, bằng các bài toán từ đơn giản đến phức tạp . II 1. Tỉ lệ thức 1. Định nghĩa: Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số d c b a = (hoặc a : b = c : d). Các số a, b, c, d đợc gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng ngoài hay còn gọi là ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay còn gọi là trung tỉ. 2. Tính chất: Tính chất 1: Nếu d c b a = thì bcad = Tính chất 2: ( Điều kiện để 4 số lập thành các tỉ lệ thức) Nếu bcad = và a, b, c, d 0 thì ta có các tỉ lệ thức sau: d c b a = ; d b c a = ; a c b d = ; a b c d = Nhận xét: Từ một trong năm đẳng thức trên ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại. II 2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Tính chất: Từ d c b a = suy ra: db ca db ca d c b a = + + == - Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau: Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 7 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 f e d c b a == suy ra: . = + + = ++ ++ === fdb cba fdb cba f e d c b a (giả thiết các tỉ số trên đều có nghĩa). Chú ý: Khi có dãy tỉ số 532 cba == ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Ta cũng viết a : b : c = 2 : 3 : 5 Sau khi h c sinh ó n m ch c c lý thuy t thỡ vi c v n d ng lý thuy t v o gi i b i t p l vụ cựng quan tr ng, do v y ng i giáo viờn khụng ch n thu n cung c p l i gi i m quan tr ng h n l d y cho cỏc em bi t suy ngh tỡm ra con ng h p lý gi i b i toỏn nh nh toỏn h c Pụlia ó núi Tỡm c cỏch gi i m t b i toỏn l m t i u phỏt minh . Tuy nhiờn khi gi i b i t p d ng n y tụi khụng mu n d ng l i nh ng b i t p SGK m tụi mu n gi i thi u thờm m t s b i t p i n hỡnh v m t s ph ng phỏp gi i cỏc b i t p ú. Các dạng toán và phơng pháp giải: Dạng I: LP Tỉ L THC: Bi toỏn 1: Cỏc t s sau õy cú lp thnh cỏc t l thc hay khụng? a) 0,5 : 15 v 0,15 : 50 b) 0,3 : 2,7 v 1,71 : 15,39 Gii: Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 8 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 a) Ta cú: 0,5 : 15 = 0,5 1 15 30 = v 0,15 : 50 = 0,15 3 50 1000 = Vỡ 3 1 1000 30 nờn các tỉ số 0,5 : 15 v 0,15 : 50 không lập thành tỉ lệ thức b) Ta có : 0,3 : 2,7 = 0,3 1 2,7 9 = v 1,71 : 15,39 = 1,71 1 15,39 9 = Suy ra: 0,3 : 2,7 = 1,71 : 15,39 Vậy 0,3 : 2,7 v 1,71 : 15,39 lập thành tỉ lệ thức. Bài toán 2: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có đợc từ các số sau. a) 0,16; 0,32; 0,4; 0,8 b) 1; 2; 4; 8 Giải : ( Sử dung tinh chất 2: điều kiện để 4 số lập thành tỉ lệ thức) a) Ta có: 0,16 . 0,8 = 0,32 . 0,4 ( = 0,128) Suy ra ta lập đợc các tỉ lệ thức sau: 0,16 0,4 0,32 0,8 = ; 0,16 0,32 0,4 0,8 = ; 0,32 0,8 0,16 0,4 = ; 0,4 0,8 0,16 0,32 = b) Tơng tự ta có : 1. 8 = 2 . 4( = 8) Suy ra ta lập đợc các tỉ lệ thức sau: 1 4 2 8 = ; 1 2 4 8 = ; 2 8 1 4 = ; 4 8 1 2 = Bài tập áp dụng Bài 1: Trong các tỉ số sau, hãy chọn các tỉ số thích hợp để lập thành một tỉ lệ thức : 10 :15;16 : ( 4);14: 21; 5 :15;12 : ( 3); 1,2 :3,6 Bài 2: Có thể lập đợc một tỉ lệ thức từ 4 trong các số sau không (mỗi số chọn một lần). Nếu có lập đợc bao nhiêu tỉ lệ thức? a) 3; 4 ;5 ;6 ;7 b) 1; 2; 4; 8; 16 c) 1; 3; 9; 27; 81; 243. Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 9 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 Dạng II: Tìm giá trị của biến trong các tỉ lệ thức. Bài toán 1:Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: 15 ) 2 3 ) 1,5: 4,5: 0,3 x a b x = = Giải: ( Bài toán này các em có thể sử dung kiến thức tìm một thành phần cha biết của tỉ lệ thức : Nếu biết 3 trong 4 số hạng của tỷ lệ thức ta tìm đợc số hạng còn lại trong tỷ lệ thức. b da c c da b a cb d d cb a . ; . ; . ; . ==== a) Ta có: 15 2.15 30 10 2 3 3 3 x x = = = = Vậy x = 10 b) -1,5 : x = 4,5 : 0,3 4,5 . x = -1,5 . 0,3 4,5 . x = - 0,45 x = - 0,45 : 4,5 x = - 0,1 . Vậy x = 0,1 Bài toán 2: Tìm hai số x và y biết 32 yx = và 20 =+ yx Giải: Cách 1: (Đặt ẩn phụ) Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 10 [...]... 1 = 2x  1,5 = 3x  x = 0,5+)2 0,5 22x z yy y+ + − +⇒ =  2,5 - y = 2yTác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 17 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 43 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 20113) dcdcbaba+=+ 4) ( )( )22dcbacdab=Bài 2: Cho dccbba== . Chứng minh rằng:... toán này tôi cho các em nhận xét xem làm thế nào để xuất hiện đợc tổng x + 2y - z = 12 hoặc 2x + 3y - z = 50 hoặc2x + 3y- 5z =10Với phơng pháp phân tích, hệ thống hoá đà giúp cho các em nhìn ra ngay và có Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 15 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 45 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7. .. Viên 5 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011mới chỉ đề cập đến một vấn đề nhỏ trong quá trình bồi dỡng học sinh giỏi. Tuy nhiên, theo tôi đây cũng là một trong những mảng kiến thức rất trọng tâm của chơng trình toán líp 7. Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi tự rút ra khi dạy phần tØ lÖ thøc, cùng với sự góp ý của đồng nghiệp hy vọng rằng đề tài của tôi... Cao Viên 20 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011a) Ta có: 0,5 : 15 = 0,5 115 30= v à 0,15 : 50 = 0,15 350 1000=Vỡ 3 11000 30 nờn các tỉ số 0,5 : 15 v 0,15 : 50 không lập thành tỉ lÖ thøcàb) Ta cã : 0,3 : 2 ,7 =0,3 12 ,7 9= v 1 ,71 : 15,39 = à1 ,71 115,39 9=Suy ra: 0,3 : 2 ,7 = 1 ,71 : 15,39VËy 0,3 : 2 ,7 v 1 ,71 : 15,39 lập thành tỉ lệ thức.Bài toán 2: HÃy lập... II.2. Các dạng toán và phơng pháp giải 7 III. Kết quả nghiên cứu 35Phần thứ ba 36C. Kết luận và khuyến nghị 36 I. Kết luận 36 II. Bài học kinh nghiệm 36 III. Khuyến nghị 37 *Tài liệu tham khảo 39*Nhận xét của hội đồng khoa học các cấp 40Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 39 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011B.NỘI DUNGI.THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.I.... Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2003 2004- Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2006 20 07 - Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 20 07 2008- Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2009 2010- Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh năm học 2003 -2004- Sáng kiến kinh nghiệm loi C cấp thành phố năm học 20 07 2008- Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp thành phố năm học 2009 2010Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên... của bài toán 5. Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 16 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 - Nhiệm vụ khái quát: Nêu những phương pháp giải bài toán tØ lệ thức theo chương trình mới. - Nhiêm vụ cụ thể: - Tìm hiểu thực trạng học sinh. - Những phương pháp thực hiện. - Những chuyển biến sau khi áp dụng. - Bài học kinh nghiệm. 4. Đối tượng nghiên cứu. - Đề tài nghiên... bài.Bài toán 5: Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. Ba chiều cao tơng ứng với ba cạnh tỉ lệ với ba số nào.Giải: Gọi độ dài ba cạnh của tam giác là a, b, c. Ba chiều cao tơng ứng là x, y, z. Diện tích tam giác là S Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 29 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011Tác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 44 Đề tài sáng kiến. .. cần vận dụng linh hoạt nội dung kiến thức trên vào từng bài cho phù hợp có nh vậy mới đạt đợc hiệu quả tốt.II. BI HOC KINH NGHIấM Trên đây l m t s dạng toán thờng gặp trong chơng trình toán THCS. Mỗi dạng toán có những đặc điểm khác nhau và còn có thể chia nhỏ từng dạng trong mỗiTác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 35 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 20112222a... . Do khả năng và kinh nghiệm chưa nhiều nên không tránh khỏi những thiếu xót, rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của đồng nghiệp và hội đồng khoa học các cấp để những năm tới đề tài của tôi t kt qu tt hn. Tụi xin trân thành cảm ơn ! Cao viên, ngày 20 tháng 4 năm 2011 Tác giả: Vũ Thị LanTác giả : Vũ Thị Lan Trờng THCS Cao Viên 37 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - . Trờng THCS Cao Viên 7 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 . Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Toán 7 Năm học : 2010 - 2011 Dạng II: Tìm giá trị của biến trong các tỉ lệ thức. Bài toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm toán 7, Đề tài sáng kiến kinh nghiệm toán 7, Đề tài sáng kiến kinh nghiệm toán 7

Bình luận về tài liệu de-tai-sang-kien-kinh-nghiem-toan-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP