GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH KỲ HOÀ.doc

9 638 21
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:24

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH KỲ HOÀ Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc AnhLỜI CẢM ƠNQua bốn năm học tập và rèn luyện dưới giảng đường Đại học, kết hợp với thời gian thực tập tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hoà Em đã học và tích lũy được nhiều kiến thức q báu. Chuyên đề tốt nghiệp này là sự kết hợp giữa lý thuyết đã học và thực tế trong thời gian thực tập.Để có kiến thức hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp là nhờ sự giảng dạy tận tình của q thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Nguyễn Quốc Anh và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chò cán bộ viên chức trong Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hoà.Xin chân thành cảm ơn:- Quý thầy cô Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh.- Thầy : Nguyễn Quốc Anh.- Ban lãnh đạo Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hoà:+ Anh : Đào Ngọc Thọ (Giám đốc).+ Đặng Phú Thi (Phó giám đốc).+ Vũ Thụy Uyên Phương (Trưởng BP-DVQH khách hàng cá nhân).Cùng tất cả anh chò cán bộ viên chức các phòng ban trong Ngân hàng đã giúp đỡ, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.Sau cùng em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM cùng các anh chò trong Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hoà dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công tác.SVTH: Huỳnh Ngọc Phi i Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc AnhNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP . SVTH: Huỳnh Ngọc Phi ii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc AnhNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .SVTH: Huỳnh Ngọc Phiiii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc AnhMỤC LỤCPHẦN MƠÛ ĐẦU Trang 1PHẦN NỘI DUNG .3CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH KỲ HOÀ .31.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Á Châu .41.2 Giới thiệu về Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hoà 8 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Á Châu chi nhánhKỳ Hoà .8 1.2.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban .9 1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức .9 . 1.2.2.2 Chức năng của các phòng ban .11 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH KỲ HOÀ .13 2.1 Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà .16 2.1.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 16 2.1.1.1 Cho vay sinh hoạt tiêu dùng .16 2.1.1.2 Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà 17 2.1.1.3 Cho vay sản xuất kinh doanh .17 2.1.1.4 Cho vay mua xe cơ giới 17 2.1.1.5 Cho vay mua nhà, nền nhà, hoán đổi nhà 17SVTH: Huỳnh Ngọc Phiiv Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh2.1.1.6 Cho vay mua nhà Phú Mỹ Hưng 18 2.1.1.7 Cho vay hỗ trợ tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo 18 2.1.1.8 Cho vay hỗ trợ du học .18 2.1.1.9 Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do ACB phát hành 18 2.1.10 Cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp 18 2.1.1.11 Cho vay thế chấp chứng khoán 19 2.1.1.12 Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân…………………………………………….19 2.1.2 Nhận xét sơ bộ tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà… .202.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 21 2.2.1 Đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân của ACB KH 21 2.2.1.1 Phân tích tình hình cho vay vốn 22 2.2.1.2 Phân tích tình hình nợ quá hạn .27 2.2.2 Các loại rủi ro tín dụng cá nhân thường gặp .28 2.2.2.1 Rủi ro tín dụng thuần túy .28 2.2.2.2 Rủi ro tài liệu 28 2.2.2.3 Rủi ro chính trò .29 2.2.2.4 Rủi ro về đạo đức 29 2.2.3 Phân tích những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân 292.2.3.1 Nguyên nhân thuộc tầm vó mô 292.2.3.2 Các nguyên nhân thuộc về phía khách hàng .312.2.3.3 Những nguyên nhân thuộc về năng lực quản trò của ngân SVTH: Huỳnh Ngọc Phi v Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anhhàng 322.3 Một số giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân đang được thực hiện tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà .34 2.3.1 Hoàn thiện quy đònh cho vay đối với khách hàng .342.3.2 Xây dựng mối quan hệ với các ngân hàng bạn để có thông tin về khách hàng vay vốn, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận thông tin tín dụng 352.3.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ tín dụng 352.3.4 Thực hiện đăng ký giao dòch đảm bảo 362.3.5 Có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng và công minh đối với cán bộ tín dụng 37CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH KỲ HOÀ .383.1 Nhận xét sơ bộ tình hình kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân của ACB chi nhánh Kỳ Hoà 403.2. Một số biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn .413.2.1. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề 41 3.2.2. Những biện pháp xử lý nợ quá hạn .433.3. Biện pháp khai thác .443.4. Biện pháp thanh lý………………………………………………………………………………………………………….……453.5. Một số kiến nghò của bản thân về giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân tại ACB chi nhánh Kỳ Hoà 463.5.1 Một số biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dung cá nhân xảy ra .46SVTH: Huỳnh Ngọc Phivi Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh3.5.1.1 Tăng cường công tác thẩm đònh, quan tâm hơn nữa việc đánh giá khách hàng trước khi cho vay, thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, không nên đặt nặng vấn đề tài sản thế chấp khi ra quyết đònh cho vay 463.5.1.2. Xếp hạng khách hàng theo mức độ rủi ro tín dụng .483.5.1.3. Thành lập công ty mua bán nợ và xử lý tài sản tại ngân hàng .18 3.5.1.4. Thực hiện chuyên môn hóa công việc 493.5.1.5. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng tự động .49 3.5.1.6. Có thể tham khảo mô hình điểm số tín dụng để lượng hóa rủi ro tín dụng 51KẾT LUẬN .54TÀI LIỆU THAM KHẢO .56DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ• Bảng biểuBảng 1: Tình hình cho vay .20Bảng 2: Tình hình cho vay đối với khách hàng cá nhân theo VND .22Bảng 3: Tình hình cho vay đối với khách hàng cá nhân theo ngoại tệ 25SVTH: Huỳnh Ngọc Phivii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc Anh Bảng 4: Tình hình nợ quá hạn .27• Hình vẽBiểu đồ 1: Doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân theo VND .24Biểu đồ 2: Doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân theo ngoại tệ 26SVTH: Huỳnh Ngọc Phiviii Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Quốc AnhDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT- ACB KH : Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa.- NHTM : Ngân hàng thương mại.- KHDN : khách hàng doanh nghiệp.- KSV : kiểm soát viên.- NV TTQT : nhân viên thanh toán quốc tế.- NV PLCT / QLTS : nhân viên pháp lý chứng từ/ quản lý tài sản.- KBNN : kho bạc nhà nước.- CB.CNV : cán bộ công nhân viên.- KHCN : khách hàng cá nhân.- KHDN: khách hàng doanh nghiệp.- KH : kế hoạch.- TT : thực tế.- CC : chứng chỉ.- CV: cho vay.- NH: ngắn hạn.- TH: trung hạn.- DH: dài hạn.SVTH: Huỳnh Ngọc Phiix . Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Á Châu. ..........................................................41.2 Giới thiệu về Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ. VIẾT TẮT - ACB KH : Ngân hàng Á Châu chi nhánh Kỳ Hòa .- NHTM : Ngân hàng thương mại .- KHDN : khách hàng doanh nghiệp .- KSV : kiểm soát viên .- NV TTQT
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH KỲ HOÀ.doc, GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH KỲ HOÀ.doc, GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU - CHI NHÁNH KỲ HOÀ.doc

Bình luận về tài liệu gioi-thieu-so-luoc-ve-ngan-hang-a-chau-chi-nhanh-ky-hoa-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP