TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI

58 501 3

Kaka Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,785 tài liệu

  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 12:57

MỤC LỤC Mục lục Lời mở đầu CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 1.1. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 6 1.1.1. Khái niệm huy động vốn 6 1.1.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại 6 1.1.2.1. Căn cứ vào đối tượng huy động 6 1.1.2.2. Căn cứ vào thời gian huy động 7 1.1.2.3. Căn cứ vào loại tiền gửi 8 1.1.2.4. Căn cứ vào công cụ huy động vốn 8 1.2. Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại 10 1.2.1. Mục tiêu của hoạt động huy động vốn 10 1.2.2. Các biện pháp phát triển huy động vốn 11 1.3. Các yếu tố tác động đến huy động vốn của Ngân hàng thương mại 13 1.3.1. Nhân tố khách quan 13 1.3.1.1. Tình hình kinh tế xã hội 13 1.3.1.2. Môi trường pháp lý và các chính sách kinh tế vĩ mô 14 1.3.2. Nhân tố chủ quan 14 1.3.2.1. Lãi suất 14 1.3.2.2. Công nghệ ngân hàng 15 1.3.2.3. Chính sách khách hàng 15 1.3.2.4. Chính sách Marketing ngân hàng 15 1.3.2.5. Các dịch vụ do ngân hàng cung ứng 16 1.3.2.6. Trình độ nhân sự 16 1.3.2.7. Uy tín của ngân hàng 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 18 2.1. Giới thiệu tóm tắt về BIDV nói chung và BIDV Tây Hà Nội nói riêng 18 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 18 2.1.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội 19 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Tây Hà Nội 19 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội 20 2.2. Thực trạng tăng cường huy động vốn tại BIDV Tây Hà Nội 25 2.2.1. Các sản phẩm huy động vốn của chi nhánh BIDV Tây Hà Nội 25 2.2.1.1 Tiền gửi thanh toán: 25 2.2.1.2. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 26 2.2.1.3. Tiền gửi có kỳ hạn 27 2.2.1.4. Giấy tờ có giá: Bao gồm 30 2.2.2. Thực trạng tăng cường huy động vốn tại chi nhánh BIDV THN 30 2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn của BIDV Tây Hà Nội 38 2.3.1. Các thành tựu đạt được 38 2.3.2. Các mặt còn tồn tại trong hoạt động huy động vốn 39 2.3.2.1. Cơ cấu nguồn vốn còn chưa thực sự hợp lý 39 2.3.2.2. Sản phẩm huy động của chi nhánh cần tạo được sự hấp dẫn hơn với người gửi 1 tiền 40 2.3.2.3. Thời gian giao dịch chưa linh hoạt 41 2.3.3. Nguyên Nhân 41 - Thi trường vốn ở Việt Nam vẫn chưa phát triển 41 - Hoạt động Marketing của ngân hàng chưa được chú trọng 42 - Chính sách khách hàng còn nhiều bất cập 42 - Một số nguyên nhân khác 42 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 42 3.1.2. Định hướng tăng cường huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội 44 3.2. Các giải pháp tăng cường huy động vốn tại BIDV chi nhánh Tây Hà Nội 46 3.2.1. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức huy động vốn: 46 3.2.1.1. Đối với tiền gửi dân cư 46 3.2.1.2. Đối với tiền gửi của các tổ chức kinh tế 47 3.2.2. Phát triển các hoạt động liên quan đến hoạt động huy động vốn 48 3.2.3. Hiện đại hoá kế toán ngân hàng 50 3.2.4. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ 50 3.2.5. Tăng cường mở tài khoản cá nhân, séc cá nhân, thẻ thanh toán 51 3.2.5.1. Đối với séc cá nhân 51 3.2.5.2. Đối với thẻ thanh toán 52 3.2.6. Tiếp thị sản phẩm huy động vốn tới khách hàng: 53 3.2.6.1. Nghiên cứu và nắm rõ về các sản phẩm của chi nhánh 53 3.2.6.2. Tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm 53 3.2.6.3. Cách thức giao tiếp, phục vụ khách hàng 53 2.3.6.4. Tổ chức hoạt động 53 3.3. Một số đề xuất và kiến nghị để thực hiện giải pháp: 54 3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 54 3.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ 54 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, phương thức sản xuất đảm bảo phát triển nhanh theo cơ chế thị trường. Quá trình phát triển này đòi hỏi phải có một lượng vốn lớn đầu tư vào nền kinh tế. Các ngân hàng thương mại với chức năng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ đóng vai trò trung 2 gian kết nối giữa người cần vốn và người có vốn trong xã hội thông qua các nghiệp vụ huy động vốn của mình, góp phần quan trọng trong việc khơi thông nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và ổn định của nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn trong giai đoạn hiện nay ngày càng trở nên khó khăn đòi hỏi các Ngân hàng cần có sự đầu tư, nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm, thu hút các nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn để phát triển kinh tế. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Hà Nội luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu nhằm gia tăng quy mô và nâng cao chất lượng huy động vốn. Kể từ khi thành lập, BIDV Chi nhánh Tây Hà Nội đã đạt được những thành tựu lớn lao và có những bước tiến vượt bậc trong linh vực huy động vốn. Tuy nhiên, tại mỗi thời thời kỳ hoạt động huy động vốn phải không ngừng đổi mới để nâng cao khả năng huy động và chất lượng nguồn vốn, tránh những khó khăn do sự thiếu vốn gây ra. Nhận thức rõ tính thiết yếu của nguồn vốn huy động đối với hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội, em lựa chọn đề tài: “TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI” Trong bài viết, ngoài lời nói đầu và kết luận, kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI Do kiến thức của e chưa được chuyên sâu, cùng với thời gian thực tập ngắn nên bài viết của em còn nhiều sai sót mong các Thầy – Cô thông cảm. 3 Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, “Ngân hàng thương mại”, năm 2007, Nhà xuất bản Đại Học Kinh tế Quốc dân 2. Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV chi nhánh Tây Hà Nội 4 3. Frederic Miskin, “ Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính” 4. Peter Rose, “ Quản trị Ngân hàng thương mại” 5. Website http://bidv.com.vn 6. Website http://Vneconomy.vn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV THN Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội BIC Tổng công ty bảo hiểm BIDV TCKT Tổ chức kinh tế TCTC Tổ chức tài chính ĐCTC Định chế tài chính KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp 5 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm huy động vốn Huy động vốn là việc ngân hàng tiến hành thu hút vốn trong nền kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau để có được nguồn vốn cần thiết đảm bảo cho nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Huy động vốn biểu hiện mối quan hệ bắt buộc phải trả của ngân hàng đối với khách hàng. Nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu từ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của khách hàng, và khi khách hàng có nhu cầu rút lại thì ngân hàng phải đảm bảo hoàn trả. Vốn huy động chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng, có thể lên tới 80%, do đó cần tăng cường huy động vốn cho ngân hàng. 1.1.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.1.2.1. Căn cứ vào đối tượng huy động - Huy động vốn từ dân cư: Vốn này có nguồn gốc từ những khoản dự phòng cho tiêu dùng và rủi ro trong tương lai. Khi xã hội ngày càng phát triển thì các khoản dự phòng cũng tăng lên. Đây là một khu vực huy động đầy tiềm năng cho các ngân hàng. Ngân hàng huy động từ các khoản tiền nhàn rỗi của dân chúng và sau đó chuyển đến cho những người cần vốn để mở rộng đầu tư, kinh doanh. Nguồn huy động từ dân cư thường khá ổn định. Nắm bắt được quy luật này, ngân hàng thương mại đã sử dụng nghiệp vụ huy động để tăng thêm nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu kinh tế và thu được lợi nhuận - Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp: Các doanh nghịêp do nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh nên các đơn vị này thường gửi một khối lượng tiền lớn vào ngân hàng để hưởng tiện ích thanh toán. Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính, quan hệ với các đối tượng này thông qua việc mở tài khoản, nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế và đáp ứng yêu cầu thanh toán của họ. Do có sự đan xen giữa các khoản phải thu và các khoản 6 thanh toán nên luôn tồn tại một số dư nhất định trên tài khoản của ngân hàng. Nguồn này được ngân hàng huy động, có chi phí thấp và sử dụng cho vay không chỉ ngắn hạn mà còn cả trung dài hạn. Tuy nhiên nguồn này có hạn chế là tính ổn định và độ lớn phụ thuộc vào quy mô, loại hình của doanh nghiệp . - Huy động từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác: Trong quá trình hoạt động các ngân hàng thường có các khoản tiền gửi ở lẫn nhau để thuận tiện trong giao dịch, thanh toán Ngoài ra việc vay lẫn nhau giữa các ngân hàng cũng làm tăng nguồn vốn huy động. Điều này tuy không thường xuyên song là cần thiết trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thương mại. Khi xuất hiện việc thiếu hụt dự trữ hay khả năng thanh toán bị đe doạ các ngân hàng thương mại có thể vay lẫn nhau. Quá trình vay này là một thoả thuận tín dụng giữa hai bên. Quá trình tăng vốn huyđộng này có thể được thực hiện ở trên thị trường nội tệ hay thị trường ngoại tệ. Trong số những người cho ngân hàng vay có một người đặc biệt. Đó là ngân hàng trung ương. Ngân hàng trung ương đóng vai trò là người cho vay cuối cùng để cứu cho các ngân hàng thương mại khỏi các trục trặc xảy ra. Huy động vốn từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tuy cũng khá dễ dàng nhưng số lượng thường không nhiều và chi phí huy động thường cao hơn. Do vậy, hình thức này các ngân hàng sử dụng không nhiều. 1.1.2.2. Căn cứ vào thời gian huy động Phân loại theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì nó liên quan mật thiết đến tính an toàn và khả năng sinh lợi của nguồn vốn huy động cũng như thời gian phải hoàn trả khách hàng. Theo thời gian, hình thức huy động được chia thành: - Huy động ngắn hạn: Đặc điểm của hình thức này là chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nguồn huy động, được sử dụng chủ yếu để cho vay ngắn hạn (từ 12 tháng trở xuống), lãi suất thường thấp - Huy động trung hạn: Loại vốn này có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng, ngân hàng chủ yếu sử dụng cho doanh nghiệp vay khoản tín dụng trung hạn. - Huy động dài hạn: 7 Hình thức huy động này chiếm tỷ trọng nhỏ, đây là khoản vay mà ngân hàng huy động lớn trên 60 tháng, chi phí cho việc huy động này là cao hơn so với 2 hình thức trước, nguồn này ngân hàng thường dùng để cho vay dài hạn như đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng sản xuất kinh doanh 1.1.2.3. Căn cứ vào loại tiền gửi - Huy động vốn bằng VNĐ Đây là nguồn huy động chủ yếu trong ngân hàng thương mại. Đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế ổn định, giá trị tiền đồng được đảm bảo thì nguồn huy động này dễ dàng hơn. - Huy động vốn bằng ngoại tệ Việc mở cửa giao thương với thế giới đòi hỏi việc sử dụng ngoại tệ lưu thông trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng hay tiết kiệm bằng ngoại tệ trong việc mua bán hàng hóa, du lịch, tích lũy, đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế bất ổn, lạm phát cao thì nhu cầu tiết kiệm bằng ngoại tệ trong dân chúng càng tăng. 1.1.2.4. Căn cứ vào công cụ huy động vốn - Huy động tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi có thể phát séc). Đây là loại tiền gửi mà chủ nhân có thể rút tiền hoặc trả cho bên thứ ba bằng cách phát hành séc. Đặc điểm quan trọng đối với người gửi là: chuyển nhượng dễ dàng, mục đích giao dịch là chính, thường được mệnh danh là tiền gửi theo yêu cầu, không vì mục đích kiếm lãi. Số dư của loại tiền này phụ thuộc vào từng thời kỳ trong năm và khả năng của ngân hàng trong việc dự đoán về biến động của thị trường tiền tệ. Ngân hàng thường sử dụng hai loại tài khoản: tài khoản thanh toán và tài khoản vãng lai. + Tài khoản thanh toán là loại tài khoản mà chủ sở hưũ của nó có toàn quyền sử dụng số tiền trong phạm vi số dư tiền gửi. + Tài khoản vãng lai là tài khoản thường được sử dụng cho các tổ chức kinh tế, nó có thể có số dư bên có hoặc bên nợ. Dư bên có phản ánh số tìên hiện có trong tài khoản của khách hàng, ngược lại với số dư bên nợ phản ánh số tín dụng ngân hàng 8 cấp cho khách hàng vay. Lãi suất hai bên đều do hai bên thoả thuận. Tìên gửi không kỳ hạn có chi phí huy động thấp, song có tính ổn định thấp. Nếu thu hút được lượng khách hàng lớn, đảm bảo luôn có một số dư ổn định, ngân hàng có thể dễ dàng trong việc đa dạng hoá nghiệp vụ của mình thông qua việc mua bán các chứng khoán có tính linh hoạt cao như kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc. - Huy động tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm: Nếu tiền gửi không kỳ hạn số dư tăng giảm phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng gửi tiền, thì tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm lại phụ thuộc vào lãi suất trả lãi. Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền mà chủ sở hữu có quyền rút ra theo thời hạn đã thoả thuận với Ngân hàng, mục đích chính của loại tiền gửi này là hưởng lãi chứ không phải vì hưởng các tiện ích trong thanh toán. Đặc trưng của loại tiền gửi này là không dùng thanh toán, hiệu quả sử dụng của nguồn vốn này đối với ngân hàng rất cao vì nó có kỳ hạn rõ ràng. Chi phí về nguồn vốn cho loại tiền gửi này đối với ngân hàng cao hơn tiền gửi không kỳ hạn. Tiền gửi tiết kiệm: Đối với ngân hàng thương mại, tiền gửi tiết kiệm là công cụ huy động vốn có từ lâu. Vốn huy động từ các khoản tiền tiết kiệm thường chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tìên gửi của ngân hàng. Loại tiền gửi này thường chia thành : + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Đối với loại này, chủ sở hữu có thể rút ra bất kỳ lúc nào mà không phải báo trước, số dư tài khoản này thường không lớn, ưu điểm hơn tiền gửi giao dịch là số dư này ít biến động, ngân hàng thường phải trả lãi suất cao hơn so với tiền gửi thanh toán. + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Nguyên tắc của loại tiền này là một khi khách hàng gửi tiền vào loại tài khoản này, họ sẽ không được rút ra (cả gốc lẫn lãi) trừ khi đã đến hạn rút tiền. Tuy nhiên yếu tố cạnh tranh thu hút tiền gửi, một số ngân hàng thương mại vẫn cho phép khách hàng rút tiền trước thời hạn nhưng một phần tiền lãi đã được khấu trừ . - Huy động vốn qua phát hành các công cụ nợ: 9 Đây là nguồn vốn ngân hàng huy động một cách chủ động trên thị trường tài chính gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Trong nhiều trường hợp thiếu vốn, ngân hàng sử dụng phương pháp này để huy động vốn trên thị trường tài chính: phát hành các giấy tờ có giá trị như các giấy tờ vay nợ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Việc chuyển nhượng các giấy tờ có giá trên từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác phụ thuộc vào thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng có thể phát hành kỳ phiếu và trái phiếu. Trái phiếu là một giấy tờ có giá, xác nhận khoản nợ đối với khách hàng của ngân hàng với cam kết sẽ thanh toán một số tiền xác định vào một ngày xác định trong tương lai.Việc phát hành trái phiếu của ngân hàng được tiến hành trong toàn hệ thống, mục đích chủ yếu để huy động vốn trung và dài hạn phục vụ cho những kế hoạch kinh doanh có quy mô lớn và dài hạn . Kỳ phiếu ngân hàng là một giấy nhận nợ ngắn hạn do ngân hàng phát hành nhằm huy động vốn trong dân cư, chủ yếu phục vụ cho những kế hoạch kinh doanh xác định của một Ngân hàng như một dự án, một chương trình kinh tế. Kỳ phiếu ngân hàng được phát hành theo từng đợt hay còn gọi là kỳ phiếu có mục đích, phát hành dựa trên tình hình nguồn vốn và nhu cầu sử dụng vốn trong thời kỳ trước mắt của ngân hàng. Loại này có ưu điểm vốn huy động được khá linh hoạt, có tính lỏng cao, dễ dàng chuyển đổi sang tiền hoặc các hình thức khác; mệnh giá, loại tiền sử dụng, phương thức trả lãi đa dạng đáp ứng nhu cầu của người mua. Lãi suất của kỳ phiếu thường ổn định và hấp dẫn. 1.2. Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại 1.2.1. Mục tiêu của hoạt động huy động vốn Với vai trò quan trọng của hoạt động huy động vốn thì huy động vốn là điều kiện đầu tiên, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi Ngân hàng. Do vậy, mục tiêu của nó không nằm ngoài mục tiêu phát triển chung của hệ thống Ngân hàng. Huy động vốn chính là khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong công chúng, hộ gia đình, của các tổ chức kinh tế để thực hiện bốn hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại đó là: + Huy động vốn để đáp ứng dự trữ bắt buộc 10 [...]... tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… 2.1.2 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội 2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Tây Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội chính thức đi vào hoạt động ngày 01/12/2008, địa chỉ tại Tòa nhà công ty Cầu 1 1- Số 134 đường Phạm Văn Đồng, và là thành viên thứ... rằng đồng vốn của mình tuyệt đối an toàn 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu tóm tắt về BIDV nói chung và BIDV Tây Hà Nội nói riêng 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập ngày 26/4/1957 khi cả nước đang tích cực hoàn thành thời... NH TMCP ĐT& PT VN Chi nhánh có con dấu, bảng hiệu và bảng cân đối kế toán riêng đồng thời thực hiện một phần hoạt động ngân hàng theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Đây là chi nhánh phát triển nhanh và hiệu quả với hoạt động chủ yếu những năm đầu hoạt động là huy động vốn và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhà nước, ngày nay các mặt hoạt động của chi nhánh đã phát triển. .. nguồn vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng, chi nhánh BIDV Tây Hà Nội rất chú trọng đến công tác huy động vốn Chi nhánh đã tích cực huy động vốn tại chỗ, mở rộng mạng lưới huy động tới khắp các địa bàn dân cư, đa dạng hoá các hình thức huy động, áp dụng các hình thức nhằm đưa nguồn vốn tăng nhanh Huy động vốn của chi nhánh năm 2011 tiếp tục tăng trưởng theo hướng ổn định, phát triển. .. hoạch được giao, đóng góp vào quy mô huy động vốn chung của toàn hệ thống Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Huy động vốn của Chi nhánh những năm qua như sau: • Phân loại theo đối tư ng huy động vốn: Bảng 2.1 : Các hình thức huy động vốn tại BIDV CN Tây Hà Nội Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Nguồn vốn huy động - Huy động vốn cuối kỳ từ ĐCTC - Huy động vốn cuối kỳ từ doanh nghiệp - Huy động vốn cuối 2010 2011 2012... hoạt động kinh doanh, thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp và dân cư Một ngân hàng lớn có uy tín trong nhiều năm sẽ có lợi thế trong huy động vốn so với ngân hàng khác Sự tin tư ng của khách hàng sẽ giúp ngân hàng có được sự ổn định khối lượng huy động vốn và tiết kiệm chi phí huy động Thậm chí trong điều kiện lãi suất huy động vốn thấp hơn nhưng người gửi tiền vẫn lựa chọn ngân hàng có...+ Huy động vốn để cho vay + Huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản + Huy động vốn để điều chỉnh kết quả hoạt động kinh doanh 1.2.2 Các biện pháp phát triển huy động vốn Tùy thuộc vào từng đối tư ng khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, hoặc các tổ chức tín dụng), thời gian huy động, loại tiền huy động, các công cụ, sản phẩm huy động để có các biện pháp tăng cường huy động vốn Để có các... ảnh hưởng trực tiếp tới huy động vốn của doanh nghiệp Có thể nói nguồn vốn huy động của BIDV chi nhánh Tây Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2010 đến hết năm 2012 biến động theo chi u hướng sau: tổng nguồn vốn huy động ngày càng tăng, huy động vốn từ cá nhân đã chi m tỷ trọng lớn nhất và tăng nhanh nhất, huy động vốn từ định chế tài chính cũng tăng dần về tỷ trọng, chỉ có huy động vốn từ doanh nghiệp là... chương trình khuyến mại và quà tặng hấp dẫn, tổ chức huy động tại các nơi chi trả đền bù (thường là trụ sở UBND) bài bản, linh hoạt, cơ động Bên cạnh đó, Chi nhánh đã triển khai quyết liệt và chỉ đạo sát sao quá trình thực hiện các chương trình, sản phẩm huy động vốn do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành, tận dụng tối đa và áp dụng linh hoạt các chương trình khuếch trương, khuyến mãi,... giác an tâm cho khách hàng, giúp ngân hàng huy động được nhiều vốn hơn 1.3.2.7 Uy tín của ngân hàng Trong quá trình hoạt động, mỗi ngân hàng sẽ tạo cho mình một hình ảnh riêng trong lòng khách hàng Uy tín được thể hiện ở khả năng sẵn sàng chi trả, thanh toán cho khách hàng, ở chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngân hàng Chính vì vậy, các ngân hàng không ngừng nâng . HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 42 3.1.2. Định hướng tăng cường huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội. ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH. nguồn vốn huy động đối với hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội, em lựa chọn đề tài: “TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI, TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI, TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI., CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn