Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay

42 52 1 Gửi tin nhắn cho phạm thị hải yến
phạm thị hải yến

phạm thị hải yến

Tải lên: 7,748 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 10:10

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta hiện nay, đang trên con đường tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH – HĐH). Vì vậy việc tạo ra khối lượng lớn cơ sở vật chất và kỹ thuật là điều tất yếu cho quá trình trong việc tạo ra khối lượng lớn này thì đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy mà tình hình quản lý vốn đầu tư XDCB luôn là vấn đề mang tính thời sự được cả xã hội quan tâm theo dõi với những niềm vui, hy vọng và sự lo lắng, băn khoăn. Điều này được cắt nghĩa bởi tổng số vốn đầu tư ngày càng tăng theo đà phát triển kinh tế của đất nước, phạm vi đầu tư trải rộng khắp mọi miền của tổ quốc từ miền rừng núi tới vùng hải đảo và trong tất cả các ngành kinh tế, văn hoá, khoa học . tạo nên một không khí sôi nổi ở mọi lúc mọi nơi đi cùng với việc gia tăng trên của vốn đầu tư XDCB thì việc quản lý vốn đầu tư đã và đang gây ra những tiêu cực thất thoát, lãng phí trong xây dựng đến mức báo động, xôn xao và bất bình trong dư luận xã hội. Chính vì điều đó, để góp phần tháo gỡ những khó khăn trở ngại trong việc quản lý vốn đầu tư XDCB thì em xin đi vào nghiên cứu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay" và bố cục của đề tài gồm 3 phần sau: Phần I: Những vấn đề lý luận về đầu tư và đầu tư XDCB Phần II: Tình hình sử dụng và quản lý vốn đầu tư XDCB trong những năm vừa qua 1991 - 2000 Phần III: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư XDCB trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo, đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành đề án này. Nhân dịp này em xin cám ơn các thầy cô trong bộ môn, trung tâm tư liệu thư viện trường Đại học KTQD và các bạn sinh viên đã tạo điều kiện thuận lợi và có những góp ý quý báu về nội dung đề án này. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp nghiên cứu nên đề án không tránh những 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiếu sót. Rất mong được sự góp ý chân tình của các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên, để cho em học tập thêm và hoàn thiện tốt các đề án sau. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN I. ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐẦU TƯ 1. Khái niệm và vai trò của đầu tư 1.1.Khái niệm Cho đến nay ,khái niệm về đầu tư đứng tren mổi góc độ được hiểu mỗi cách khác nhau như: Trên giác độ thương mại :Đầu tư là sự bỏ tiền ra để kiếm ra một khối lượng tiền lớn hơn . Trên giác độ quản lý :Đầu tư là sự phối hợp các nguồn lực để đạt được các lợi ích tàI chính và lợi kinh tế xã hội . Trên giác độ kinh doanh :Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh để từ đó thu được số vốn lớn hơn. Trên giác độ nền kinh tế :Đầu tư là sự hy sinh giá trị hiệnn tạị gắn với việc tạo ra các tàì sản mới cho nền kinh tế . Như vậy chúng ta có khái niệm về đầu tư như sau:”Đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực nhằm duy trì tiềm lực sẵn có hoặc tạo ra các tài sản mới cho nền kinh tế ”. 1.2.Vai trò của đầu tư Trong giai đoạn hiện nay ,có thể coi hoạt động đầu tư là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế ,là chìa khoá của sự tăng trưởng .Vai trò này được thể hiện qua các mặt sau: ∗ Đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu. Đối với tổng cầu :Tác động của đầu tư là tác động trong ngắn hạn khi đầu tư tăng làm cho tổng cầu dịch chuyển dẩn đến giá tăng và sản lượng tăng khi tổng cung chưa thay đổi. Đối với tổng cung :Khi thành quả của đầu tư phát huy tác dụng các năng lực mới đi vào hoạt động khi đó tổng cung tăng làm tăng sản lượng và giá giảm. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Như vậy tác động của đầu tư đến tổng cung và tổng cầu đều làm tăng sản lượng cho nền kinh tế. ∗ Đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định của nền kinh tế Do sự tác động không đồng thời về thời gian của đầu tư đối với tổng cầu và tổng cung. Vì vậy mà bất kỳ sự thay đổi của đầu tư dù tăng hay giảm đều cùng lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế của mọi quốc gia . ∗ Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế . ĐIều này được thể hiện qua hệ số ICOR. Vốn đầu tư ICOR= --------------------- Mức tăng GDP Vốn đầu tư Từ đó Mức tăng GDP= -------------------- ICOR Nếu ICOR không tăng thì mức tăng GDp hoàn toàn phụ thuộc vào đầu tư ∗ Đầu tư làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Đầu tư làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quy luật phát triển ,chiến lược phát triển kinh tế trong từng thời kỳ và nó tạo ra sự cân đối trên phạm vi nền kinh tế ,giữ các ngành ,các vùng lãnh thổ . Về cơ cấu ngành :Đầu tư thường tăng nhanh ở các ngành công nghiệp và dịch vụ ,tăng chậm ở ngành nông nghiệp đIều này đã được chứng minh ở các nước phát triển . Về cơ cấu vùng ,lãnh thổ :Đầu tư có tác dụng giảI quyết những mất cân đối giữa các vùng ,lãnh thổ ,phát huy được lợi thế so sánh của những vùng có khả năng phát triển nhanh hơn ,là bàn đạp cho các vùng khác cùng phát triển ∗ Đầu tư ảnh hưởng tới sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước. Như chúng ta đã biết ,khoa học công nghệ tác động tới mọi mặt của nền kinh tế ,là nhân tố trung tâm của công nghiệp hoá .Vì vậy nó có vai trò quan 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trọng trong điều kiện hiện nay nhưng để có và tăng cường khả năng khoa học vavf công nghệ của đất nước thì đầu tư có tính chất quyết định việc này . 2. Vốn đầu tư 2.1. Khái niệm Trong nền kinh tế thi trường để tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải có tiền hay cồn gọi là vốn .Với cơ sở sản xuất kinh doanh đó là số vốn để xây dựng nhà xưởng ,mua máy móc thiết bị , Số vốn để tiến hành các hoạt động là rất lớn ,do vậy số vốn sử dụng này sẽ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như tiền tiết kiệm của dân cư ,của cơ soẻ sản xuất kinh doanh và từ nguồn nước ngoài . Từ đây ,ta có thể rút ra khái niệm về vốn đầu tư như sau:”Vốn đầu tư là tiền tích lủy của xã hội ,của các cơ sở sản xuất kiinh doanh dịch vụ ,là tiền tiết kiệm của dân cư và vốn huy động từ các nguồn khác được đưa vào sử dụng trong quá trình táI sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẳn có và tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xã hội . 2.2. Nội dung vốn đầu tư . Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhầm táI sản xuất giản đơn và táI sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật và thực hiện các chi phí gắn liền với sự hoạt động của các cơ sở vật chất vừa táI sản xuất thông qua các hình thức xây dựng nhà cửa , kiến trúc hạ tầng ,mua sắm các máy móc và lắp đặt chúng trên nền bệ rồi tiến hành các công tác xây dựng cơ bản khác ,thực hiện các chi phí gắn liền với sự ra đời và hoạt động của các cơ sở vật chất kỹ thuật. Xuất phát từ nội dung hoạt động đầu tư phát triển trên đây để tạo thuận lợi cho công tác quản lý việc sử duụng vốn đầu tư nhằm đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất có thể chia vốn đầu tư thành các khoản mục sau : Trên giác độ quản lý vĩ mô vốn đầi tư chi thành bốn khoản mục lớn như sau : + Những chi phí tạo ra tài sản cố định (biểu hiện bằng tiền là vốn cố định ). 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Những chi phí tạo ra tài sản lưu động (biểu hiện bằng tiền là vốn lưu động) và các chi phí thường xuyên gắn liền với chu kỳ hoạt động của cấc tài sản cố định vừa tạo ra. + Những chi phí chuẩn bị đầu tư chiếm khoảng 0,3-15% vốn đầu tư + Chi phí dự phòng . - Trên giác đọ quản lí vi mô tại các cơ sở ,những khoản mục trên lại được tác thành các khoản chi tiết hơn: + Những chi phí tạo ra tài sản cố định bao gồm :  Chi phí ban đầu và đất đai .  Chi phí xây dựng sửa chữa nhà của ,cấu trúc hạ tầng .  Chi phí mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị dụng cụ,mua sắm phương tiện vận chuyển. + Những chi phí tạo ra tàI sản lưu động bao gồm :  Chi phí nằm trong giai đoạn sản xuất như :chi phí nguyên vật liệu ,tiền lương công nhân  Chi phí nằm trong giai đoạn lưu thông gồm có sản phẩm dở dang tồn kho ,hàng hoá bán chịu + Chi phí chuẩn bị đầu tư bao gồm : chi phí nghien cứu cơ hội đầu tư ,chi phi nghiên cứu tiền khả thi ,chi phí nghiên cứu khả thi và thẩm định dự án . + Chi phí dự phòng . 3. Phân loại đầu tư Trong công tác quản lý và kế hoạch hoá hoạt động đầu tư ,các nhà kinh tế phân loạI hoạt động tư theo các tiêu thức khác nhau .Mỗi tiêu thức phân loại đáp ứng nhu cầu quản lý và nghiên cứu kinh tế khác nhau. Những tiêu thức thường được sử dụng là ; ∗ Theo bản chất của các đối tượng đầu tủ phân thành . Đầu tư cho các đói tượng vật chất (đầu tư tài sản vật chất hoặc tài sản thực như máy móc thiết bị ,nhà xưởng ) Đầu tư cho các đối tượng tài chính(như mua cổ phiếu ,trái phiếu ). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đầu tư cho các đối tượng phi vật chất (đầu tư tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực ) ∗Theo cơ cấu tái sản xuất có thể phân chia thành : Đầu tư chiều rộng :là loại hình đầu tư đòi hỏi vốn lớn ,dễ khê đọng lâu ,thời gian thực hiện đầu tư dài và thời gian thu hồi vốn lâu,tính phức tạp về kỹ thuật và độ mạo hiểm cao. Đầu tư chiều sâu:là loại hình đầu tư đòi hỏi khối lượng vốn ít hơn ,thời gian thực hiện đầu tư ngắn ,độ mạo hiểm thấp hơn so với đầu tư chiều rộng . ∗ Theo cấp quản lý ,điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 phân thành ba nhóm :nhóm A, nhóm B, nhóm C .Tuỳ theo tính chất và quy mô của dự án. ∗ Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội của các kết quả đầu tư có thể phân chia thành : Đầu tư cho phát triẻn sản xuất kiinh doanh . Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật . Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (kỹ thuật và xã hội . ∗Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả hoạt động đầu tư có thể phân chia thành : Đầu tư cơ bản nhằm tái sản xuất các tài sản cố định . Đầu tư vận hành nhằm tạo các tài sản lưu động . ∗ Theo thời gian thực và phatá huy tác dụng để thu hồi đủ vốn bỏ ra,các kết quả đầu tư có thể phân chia thành : Đầu tư ngắn hạn . Đầu tư dài hạn . ∗ Theo quan hệ quản lý của các chủ đầu tư có thể phân chia thành : Đầu tư gián tiếp . Đầu tư trực tiếp . ∗ Theo nguồn vốn có thể phân thành ; Vốn đầu tư từ trong nước . Vốn đầu tư từ nước ngoài . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ∗ Theo vùng lãnh thổ :cách phân loại này phản ánh tình hình đầu tư của từng tỉnh ,từng vùng kinh tế và ảnh hưởng của đầu tư đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. II. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1. Khái niệm và vai trò của đầu tư XDCB 1.1.Khái niệm Trước hết chúng ta cần hiểu về XDCB : Xây dựng cơ bản xét về bản chất nó là ngành sản xuất vật chất có chức năng tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định có tính chát sản xuất và phi sản xuất thông qua hình thức xây dựng mới ,xây dựng lại hay hiện đại hoá và khôi phục lại taì sản đã có. Như vậy ,Đầu tư XDCB là những hạot động đầu tư nhằm tạo ra các tài sản cố định có tính chất sản xuất và không sản xuất cho nền kinh tế . 1.2.Vai trò của đầu tư XDCB. Trông bất kỳ xã hội nào cũng đều phải có cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng ,việc bảo đảm tính tương ứng này chính là nhiệm vụ của hoạt động đầu tư XDCB. Như vậy muốn có nền kinh tế phát triển thì điều kiện trước tiên và cần thiết là phải tiến hành các hoạt động đâù tư XDCB. Với các ngành kinh tế ,đầu tư XDCB là điều kiện cần thiết để phát triển tất cả ngành kinh tế quốc dân và tạo ra sự cân đối giữa chúng ,điều này đã được chứng minh ở nước ta qua những năm qua . Mặt khác ,đầu tư XDCB là tiền đề cho việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế ,của các vùng lãnh thổ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ .Vì vậy nó cũng nâng cao năng lực sản xuất cho từng ngành và toàn bộ nền kinh tế quốc dân .Như thế ,có nghĩa là đầu tư XDCb tạo diều kiện phát triển sức sản xuất xã hội làm tăng giá trị sản xuất và giá trị sản phẩm trong nước ,tăng tích luỹ đồng thời nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân ,đáp ứng yêu cầu xâydựng xã hội chủ nghĩa . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đầu tư XDCB là một hoạt động rất quan trọng ,nó là một khâu trong quá trình đầu tư phát triển ,quyết định trực tiếp đến sự hình thành của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn,từng thời kỳ. Đầu tư tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng những công nghệ mới góp phần làm thay đổi các chính sách kinh tế của nhà nước phù hợp với tình hình hiện nay . 2. Nội dung vốn đầu tư XDCB 2.1. Khái niệm Như dã nói ở trên ,XDCB là hoạt động sản xuất vật chất ,vì thế để tiến hành được các hoạt động này thì cần phải có nguồn lực hay còn gọi là vốn và chúng ta có thể đưa ra khái niệm về vốn đầu tư như sau: Vốn đầu tư XDCB gọi tắt là vốn cơ bản là tổng chi phí bằng tiền để tái sản xuất tài sản cố định có tính chất sản xuất nhoặc phi sản xuất cho nền kinh tế quốc dân. 2.2. Nội dung vốn đầu tư XDCb 2.2.1 Nội dung vốn Đầu tư XDCB Vốn đầu tư XDCB bao gồm nhiều loại khác nhau về tính chất coong dụng và tỷ trọng tuỳ thuộc vào cơ cấu tính đặc thù của các tài sản cố định sẽ dược tạo ra .Cụ thể nội dung vốn đầu tư bao gồm những chiphí sau: ∗ Chi phí cho công tác thăm dò ,khảo sát ,thiết kế từng công trình cụ thể . ∗ Chi phí cho công tác xây dựng cơ bản ;Chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư XDCB bao gồm : Chi phí cho công tác xây dựng mới ,mở rộng . Chi phí cho công tác xây dựng lại hay hiện đại hoá . Chi phí cho công tác khôi phục lại nhà cửa kiến trúc hạ tầng theo tiết kế đã duyệt . ∗ Chi phí cho công tác lắp đặt máy móc thiết bị trên nền bệ để chúng phát huy tác dụng theo đúng chức năng của mình bao gồm cả chi phí chạy thử ,kiểm tra chất lượng nhưng không bao gồm cả chi phí giá trị thiết bị và chi phí tu sửa thiết bị trước khi lắp . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ∗ Chi phí mua sắm thiết bị cần lắp :Đây là toàn bộ chi phí để mua sắm ,vận chuyển và bốc dỡ các máy móc thiết bị của công trình từ nơi mua cho đến chân công trình . ∗ Chi phí mua sắm thiết bị không cần lắp đặt đó là những chi phí mua thiết bị có thể sử dụng ngay . ∗ Chiphí mua sắm công cụ sản xuất và đồ dùng quản lý nhưng chưa đủ tiêu chuẩn của tài sản cố định . ∗ Chi phí khôn glàm tăng tài sản cố định như chi phí đào tạo cán bộ ,chi phí khánh thành … ∗ Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản khác . Vốn đầu tư XDCB là căn cứ để xác định giá trị tài sản cố định.Quy mô và tốc độ của nó quyết định đến quy mô của tài sản cố định trong nền kinh tế quốc dân .Thực hiện vốn đầu tư XDCB sẽ làm tăng quy mô của tài sản cố định cho nền kinh tế ,là yếu tố quyết định cho việc tăng năng lực sản xuất và tăng năng suất lao động xã . 2.2.2 Các nguồn hình thành vốn đầu tư XDCB. Bao gồm các nguồn sau: Vốn ngân sách nhà nước Vốn tín dụng đầu tư . Vốn đầu tư XDCB tự có của các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh té Vốn hợp tác liên doanh với nước ngoài . Vốn vay nước ngoài . Vốn ODA. Vốn huy từ nhân dân. 3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả vốn đầu tư XDCB 3.1. Kết quả vốn đầu tư XDCB Kết quả của hoạt động đầu tư được thể hiện ở khối lượng vốn đầu tư đã được thực hiện ở các tài sản cố định được huy động hoặc năng lực sản xuất kinh doanh phục vụ tăng thêm. 10 [...]... phát triển kinh tế xã hội nói chung và lĩnh vực đầu tư nói riêng . Đi liền với sự đổi mới và hoàn thiện các cơ chế pháp luật về dân sự, kinh ,tế thì các văn bản pháp luật về đầu tư như luật đầu tư nước ngoài, luật khuyến khích đầu tư trong nước và các cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng ngày càng hoàn thiện .Nghị định 385 HĐBT ngày 7/11/1990 về quản lý và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thay... là do trong thời kỳ này đã có cơ chế mới về quản lý đầu tư và xây dựng cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng đã góp phần quản lý tốt hiệu quả từng bước hạn chế thất thoát lãng phí vốn đầu tư XDCB. Có thể coi đây là một thành tựu.1.2. Kết quả và hiệu quả về vốn đầu tư XDCB.1.2.1. Kết quả của đầu tư XDCB trong giai đoạn này có sự thay đổi về cơ chế quản lý nên những kết quả đạt được vô cùng to lớn.... hành các công tác xây dựng cơ bản khác ,thực hiện các chi phí gắn liền với sự ra đời và hoạt động của các cơ sở vật chất kỹ thuật.Xuất phát từ nội dung hoạt động đầu tư phát triển trên đây để tạo thuận lợi cho công tác quản lý việc sử duụng vốn đầu tư nhằm đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất có thể chia vốn đầu tư thành các khoản mục sau :Trên giác độ quản lý vĩ mô vốn đầi tư chi thành bốn... thực hiện vốn đầu tư, quản lý vốn đầu tư và đưa ra các giải pháp có vai trò quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách để phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.Qua đề tài trên phần nào giúp chúng ta thấy được việc thực hiện và quản lý vốn đầu tư XDCB để góp phần phát triển kinh tế của đất nước. 41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Như vậy tác động của đầu tư. .. hưởng tới lĩnh vực đầu tư. Tình hình thực hiện và quản lý vốn đầu tư XDCB trong những năm vừa qua (199 1- 2000).Đất nước ta từ khi bỏ cơ chế quản lý tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị theo định hướng xã hội chủ nghĩa ,dưới sự quản lý của nhà nước đã có những chuyển biến tích cực về cơ chế quản lý mới và trong lĩnh vực đầu tư phát triển có nhiều tiến bộ đáng kể như: Phát huy mọi nguồn... của đầu tư còn chậm chưa có tác dụng nhiều trong việc chuyển đổi cơ cấu đầu tư theo hướng hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý vẫn còn tình trạng giàn trải phân tán vốn đầu tư ,kéo dài thời gian xây dựng dẫn đến thất thoát ,lãng phí vốn đầu tư gây hậu quả đầu tư kém hiệu quả . Để có thể nhận xét đúng đắn về tinìh hình quản lý vốn đầu tư XDCb trước hết chúng ta phải xem xét qúa trình thực hiện vốn đầu. .. (biểu hiện bằng tiền là vốn cố định ).5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368PHẦN IITÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG NHỮNG NĂM QUAI. CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢNSau những năm đổi mới đường lối kinh tế (198 6-1 990) Nền kinh tế nước ta có sự chuyển dịch cơ bản . Sự chuyển dịch này là do chúng tực hiện. .. .Trên giác độ quản lý :Đầu tư là sự phối hợp các nguồn lực để đạt được các lợi ích tàI chính và lợi kinh tế xã hội .Trên giác độ kinh doanh :Đầu tư là hoạt động bỏ vốn kinh doanh để từ đó thu được số vốn lớn hơn.Trên giác độ nền kinh tế :Đầu tư là sự hy sinh giá trị hiệnn tạị gắn với việc tạo ra các tàì sản mới cho nền kinh tế .Như vậy chúng ta có khái niệm về đầu tư như sau: Đầu tư là quá trình... quyền. - Thanh tra, kiểm tra trong đầu tư XDCB cần kết hợp với việc phổ biến giải thích pháp luật để ngăn ngừa các hành vi phạm luật. Đồng thời, phát hiện những sơ hở trong các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền bổ sung sửa đổi, thay thế bằng văn bản mới cho phù hợp, phục vụ cho việc quản lý đầu tư xây dựng. 4. Giải pháp chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư 4.... tính chất bản lề về xóa bỏ bao cấp trong đầu tư .Nghi định 177/CP ngày 20/10/1994 về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản thay thế nghi định 385/HĐBT rồi đén nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 và đến nay là nghị dịnh 52/CP ngày 8/7/1999 .Đã đưa cơ chế quản lý công tác đầu tư và xây dựng tiến lên một bước mới để phù hợp với cơ chế thị trường .Cụ thể :Đối tư ng đầu tư bằng vốn ngân sách cấp phát trực . đầu tư= -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Tổng số vốn đầu tư đã thực hiện để tạo ra kết quả đó Chỉ. Vốn đầu tư ICOR =-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay, Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay

Bình luận về tài liệu giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-xdcb-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-o-nuoc-ta-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP