Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học

13 570 4
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2015, 16:41

Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học . đo bằng cm). A. u = 2cosπ 4 21 dd − sin(20πt - π 4 21 dd + ) B. u = 4cosπ 6 21 dd − cos (20πt - π 6 21 dd + ) C. u = 2cosπ 6 21 dd − cos (20πt - π 6 21 dd − )D. u’ = 4cosπ 4 21 dd + sin(20πt. = 4cos( 20 9 π t - 2 9 π ) B.u N = 4cos( 20 9 π t + 2 9 π ) C.u N =4cos( 40 9 π t - 2 9 π ) D.u N = 4cos( 40 9 π t + 2 9 π ) Câu 27: Một nguồn sóng tại O có phương trình u 0 = a.cos(10 π t). M nằm trước O và cách O 1 đoạn 10(cm) là : A.u M =2 cos(2 π t ) B.u M =2cos(2 π t - 2 π ) C.u M = 2cos(2 π t + 4 π ) D.u M = 2cos(2 π t - 4 π ) Câu 26: Sóng truyền từ điểm M đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học, Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học, Các dạng toán sóng cơ luyện thi đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn