Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA

62 529 3
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2015, 13:21

Hiện nay, xu thế hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Ở Việt Nam, dấu ấn rõ nét của sự hội nhập này là sự ra đời ngày càng nhiều của các tập đoàn kinh tế lớn hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Để quản trị tốt mô hình hoạt động này, một trong những điều quan trọng nhất đối với một nhà quản lý là hiểu rõ và chính xác tình hình tài chính của tổng công ty hay tập đoàn mà mình phụ trách. Báo cáo tài chính hợp nhất ra đời đã giúp giải quyết được yêu cầu này. Báo cáo tài chính hợp nhất là kết quả của quy trình hợp nhất các báo cáo tài chính, là kênh cung cấp thông tin cho người sử dụng một cách hữu ích. Để hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực tình hình hoạt động của một tổng thể hợp nhất thì việc thiết kế và thực hiện quy trình hợp nhất báo cáo tài chính là khâu thiết yếu.Tuy nhiên, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Mặc dù Bộ tài chính đã ban hành chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”, thông tư hướng dẫn số 232005TTBTC hay thông tư số 1612007TTBTC song vẫn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu cho việc hợp nhất báo cáo tài chính tại các tập đoàn bởi sự phức tạp trong nội bộ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.Tập đoàn Hanaka là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, ra đời tương đối sớm và đã khẳng định được thương hiệu và vị trí trên thị trường. Tuy vậy, việc lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn cũng gặp phải các khó khăn chung như đã nêu ở trên. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý cũng như thu hút đầu tư của tập đoàn. Chính vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty cổ phần tập đoàn Hanaka” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình với mong muốn sẽ giúp các nhà quản lý tập đoàn, các nhà đầu tư có được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của tập đoàn một cách đầy đủ, chính xác, rõ ràng và kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn. . thống báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác lập hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA. chính hợp nhất tại Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA. Từ các kết quả nghiên cứu, đề tài được mong đợi sẽ góp phần hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần. cáo tài chính nói chung và công tác xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất nói riêng của Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA; •Đề xuất các kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA, Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA, Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty cổ phần tập đoàn HANAKA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn