Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

68 250 0
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/68 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 14:46

Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh MỤC LỤC 1 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh LỜI CAM ĐOAN “Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh” là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu trong luận văn là số liệu trung thực. TP.Hồ Chí Minh, ngày …tháng…năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Vân Anh 2 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập tại khoa Kế toán - Tài Chính -Ngân Hàng của trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, em đã có được nhiều kiến thức quan trọng cho nghề nghiệp tương lai của mình. Em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô đã truyền đạt cho em những nền tảng kiến thức quý báu. Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Th.s Phạm Thị Huyền Quyên. Cô đã chỉ ra những sai sót trong quá trình thực tập để em khắc phục, sửa chữa để Khóa Luận Tốt Nghiệp được hoàn thiện và làm nền tảng thực tế cho công việc sau này của sinh viên chúng em. Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Viglacera, cảm ơn các anh chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em tìm hiểu và tiếp cận với những kiến thức thực tế tại công ty, giúp em có cơ hội học hỏi và áp dụng những kiến thức đã học tại trường vào trong thực tế. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và gởi lời chúc sức khỏe, thành công đến tất cả. Sinh viên Nguyễn Thị Vân Anh 3 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CK : Chiết khấu GTGT : Giá trị gia tăng HĐKD : Hoạt động kinh doanh KQHĐKD : Kết quả hoạt động kinh doanh KQKD : Kết quả kinh doanh KSNB : Kiểm soát nội bộ KTQT : Kế toán quản trị KTTH : Kế toán tổng hợp QH : Quan hệ SXKD : Sản xuất kinh doanh TCKT – XNK : Tài chính kế toán – xuất nhập khẩu TCTD : Tài chính tín dụng TGĐ : Tổng giám đốc TK : Tài khoản TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt XK : Xuất khẩu 4 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh DANH MỤC CÁC BẢNG S ơ đ ồ 1.1: Trình t ự k ế toán doanh thu bán hàng S ơ đ ồ 1.2: Trình t ự k ế toán các kho ả n gi ả m tr ừ doanh thu S ơ đ ồ 1.3: K ế toán thu ế tiêu th ụ đ ặ c bi ệ t S ơ đ ồ 1.4 K ế toán thu ế xu ấ t kh ẩ u S ơ đ ồ 1.5 Trình t ự k ế toán giá v ố n hàng bán S ơ đ ồ 1.6: Trình t ự k ế toán Doanh thu ho ạ t đ ộ ng tài chính S ơ đ ồ 1.7: K ế toán chi phí tài chính S ơ đ ồ 1.8: K ế toán thu nh ậ p khác S ơ đ ồ 1.9: K ế toán chi phí khác S ơ đ ồ 1.10 Trình t ự k ế toán xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh S ơ đ ồ 2.1: C ơ c ấ u t ổ ch ứ c Công ty Viglacera HL S ơ đ ồ 2.2: C ơ c ấ u T ổ ch ứ c phòng TC-KT S ơ đ ồ 2.3: Trình t ự ghi s ổ k ế toán theo hình th ứ c k ế toán nh ậ t ký chung S ơ đ ồ 2.4: Hình th ứ c k ế toán máy Sơ đồ 3.1: Quy trình bán hàng 45 5 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tình hình kinh tế nước ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm và nghiên cứu làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy muốn sản phẩm của mình chiếm lĩnh trên thị trường các công ty thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đang phải thử thách và đọ sức trên thị trường hàng hóa trong nước và hàng hóa ngoại nhập. Trong cuộc đấu tranh đó, tất yếu sẽ không có chỗ đứng cho những doanh nghiệp mà hàng hóa của họ kém chất lượng và không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các chủ doanh nghiệp muốn biết sau quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đạt được kết quả thu vào hay chi ra là bao nhiêu, lãi hay lỗ. Do đó, sau khi doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm thì phải bán sản phẩm để thu hồi vốn tiếp tục đầu tư và sản xuất. Mà muốn sản phẩm đến được với khách hàng thì doanh nghiệp phải tìm kiếm những doanh nghiệp khác có vai trò trung gian này có chức năng thương mại dịch vụ để đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Đó là quá trình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chúng ta phải tìm hiểu xem tổng doanh thu bán hàng hóa, gía vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Từ đó so sánh với doanh thu chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thực hiện những công việc ấy cần phải có một bộ phận chuyên môn theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ phận đó chình là kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nên tôi chọn chuyên đề “Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 6 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long để đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long, phân tích sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán kế toán trong cơ chế nói chung và tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Từ đó đưa ra những phương hướng và một số giải pháp cần thiết để hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long trong khoảng thời gian hơn 2 tháng từ tháng 18/07/2011 đến 19/09/2011 với nội dung nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên cơ sở đó khái quát những phương hướng và nêu một số giải pháp cần thiết nhằm tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long có hiệu quả hơn. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu là kết hợp lý luận, khảo sát tư liệu các giáo trình, một số luận văn tốt nghiệp, sách báo… để tập hợp những vấn đề chung đã có, khảo sát thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và dùng phương pháp phân tích để rút ra các kết luận và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. 5. Kết cấu của đề tài Trong luận văn này, tôi nghiên cứu tình hình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh trong tháng 7/2011 tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. Kết cấu của luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 7 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh Chương 2: Tổng quan về Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long Chương 3: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Chương 4: Nhận xét và kiến nghị 8 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.1.1. Khái niệm quá trình bán hàng Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức và có mục đích, được lặp đi lặp lại, và không ngừng được đổi mới, hình thành quá trình tái sản xuất xã hội, gồm các giai đoạn: Sản xuất – Lưu thông – Phân phối – Tiêu dùng. Các giai đoạn này diễn ra một cách tuần tự và bán hàng (tiêu thụ) là khâu cuối cùng. Bán hàng là quá trình chuyển hóa giá trị sử dụng của sản phẩm từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị “tiền tệ”. Thực chất của quá trình bán hàng là quá trình tìm kiếm doanh thu để bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận. 1.1.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ công tác hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.1.2.1. Ý nghĩa Hạch toán kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, ghi chép các số liệu về tình hình hoạt động doanh nghiệp, qua đó cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án kinh doanh, đầu tư hiệu quả nhất. 1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán  Tổ chức ghi chép, phản ánh và giám sát và tổng hợp số liệu.  Tính toán và phản ánh chính xác kịp thời doanh thu bán hàng.  Tính toán phản ánh đúng đắn giá trị hàng xuất kho và trị giá vốn hàng đã tiêu thụ.  Ghi chép và phản ánh kịp thời các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại hoặc hàng bị trả lại để xác định chính xác doanh thu bán hàng thuần.  Tính toán chính xác, đầy đủ và kịp thời kết quả bán hàng. Kiểm tra, chặt chẽ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch quá trình bán hàng. 1.2. Kế toán quá trình bán hàng 1.2.1. Phương thức bán hàng 1.2.1.1. Bán hàng trong nước (a) Bán buôn hàng hóa Hiện nay có 2 phương án bán buôn như sau:  Bán hàng qua kho Có 2 phương thức giao hàng qua kho: 9 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh Phương thức giao hàng tại kho: Bên bán giao hàng tại kho bên bán, người đại diện bên mua nhận hàng tại kho bên bán, ký vào hóa đơn bán hàng và nhận hàng cùng với hóa đơn dành cho bên mua. Phương thức chuyển hàng: Bên bán chuyển hàng từ kho của mình giao cho bên mua tại địa điểm do bên mua quy định đã thỏa thuận ghi trên hợp đồng.  Bán hàng vận chuyển thẳng(bán hàng giao tay ba) Hàng hóa được mua đi bán lại ngay mà không qua nhập kho. Xét về đối tượng tham gia thị có ít nhất 3 đối tượng tham gia mua bán. Bên cung cấp (C) Bên mua (M) Cty thương mại (B) Mua Chuyển hàng Bán Vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Nghĩa là B mua và bán hàng phải trực tiếp thanh toán tiền hàng. Vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: Nghĩa là B trở thành một tổ chức môi giới thương mại giới thiệu cho bên cung cấp (C) và bên mua (M) mua bán trực tiếp với nhau, B được hưởng hoa hồng và phải chịu thuế trên doanh thu hoa hồng. (b) Bán lẻ hàng hóa Có 2 phương thức thu tiền như sau:  Phương thức bán hàng thu tiền tập trung: Khách hàng tự do lựa chọn hàng hóa và thanh toán một lần khi tới hạn.  Bán hàng thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng sẽ thu tiền trực tiếp từ khách, cuối ngày lập báo cáo bán hàng và đem tiền nộp cho phòng kế toán. 10 [...]... tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và dùng phương pháp phân tích để rút ra các kết luận và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.5. Kết cấu của đề tàiTrong luận văn này, tôi nghiên cứu tình hình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh. .. luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long để đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long, phân tích sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán kế toán trong cơ chế nói chung và tổ chức công tác kế toán bán hàng và. .. nghiệp vụ kinh tế phát sinhGhi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên sổ nhật ký chung.38 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh1.3.3. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh Kết chuyển lỗ Kết chuyển doanh thu tài chính Kết chuyển thu nhập khác Kết chuyển doanh thu thuần Kết chuyển doanh thu thuần Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển... giao hàng tại kho: Bên bán giao hàng tại kho bên bán, người đại diện bên mua nhận hàng tại kho bên bán, ký vào hóa đơn bán hàng và nhận hàng cùng với hóa đơn dành cho bên mua. Phương thức chuyển hàng: Bên bán chuyển hàng từ kho của mình giao cho bên mua tại địa điểm do bên mua quy định đã thỏa thuận ghi trên hợp đồng. Bán hàng vận chuyển thẳng (bán hàng giao tay ba) Hàng hóa được mua đi bán lại... nhập doanh nghiệp:TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành.TK 8212: Chi phí thuế TNDN hoãn lại.1.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.3.2.1. Khái niệmLà số chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán( bao gồm cả sản phẩm hàng hóa, lao vụ dịch vụ), chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp.1.3.2.2. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản này phải phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh. .. đến 19/09/2011 với nội dung nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên cơ sở đó khái quát những phương hướng và nêu một số giải pháp cần thiết nhằm tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ long có hiệu quả hơn.4. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu là kết hợp lý luận, khảo sát tư liệu các giáo trình,... tăngHĐKD : Hoạt động kinh doanh KQHĐKD : Kết quả hoạt động kinh doanh KQKD : Kết quả kinh doanh KSNB : Kiểm soát nội bộKTQT : Kế toán quản trịKTTH : Kế toán tổng hợpQH : Quan hệSXKD : Sản xuất kinh doanh TCKT – XNK : Tài chính kế toán – xuất nhập khẩuTCTD : Tài chính tín dụngTGĐ : Tổng giám đốcTK : Tài khoảnTNCN : Thu nhập cá nhânTNDN : Thu nhập doanh nghiệpTSCĐ : Tài sản cố định TTĐB : Tiêu... cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hệ thống sổ sách liên quan tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Longi. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 07/201148 SVTH: Nguyễn Thị Vân Anh2.1.4. Giới thiệu bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công tyCông ty áp dụng hình thức kế toán tập chung, mọi công việc đều được giải quyết tại phòng kế toán. 2.1.4.1.Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính – kế toán 2.1.4.2.... tháng 07/2011 P.TC-KT, kế toán hạch toán TK chi phí khác:Nợ TK 811 : 13.900.000 đồngCó TK 111 : 13.900.000 đồng Kết chuyển chi phí khác xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911 : 13.900.000 đồngCó TK 811 : 13.900.000 đồng3.2.1.9. Kế toán doanh thu HĐTC và chi phí HĐTC Doanh thu HĐTC tài khoản sử dụng: TK 515Căn cứ vào bảng cân đối phát sinh các tài khoản, kế toán hạch toán: Doanh thu HĐTC từ lãi... hạch toán vào doanh thu:Trị giá hàng hóa, vật tư bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công.Số tiền thu được về thanh lý, nhượng bán TSCĐ.Trị giá sản phẩm, hàng hóa gởi bán đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán. Trị giá hàng gởi bán theo phương thức gởi bán đại lý, ký gởi (chưa xác định là tiêu thụ).Các khoản thu nhập khác không được xem là doanh thu bán hàng và cung . bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.1.2.1. Ý nghĩa Hạch toán kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng đóng. BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1. Những vấn đề chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.1.1. Khái niệm quá trình bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh, Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh, Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh

Bình luận về tài liệu ke-toan-mua-ban-hang-hoa-va-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP