giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 tiet 8 thuc hanh

6 243 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 17:00

. đựng dung dịch ban đầu có số là dung dịch H 2 SO 4 . +Nếu không có kết tủa thì lọ đựng dung dịch ban đầu có số là dd HCl *Giải thích kết luận: -Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển đỏ. -Dung. lọ đựng dung dịch ban đầu -Bớc 1: Lấy ở mỗi lọ 1-2 giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím. *Hiện tợng: +Nếu quỳ tím không đổi màu thì lọ số đựng dung dịch Na 2 SO 4 . +Nếu quỳ tím đổi sang màu. 2-3ml n- ớc. Quan sát hiện tợng. -Đậy nút bình, lắc nhẹ. Quan sát hiện tợng. -Thử dung dịch sau phản ứng bằng quỳ tím. Quan sát mầu của quỳ tím. - - - - - - - - KL: 3 Nhận biết các dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 tiet 8 thuc hanh, giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 tiet 8 thuc hanh, giao an du thi tinh Bac Giang chu ki 2011-2015 tiet 8 thuc hanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn