bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)

21 834 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 08:00

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỊCH SỬ 8 Giaó viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Quế KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi Câu hỏi : Kinh tế Mỹ đã phát triển như thế nào : Kinh tế Mỹ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? trong thập niên 20 của thế kỷ XX? - Những năm 20 TK XX, là trung tâm kinh tế - tài chính số một của thế giới. - Trong những n m 1923 - 1929, s n l ng c«ng ă ả ượ nghi p c a M t ng 69%;ệ ủ ĩ ă năm1928, chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới, đứng đầu về xe hơi, dầu mỏ, thép nắm 60% dự trữ vàng của thế giới - Nông nghiệp phát triển -> Thời kì phồn vinh của nền kinh tế nước Mĩ NÚI PHÚ SĨ QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH SAU Môn võ Sumô Trang phục Ki - mô - nô Lược đồ nước Nhật Tiết 28: Bài 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Động đất ở Tokyo (9.1923) Động đất ở Tokyo (9.1923) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Thủ đô Tôkyô sau trận động đất Câu hỏi: Trong những thập niên 20 của thế kỷ XX, tình hình kinh tế nước Nhật Bản và nước Mỹ có điểm gì giống và khác nhau? NƯỚC Nhật Bản Mỹ Giống Khác Cùng là những nước thu được nhiều lợi nhuận, thiệt hại không đáng kể . Kinh tế chỉ phát triển trong 1 vài năm đầu sau chiến tranh rồi lâm vào khủng hoảng Nền kinh tế phát triển chậm, mất cân đối giữa nông nghiệp, công nghiệp Nền kinh tế phát triển rất nhanh, đều giữa nông nghiệp và công nghệp Ka-tai-a-ma Xen, Nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Nhật Bản Kinh tế năm 1931 (so với năm 1929) Công nghiệp Giảm 32.5% Ngoại thương Giảm 80% Thất nghiệp 3 triệu người [...]... chớnh quyn c T chc ng phỏi T chc chớnh quyn di hỡnh thc ngh vin gm nhiu ng phỏi Ch cú duy nht mt ng tn ti l ng quc xó -> Quỏ trỡnh phỏt xớt húa c din ra nhanh v mnh m hn Mối quan hệ Việt- Nhật Th tng Phan Vn Khi thm Nht thỏng 6 nm 2004 Hi m Vit Nam - Nht Bn ngy 2-7 -2 005 Tháng 11 nm 2006, theo lời mời của tân thủ tướng Nhật Bản Abe, thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí... cuộc đấu tranh của nhân dân đã đạt được nhng kết quả nào dưới đây ? A Làm thất bại âm mưu phát xít hóa đất nước của giới cầm quyền Nhật Bản B Làm chậm lại quá trỡnh phát xít hóa C Thu hút được một số binh lính tham gia đấu tranh D Đạt được tất cả các kết quả trên ỏp ỏn: B ỏp ỏn Start HNG DN HC BI NH: - Hc bi theo ni dung bi ging v tr li cỏc cõu hi SGK/ 98 - Tỡm hiu thờm v mi quan h Vit Nam- Nht Bn... trên ỏp ỏn: B ỏp ỏn Start HNG DN HC BI NH: - Hc bi theo ni dung bi ging v tr li cỏc cõu hi SGK/ 98 - Tỡm hiu thờm v mi quan h Vit Nam- Nht Bn trong thi k hi nhp hin nay ? - Tỡm hiu v phong tro u tranh ginh c lp ca nhõn dõn chõu (1918 - 1939) ...MN CHU (1931) ễNG BC (1931) Cuc tn cụng xõm lc Trung Quc ca Nht Bn (1931) Quõn Nht chim Món Chõu 1931 Kita Ikki- lónh o tinh thn cuc o chớnh ca nhúm s quan tr ngy 26/2/1936, c coi l k sỏng lp CNPX Nht c Nht ký Hip c (11 - 1936) ? Em hóy so sỏnh quỏ trỡnh phỏt xớt húa ca Nht Bn vi quỏ trỡnh phỏt xớt húa ca nc c v nờu nhn xột ? Nc Nht c Thi gian Din ra trong sut thp . 19 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Động đất ở Tokyo (9.1923) Động đất ở Tokyo (9.1923) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000. nghị viện gồm nhiều đảng phái -& gt; Quá trình phát xít hóa ở Đức diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn. Mèi quan hÖ ViÖt- NhËt Hội đàm Việt Nam - Nhật Bản ngày 2-7 -2 005 Thủ tướng Phan Văn Khải thăm. thế kỷ XX? trong thập niên 20 của thế kỷ XX? - Những năm 20 TK XX, là trung tâm kinh tế - tài chính số một của thế giới. - Trong những n m 1923 - 1929, s n l ng c«ng ă ả ượ nghi p c a M t ng
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939), bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939), bai 19: Nhat Ban giua hai cuoc chien tranh the gioi (1918 - 1939)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn