QUI TAC UNG XU TRONG NHA TRUONG

5 149 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 03:00

. tiêu cực trong giáo dục. a) Tuân thủ các nguyên tắc, qui định của nhà trường, các qui định trong việc ra đề, chấm chữa bài và cho điểm học sinh. b) Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực. sinh khác, gian lận trong học tập kiểm tra, thi cử, đánh nhau gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và nơi công cộng, làm việc riêng và không sử dụng điện thoại di động trong trường.Không. TRƯỜNG THCS VĂN MIẾU QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2013-2014 PHẦN I ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN MIẾU Điều 1. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Xem thêm -

Xem thêm: QUI TAC UNG XU TRONG NHA TRUONG, QUI TAC UNG XU TRONG NHA TRUONG, QUI TAC UNG XU TRONG NHA TRUONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn