Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP.HCM

134 2,050 11
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 13:34

. 1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP. HCM - Chủ nhiệm đề tài: ThS Từ Minh Thiện - Cơ quan chủ trì: Ban Quản. Khoa học và Công nghệ TPHCM 2. Mục tiêu: 2.1. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng của các hình thức liên kết ngang và liên kết dọc trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành. một mô hình liên kết ngang và một mô hình liên kết dọc trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 3. Nội dung: CHƢƠNG I. TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan nghiên cứu ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP.HCM, Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP.HCM, Nghiên cứu đánh giá và đề xuất mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn TP.HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn