Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 2

35 23,905 196
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 16:56

. Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn TNXH lớp 2 TUẦN 2 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BỘ XƯƠNG I. MỤC TIÊU: - Nêu được tên và chỉ được vị. nhóm 4, đề xuất trước lớp phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi 1 - HS thảo luận trong nhóm 4, đề xuất trước lớp phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi 2 - HS viết dự đoán vào vở Ghi chép khoa. trước lớp phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi - HS viết dự đoán vào vở Ghi chép khoa học (GCKH): Câu hỏi Dự đoán Cách TH Kết luận Có những loại xương nào trên cơ thể chúng ta? xương tay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 2, Giáo án bàn tay nặn bột môn TNXH lớp 2, III. Hoạt động trên lớp :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn