Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5

28 47,368 536
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 16:56

. là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Khoa học lớp 5 TUẦN 4: Tiết 8 : VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ ( Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột 1 phần) I. MỤC TIÊU : - Nêu những. và nước Bước 5: Kết luận, kiến thức mới: - Giáo viên tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả. - Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh lại với các ý kiến ban đầu của học sinh ở bước 2 để. Đại diện nhóm báo cáo trước lớp : 15 7 / 3 / 2 / rút ra kiến thức bài học - Giúp học sinh diễn đạt biểu tượng mới, khẳng định tính đúng đắn của chân lý khoa học. - Ban đầu em suy nghĩ sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5, Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5, Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn