Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKII)

25 61,108 833
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 16:56

. Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Khoa học lớp 4 (HKII) TUẦN 19: Bài 37: TẠI SAO CÓ GIÓ ? I. MỤC TIÊU - Làm thí nghiệm để nhận. : Chẳng hạn:- Có ánh sáng ta sẽ nhìn thấy mọi vật. - Ánh sáng có thể xuyên qua một số vật. - Ánh sáng giúp cây cối phát triển. - Không có ánh sáng, ta không nhìn thấy mọi vật. - Ánh sáng quá mạnh. nơi có ánh sáng, tưới nước đều, bôi keo lên hai mặt lá của cây. + Cây 3: Đặt nơi có ánh sáng, không tưới nước. + Cây 4: Đặt nơi có ánh sáng, tưới nước đều. + Cây 5: Đặt nơi có ánh sáng, tưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKII), Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKII)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn