Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKI)

32 49,065 584
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 16:56

. theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Khoa học lớp 4 (HKI) TUẦN 7 BÀI 13 : PHÒNG BỆNH BÉO PHÌ I. MỤC TIÊU: - Nêu được dấu hiệu và tác hại của bệnh béo phì. Sau khi học Nêu được nguyên. -GV tổ chức cho học sinh thảo luận, đề xuất phương án tìm tòi để trã lời 3 câu hỏi trên 4. thực hiện phương án tìm tòi : - Gv yêu cầu học sinh viết dự đoán vào vỡ ghi chép khoa học trước khi. hiện. - Các nhóm dán bảng phụ và đại diện nhóm trình bày. - HS tự làm. 14 TUẦN 14: Bài 27: MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC A. NỘI DUNG BÀI HỌC ÁP DỤNG Ô BÀN TAY NẶN BỘT: - Tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKI), Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKI), Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKI), II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn