đề kiểm tra môn toán lớp 8 cuối học kì 2

1 688 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2015, 08:00

. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 8 Ngày kiểm tra: 26 / 04 / 20 10 Thời gian 90 phút Bài 1: (3,5 điểm) Giải các phương trình sau: 1) 2 3( 1) 2+ − =x x 2) 1 1 11 2 3 6 + − + = x x 3) 2 3 1 5 1. + x x x x x x Bài 2: (2 điểm) Giải các bất phương trình sau: 1) 10 3 7 18 > +x x 2) 3 1 4 3 − + ≤ x x Bài 3: (1 điểm) Cho biểu thức A 2x 1 x 3= + + − a) Chứng minh rằng: 3x 2 x 3 A x 4 x 3 −. 5. Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 12cm, AC =16cm và AH là đường cao. a) Chứng minh ∆ABC ∽ ∆HBA. Từ đó suy ra AB 2 = BH.BC. b) Trên tia đối của AC lấy điểm D sao cho AD
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra môn toán lớp 8 cuối học kì 2, đề kiểm tra môn toán lớp 8 cuối học kì 2, đề kiểm tra môn toán lớp 8 cuối học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn