Công ty tính đáp cầu

15 50 2
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 14:33

Công ty tính đáp cầu Lời nói đầu Sản xuất ra sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của xã hội là nhiệm vụ chính của các doanh nghiệp sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm sản xuất ra có đợc tiêu thụ thì mới đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh để trang trải mọi chi phí của quá trình sản xuất. Mặt khác, có tiêu thụ sản phẩm đúng kế hoạnh mới đảm bảo đợc tính cân đối giữa các khâu trong toàn bộ quá trình sản xuất. Nh vậy, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc làm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty kính Đáp Cầu là một doanh nghiệp Nhà nớc thuộc Bộ xây dựng. Trong điều kiện đất nớc đang trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, công ty đã có những thay đổi nhanh chóng để thích ứng với cơ chế thị trờng. Sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lợng cao, giá thành hạ là phơng hớng hoạt động của công ty và theo đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nớc. Trong thời gian thực tập tại công ty kính Đáp Cầu, em đã đợc hiểu thêm phần nào về tổ chức bộ máy quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nh về nguyên tắc hạch toán kế toán của công ty. Đồng thời, em cũng đi sâu tìm hiểu về kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm của công ty kính Đáp Cầu. Trong phạm vi của báo cáo thực tập này, em xin trình bày khái quát đặc điểm tình hình hoạt động kinh tế tài chính và những nét chung nhất về công tác kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm tại công ty kính Đáp Cầu. 1 chơng I kháI quát đặc đIểm tình hình hoạt động kinh tế tàI chính của công ty kính đáp cầu i. quá trình hình thành và phát triển Công ty kính Đáp Cầu là một thành viên của Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng, trực thuộc Bộ xây dựng. Công ty đợc xây dựng trên một diện tích rộng 19ha thuộc xã Vũ Ninh - thị xã Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh. Dự án xây dựng Công ty đợc phê duyệt từ những năm 1975 nhng do hoàn cảnh kinh tế xã hội nớc ta sau chiến tranh còn nhiều khó khăn nên đến ngày 31/12/1984 công trình xây dựng Nhà máy kính Đáp cầu mới chính thức đợc khởi công. Sau một thời gian dài xây dựng với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô và các đơn vị thi công thuộc Bộ xây dựng, đến ngày 3/3/1990, nhà máy kính Đáp cầu đã đợc Bộ trởng Bộ xây dựng quyết định thành lập theo quyết định số 162BXD/TCLĐ. Nhà máy kính Đáp cầu đã đợc thành lập với thiết kế ban đầu là hai máy kéo kính công suất 2.380.000 m 2 /năm (quy tiêu chuẩn kính 2mm). Ngày 6/3/1990 Nhà máy thực hiện đốt sấy lò bể. Ngày 17/4/1990 những m 2 kính đầu tiên đã đợc kéo lên trớc sự vui mừng của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. Ngày 30/8/1990 nhà máy tổ chức lễ khánh thành, chính thức nhận kế hoạch sản xuất kính tấm xây dựng do cấp trên giao và từ đây đã đánh dấu bớc phát triển mới ngày càng lớn mạnh. Ngày 23/8/1993 thực hiện việc cải tạo và mở rộng sản xuất nhà máy đã lắp thêm máy kéo kính số ba đa công suất từ 2.380.000 m 2 /năm lên 3.800.000 m 2 /năm (quy tiêu chuẩn 2mm). Cũng trong thời gian khởi đầu này ngày 30/7/1994, Bộ xây dựng đã ký quyết định 4851/BXD/TCLĐ đổi tên Nhà máy kính Đáp cầu thành Công ty kính Đáp cầu, có t cách pháp nhân, có con dấu riêng và hạch toán độc lập. Tên giao dịch: Công ty kính Đáp Cầu Tên giao dịch quốc tế: Dapcau sheet glass company Địa chỉ: xã Vũ Ninh - thị xã Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh Điện thoại : 0241 821369 Fax : 0241 821507 Email : dapcauglass@hn.vnn.vn Từ ngày thành lập đến tháng 7 năm 1996 Công ty đã thực hiện việc điều hành sản xuất theo mô hình kỹ s trởng và hiện nay theo Luật doanh nghiệp. 2 Thực hiện việc đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngời tiêu dùng đồng thời do yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Công ty không chỉ sản xuất kính trắng xây dựng mà còn mở rộng thêm nhiều dây truyền sản xuất với các mặt hàng mới nh: + Dây chuyền sản xuất kính an toàn của Cộng hoà Liên bang Đức với tổng giá trị 4,6 tỷ đồng và đã đợc đa vào hoạt động từ tháng 11 năm 1994. + Dây chuyền sản xuất kính gơng (hai máy tráng gơng) với giá trị 2,125 tỷ đồng đợc đa vào hoạt động từ tháng 3 năm 1996. + Dây chuyền sản xuất kính phản quang với tổng giá trị 3 tỷ đồng hoạt động từ tháng 11 năm 1996. Các dây chuyền này lần lợt đi vào hoạt động đã giúp cho Công ty đa dạng hoá sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và theo đó đời sống của cán bộ công nhân viên đợc nâng cao. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty Kính Đáp cầu phát triển từ chỗ chỉ có 25 ngời của ban quản lý công trình năm 1980, đến năm 1990 đã có 560 ng- ời và hiện nay công ty có 868 ngời làm việc tại các phòng ban và phân xởng sản xuất. Trong những năm qua để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất , công ty luôn chú trọng đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm các chi phí, hạ giá thành sản phẩm đặc biệt là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm . Công ty có ba chi nhánh ở ba miền: Bắc - Trung - Nam. Hiện nay sản phẩm Công ty kính Đáp Cầu đang chiếm u thế lớn trên thị trờng cả ba miền. Trong đó tiêu thụ sản phẩm trên thị trờng miền Nam chiếm từ 25 - 30%, miền Trung từ 13 -15%, miền Bắc từ 45 - 50%. Từ khi công ty bắt đầu sản xuất đến nay, năm nào công ty cũng đảm bảo công suất thiết kế và hoàn thành vợt mức kế hoạch đợc giao, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách Nhà nớc . II. Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính của công ty Trải qua quá trình phấn đấu và trởng thành tới nay công ty kính Đáp cầu đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Tổng nguyên giá TSCĐ là: 177 tỷ Vốn lu động : 9,6 tỷ 3 Sản phẩm kính ngày càng đợc nâng cao cả về số lợng và chất lợng. Giá trị tổng sản lợng năm sau luôn cao hơn năm trớc. Thu nhập trung bình của công nhân viên không ngừng đợc cải thiện và nâng cao với mức lơng 1.500.000 đồng / tháng. Vào năm 2000 Công ty đã đợc BVQI của Vơng quốc Anh cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lợng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002. Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính mà Công ty kính Đáp Cầu đã đạt đợc trong một số năm gần đây Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ 2001 - 2003 ( Đơn vị: triệu đồng) Năm Doanh thu Lợi nhuận Thu nhập bq ngời/tháng Nộp ngân sách Giá trị tổng sản lợng 2001 2002 2003 137.686 138.921 145.442 13.743 13.925 13.992 1,30 1,35 1,50 13.007 13.120 13.526 121.354 121.855 129.540 Qua bảng trên ta thấy: - Về doanh thu: năm 2002 tăng 0.9% so với năm 2001, năm 2003 tăng 4,7% so với năm 2002. - Về lợi nhuận: năm 2002 tăng 1,3% so với năm 2001, năm 2003 tăng 0,5% so với năm 2002. - Về thu nhập bình quân theo đầu ngời: năm 2002 tăng 3,8% so với năm 2001, năm 2003 tăng 11% so với năm 2002. - Về thuế và các khoản phải nộp ngân sách: năm 2002 tăng 0,8% so với năm 2001, năm 2003 tăng 3% so với năm 2002. - Về giá trị tổng sản lợng: năm 2002 tăng 0,4% so với năm 2001, năm 2003 tăng 6,3% so với năm 2002. Điều này chứng tỏ trong những năm gần đây, công ty đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh. Mặc dù phải chịu sự cạnh tranh khá lớn của Nhà máy kính nổi Việt Nhật, cũng nh sự tăng giá của các nguyên nhiên liệu đầu vào, làm cho lợi nhuận của công ty tăng không đáng kể nhng công ty vẫn đứng vững trên thị trờng nhờ vào uy tín và sự ủng hộ lớn của khách hàng. III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty kính Đáp Cầu Bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Đứng đầu công ty là giám đốc giữ vai trò lãnh đạo và chịu trách nhiệm chung, là đại diện pháp nhân của công ty trớc pháp luật. Giúp giám đốc có hai phó giám đốc, một phó giám đốc phụ trách hành chính tiêu thụ, một phó giám đốc phụ trách sản xuất. 4 Để giúp giám đốc quản lý tốt các xí nghiệp phân xởng của công ty còn có các phòng ban chức năng. Mỗi phòng ban có nhiệm vụ riêng nhng đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Gồm có các phòng chức năng nh: phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kỹ thuật, phòng Kế hoạch đầu t, phòng Tổ chức lao động, phòng KCS (kiểm tra chất lợng), phòng Vật t. Để thực hiện sản xuất sản phẩm có các đơn vị bộ phận trực thuộc, các phân x- ởng, đội sản xuất nh: PX Lò máy, PX Phối liệu, PX Năng lợng, PX Gơng và kính phản quang, PX Kính an toàn, xí nghiệp tấm lợp Từ Sơn. Ngoài ra còn có các phân x- ởng phụ trợ nh: PX Cơ khí mộc, PX Gốm, đội Sửa chữa công trình (SCCT) Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Kính Đáp Cầu 5 Giám đốc công ty Phòng XD cơ bản Phòng KCS Phòng kế toán Phòng tổ chức Phòng kế hoạch Phó giám đốc hành chính Phó giám đốcsản xuất Văn phòng Phòng kinh doanh Đội SCCT Nhà nghỉ suối hoa Cửa hàng GTSP Các chi nhánh Phòng kỹ thuật Phòng thí nghiệm PX năng lợng PX cơ khí PX phối liệu PX lò máy PX gốm PX kính an toàn PX gơng XN tấm lợp Từ Sơn chơng II kháI quát chung về công tác kế toán ở công ty kính đáp cầu I.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh và để phù hợp với trình độ quản lý, trình độ của cán bộ kế toán trong công ty. Công ty kính Đáp Cầu áp dụng hình thức kế toán tập trung.Theo hình thức này, toàn bộ công tác kế toán trong công ty đợc tiến hành tập trung tại phòng kế toán, các phân xởng các bộ phận trực thuộc không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên thống kê làm nhiệm vụ hớng dẫn kiểm tra hạch toán ban đầu, thu thập chứng từ và ghi chép các sổ sách kế toán một cách đơn giản để chuyển về phòng kế toán tập trung. Ngoài ra nhân viên thống kê phân xởng trong một số trờng hợp phải tổng hợp một số chỉ tiêu phục vụ yêu cầu chỉ đạo điều hành của phòng kế toán. Cuối tháng, phòng kế toán sẽ tiếp nhận các chứng từ và các báo cáo chi tiết để tiến hành công tác kế toán. 2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán . Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán công ty kính Đáp Cầu hiện nay đợc tổ chức cụ thể nh sau: + Kế toán trởng: chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của công ty trớc Nhà nớc và Bộ Tài chính, giao nhiệm vụ cho từng kế toán viên, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn. + Thủ quỹ: viết phiếu thu, chi vào sổ chi tiết và lên nhật ký, báo cáo, tổ chức kiểm kê quỹ theo quy định. + Kế toán bán hàng: tổng hợp các chứnh từ mua, bán, xuất nhập kho, kiểm tra chứng từ, lập định khoản vào sổ. Theo dõi hàng hoá xuất , nhập, tồn kho, kê khai tính thuế, doanh thu bán hàng, cuối niên độ kế toán kết chuyển giá vốn và doanh thu thuần, các khoản chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh. + Kế toán tài sản cố định: theo dõi tình hình và sự biến động của tài sản về hiện vật và giá trị.Tính khấu hao tài sản cố định, các khoản trích và chi về tài sản cố định. 6 + Kế toán nguyên vật liệu: phản ánh số lợng giá trị vật t hàng hoá, công cụ lao động có trong kho mua vào, bán ra, xuất ra sử dụng, tính phân bổ chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ vào chi phí giá thành sản phẩm, phát hiện vật liệu thừa, vật liệu thiếu, ứ đọng kém phẩm chất, tham gia kiểm kê đánh giá lại vật liệu, công cụ dụng cụ. + Kế toán thanh toán nội bộ, tiền lơng BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn: phản ánh số lợng chất lợng và tình hình tăng giảm lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động, tính và chia lơng, chia thởng, phân chia các khoản thu nhập cho ngời lao động, tính trả BHXH, các khoản phụ cấp khác cho ngời lao động. + Kế toán ngân hàng, tín dụng: lập chứng từ thanh toán qua ngân hàng, mở L/C, theo dõi và chấp nhận thanh toán các bộ chứng từ thông qua nội dung L/C đã mở. + Kế toán tập hợp chi phí giá thành sản phẩm: xác định đối tợng tính giá thành để hớng dẫn các bộ phận quản lý và bộ phận kế toán có liên quan lập và luân chuyển chứng từ, chi phí phù hợp với đối tợng hạch toán, tập hợp phân bổ chi phí, tính toán giá thành sản xuất thực tế của từng loại sản phẩm khi hoàn thành nhập kho. + Kế toán tiền mặt: trên cơ sở các chứng từ thu, chi tiền mặt, hàng ngày thủ quỹ lập sổ quỹ kèm theo các chứng từ gốc. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 3.Hình thức kế toán áp dụng trong công ty kính Đáp Cầu 7 Kế toán trởng Thủ quỹ KT bán hàng KT NVL KT TSCĐ KT tiền l- ơng, BHXH BHYT . KT ngân hàng, tín dụng KT chi phí giá thành Nhân viên thống kê phân xởng KT tiền mặt Từ năm 1996 trở về trớc, công ty tiến hành sử dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ. Song việc sử dụng hình thức kế toán này có kết cấu sổ phức tạp, không thuận tiện cho việc vi tính hoá công tác kế toán. Từ ngày 1/1/1997, công ty kính Đáp Cầu đã nhanh chóng chuyển từ hình thức kế toán Nhật ký chứng từ trên sổ thông thờng sang hình thức kế toán Nhật ký chung với việc trang bị hệ thống máy vi tính nối mạng toàn công ty và phần mềm kế toán đợc sử dụng là phần mềm Fast Accounting. Sổ sách kế toán tại công ty kính Đáp Cầu gồm có: - Sổ nhật ký chung - Sổ cái - Sổ thẻ chi tiết. Sơ đồ kế toán Nhật ký chung. Ghi chú: : Ghi hàng ngày. : Ghi cuối tháng hoặc định kỳ . : Quan hệ đối chiếu. 8 Chứng từ gốc Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết II. Tình hình thực tế của công tác kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm tại công ty kính Đáp Cầu: 1.Tình hình thực tế của công tác kế toán sản phẩm: Thủ tục nhập kho: Khi kết thúc một ca sản xuất, trởng ca sản xuất đó sẽ lập tờ kê chi tiết số sản phẩm mà trong ca đã hoàn thành đa cho nhân viên thống kê phân xởng để lập Giấy đề nghị nhập kho sản phẩm. Trớc khi nhập kho, số sản phẩm này phải đợc nhân viên phòng KCS kiểm tra về chất lợng và thủ kho kiểm tra về số lợng. Thủ tục xuất kho sản phẩm: Khi có khách hàng đến mua kính nhân viên bán hàng phòng kinh doanh sẽ lập Hoá đơn bán hàng đối với khách hàng của công ty, lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ với các chi nhánh về công ty nhận hàng và lập Phiếu xuất kho đối với trờng hợp xuất kho nội bộ trong công ty. Sau khi có đầy đủ chữ ký của những ngời có trách nhiệm, hoá đơn đợc giao cho khách hàng liên 2 và liên 3 để xuống kho nhận hàng. Khi nhận đợc chứng từ xuất kho, thủ kho sẽ kiểm tra tính hợp lệ chính xác của hoá đơn và tiến hành xuất hàng cho khách. Thủ kho sẽ giữ lại liên 3 chứng từ làm căn cứ ghi thẻ kho, mỗi chứng từ đ- ợc ghi trên một dòng, sau đó giao lại cho kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Thủ kho chỉ theo dõi về số lợng. ở phòng kế toán: Hàng ngày kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm nhận chứng từ từ kho gửi lên, sau khi đã kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và việc ghi chép của thủ kho trên thẻ kho, kế toán sử dụng Bảng kê phiếu nhập để liệt kê số lợng sản phẩm nhập trong kỳ và Bảng kê phiếu xuất để liệt kê hoá đơn bán hàng và các chứng từ xuất kho . ở công ty kính Đáp Cầu phơng pháp hạch toán hàng tồn kho đợc áp dụng theo phơng pháp ghi sổ song song. Do đó kế toán sử dụng Sổ chi tiết sản phẩm để theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn kho sản phẩm. Hiện nay công tác kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm của công ty đang đ- ợc áp dụng trên máy vi tính nên mặc dù có nhiều loại bảng kê chi tiết theo yêu cầu quản lý nhng vẫn đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng chính xác. Cuối tháng kế toán căn cứ Bảng kê phiếu nhập tính ra đợc sản lợng nhập kho của từng loại sản phẩm. Đồng thời căn cứ vào số liệu trên Bảng kê phiếu xuất để tính ra số xuất kho sản phẩm trong kỳ phục vụ cho việc hạch toán giá vốn hàng bán và các báo cáo khác . Trong sổ tổng hợp tài khoản 155 101 Sản phẩm phân xởng lò máy kính trắng từ ngày 01/12/2003 đến 31/12/2003 ghi: 9 Sổ tổng hợp tàI khoản 155 101 Từ 01/12/2003 đến 31/12/2003 TK :155 Sản phẩm TK đối ứng Tên TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có D có đầu kỳ 1.425.619.089 Tổng phát sinh 21.385.959.025 18.448.508.532 D nợ cuối kỳ 1.511.831.404 154 101 157101 621 202 632 21 642 2 642 8 Chi phí SXKD dở dang PXLM, kính trắng Hàng gửi đi bán PXLM kính trắng Chi phí nguyên vật liệu kính gơng Giá vốn hàng bán: Sản phẩm kính trắng Chi phí vật liệu quản lý Chi phí bằng tiền khác 21.373.782.774 . 1.005.940.414 235.241.792 16.743.313.199 42.863.331 772.488 . A1. Nhập sản phẩm tại phân xởng lò máy . Nợ TK 155 101 21.373.782.774 Có TK 154 101 21.373.782.774 A2 . Xuất kho kính trắng hàng gửi đi bán . Nợ TK157 101 1.005.940.414 Có TK 155 101 1.005.940.414 A3 . Xuất kho kính trắng cho phân xởng gơng để sản xuất. Nợ TK 621202 235.241.792 Có TK 155 101 235.241.792 A4 . Xuất kho kính để tiêu thụ trực tiếp. Nợ TK 632 21 16.743.313.199 Có TK 155 101 16.743.313.199 A5 . Chi phí vật liệu quản lý . Nợ TK 642 2 42.863.331 Có TK 155 101 42.863.331 A6 . Chi phí bằng tiền khác. Nợ TK 642 8 772.488 Có TK 155 101 772.488 2. Tình hình thực tế của công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm 10 [...]... chơng IIkháI quát chung về công tác kế toán ở công ty kính đáp cầu I.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán.Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh và để phù hợp với trình độ quản lý, trình độ của cán bộ kế toán trong công ty. Công ty kính Đáp Cầu áp dụng hình thức kế toán tập trung.Theo hình thức này, toàn bộ công tác kế toán trong công ty đợc tiến hành tập trung... -15%, miền Bắc từ 45 - 50%. Từ khi công ty bắt đầu sản xuất đến nay, năm nào công ty cũng đảm bảo công suất thiết kế và hoàn thành vợt mức kế hoạch đợc giao, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách Nhà nớc .II. Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính của công ty Trải qua quá trình phấn đấu và trởng thành tới nay công ty kính Đáp cầu đà không ngừng lớn mạnh về... 1996.Các dây chuyền này lần lợt đi vào hoạt động đà giúp cho Công ty đa dạng hoá sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và theo đó đời sống của cán bộ công nhân viên đợc nâng cao.Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty Kính Đáp cầu phát triển từ chỗ chỉ có 25 ngời của ban quản lý công trình năm 1980, đến năm 1990 đà có 560 ng-ời và hiện nay công ty có 868 ngời làm việc tại các phòng ban và phân xởng sản... và phân xởng sản xuất.Trong những năm qua để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất , công ty luôn chú trọng đến việc tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm các chi phí, hạ giá thành sản phẩm đặc biệt là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm . Công ty có ba chi nhánh ở ba miền: Bắc - Trung - Nam. Hiện nay sản phẩm Công ty kính Đáp Cầu đang chiếm u thế lớn trên thị trờng cả ba miền. Trong đó tiêu thụ sản phẩm... hợp một số chỉ tiêu phục vụ yêu cầu chỉ đạo điều hành của phòng kế toán. Cuối tháng, phòng kế toán sẽ tiếp nhận các chứng từ và các báo cáo chi tiết để tiến hành công tác kế toán.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán công ty kính Đáp Cầu hiện nay đợc tổ chức cụ thể nh sau:+ Kế toán trởng: chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của công ty trớc Nhà nớc và Bộ Tài chính,... vì Công ty đà áp dụng công nghệ tin học vào công tác kế toán nên công việc hiện nay mà kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm làm đà giảm phần nào trong việc đối chiếu số liệu cho chính xác. Kế toán tổng hợp: Việc hạch toán tổng hợp nhập xuất tồn sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm tại các kho công ty, kho chi nhánh đúng theo nguyên tắc, chế độ kế toán, phản ánh đúng trung thực kết quả kinh doanh, đáp. .. yêu cầu quản lý. Cùng với việc áp dụng và đổi mới hệ thống chế độ kế toán mới của Nhà nớc, việc tổ chức kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm của Công ty kính Đáp Cầu bao gồm các chứng từ sổ sách, tài khoản kế toán, cách thức luân chuyển chứng từ, trình tự hạch toán đà đợc sửa đổi. Tuân theo đúng quy định chung của chế độ kế toán và phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Tuy nhiên, trong công. .. lợng, PX Gơng và kính phản quang, PX Kính an toàn, xí nghiệp tấm lợp Từ Sơn. Ngoài ra còn có các phân x-ởng phụ trợ nh: PX Cơ khí mộc, PX Gốm, đội Sửa chữa công trình (SCCT) Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Kính Đáp Cầu 5Giám đốc công ty Phòng XD cơ bảnPhòng KCSPhòng kế toán Phòng tổ chứcPhòng kế hoạchPhó giám đốc hành chínhPhó giám đốcsản xuấtVăn phòng Phòng kinh doanhĐội... tronh kỳ của công ty. Đối với công tác kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm, Công ty đà thực hiện:Chế độ kế toán chi tiết: ở kho: Thủ kho sử dụng mẫu thẻ mới nhất, việc ghi chép theo đúng quy định của thẻ kho. Kế toán ghi chính xác số lợng nhập xuất sản phẩm để dễ dàng theo dõi đối chiếu số liệu khi cần thiết. ở phòng kế toán : Công việc kế toán chi tiết hiện nay vẫn còn nhiều công đoạn song... để đứng vững đợc trên thị trờng nh hiện nay phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của công tác thị trờng nói chung và công tác kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm nói riêng. Về cơ bản kế toán sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm trong công ty đà đợc tổ chức chặt chẽ trong từng khâu và trách nhiệm của từng cá nhân đợc phân công cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, có hệ thống . kinh tế tàI chính của công ty kính đáp cầu i. quá trình hình thành và phát triển Công ty kính Đáp Cầu là một thành viên của Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm. Nhà máy kính Đáp cầu thành Công ty kính Đáp cầu, có t cách pháp nhân, có con dấu riêng và hạch toán độc lập. Tên giao dịch: Công ty kính Đáp Cầu Tên giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty tính đáp cầu, Công ty tính đáp cầu, Công ty tính đáp cầu

Bình luận về tài liệu cong-ty-tinh-dap-cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP