Bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kì 1 năm học 2014 2015

17 843 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2014, 17:54

Đây là bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kì 1 năm học 2014 2015. các con học sinh lớp 1 sẽ học toán tốt hơn thông qua ôn luyện bộ đề này. là tài liệu tham khảo cho các thầy cô tiểu học. bộ đề được biên soạn theo nội dung học kì một sách toán lớp 1. . 2 1 1+ 1+ 1 = …. 1 + 2+ 2 = … 1+ 1+ 0 = …… 2+ 1+ 1 = … 2+0 +1 = … 1+ 0+ 0 =… 1+ 1+2=…… 3+0+2 = …… 1+ 1 +1+ 1 +1= …. 1+ 2+0 +1= …. 1+ 1+3=…. 1+ 2+2=……. 2+2 +1= … 1+ 1+2 = … 1+ 3 +1= …. 3+0+0 =… 3 +1+ 1=… 0+0 +1 =… 1 = …. 1 + 2+ 2 = … 1+ 1+ 0 = …… 2+ 1+ 1 = … 2+0 +1 = … 1+ 0+ 0 =… 1+ 1+2=…… 3+0+2 = …… 1+ 1 +1+ 1 +1= …. 1+ 2+0 +1= …. 1+ 1+3=…. 1+ 2+2=……. 2+2 +1= … 1+ 1+2 = … 1+ 3 +1= …. 3+0+0 =… 3 +1+ 1=… 0+0 +1 =…. 1+ 2+0+0. 2 1 + 3 + 1 = 5 0 + 1 = 0 1+ 1 + 2 > 4 1 + 2> 1 1 + 1 + 1 < 3 Bài 2: Số ? - 1 = 3 - 1 – 1 = 4 - 1 – 2 = 1 - 2 = 1 - 4 = 1 - 1 – 0 = 3 - 2 – 0 = 2 - 1- 1= 3 - 1 – 1 = 2 - 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kì 1 năm học 2014 2015, Bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kì 1 năm học 2014 2015, Bộ đề kiểm tra môn toán lớp 1 học kì 1 năm học 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn