phân tích chiến lược Công ty cổ phần may Việt Tiến.

33 2,479 15
Bạch Thanh Thanh

Bạch Thanh Thanh Gửi tin nhắn

Tải lên: 8,287 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 09:18

phân tích chiến lược Công ty cổ phần may Việt Tiến Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 PHIU PHN TCH CHIN LC DOANH NGHIP Tờn õy u DN : Cụng ty c phn may Vit Tin. Tờn viờt tt DN : VTEC. Tru s : 07 Lờ Minh Xuõn, Qun Tõn Bỡnh - TP H Chớ Minh, Vit Nam. Ngay thang nm thanh lõp : 1976. Loai hinh doanh nghiờp : Cụng ty c phn. Tel : 84-8-38640800. Website : http://www.viettien.com.vn. Nganh kinh doanh cua doanh nghiờp (Theo giy chng nhn ng ký s 214/CNN-TCL) : Sn xut qun ỏo cỏc loi. Dch v xut nhp khu, vn chuyn giao nhn hng húa. Sn xut v kinh doanh nguyờn ph liu ngnh may; mỏy múc ph tựng v cỏc thit b phc v ngnh may cụng nghip; thit b in õm thanh v ỏnh sỏng. Kinh doanh mỏy in, photocopy, thit b mỏy tớnh; cỏc thit b, phn mm trong lnh vc mỏy vi tớnh v chuyn giao cụng ngh; in thoi, mỏy fax, h thng in thoi bn; h thng iu ho khụng khớ v cỏc ph tựng (dõn dng v cụng nghip); mỏy bm gia dng v cụng nghip. Kinh doanh c s h tng u t ti khu cụng nghip. u t v kinh doanh ti chớnh. Kinh doanh cỏc ngnh ngh khỏc theo quy nh ca phỏp lut. - 1 - Qu¶n TrÞ ChiÕn Lîc - Nhãm 2 Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) (Chỉ đề cập đến Ngành dệt may): 1- Việt Tiến. 2- Vee Sendy. 3- TT-up. 4- San Sciaro. 5- Manhattan. 6- Smart Casual. Tầm nhìn chiến lược, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp : Tầm nhìn chiến lược : Công ty cổ phần may Việt Tiến định hướng sẽ trở thành Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam. Tạo dựng và phát triển thương hiệu của công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối trong nước và quốc tế. Xây dựng nền tài chính lành mạnh. Sứ mạng kinh doanh : - Việt Tiến xác định nhiệm vụ chính là xây dựng công ty vững mạnh về mọi mặt, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội . góp phần ổn định đời sống của người lao động, tạo sự gần giũ với cộng đồng. Để các thương hiệu có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cũng như được người tiêu dùng tín nhiệm. - Sản xuất các loại quần áo phục vụ cho các lứa tuổi từ thanh niên đến những đối tượng công sở và những đối tượng có thu nhập cao. - Mở rộng thị trường, khẳng định tên tuổi ở các thị trường Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đông Âu, Khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu. - 2 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 - Vi li th cnh tranh v cụng ngh l mc tiờu hng u trong chin lc kinh doanh ca cụng ty, Vit Tin s luụn a ra nhng mu sn phm ngy mt tt hn, phong phỳ hn v lm hi lũng hn cỏc i tng khỏch hng ca Vit Tin. - Vit Tin khụng ch quan tõm n qu tõm n s phỏt trin v kh nng sinh li ca mỡnh m cũn ng thi l mi quan tõm n i ng nhõn viờn, giỳp nhõn viờn c o to v to mụi trng sỏng to khin cỏc nhõn viờn nng ng hn. Mụt sụ chi tiờu c ban : n v tớnh: ng CH TIấU 2004 2005 2006 Tng ti sn 595.843.377.832 729.282.974.305 821.829.648.881 Vn nh nc 161.827.850.017 167.880.643.138 227.022.549.578 Doanh thu thun 1.055.415.171.603 1.051.996.870.637 1.229.030.308.296 Li nhun trc thu 30.706.533.258 39.708.606.589 48.795.847.812 Li nhun sau thu 24.578.079.817 32.063.506.889 40.000.734.405 Np ngõn sỏch (ó np) 13.579.876.235 22.605.688.833 24.352.716.808 N phi tr 430.363.411.400 557.904.651.115 591.265.641.717 N phi thu 220.856.806.876 281.429.836.724 342.167.466.996 Lao ng (ngi) 9.090 7.255 7.334 Thu nhp bỡnh quõn (ng/ng/thỏng) 1.825.523 1.974.406 2.389.405 * S liu nm 2006 ó iu chnh theo Biờn bn xỏc nh giỏ tr doanh nghip ó c B Cụng nghip phờ duyt. Cỏc ch tiờu ti chớnh ny bao gm s liu ton - 3 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 b hot ng ca Cụng ty nhng khụng gm s liu ca cỏc n v hp tỏc kinh doanh. T sut li nhun sau thu LNST/Doanh thu 2.33 % 3.05 % 3.25 % LNST/VCSH 15.19 % 19.10 % 17.62 % Tỡnh hỡnh ti chớnh N phi tr/Tng TS 72 % 77 % 72 % Kh nng thanh toỏn Tin/N ngn hn 0.33 0.19 0.10 Tng doanh thu nm 2007: doanh thu ca Vit Tin t 1.911 t ng, tng 11% so vi nm 2006, l n v t hiu qu cao nht trong ngnh Dt May. Theo lónh o TCty, cú c kt qu ny chớnh l nh Vit Tin ó s dng thnh cụng quyn s hu trớ tu, ỏp dng nhiu sỏng kin ci tin, tng nng sut, cht lng sn phm, gim chi phớ sn xut. Phõn tich mụi trng bờn ngoai (Cac) nganh kinh doanh cua doanh nghiờp : 1. Tục ụ tng trng nm 2004: 20% 2. Tục ụ tng trng nm 2005: 15% 3. Tục ụ tng trng nm 2006: 30% - 4 - Qu¶n TrÞ ChiÕn Lîc - Nhãm 2 Giai đoạn trong chu kì phát triển của ngành : Ngành dệt may VIỆT NAM đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Nếu năm 2001, VN chưa có tên trong danh sách 25 nước XK hàng may mặc hàng đầu vào thị trường Mỹ, thì đến năm 2002, sau khi quy chế quan hệ bình thường Việt - Mỹ được thông qua, VN đã vươn lên vị trí thứ 20 và giành vị trí thứ 5 vào năm 2003 khi đạt kim ngạch XK vào Hoa Kỳ 3,6 tỉ USD. Khi Hoa Kỳ áp dụng quota nhập khẩu đối với một số mặt hàng may mặc của VN, hàng dệt may VN tụt xuống vị trí thứ 7. Nhưng đến năm 2006, hàng dệt may VN đã trở lại vị trí thứ 5, và sau đó 3 năm khi trở thành thành viên của WTO, hàng dệt may VN vào thị trường Hoa Kỳ đã đứng vị trí thứ 3 - chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô : - 5 - Nhân tố chính trị Doanh nghiệp Nhân tố công nghệ Nhân tố Kinh tế Nhân tố văn hóa xã hội Qu¶n TrÞ ChiÕn Lîc - Nhãm 2 1. Nhân tố chính trị pháp luật: Việt nam có sự ổn định về chính trị, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có thể yên tâm làm ăn.nước ta đang thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế hợp tác làm ăn với nhiều nước trên thế giới, thông qua việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2006. Vì ngành dệt may là ngành mang lại nhiều việc làm, là ngành mà Việt nam có lợi thế cạnh tranh, có nhiều tiềm năng xuất khẩu mang lại ngoại tệ cho đất nước nên chính phủ có nhiều hỗ trợ và luôn khuyến khích phát triển đối với các doanh nghiệp trong ngành dệt may, hạn chế những rào cản. Đây cũng là tác động tích cực tới Tổng công ty may Việt Tiến nói riêng là con chim đầu đàn của ngành may mặc Việt nam. 2. Nhân tố công nghệ: Theo Bà Đới Thị Thu Thủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dệt may Việt Nam, đầu tư cho công nghệ là một hướng đi đúng đắn và rất cần thiết của ngành dệt may. Để thực hiện được mục tiêu cung ứng 50- 60% nguyên phụ liệu trong nước theo Chiến lược Tăng tốc phát triển ngành dệt may đến năm 2010, thì việc trước tiên là các doanh nghiệp VN phải chủ động nhập khẩu thiết bị và đổi mới công nghệ. Thực trạng của ngành trong những năm gần đây đã cho thấy, những doanh nghiệp có mức đầu tư lớn về thiết bị và công nghệ thì việc cung ứng nguyên phụ liệu đã có được một bước chuyển biến tốt, ít nhất là đã đảm bảo được cho việc cung ứng nội bộ. Đặc biệt, qua mỗi lần triển lãm công nghệ dệt may, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có dịp tiếp cận những công nghệ mới và ký kết được các nguồn cung ứng nguyên phụ liệu phục vụ cho chiến lược phát triển ngành. Trong 10 năm qua, các doanh nghiệp dệt may đã đầu tư và đổi mới công nghệ khá nhiều. 50% thiết bị chế biến bông đã được nhập mới từ Mỹ. Khâu kéo sợi đã tăng tới gần 2 triệu cọc sợi, nhờ sử dụng các thiết bị có xuất xứ từ Tây Âu, - 6 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 trong ú cú nhng dõy chuyn vo loi hin i nht th gii hin nay, nh dõy chuyn 12.000 cc si kộo ch khõu ca Cụng ty Dt Phong Phỳ. ỏnh giỏ v trin vng phỏt trin cụng ngh ca ngnh dt Vit Nam, b Judy Wang, Ch tch Cụng ty Yorkers Trade & Marketing Service (Hng Kụng) cho rng, trong nhng nm va qua, th trng thit b v cụng ngh dt may ca Vit Nam ó phỏt trin khỏ mnh. Tuy nhiờn, doanh nghip Vit Nam tp trung ch yu vo cụng ngh may, nờn th trng cho ngnh dt cũn tng i nh. Tuy vy, vi chin lc phỏt trin v ch ng trong vic cung cp nguyờn ph liu, trong vi nm ti, th trng cụng ngh v thit b ngnh dt s thc s bựng n v to iu kin thun li cho cỏc nh cung cp nc ngoi tham gia vo hot ng kinh doanh. Khi ú, cỏc doanh nghip Vit Nam cng cú c hi mua c cỏc loi thit b phc v cho quỏ trỡnh i mi cụng ngh.Nh võy cng nh cỏc doanh nghip khỏc trong ngnh dt may thỡ Vit tin chu nh hng rt ln t s thay i ca cụng ngh dt may. 3. Nhõn t kinh t: Ngy 18/11, ti hi tho ỏnh giỏ tỏc ng sau 2 nm gia nhp WTO i vi ngnh dt may do B Cụng Thng t chc din ra ti H Ni, cỏc i biu tham d ó thng nht nhn nh: ngnh dt may ó cú s tng trng vt bc sau 2 nm Vit Nam gia nhp WTO, cho dự b cnh tranh gay gt V trng V Cụng nghip nh (thuc B Cụng Thng) Phan Chớ Dng cho bit: thnh cụng ỏng ghi nhn ca ngnh dt may trong thi gian ny l ó nõng kim ngch xut khu nm 2007 lờn trờn 7,8 t USD, gp 2,2 ln so vi nm 2004 v chim ti 15% tng kim ngch xut khu ca c nc. Kt qu ny ó a Vit Nam vn lờn v trớ th 9 trong cỏc nc xut khu hng dt may trờn th gii. tng trng ny tip tc c duy trỡ trong 10 thỏng ca nm nay vi tng kim ngch xut khu t 7,64 t USD, tng - 7 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 20,3% so vi cựng k nm trc; d kin c nm s t khong 9,5 t USD. Hin Hoa K ang l th trng xut khu ca Vit Nam, chim ti 57% th phn xut khu, vt xa so vi th trng tim nng khỏc l EU chim 18%, Nht Bn 9%.Gia nhp WTO t 11/1/2007, Vit Nam cú iu kin hi nhp sõu vo nn kinh t th gii, thu hỳt u t nc ngoi. Nhng i li, Vit Nam phi cam kt m ca th trng, gim thu v cỏc hng ro bo h khỏc, minh bch húa chớnh sỏch. V thc t ú ó khin cho cỏc doanh nghip dt may trong nc gp khụng ớt khú khn. Ti hi tho Phỏt trin ngnh dt may Vit Nam sau 2 nm gia nhp WTO v nhng gii phỏp tng tc, ụng Lờ Quc n, ch tch hip hi dt may Vit Nam cho bit: Do phi cnh tranh vi hng ngoi v mc thu nhp khu dt may ó gim 2/3 xung cũn 5 - 20%, trong khi chỳng ta cha nhn thc ht c nhng thỏch thc, ỏp lc cnh tranh khi hi nhp, dn n vic thiu chun b, thiu phng ỏn khi sn xut kinh doanh khú khn. c bit t 1/1/2009, khi Vit Nam phi m ca th trng bỏn l cho cỏc DN nc ngoi thỡ sc ộp cnh tranh s ngy cng ln. Khú khn ln nht i vi cỏc DN xut khu hng dt may hin nay l c ch ca Hoa K giỏm sỏt hng dt may nhp khu t Vit Nam v nguy c t khi kin iu tra chng bỏn phỏ giỏ. õy l th trng chim t trng khong 55% tng kim ngch xut khu ca Vit Nam v cú tc tng trng u hng nm. Dự ó hai ln cụng b kt qu l khụng tỡm thy Vit Nam chng bỏn phỏ giỏ vo M song cú kh nng c ch ny tip tc c thc hin thờm ớt nht 1 nm na gõy lo ngi cho cỏc nh nhp khu bỏn l Hoa K cng nh cỏc nh sn xut Vit Nam do ri ro cao - i din Hip hi dt may cho hay. Theo Hip hi Dt May Vit Nam, bc vo quý 1/2009, do nh hng tiờu cc ca khng hong kinh t th gii nờn hot ng xut khu ca ngnh dt may Vit Nam cng gp khú khn. Xu hng th - 8 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 trng xut khu dt may b thu hp ngy cng rừ nột, cỏc n hng xut khu bt u b ct gim v d kin s cú th tip tc gim ti u nm 2010. én nay, th trng M gim nhp khu hng dt may hn 20%, Nht Bn gim 15%. Giỏ bỏn hng húa ti cỏc th trng xut khu chớnh cng s gim khong 20%. Sc tiờu th hng dt may cao cp suy gim mnh m õy li chớnh l phõn khỳc th trng m doanh nghip (DN) Vit Nam cú nhiu u th cnh tranh. Bờn cnh ú, nhiu h thng phõn phi, siờu th ti cỏc nc nh M, EU, Nht Bn úng ca, gõy khú khn cho vic y mnh hng húa Vit Nam ra th trng ngoi nc. Khụng ch vy, sn phm dt may ca Vit Nam cũn b cnh tranh ngy cng gay gt vi cỏc sn phm ca cỏc nh xut khu ln nh Trung Quc, n é, Bangladesh, Indonesia. Thu nhp ca ngi dõn Vit nam ngy mt nõng cao,thu nhp bỡnh quõn u ngi gia tng, tc tng trng nn kinh t cao, Vi 80 triu dõn th trng ni a l mt th trng cú sc tiờu th hng may mc ln,y tim nng,m cỏc DN dt may Vit nam do mi xut khu ó lóng quờn trong thi gian qua. 4. Nhõn t Vn húa - xó hi: Vit Nam cú hn 80 triu dõn , mi nm tng lờn khong 1 triu ngi, mt dõn s cao nht l cỏc thnh ph ln, c cu dõn s tr, s lng ngi trong tui lao ng ln tt c cỏc yu t trờn lm cho Vit nam tr thnh th trng cú ngun lao ng di do, nhõn cụng r.v cng l th trng tiờu th hng húa y ha hn v mu m i vi cỏc loi hng húa tiờu dựng v hng may mc núi riờng.nhn thc c iu ny Vit tin trong vi nm qua ó chỳ trng hn n th trng trong nc vúi h thng phõn phi khỏ rng khp cú mt hu khp cỏc a phng. - 9 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 anh gia cng ụ canh tranh : 1. Tn ti cỏc ro cn ra nhp ngnh. - S trung thnh nhón hiu: s a thớch sn phm ca cụng ty hin ti. VD : Cụng ty cú th to ra s trung thnh nhón hiu nh: ằ Vic qung cỏo liờn tc nhón hiu. ằ Bo v bn quyn ca cỏc sn phm. ằ Ci tin sn phm thụng qua cỏc chng trỡnh R&D. ằ Nhn mnh vo cht lng sn phm v dch v hu mói. => S trung thnh nhón hiu s gõy khú khn cho nhng ngi mi nhp cuc mun chim lnh th phn ca cỏc cụng ty hin ti. - Li th chi phớ tuyt i : c sinh ra t : ằ Vn hnh sn xut vt tri nh kinh nghim quỏ kh. ằ Kim soỏt cỏc u vo dc bit cho sn xut. ằ Tip cn cỏc ngun vn r hn. => Nu cỏc cụng ty hin ti cú li th chi phớ tuyt i thỡ e da t nhng ngi nhp cuc gim xung. - Chi phớ chuyn i liờn quan n : ằ Chi phớ mua sm cỏc thit b ph. ằ Chi phớ hun luyn nhõn viờn. ằ Chi phớ hao phớ tinh thn khi phi chm dt mt mi liờn h. => Nu chi phớ chuyn i cao, khỏch hng nh b kỡm gi vo nhng sn phm ca cụng ty hin ti, ngay c khi sn phm ca ngi mi gia nhp tt hn. - 10 - [...]... động cơ bản Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2cho nh u t chiến lược là 3.680.000 cổ phần, trong đó: Công ty Southisland Garment SDN.BHD 1.840.000 cổ phần (8% vốn điều lệ) và Công ty Tungshing Sewing Machine Co.Ltd (Hongkong) 1.840.000 cổ phần (8% vốn điều lệ). Công ty Southisland Garment SDN.BHD (Malaysia) là một trong những khách hàng truyền thống đã có quá trình hợp tác với May Việt Tiến nhiều năm... lược : Công ty cổ phần may Việt Tiến định hướng sẽ trở thành Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam. Tạo dựng và phát triển thương hiệu của công ty, nhãn hiệu hàng hóa, mở rộng kênh phân phối trong nước và quốc tế. Xây dựng nền tài chính lành mạnh. Sứ mạng kinh doanh :- Việt Tiến xác định nhiệm vụ chính là xây dựng công ty vững mạnh về mọi mặt, tạo thêm nhiều công ăn... nhân công cao Chiến lược STS1, S3 & T1, T4: Tập trung vào chi phí thấp Chiến lược WTW1, W3 & T1: Liên minh, liên kết- 23 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2mỡnh nõng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc. Trên cơ sở đó, Công ty cũng đã quản lý được số liệu từng công đoạn, xây dựng hệ thống thời gian chuẩn cho từng bước công việc, phân công lao động ghép bước công. .. và Công ty Tungshing Sewing Machine Co.Ltd (Hongkong). Tổng số cổ phần bán - 28 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2 May. Vit tin ó lọt vào top 50 thương hiệu Việt Nam tiêu biểu năm 2008.Thiếp lập mô thức TOW (Định hướng chiến lược)MÔ THỨC TOWS CỦA CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN Điểm mạnhS1: Nhân lực có tay nghềS2: Quy mô sản xuất lớnS3: Sản phẩm có uy tínS4: Ưu đãi của VinatexS5: Hệ thống phân. .. bổ trợ :- 19 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2PHIU PHN TCH CHIN LƯỢC DOANH NGHIỆPTên đầy đủ DN : Công ty cổ phần may Việt Tiến. Tên viết tắt DN : VTEC.Trụ sở : 07 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.Ngày tháng năm thành lập : 1976.Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần. Tel : 84-8-38640800.Website : http://www.viettien.com.vn.Ngành kinh doanh của doanh nghiệp... Plaza. Công ty đã đầu tư trang trí hệ thống kênh phân phối theo mô hình chuẩn, thống nhất trong toàn hệ thống phân phối nâng cao chất lượng dịch vụ của kênh phân phối; phát triển mạnh hệ thống phân phối ra các nước trong khu vực để mở rộng thị trường tiêu thụ, hiện đại hoá 100% giao dịch giữa Công ty và hệ thống kênh phân phối bằng công nghệ thông tin .Việt Tiến là một trong số ít những DN may có... trịDoanh nghiệpNhân tố công nghệNhân tố Kinh tếNhân tố văn hóa xã hội Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2- C s h tầng : Tổng diện tích nhà xưởng là: 5.570.932m2, với 5.668 bộ may thiết bị. lao động là gần 20.000 lao động. May Việt Tiến có tổng diện tích đất thuộc quyền quản lý của công ty (tại Tân Bình Tp.HCM và Bình Dương) là 39.019 m2 và 16.592m2 nhà xưởng thuê. Ngoài ra, công ty còn có 8.959m2... tố công nghệ: Theo Bà Đới Thị Thu Thủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dệt may Việt Nam, đầu tư cho công nghệ là một hướng đi đúng đắn và rất cần thiết của ngành dệt may. Để thực hiện được mục tiêu cung ứng 50-60% nguyên phụ liệu trong nước theo Chiến lược Tăng tốc phát triển ngành dệt may đến năm 2010, thì việc trước tiên là các doanh nghiệp VN phải chủ động nhập khẩu thiết bị và đổi mới công. .. nướcO2: Các nhân tố kinh tế vĩ môO3: Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt NamO4: Thị trường Việt NamO5: Lợi thế nguồn nhân lực Chiến lược SOS1, S2 & O1, O2, O3: Phát triển thị trường Chiến lược WOW2, W3 & O1, O5: Phát triển sản phẩmThách thứcT1: Áp lực cạnh tranh toàn cầuT2: Tăng trưởng dệt may Trung QuốcT3: Sự phát triển nhanh chóng của công nghệpT4: Tác động của nền kinh... thế và quan trọng đối với công ty. » Công ty không phải là một khách hang quan trọng với các nhà cung cấp.» Sản phẩm của nhà cung cấp khác biệt đến mức có thể gây ra tốn kém cho công ty khi chuyển đổi.» Đe dọa hội nhập xuôi chiều về phía khách ngành và cạnh tranh trực tiếp với công ty. - 11 - Quản Trị Chiến Lợc - Nhóm 2múc ph tựng v các thiết bị phục vụ ngành may công nghiệp; thiết bị điện . nhìn chiến lược : Công ty cổ phần may Việt Tiến định hướng sẽ trở thành Doanh nghiệp dệt may tiêu biểu nhất của ngành dệt may Việt Nam. Tạo dựng và. ngành dệt may, hạn chế những rào cản. Đây cũng là tác động tích cực tới Tổng công ty may Việt Tiến nói riêng là con chim đầu đàn của ngành may mặc Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích chiến lược Công ty cổ phần may Việt Tiến., phân tích chiến lược Công ty cổ phần may Việt Tiến., phân tích chiến lược Công ty cổ phần may Việt Tiến.

Bình luận về tài liệu phan-tich-chien-luoc-cong-ty-co-phan-may-viet-tien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP