Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

64 687 8
phạm thị hải yến

phạm thị hải yến Gửi tin nhắn

Tải lên: 7,745 tài liệu

  • Loading...
1/64 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 09:10

Báo cáo thực tập tốt nghiệp, hạch toán tiền lương ,các khoản trích theo lương Báo cáo thực tập tốt nghiệp mục lục Lời nói đầu 3 Chơng I. Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng .4 I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng 4 1. Khái niệmvề tiền lơng 4 2. Vai trò của tiền lơng . .5 3. Quỹ tiền lơng, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn. .7 4. Các nhân tố ảnh hởng 9 II. Các hình thức trả lơng .11 1. Trả lơng theo thời gian .13 2. Trả lơng theo sản phẩm . .14 III.Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng 16 1. Khái niệm . .16 2. Nội dung hạch toán và phơng pháp hạch toán . 18 3. ý nghĩa của hạch toán tiền lơng 27 Chơng II. Thực trạng hạch toán tiền lơng tại Công ty TNHH Tiến Đạt 29 I. Tổng quan về công ty .29 1. Sự hình thành và phát triển của công ty 29 2. Nguồn lực . .30 2.1. Lao động .30 2.2. Vốn và cơ sở vật chất 32 3. Tổ chức quản lí 34 4. Đặc điểm kinh doanh . 42 II. Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty 42 1.Các nhân tố ảnh hởng tới hạch toán tiền lơng 43 2.Nội dung hạch toán 44 2.1. Hạch toán lao động 44 2.2. Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng .51 Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi .55 III. Đánh giá về công tác tiền lơng tại công ty . 57 1.Ưu điểm .57 2. Nhợc điểm 57 Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng của công ty . 59 I. Định hớng phát triển của công ty .59 1. Định hớng chung .59 2. Định hớng của công tác tiền lơng . 59 II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lơng của công ty .61 Kết luận .64 Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đờng cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tiền lơng là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của ngời lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy ngời lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lơng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con ngời thúc đẩy sự tăng trởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài ngời. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lơng trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty TNHH Tiến Đạt" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chơng: Chơng I: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng. Chơng II: Thực trạng hạch toán tiền lơng tại Công ty TNHH Tiến Đạt. Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng của Công ty. Do thời gian và hạn chế về thực tiễn báo cáo không thể tránh khỏi sai sót, em rất mong đợc sự cảm thông và đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn. Chơng I Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng. 1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng: - Theo quan niệm của Mác: Tiền lơng là biểu hiện sống bằng tiền của giá trị sức lao động. - Theo quan niệm của các nhà kinh tế học hiện đại: Tiền lơng là giá cả của lao động, đợc xác định bởi quan hệ cung cầu trên thị trờng lao động. ở Việt nam trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lơng đợc hiểu là một bộ phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu do Nhà nớc phân phối cho công nhân viên chức bằng hình thức tiền tệ phù hợp với quy luật phân phối theo lao động. Hiện nay theo Điều 55 - Bộ Luật Lao Động Việt Nam quy định tiền lơng của ngời lao động là do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và đợc trả theo năng suất lao động, chất lợng và hiệu quả công việc. Mức lơng tối thiểu do Nhà nớc quy định là 210.000/ tháng đợc thực hiện từ ngày1/1/2001. - Tiền lơng là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền đợc trả cho ngời lao động dựa trên số lợng và chất lợng lao động của mọi ngời dùng để bù đắp lại hao phí lao động của mọi ngời dùng để bù đắp lại hao phí lao động của họ và nó là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân viên.Tiền lơng đợc quy định một cách đúng đắn, là yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, nó kích thích ngời lao động ra sức sản xuất và làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. - Ngời lao động sau khi sử dụng sức lao động tạo ra sản phẩm thì đợc trả một số tiền công nhất định. Xét về hiện tợng ta thấy sức lao động đợc đem trao đổi để lấy tiền công. Vậy có thể coi sức lao động là hàng hoá, một loại hàng hoá đặc biệt. Và tiền lơng chính là giá cả của hàng hoá đặc biệt đó, hàng hoá sức lao động. Vì hàng hoá sức lao động cần đợc đem ra trao đổi trên thị tr- ờng lao động trên cơ sở thoả thuận giữa ngời mua với ngời bán, chịu sự tác Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Do đó giá cả sức lao động sẽ biến đổi theo giá cả của các yếu tố cấu thành cũng nh quan hệ cung cầu về lao động. Nh vậy khi coi tiền công là giá trị của lao động thì giá cả này sẽ hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động. Giá cả sức lao động hay tiền công có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào cung cầu hàng hoá sức lao động. Nh vậy giá cả tiền công thờng xuyên biến động nhng nó phải xoay quanh giá trị sức lao động cung nh các loại hàng hoá thông thờng khác, nó đòi hỏi một cách khách quan yêu cầu tính đúng, tính đủ giá trị của nó. Mặt khác giá tiền công có biến động nh thế nào thì cũng phải đảm bảo mức sống tối thiểu để ngời lao động có thể tồn tại và tiếp tục lao động. 2. Vai trò của tiền lơng. Về mặt sản xuất và đời sống tiền lơng có 4 vai trò cơ bản sau đây. *Vai trò tái sản suất sức lao động Sức lao động là một dạng công năng sức cơ bắp và tinh thần tồn tại trong cơ thể con ngời, là một trong các yếu tố thuộc đầu vào của sản xuất. Trong quá trình lao động sức lao động bị hao mòn dần với quá trình tạo ra sản phẩm do vậy tiền lơng trớc hết phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Đây là yêu cầu tất yếu không phụ thuộc vào chế độ xã hội, là cơ sở tối thiểu đầu tiên đảm bảo sự tác động trở lại của phân phối tới sản xuất Sức lao động là yếu tố quan trọng nhất của lực lợng sản xuất để đảm bảo tái sản xuất và sức lao động cũng nh lực lợng sản suất xã hội, tiền lơng cần thiết phải đủ nuôi sống ngời lao động và gia đình họ. Đặc biệt là trong điều kiện lơng là thu nhập cơ bản. Để thực hiện chức năng này, trớc hết tiền lơng phải đợc coi là giá cả sức lao động.Thực hiện trả lơng theo việc, không trả lơng theo ngời, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động. Mức lơng tối thiểu là nền tảng của chính sách tiền lơng và tiền công, có cơ cấu hợp lí về sinh học, xã hội học Đồng thời ngời sử dụng lao động không đợc trả công thấp hơn mức lơng tối thiểu do Nhà nớc qui định. Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp *Vai trò kích thích sản xuất: Trong quá trình lao động, lợi ích kinh tế là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự hoạt động của con ngời là động lực mạnh mẽ nhất của tiến bộ kinh tế xã hội.Trong 3 loại lợi ích: xã hội, tập thể, ngời lao động thì lợi ích cá nhân ngời lao động là động lực trực tiếp và quan trọng trọng đối với sự phát triển kinh tế. Lợi ích của ngời lao động là động lực của sản xuất. Chính sách tiền lơng đúng đắn là động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con ngời trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội. Vì vậy tổ chức tiền lơng và tiền công thúc đẩy và khuyến khích ngời lao động nâng cao nâng suất, chất lợng và hiệu quả của lao động bảo đảm sự công bằng và xã hội trên cơ sở thực hiện chế độ trả lơng. Tiền lơng phải đảm bảo: Khuyến khích ngời lao động có tài năng. Nâng cao trình độ văn hoá và nghiệp vụ cho ngời lao động. Khắc phục chủ nghĩa bình quân trong phân phối, biến phân phối trở thành một động lực thực sự của sản xuất. *Vai trò thớc đo giá trị: Là cơ sở điều chỉnh giá cả cho phù hợp. Mỗi khi giá cả biến động, bao gồm cả giá cả sức lao động hay nói cách khác tiền lơng là giá cả sức lao động, là một bộ phận của sản phẩm xã hội mới đợc sáng tạo nên.Tiền lơng phải thay đổi phù hợp với sự dao động của giá cả sức lao động. *Vai trò tích luỹ: Bảo đảm tiền lơng của ngời lao động không những duy trì đợc cuộc sống hàng ngày mà còn có thể dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi họ hết khả năng lao động hoặc xảy ra bất trắc. 3. Quỹ tiền lơng, Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn. *Quỹ tiền lơng: Quỹ tiền lơng còn gọi là tổng mức tiền lơng, là tổng số tiền mà doanh nghiệp cơ quan tổ chức dùng để trả lơng và các khoản phụ cấp có tính tiền lơng cho toàn bộ công nhân viên (thờng xuyên và tạm thời) trong một thời kì nhất định. Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quỹ tiền lơng bao gồm các khoản sau: Tiền lơng tính theo thời gian, tiền lơng tính theo sản phẩm, tiền lơng khoán. Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian đợc điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học, Ngoài ra trong tiền lơng kế hoạch còn đợc tính các khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong thời kì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động Về ph ơng diện hạch toán, tiền lơng trả cho công nhân viên trong doanh nghiệp sản xuất đợc chia làm 2 loại: + Tiền lơng chính. + Tiền lơng phụ. Tiền lơng chính là tiền lơng trả cho công nhân viên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm tiền lơng trả theo cấp bậc và khoản phụ cấp kèm theo (phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực ) Tiền lơng phụ là tiền lơng trả cho công nhân viên thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian công nhân viên nghỉ đợc hởng theo chế độ quy định của Nhà nớc (nghỉ phép, nghỉ vì ngừng sản xuất ) Việc phân chia tiền lơng thành lơng chính, lơng phụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán và phân tích tiền lơng trong giá thành sản phẩm. Tiền lơng chính của công nhân sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm và đợc hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm. Tiền lơng phụ của công nhân sản xuất không gắn liền với từng loại sản phẩm nên đợc hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm. Quản lý quỹ tiền l- ơng của doanh nghiệp phải trong quan hệ với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ tiền lơng, tiền thởng thúc đẩy tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm sản xuất. *Các quỹ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) + Quỹ bảo hiểm xã hội: đợc hình thành từ các nguồn sau đây (theo điều 149 Luật Lao động ) Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngời sử dụng lao động (Doanh nghiệp) đóng góp 15% tổng quỹ lơng của những ngời tham gia bảo hiểm trong đơn vị trong đó 10% để chi trả các chế độ hu trí, tử tuất và 5% để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngời lao động đóng góp 5% tiền lơng tháng để chi trả các chế độ hu trí và tử tuất. Nhà nớc đóng góp và hỗ trợ thêm để đảm bảo thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với ngời lao động. Quỹ bảo hiểm xã hội đợc phân cấp quản lý sử dụng. Một bộ phận đợc chuyển lên cơ quan quản lý chuyên ngành để chi trả cho các trờng hợp quy định (nghỉ hu, mất sức) còn một bộ phận để chi tiêu trực tiếp tại doanh nghiệp cho những trờng hợp nhất định (ốm đau, thai sản ). Việc sử dụng chi quỹ bảo hiểm xã hội dù ở cấp quản lý nào cũng phải thực hiện theo chế độ quy định. + Bảo hiểm y tế: Quỹ bảo hiểm y tế đợc trích lập từ hai nguồn đó là phần theo chế độ quy định doanh nghiệp phải gánh chịu sẽ đợc trích vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỉ lệ 2% trên tổng số tiền l- ơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, thứ hai là phần bảo hiểm y tế mà ngời lao động phải gánh chịu thông thờng trừ vào lơng công nhân viên theo tỉ lệ 1%. Bảo hiểm y tế đợc nộp lên cơ quan quản lý chuyên môn để phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho công nhân viên(khám bệnh, chữa bệnh ) + Kinh phí công đoàn: đợc hình thành do việc trích lập tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỉ lệ quy định trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng.Theo chế độ quy định, tỉ lệ tính kinh phí công đoàn là 2% kinh phí công đoàn do doanh nghiệp trích lập cũng đợc phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ quy định, một phần nộp cho cơ quan quản lý cấp trên và một phần chi tiêu cho hoạt động công đoàn (nghiệp đoàn của công nhân viên tại doanh nghiệp). Các khoản trích Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn cùng với tiền lơng phải trả công nhân viên hợp thành loại chi phí về nhân công trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Quản lý, tính toán trích lập và chi tiêu Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp sử dụng các quỹ tiền lơng, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có những ý nghĩa không những đối với việc tính toán chi phí sản xuất kinh doanh mà còn có ý nghĩa với việc đảm bảo quyền lợi ngời lao động trong doanh nghiệp. 4. Các nhân tố ảnh hởng: *Nhóm nhân tố thuộc thị trờng lao động: Cung cầu lao động ảnh hởng trực tiếp đến tiền lơng. + Khi cung về lao động lớn hơn cầu về lao động thì tiền lơng có xu hớng giảm, khi cung về lao động nhỏ hơn cầu về lao động thì tiền lơng có xu hớng tăng, còn khi cung về lao động bằng với cầu lao động thì thị trờng lao động đạt tới sự cân bằng.Tiền lơng lúc này là tiền lơng cân bằng, mức tiền lơng này bị phá vỡ khi các nhân tố ảnh hởng tới cung cầu về lao động thay đổi nh (năng suất biên của lao động, giá cả của hàng hoá, dịch vụ ). + Khi chi phí sinh hoạt thay đổi, do giá cả hàng hoá, dịch vụ thay đổi sẽ kéo theo tiền lơng thực tế thay đổi. Cụ thể khi chi phí sinh hoạt tăng thì tiền l- ơng thực tế sẽ giảm. Nh vậy buộc các đơn vị, các doanh nghiệp phải tăng tiền l- ơng danh nghĩa cho công nhân để đảm bảo ổn định cuộc sống cho ngời lao động, đảm bảo tiền lơng thực tế không bị giảm. + Trên thị trờng luôn tồn tại sự chênh lệch tiền lơng giữa các khu vực t nhân, Nhà nớc, liên doanh , chênh lệch giữa các ngành, giữa các công việc có mức độ hấp dẫn khác nhau, yêu cầu về trình độ lao động cũng khác nhau. Do vậy, Nhà nớc cần có những biện pháp điều tiết tiền lơng cho hợp lý. *Nhóm nhân tố thuộc môi trờng doanh nghiệp + Các chính sách của doanh nghiệp: các chính sách lơng, phụ cấp, giá thành đ ợc áp dụng triệt để phù hợp sẽ thúc đẩy lao động nâng cao năng suất, chất lợng, hiệu quả, trực tiếp tăng thu nhập cho bản thân. + Khả năng tài chính của doanh nghiệp ảnh hởng mạnh tới tiền lơng.Với doanh nghiệp có khối lợng vốn lớn thì khả năng chi trả tiền lơng cho ngời lao động sẽ thuận tiện dễ dàng. Còn ngợc lại nếu khả năng tài chính không vững thì tiền lơng của ngời lao động sẽ rất bấp bênh. Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Cơ cấu tổ chức hợp lý hay bất hợp lý cũng ảnh hởng ít nhiều đến tiền l- ơng.Việc quản lý đợc thực hiện nh thế nào, sắp xếp đội ngũ lao động ra sao để giám sát và đề ra những biện pháp kích thích sự sáng tạo trong sản xuất của ng- ời lao động để tăng hiệu quả, năng suất lao động góp phần tăng tiền lơng. *Nhóm nhân tố thuộc bản thân ngời lao động: + Trình độ lao động:Với lao động có trình độ cao thì sẽ có đợc thu nhập cao hơn so với lao động có trình độ thấp hơn bởi để đạt đợc trình độ đó ngời lao động phải bỏ ra một khoản chi phí tơng đối cho việc đào tạo đó. Có thể đào tạo dài hạn ở trờng lớp cũng có thể đào tạo tại doanh nghiệp. Để làm đợc những công việc đòi hỏi phải có hàm lợng kiến thức, trình độ cao mới thực hiện đợc, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp thì việc hởng lơng cao là tất yếu. + Thâm niên công tác và kinh nghiệm làm việc thờng đi đôi với nhau. Một ngời qua nhiều năm công tác sẽ đúc rút đợc nhiều kinh nghiệm, hạn chế đ- ợc những rủi ro có thể xảy ra trong công việc, nâng cao bản lĩnh trách nhiệm của mình trớc công việc đạt năng suất chất lợng cao vì thế mà thu nhập của họ sẽ ngày càng tăng lên. + Mức độ hoàn thành công việc nhanh hay chậm, đảm bảo chất lợng hay không đều ảnh hởng ngay đến tiền lơng của ngời lao động. *Nhóm nhân tố thuộc giá trị công việc: + Mức hấp dẫn của công việc: công việc có sức hấp dẫn cao thu hút đợc nhiều lao động, khi đó doanh nghiệp sẽ không bị sức ép tăng lơng, ngợc lại với công việc kém hấp dẫn để thu hút đợc lao động doanh nghiệp phải có biện pháp đặt mức lơng cao hơn. + Mức độ phức tạp của công việc: Với độ phức tạp của công việc càng cao thì định mức tiền lơng cho công việc đó càng cao. Độ phức tạp của công việc có thể là những khó khăn về trình độ kỹ thuật, khó khăn về điều kiện làm việc, mức độ nguy hiểm cho ngời thực hiện do đó mà tiền lơng sẽ cao hơn so với công việc giản đơn. + Điều kiện thực hiện công việc: tức là để thực hiện công việc cần xác định phần việc phải làm, tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện công việc, cách thức Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 10 [...]... đà thanh toán cho ngời đợc hởng. Bên có:+ Trích BHXH, BHYT tính vào chi phí của đơn vị.+ Số BHXH đợc cấp để chi trả cho công nhân viên.Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH824 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơngI. Khái niệm và các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hởng tới tiền lơng:- Theo quan niệm của Mác: Tiền lơng... cà các thiết bị máy móc ngành nớc.Hiện nay, Công ty TNHH Tiến Đạt chủ yếu xây dựng các công trình dân dụng, tham gia thực hiện các dự án đầu t quy mô lớn nh khu đô thị Đại Kim - Định Công.II. Thực trạng hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty:Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH841 Báo cáo thực tập tốt nghiệp *Đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp: Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền. .. nhật kí của kế toán phần hành, tiến hành lập các báo cáo kết chuyển, tính toán các tài khoản cụ thể và lên báo cáo tài chính. Kế toán tài sản cố định và vật t:ã Theo dõi vật t, tài sản cố định, khấu hao tài sản cố địnhNguyễn Sự Nghiệp - 30TH837Kế toán trưởngKế toán tổng hợp và giá thànhKế toán vốn bằng tiền Kế toán tiền lươngKế toán TSCĐ Và vật tưThủ quỹKế toán giao dịch... tiền lơng và các khoản trích theo lơng nh sau:TK 334: Phải trả viên chức: dùng để phản ánh tình hình thanh toán với công chức, viên chức trong đơn vị Hành chính sự nghiệp về tiền lơng, phụ cấp và các khoản phải trả theo chế độ nhà nớc quy định.Kết cấu: Bên nợ:+ Các khoản đà trả cho công chức viên chức và các đối tợng khác.+ Các khoản đà khấu trừ vào lơng. Bên có:+ Tiền lơng và các khoản phải... chơng:Chơng I: Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo l-ơng.Chơng II: Thực trạng hạch toán tiền lơng tại Công ty TNHH Tiến Đạt.Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng của Công ty.Do thời gian và hạn chế về thực tiễn báo cáo không thể tránh khỏi sai sót, em rất mong đợc sự cảm thông và đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.Em xin chân thành... chính, thờng xuyên của ngời lao động, đảm bảo tái sản xuất và mở rộng sức lao động, kích thích lao động làm việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công tác hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng đợc hạch toán hợp lý công bằng chính xác.Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH827 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Trích các khoản theo lơng vào chi phí hàng kì.D nợ:Số chi vợt đợc cấp bù.D có:Số... ngời thúc đẩy sự tăng trởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xà hội loài ngời. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lơng trong quản lý doanh nghiệp em đà chọn đề tài: Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty TNHH Tiến Đạt" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chơng:Chơng... trợ cấp trong tháng và luỹ kế từ đầu năm đến tháng báo cáo cho từng ngời và cho toàn đơn vị. Bảng này đợc chuyển cho trởng ban BHXH xác nhận và chuyển cho kế toán trởng duyệt chi. Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các đơn vị sản xuất khác với các đơn vị Hành chính sự nghiệp là các đơn vị Hành chính sự nghiệp đợc trang trải các chi phí hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ chính... từ ghi sổ.- Cột số tiền nợ và có đợc dựa vào cột số tiền và cột số hiệu tài khoản trên chứng từ ghi sổNếu tài khoản đối ứng ghi nợ thì số tiền đợc ghi vào cột có.Nếu tài khoản đối ứng ghi có thì số tiền ghi vào cột nợNguyễn Sự Nghiệp - 30TH840 Báo cáo thực tập tốt nghiệp động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Do đó giá cả sức lao động sẽ biến đổi theo giá cả của các yếu tố cấu thành... thiểu là nền tảng của chính sách tiền lơng và tiền công, có cơ cấu hợp lí về sinh học, xà hội học Đồng thời ngời sử dụng lao động không đợc trả công thấp hơn mức lơng tối thiểu do Nhà nớc qui định.Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH85 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quỹ tiền lơng bao gồm các khoản sau:ã Tiền lơng tính theo thời gian, tiền lơng tính theo sản phẩm, tiền lơng khoán.ã Tiền lơng trả cho ngời lao động . toàn doanh nghiệp. *Hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng: Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng doanh nghiệp sử dụng các chứng. Nguyễn Sự Nghiệp - 30TH8 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lý luận chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng I. Khái niệm và các nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ve-hach-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP