đồ án: thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu chiệu lửa samot a

127 1,044 1
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2014, 14:15

đồ án tốt nghiệp Thiết kế Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa Samốt A, công suất 65.000 tấnnăm, cơ cấu sản phẩm gồm: gạch tiêu chuẩn chiếm 70%, gạch nêm đứng chiếm 20%, gạch nêm nghiêng chiếm 10%.Trong đó công nghệ sản xuất các loại sản phẩm vật liệu chịu lửa là một yêu cầu bắt buộc phải hiện đại hoá đối với ngành công nghệ vật liệu nung. Với đặc tính riêng biệt của nó, các sản phẩm vật liệu chịu lửa đang trở thành lĩnh vực nghiên cứu và đầu tư trọng tâm của ngành công nghệ vật liệu nung. . đầy đủ hơn cấu trúc của gạch chịu lửa. 2.3.Tính chất cơ học (TCVN-6530) 2.3.1.Modul đàn hồi Lý thuyết về tính chất của vật thể rắn đã được viết rất nhiều sách, về tính chất cơ học của vật thể
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án: thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu chiệu lửa samot a, đồ án: thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu chiệu lửa samot a, đồ án: thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu chiệu lửa samot a, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU CHỊU LỬA, CHƯƠNG 2: TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU CHỊU LỬA, CHƯƠNG 3: TÍNH CHẤT NGUYÊN VẬT LIỆU SỬ DỤNG, CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA THÀNH PHẦN PHỐI LIỆU, CHƯƠNG 2: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VÀ TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ, CHƯƠNG 3:TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ, CHƯƠNG 4:THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG NUNG TUYNEL, CHƯƠNG 5: THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG NUNG, CHƯƠNG 6: KIẾN TRÚC, TÍNH TOÁN KINH TẾ, ĐIỆN NƯỚC, AN TOÀN LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn