thực trạng triển khai tài chính vi mô tại hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất của hội

70 747 5
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2014, 03:25

Chuyên đề tốt nghiệp 1 Học viện Ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để hoàn thành mục tiêu thiên niên kỉ về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam cùng với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đã đặc biệt quan tâm vấn đề đảm bảo an sinh xã hội mà trong đó có công cuộc xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân thông qua việc thực hiện đồng loạt các chương trình trọng điểm, duy trì mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo như Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 62 huyện nghèo… Với những nỗ lực và rất nhiều các chính sách hướng đến người dân như an sinh xã hội, đầu tư cho “tam nông”… của Đảng và Nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 28.9% năm 2002 xuống còn 14% năm 2011, dự kiến năm 2012 sẽ giảm còn 12% và sẵn sàng cho việc đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015. Đóng góp chung vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua, lĩnh vực tài chính vi mô đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho nhiều người nghèo. Trong số các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô tại Việt Nam tiêu biểu có Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội). Hội là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho phụ nữ trên khắp các vùng, miền Việt Nam. Hội luôn chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo nhằm giúp phụ nữ cả nước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã lựa chọn tài chính vi mô như một công cụ chính, công cụ hữu hiệu và luôn thể hiện vai trò tiên phong trong việc ứng dụng và đổi mới tài chính vi mô tại Việt Nam. Và thành công nhất của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực tài chính vi mô đó là Hội đã trở thành đơn vị đầu tiên được nhận giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các hoạt động tài chính vi mô, Hội cũng gặp phải những khó khăn không nhỏ. Vì vậy, việc phân tích thực trạng hoạt động tài chính vi mô của Hội và đề ra các giải pháp sẽ không chỉ hữu ích cho việc đánh giá và định hướng hoạt động tài chính vi mô của Hội mà còn đem lại những bài học thiết thực cho các tổ chức tài chính vi mô khác tại Việt Nam. Vì lý do trên, em đã chọn đề tài chuyên đề “Thực trạng triển khai tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất của Hội”. 1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 2 Học viện Ngân hàng - Hệ thống hóa lý luận chung về tài chính vi mô. - Phân tích thực trạng hoạt động tài chính vi mô của Hội - Đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động tài chính vi mô của Hội. 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Chuyên đề tập trung vào các hoạt động tài chính vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là một mô hình thành công nhất của Hội - Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tài chính vi mô của Hội 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt mục đích nghiên cứu, chuyên đề sử dụng đồng bộ hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp biện chứng và logic trong khái quát tổng quan và luận giải vấn đề, sử dụng kết hợp hệ thống các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp… để làm sáng tỏ thực tiễn. Đồng thời sử dụng hệ thống bảng biểu, sơ đồ minh họa để làm tăng tính trực quan và thuyết phục trong quá trình nghiên cứu. 1.5. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề gồm 3 chương sau: Chương 1: Lý luận chung về tài chính vi mô Chương 2: Thực trạng triển khai tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Em xin chân thành cám ơn ban lãnh đạo TYM cùng các anh chị cán bộ văn phòng TYM đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ em hoàn thành chương trình thực tập và chuyên đề tốt nghiệp này. Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 3 Học viện Ngân hàng CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ 1.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ 1.1.1. KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH VI MÔ Tài chính vi mô thông thường được hiểu là việc cấp cho các hộ gia đình rất nghèo các khoản vay rất nhỏ (gọi là tín dụng vi mô), nhằm mục đích giúp họ tham gia vào các hoạt động sản xuất, hoặc khởi tạo các hoạt động kinh doanh nhỏ. Tài chính vi mô thường kéo theo hàng loạt các dịch vụ khác như tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm, vì những người nghèo và rất nghèo có nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm tài chính, nhưng không tiếp cận được các thể chế tài chính chính thức. Theo quan điểm của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), “Tài chính vi mô là việc cung cấp một phạm vi rộng các dịch vụ như tiền gửi, các tài khoản tiết kiệm, thanh toán, bảo hiểm, chuyển tiền cho người nghèo hoặc các hộ gia đình có thu nhập thấp, những hoạt động kinh doanh cá thể hoặc các doanh nghiệp rất nhỏ”. Theo Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Tín dụng vi mô tại Washington tháng 2 năm 1997: “Tín dụng vi mô là việc cung cấp các khoản vay quy mô nhỏ đến đối tượng người nghèo, với mục đích giúp những người thụ hưởng thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh để tạo lợi nhuận từ đó nâng cao chất lượng đời sống cho cả người vay vốn và gia đình của họ”. Theo quan điểm của Nhóm tư vấn hỗ trợ những người nghèo nhất (CGAP): "Tài chính vi mô là hoạt động cung cấp tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm vi mô, chuyển tiền và các dịch vụ phi tài chính khác cho nhóm người có thu nhập thấp bởi một cơ chế thích hợp, giúp họ có thể tiến hành sản xuất, phát triển nghề nghiệp tăng thêm thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống". Có thể hiểu dịch vụ tài chính bao gồm các hoạt động huy động tiền gửi, cho vay, hoạt động thanh toán, chuyển tiền, bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ), còn những dịch vụ khác có thể bao gồm như đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn phương pháp sản xuất. Đối tượng có thu nhập thấp bao gồm không chỉ những người nghèo (nghèo tương đối và tuyệt đối) mà còn các doanh nghiệp nhỏ, những cơ sở sản xuất thủ công, những hộ gia đình, Những đối tượng này có những nhu cầu rất khác nhau: những người nghèo có nhu cầu tiêu dùng hàng ngày cho cuộc sống như học hành, khám chữa bệnh, phát triển sản xuất. Trong khi đó, các đơn vị sản xuất có nhu cầu mua sắm thêm phương tiện sản xuất, mở rộng địa điểm kinh doanh, nguyên liệu, 1.1.2. CƠ SỞ KINH TẾ HỌC CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 4 Học viện Ngân hàng Người ta cho rằng giá trị hoàn trả biên của những khoản vay nhỏ có hình dạng đường cong hữu dụng biên. Người nghèo có khả năng kinh doanh sinh lợi đạt được lợi nhuận trên mỗi đơn vị vốn lớn hơn người khá giả và sẵn sàng trả lãi vay cao hơn cho những khoản tín dụng từ ngân hàng. Khi được trợ giá về vốn, chi phí đầu vào giảm, giá rẻ hơn, người sản xuất sẽ mở rộng được quy mô. Mô hình dưới đây minh họa phần lợi ích tài chính vi mô đóng góp cho an sinh xã hội thông qua việc cho người nghèo vay tín dụng mở rộng sản xuất. Thặng dư người sản xuất tăng (a+b). Chí phí trợ giá cho người sản xuất (b+c+d). An sinh xã hội bằng -c. Nguồn lực sử dụng thêm (b+c+d). Tiết kiệm ngoại tệ để nhập khẩu (b+d). Hình 1: Đường giá trị hoàn trả biên giữa người nghèo và người giàu hơn Hình 2: Lợi ích của tài chính vi mô cho an sinh xã hội (Nguồn: Milford Bateman (2010), Why doesn’t Microfinance work?) (Nguồn: Milford Bateman (2010), Why doesn’t Microfinance work?) Tiếp theo đây là mô hình minh họa tác động tích cực của tài chính vi mô vào sản xuất tiêu dùng được hưởng tín dụng ưu đãi nghĩa là người sản xuất đã được trợ giá đầu vào. Sản xuất tăng từ Q1 đến Q2. Thặng dư người sản xuất thay đổi từ (a+b) sang (b+c+f+g). Nếu a>(c+f+g) thì người sản xuất không được lợi và ngược lại. Thặng dư người tiêu dùng tăng thêm (a+d+e). Người ta ngày càng tin tưởng rằng tài chính vi mô trên cơ sở lý thuyết kinh tế đã và đang tạo động lực kích thích cho quá Hình 3: Lợi ích của tài chính vi mô cho sản xuất (Nguồn: Milford Bateman (2010), Why doesn’t Mrofinance work?) Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 5 Học viện Ngân hàng trình tạo ra lợi nhuận trong nhân dân. Cùng với tiết kiệm, tài chính vi mô đã thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, khuyến khích tiêu dùng và mở rộng tích lũy đầu tư. 1.1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ a. Khách hàng của tài chính vi mô là những người thu nhập thấp. Người nghèo, người thu nhập thấp được hiểu bao gồm những người nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. Nghèo tuyệt đối là những người có mức thu nhập không đủ để thoả mãn những nhu cầu cơ bản ở một mức độ tối thiểu, mức thu nhập đó hiện nay được xác định là 1.25 USD/ngày (Ngân hàng Thế giới) cho mỗi người. Nghèo đói tương đối là những người có điều kiện sống thấp hơn mức bĩnh quân chung của cộng đồng. Nghèo đói tương đối là kết quả của tình trạng chênh lệch thu nhập và điều kiện sống của dân cư trong các khu vực khác nhau, như nông thôn, thành thi hay giữa công nghiệp và nông nghiệp. Cùng với sự phát triển kinh tế, tình trạng đói nghèo tuyệt đối sẽ ngày càng giảm nhưng nghèo đói tương đối sẽ còn tồn tại lâu dài. Khách hàng của tài chính vi mô là những người nghèo nên không thể vay vốn từ các tổ chức tài chính trong khu vực chính thức. Là các đơn vị, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ dựa vào tiềm lực kinh tế gia đình là chủ yếu, họ tham gia vào những công việc dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp truyền thống hoặc ở thành thị họ là những người bán hàng trên hè phố, những thợ cắt tóc, đạp xích lô hay bán hoa quả dạo. Tài sản của những khách hàng như vậy thường không đáng kể. Do đó, họ không có khả năng thế chấp để vay vốn, nguồn thu nhập không ổn định và thấp càng làm cơ hội tiếp cận tài chính chính thức trở nên khó khăn. Ngoài ra, cũng phải kể đến những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp với giá cả đắt đỏ và càng không phù hợp với những người nghèo. b. Cơ chế cho vay: tín chấp, bảo lãnh nhóm Để tài chính vi mô đến được với các đối tượng nghèo, một trong những mô hình phổ biến nhất hiện nay trên thế giới là cho vay theo nhóm và thay thế vật thế chấp bằng bảo lãnh nhóm. Theo cách thức này, vốn từ các nhà cung cấp có thể được phân bổ cho các nhóm khác hàng, rồi từ đó đến các thành viên; hoặc vốn có thể được cung cấp trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng, nhưng nhóm vẫn là một đơn vị thống nhất, có người đại diện đứng ra bảo lãnh cho tất cả cá món vay cũng như thanh toán các chi phí. Đối với khách hàng, việc tạo nhóm sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cho mỗi thành Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 6 Học viện Ngân hàng viên trong nhóm, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ, tăng khả năng quản lý vốn vay, sử dụng hiệu quả và đúng cách các món vay đó để tăng thu nhập. Đối với nhà cung cấp, đó cũng là biện pháp để dễ dàng để thu thập hay truyền đạt thông tin, đồng thời giảm thiểu rủi ro khách hàng không hoàn trả vốn. Từ những lợi ích đó, hình thức cho vay theo nhóm vẫn được coi là hình thức cho vay phổ biến nhất củ tài chính vi mô. c. Lãi suất hiệu dụng cho vay vi mô cao Tài chính vi mô bao gồm nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau như tín dụng, thanh toán, bảo hiểm…hướng đến đối tượng là người nghèo, những người có nhu cầu sản xuất, kinh doanh có quy mô nhỏ. Vì vậy, các khoản vay phù hợp với họ cũng có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chi phí cho các khoản vay này thường cao so với các khoản vay lớn. Hãy làm một phép so sánh giữa khoản vay 10000 USD và khoản vay 50-100 USD. Cả hai đều phải mất chi phí nhân công, thời gian, thủ tục, quy trình nhưng khoản vay nhỏ phải chịu tỷ lệ chi phí lớn hơn. Do vậy, lãi suất của các dịch vụ tài chính vi mô thường lớn hơn lãi suất của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chính thức. Để giảm bớt mức lãi suất mà khách hàng tài chính vi mô phải chi trả, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô bán chính thức hay chính thức thường tìm kiếm các nguồn vốn bao cấp, tài trợ hay vốn giá rẻ, nhưng những nguồn này cũng chỉ có hạn và đến một thời điểm nhất định. Vì thế, để hoạt động bền vững, các tổ chức cung ứng tài chính vi mô một mặt giữ lãi suất cao, mặt khác cắt giảm tối đa các chi phí khác (thủ tục, thời gian, nhân sự, vận hành,…) và tiết giảm các chi phí thông qua các dịch vụ, sản phẩm đa dạng. Câu hỏi đặt ra là tại sao với chi phí cao như vậy, tài chính vi mô vẫn tồn tại và phát triển. Thứ nhất, tài chính vi mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người nghèo không đòi hỏi tài sản thế chấp. Thứ hai, tài chính vi mô cung cấp những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với quy mô nhu cầu của người nghèo, đảm bảo đủ dùng và đủ năng lực chi trả. Thứ ba, tài chính vi mô thường đi kèm với thủ tục đơn giản và dịch vụ thuận tiện. Thay vì phải chuẩn bị những hồ sơ với nhiều giấy tờ, số liệu, khách hàng tài chính vi mô được hướng dẫn trực tiếp cách tiếp cận dịch vụ, được hỗ trợ làm thủ tục và cấp miễn phí các loại hồ sơ, mẫu biểu cần thiết. Thứ tư, tài chính vi mô thường lồng ghép các chương trình xã hội, đem lại cơ hội học hỏi, kinh doanh cho người nghèo. Từ những lý do đó, tài chính vi mô vẫn tồn tại và phát triển bất chấp chi phí cao hơn thông thường. d. Các khoản vốn vay thường quay vòng nhanh, mức tăng dần qua các đợt Mục tiêu của tài chính vi mô là hỗ trợ người nghèo tự tạo việc làm tăng thu nhập nên các khoản vốn thường được cung cấp để sử dụng vào mục đích kinh doanh, sản xuất. Với các khoản vay nhỏ, quy mô kinh doanh sản xuất nhỏ, người nghèo thường sử dụng vốn vào các dự án kinh doanh, sản xuất ngắn hạn, mang tính thời vụ Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 7 Học viện Ngân hàng từ 6 tháng đến 1-2 năm. Chẳng hạn, người dân nông thôn vay vốn để trồng hoa màu, nuôi bò, lợn, gà. Trong khi đó, người dân thành thị có thể đầu tư vào các sạp hàng nhỏ hay các dịch vụ hàng ngày. Tuy các khoản vốn vay tài chính vi mô quay vòng nhanh, người dân nghèo, thu nhập thấp lại được tiếp cận liên tục, đợt này qua đợt khác, năm nay qua năm khác. Mức vay của tài chính vi mô cũng được thiết kế tăng dần qua từng đợt, nhằm giúp người nghèo trải nghiệm từ việc làm quen với việc sử dụng vốn vay nhỏ để tích luỹ kinh nghiệm và sử dụng các khoản vay lớn hơn một cách hiệu quả. Chính nhờ yếu tố này, tài chính vi mô có khả năng giảm rủi ro trong quá trình hoàn trả. e. Các khoản đóng góp (tiết kiệm, bảo hiểm) nhỏ, thực hiện định kỳ Do đối tượng của tài chính vi mô là người nghèo nên việc sử dụng dịch vụ như tiết kiệm, bảo hiểm đã là một điều khó khăn. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn được triển khai xuất phát từ thực tế người nghèo cũng rất cần các dịch vụ này, thậm chí cần hơn cả các đối tượng khác do họ không có nguồn tiền mặt sẵn có. Vậy làm thế nào để người nghèo có thể sử dụng các dịch vụ này? Một khoản lớn đóng một lần sẽ là điều khó khăn đối với họ. Chính vì vậy, tài chính vi mô cho phép khách hàng gửi tiết kiệm hay trả phí bảo hiểm với các khoản tiền nhỏ đóng định kỳ theo tuần/tháng. Chính cơ chế linh hoạt này giúp người nghèo có khả năng tích cóp, tận dụng những khoản tiền rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để hưởng lợi từ những dịch vụ có lợi ích thiết thực đối với gia đình họ. f. Tài chính vi mô là hoạt động sinh lời Tài chính vi mô có mục đích là phục vụ người nghèo, nhưng không mang tính chất như trợ cấp xã hội. Thực tế, người nghèo không thể thoát nghèo nhờ một, hai khoản vốn. Họ nghèo do thiếu nguồn vốn, thiếu công cụ và kiến thức để thực hiện các hoạt động tăng thu nhập. Do đó, tài chính vi mô xuất hiện để cung cấp hỗ trợ từng bước và lâu dài, giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Để làm được như vậy, nguồn vốn mà tổ chức tài chính vi mô phát ra cần được thu về đầy đủ gốc lãi. Có như vậy, các tổ chức tài chính vi mô mới có nguồn và động lực để hoạt động lâu dài. 1.1.4. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ Qua quá trình nghiên cứu tài chính vi mô trên thế giới, CGAP đã đúc kết một số nguyên lý cơ bản về tài chính vi mô. Những nguyên lý này đã được ghi nhận bởi 28 thành viên của CGAP là các nhà tài trợ, và được ghi nhận trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G8 ngày 10 tháng 6 năm 2004. a. Người nghèo cần một dịch vụ tài chính đa dạng chứ không chỉ là vốn. Giống như những người khác, người nghèo cần một loạt các dịch vụ tài chính thuận tiện, linh hoạt và có giá cả hợp lý. Tùy thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình, người nghèo không chỉ cần tín dụng mà còn cần dịch vụ tiết kiệm, chuyển tiền và bảo hiểm. Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 8 Học viện Ngân hàng b. Tài chính vi mô là công cụ có tác động mạnh trong việc chống lại đói nghèo. Việc tiếp cận được các dịch vụ tài chính bền vững cho phép người nghèo tăng thu nhập, tích lũy tài sản và giảm nguy cơ tổn thương trước những cú sốc từ bên ngoài. Tài chính vi mô cho phép các hộ gia đình nghèo chuyển từ tình trạng sống sót qua ngày sang khả năng lập kế hoạch cho tương lai, đầu tư vào dinh dưỡng, điều kiện sống, và sức khỏe cũng như việc giáo dục của con cái. c. Hoạt động tài chính vi mô có nghĩa là xây dựng một hệ thống tài chính phục vụ người nghèo. Người nghèo chiếm phần lớn dân số ở hầu hết các nước đang phát triển. Vậy mà, một số lượng lớn người nghèo tiếp tục thiếu tiếp cận đối với các dịch vụ tài chính cơ bản. Ở nhiều nước, tài chính vi mô tiếp tục bị coi là một ngành ngoài lề và cơ bản chỉ là vấn đề mang tính "phát triển" của các nhà tài trợ, chính phủ và các nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội. Để đạt được tiềm năng tối đa trong việc tiếp cận đông đảo người nghèo, tài chính vi mô nên trở thành một phần không thể thiếu trong ngành tài chính. d. Bền vững tài chính là yếu tố cần thiết để tiếp cận với số đông người nghèo. Phần lớn người nghèo không có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống bởi vì thiếu các trung gian tài chính bán lẻ hoạt động lớn mạnh. Xây dựng các tổ chức bền vững về tài chính không phải là cái đích cuối cùng. Đó là cách duy nhất để đạt được một quy mô và tác động đáng kể, vượt xa những gì mà các đơn vị tài trợ có thể cấp vốn. Bền vững là khả năng trang trải mọi chi phí của một tổ chức tài chính vi mô. Nó cho phép tổ chức tài chính vi mô tiếp tục hoạt động và cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo. Đạt được bền vững tài chính nghĩa là giảm được các chi phí giao dịch, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tìm được những hướng đi mới để tiếp cận những người nghèo, những người không thể sử dụng dịch vụ ngân hàng. e. Tài chính vi mô là xây dựng các tổ chức tài chính hoạt động lâu dài tại địa phương. Xây dựng hệ thống tài chính cho ngươì nghèo có nghĩa là xây dựng các trung gian tài chính đủ mạnh để có thể cung cấp dịch vụ tài chính cho người nghèo trên cơ sở lâu dài. Những tổ chức này phải có khả năng huy động và quay vòng tiết kiệm nội bộ, giải ngân tín dụng và cung ứng một loạt các dịch vụ. Sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ và chính phủ - bao gồm các ngân hàng phát triển do nhà nước cấp vốn - sẽ dần dần giảm bớt khi các tổ chức tài chính địa phương và các thị trường vốn tư nhân đến độ trưởng thành. f. Tài chính vi mô không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 9 Học viện Ngân hàng Tín dụng vi mô không thích hợp với mọi người và mọi tình huống. Những người túng thiếu và đói nghèo đến mức không có thu nhập hoặc phương tiện hoàn trả lại cần những hình thức hỗ trợ khác trước khi họ có thể sử dụng vốn vay. Trong nhiều trường hợp, các khoản tài trợ nhỏ, những biện pháp cải thiện cơ sở hạ tầng, việc làm, các chương trình đào tạo và các dịch vụ phi tài chính khác có thể là công cụ thích hợp hơn đối với mục tiêu giảm nghèo. Ở bất cứ nơi nào có thể, dịch vụ phi tài chính như vậy nên đi liền với việc xây dựng quỹ tiết kiệm. g. Trần lãi suất có thể hủy hoại cơ may tiếp cận dịch vụ tài chính của người nghèo. Giải ngân các món vốn nhỏ sẽ mất nhiều chi phí hơn việc giải ngân vài khoản vốn lớn. Trừ khi các tổ chức cho vay vi mô có thể áp dụng các mức lãi suất trên mức lãi suất trung bình của ngân hàng, họ không thể trang trải các chi phí, và khả năng tăng trưởng cũng như bền vững sẽ bị hạn chế do nguồn vốn trợ cấp khan hiếm và không ổn định. Khi chính phủ điều tiết lãi suất, họ thường ấn định mức lãi suất quá thấp, khiến các tổ chức tín dụng vi mô khó có khả năng bền vững. Đồng thời, các tổ chức cho vay vi mô cũng không nên chuyển các chi phí phát sinh do hoạt động kém hiệu quả sang khách hàng dưới hình thức giá thành dịch vụ (lãi suất và các loại phí khác), những mức giá cao quá mức cần thiết. h. Vai trò của Chính phủ là hỗ trợ, không phải trực tiếp cung cấp các dịch vụ tài chính. Chính phủ quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập một môi trường chính sách mang tính hỗ trợ nhằm kích thích sự phát triển của các dịch vụ tài chính, đồng thời bảo vệ quỹ tiết kiệm của người nghèo. Điều cốt yếu mà một chính phủ có thể làm cho tài chính vi mô là giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định, tránh trần lãi suất, và tránh bóp méo thị trường bằng những chương trình phát vốn trợ cấp không ổn định và có tỷ lệ chậm trả cao. Chính phủ cũng có thể trợ giúp dịch vụ tài chính cho người nghèo bằng cách cải thiện môi trường kinh doanh cho các nhà doanh nghiệp, loại bỏ tham nhũng, cải thiện điều kiện tiếp cận với thị trường và cơ sở hạ tầng. Trong tình huống đặc biệt, nguồn tài trợ của chính phủ cho các tổ chức tài chính vi mô độc lập và lành mạnh có thể được đảm bảo khi ngành tài chính vi mô đang thiếu các nguồn vốn khác. i. Nguồn của các nhà tài trợ là để bổ sung, không phải để cạnh tranh với nguồn vốn của khu vực tư nhân. Các nhà tài trợ phải dùng các công cụ tài trợ, vốn và vốn cổ phần phù hợp trên cơ sở tạm thời để xây dựng năng lực thể chế của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, để phát triển cơ sở hạ tầng thuận lợi (như các đơn vị đánh giá xếp hạng, các vụ tín dụng, năng lực kiểm toán, v.v) và hỗ trợ các dịch vụ và sản phẩm thí điểm. Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 10 Học viện Ngân hàng Trong một số trường hợp, các nguồn tài trợ lâu dài đòi hỏi phải tiếp cận bộ phận dân cư sinh sống rải rác hoặc khó tiếp cận. Để có hiệu quả, nguồn tài trợ phải lồng ghép dịch vụ tài chính cho người nghèo vào các thị trường tài chính địa phương, ứng dụng kiến thức chuyên môn để thiết kế và thực hiện dự án, đòi hỏi các tổ chức tài chính và các đối tác khác đáp ứng các tiêu chuẩn kết quả tối thiểu để được tiếp tục hỗ trợ và lập kế hoạch từ đầu cho việc rút khỏi hoạt động của các thị trường này. Thiếu năng lực thể chế và con người với các mục tiêu xã hội, năng lực phải được xây dựng ở tất cả các cấp, từ tổ chức tài chính qua các cơ quan điều chỉnh, giám sát đến các thực thể phát triển của chính phủ và các đơn vị tài trợ. Đa số các nhà đầu tư vào ngành này, gồm cả nhà đầu tư công và tư nhân, nên tập trung vào việc nâng cao năng lực. j. Tầm quan trọng của sự minh bạch về tài chính và phạm vi tiếp cận. Thông tin chính xác, chuẩn hóa và có thể đem ra so sánh về kết quả hoạt động tài chính và xã hội của các tổ chức tài chính cung ứng dịch vụ tài chính vi mô là vấn đề bắt buộc. Các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, các nhà tài trợ, nhà đầu tư và quan trọng hơn là các khách hàng tài chính vi mô cần thông tin này để đánh giá đầy đủ về rủi ro và lợi nhuận. 1.2. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ 1.2.1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ TRÊN THẾ GIỚI Khái niệm tài chính vi mô đã xuất hiện từ đầu thế kỷ mười tám. "Susus" tại Ghana, "chit funds" tại Ấn Độ, "tandas" tại Mê-hi-cô, "arisan" tại In-đô-nê-xia, "cheetu" tại Sri Lanka, "tontines" tại Tây Phi và "pasanaku" tại Bo-li-via là một số ví dụ của các nhóm tín dụng-tiết kiệm đã hoạt động hàng thế kỷ qua. Khách hàng của những tổ chức này là những người thường thiếu sự quan tâm của các ngân hàng có quy mô lớn hơn. Và những tổ chức này đã xuất hiện để cho những người đó một cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính để nâng cao điều kiện kinh tế cho gia đình họ. Một trong những tổ chức tín dụng vi mô lâu đời nhất cung ứng vốn nhỏ cho người nghèo khu vực nông thôn là hệ thống Quỹ Vốn vay I-ran. Jonathan Swift, một tác giả đồng thời là một người theo chủ nghĩa dân tộc, đã bắt đầu hoạt động tài chính vi mô từ đầu những năm 1720. Ông sử dụng tiền từ nguồn quyên góp được và giúp người I-ran tiếp cận các khoản vốn vay không lãi suất. Tổ chức này đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng nhờ một luật đặc biệt ra đời năm 1823, cho phép chuyển đổi các quỹ từ thiện thành các trung gian tài chính, từ đó hình thành Ban Quỹ vốn năm 1836. Ban Quỹ vốn điều tiết và giám sát việc tiếp nhận các nguồn và vốn. Vào thời điểm đỉnh cao, hàng năm hệ thống Quỹ vốn I-ran đã phát vốn cho 20% số hộ gia đình I-ran. Đáng tiếc, các ngân hàng thương mại đã sử dụng quyền lực và tầm ảnh hưởng Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII [...]... hàng Thương (Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam) sẽ được chuyển đổi thành Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành vi n Tình Thương, góp mặt vào hoạt động tài chính vi mô chính thức của quốc gia 1.3 CUNG, CẦU CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VI T NAM 1.3.1 CẦU ĐỐI VỚI TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VI T NAM Cũng như tài chính vi mô tại các nước trên thế giới, đối tượng của tài chính vi mô Vi t Nam là các hộ... phát triển tài chính vi mô phù hợp trong cơ cấu kinh tế chung Phạm Thị Vân Lớp: 8A7 - VBII Chuyên đề tốt nghiệp 21 Học vi n Ngân hàng CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VI T NAM 2.1 GIỚI THIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VI T NAM 2.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI Hội Liên hiệp phụ nữ Vi t Nam là tổ chức chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Vi t Nam. .. nghiệp 22 Học vi n Ngân hàng 2.2 HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI HỘI LIÊN HIỆP PHỰ NỮ VI T NAM 2.2.1 VAI TRÒ CỦA HỘI LHPN VI T NAM TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH VI MÔ VI T NAM Ở hầu hết các nước, các tổ chức phi chính phủ là những người tiên phong trong công nghệ tín dụng vi mô Tại Vi t Nam, phong trào này được triển khai thông qua bộ máy của các tổ chức đoàn thể đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng như Hội Liên hiệp. .. ngành tài chính vi mô, tháng 8/2010 vừa qua, Hội LHPN Vi t Nam đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam trao giấy phép thành lập và hoạt động tài chính quy mô nhỏ đầu tiên tại Vi t Nam Giấy phép này thể hiện sự tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam đối với tính chuyên nghiệp và khả năng bền vững trong hoạt động tài chính vi mô của Hội 2.2.2 CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA HỘI LHPN VI T... sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ Tầm nhìn của TYM là “Trở thành một mô hình tài chính vi mô tốt nhất, cung ứng dịch vụ tài chính vi mô hàng đầu cho những hộ gia đình có thu nhập ở mức nghèo và cận nghèo của Hội liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam Nhóm đối tượng của TYM là phụ. .. CUNG ĐỐI VỚI TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI VI T NAM Tại Vi t Nam, các dịch vụ tài chính vi mô được cung ứng qua 3 nhóm chính: Chính thức - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vi t Nam - Ngân hàng Chính sách Xã Phạm Thị Vân Bán chính thức Phi chính thức - - 57 - Một số tổ chức Phi Họ/Hụi (Hình thức phổ chính phủ Quốc tế biến các hội tiết kiệm - Trên 50 tổ chức tài chính vi và quay vòng vốn) mô bao gồm... hiệp Phụ nữ Vi t Nam hay Liên đoàn Lao động Vi t Nam, Hội Nông dân Từ cuối những năm 1980, thông qua các dự án tăng thu nhập do các tổ chức quốc tế hỗ trợ, Hội Liên hiệp phụ nữ Vi t Nam đã bắt đầu triển khai các hoạt động tín dụng nhỏ đi đôi với tiết kiệm nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính cho hội vi n phụ nữ Từ những ngày đầu thực hiện, Hội đã vận dụng các nguyên lý chủ yếu của tài. .. các trạm, chi nhánh bưu điện • Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành vi n Tình Thương (TYM) Tiền thân là Quỹ Tình Thương (Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam) , được Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam thành lập năm 1992 Trải qua 20 năm hoạt động, Quỹ Tình Thương đã tiếp cận và cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính cho trên 80 000 thành vi n là phụ nữ nghèo thuộc 10 tỉnh phía Bắc Ngày 17/8/2010,... nữ Vi t Nam là đối tác lớn nhất với mạng lưới tới tận cơ sở trong cả nước Cả bốn cấp của Hội Liên hiệp Phụ nữ (trung ương, tỉnh, huyện, xã) cùng tham gia làm đối tác của các chương trình khiến cho hoạt động tài chính vi mô trải rộng khắp các vùng, miền của Vi t Nam, với các quy mô lớn nhỏ khác nhau, cấp độ phát triển và quản lý khác nhau, làm tăng thêm tính đa dạng và phân tán của tài chính vi mô Vi t... thúc đẩy tài chính vi mô Vi t Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa c Giai đoạn phát triển theo chiều sâu (từ năm 2000 đến nay): Vào đầu thế kỷ 21, tài chính vi mô không còn là một chương trình trọng tâm của các tổ chức trên thế giới Do đó, nhiều dự án, chương trình có hợp phần về tài chính vi mô tại Vi t Nam đều lần lượt chấm dứt Chương trình tín dụng có phạm vi lớn của UNICEF mà hội phụ nữ là . tài chính vi mô khác tại Vi t Nam. Vì lý do trên, em đã chọn đề tài chuyên đề Thực trạng triển khai tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất. chung về tài chính vi mô Chương 2: Thực trạng triển khai tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy tài chính vi mô tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Vi t Nam Em. vụ tài chính vi mô tại Vi t Nam tiêu biểu có Hội liên hiệp phụ nữ Vi t Nam (Hội) . Hội là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho phụ nữ trên khắp các vùng, miền Vi t Nam. Hội luôn chú trọng công
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng triển khai tài chính vi mô tại hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất của hội, thực trạng triển khai tài chính vi mô tại hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất của hội, thực trạng triển khai tài chính vi mô tại hội liên hiệp phụ nữ việt nam nhìn từ mô hình tài chính vi mô thành công nhất của hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn