TIẾT 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

13 460 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2014, 15:00

. Câu trần thuật đơn có từ là. * Câu trần thuật đơn không có từ là. + Cấu trúc: CN + là + VN. + Cấu trúc: CN + VN . - Giống: Câu trần thuật đơn có từ là và câu trần thuật đơn không có từ là có. Tuân là nhà văn nổi tiếng Bài học 1: Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là. * Ví dụ 1: V Vị ngữ là cụm tính từ. Vị ngữ là cụm động từ. => Trong câu trần thuật đơn không có từ là: . cỏ , chui nhanh về hang . *Ghi nhớ - Có hai kiểu câu trần thuật đơn không có từ là th ờng gặp: Câu miêu tả và câu tồn tại. + Câu miêu tả là những câu dùng để miêu tả hành động, trạng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ, TIẾT 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ, TIẾT 118 CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn