Kháng sinh họ aminosid

18 1,016 10
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2014, 21:22

Kháng sinh họ aminosid là tài liệu dùng cho hệ đại học cao đẳng về y dược,các bạn có thể dùng tài liệu để tham khảo về Kháng sinh họ aminosid Kháng sinh họ aminosid là tài liệu dùng cho hệ đại học cao đẳng về y dược,các bạn có thể dùng tài liệu để tham khảo về Kháng sinh họ aminosid AMINOSID KHÁNG SINH HỌ AMINOLYCOSID 1 ĐẠI CƯƠNG Aminosid (aminoglycosid) là những heterosid thiên nhiên cấu tạo bởi sự liên kết giữa một genin có cấu trúc aminocyclitol với nhiều ose mà ít ra một ose là ose amin. Kháng sinh đầu tiên thuộc họ nầy là streptomycin (1943) do nhà vi sinh học Hoa Kỳ S.A Waksman (Nobel 1952). Việc tìm ra streptomycin có ý nghóa quan trọng lúc bấy giờ vì streptomycin có hoạt tính trên vi khuẩn gram âm không nhạy cảm với penicillin, mặt khác nó còn tác dụng lên trực khuẩn Koch (kháng sinh đầu tiên chống lại bệnh lao). Tiếp theo là neomycin (1949), kanamycin (1957), gentamicin (1964); tobramycin, sisomicin và các aminosid bán tổng hợp được tìm thấy trong những năm 70. Tổng cộng hiện có khoảng hơn 50 aminosid được tìm thấy, nhưng chỉ khoảng 10-12 chất được sử dụng trong điều trò. 2. CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI 2.1 Cấu trúc • Genin: streptidin (streptomycin), streptamin (spectinomycin), fortamin (fortimicin), desoxy –2 streptamin (các aminosid khác). • Các ose: D- glucosamin-2, D-glucosamin-3, garosamin, purpurosamin, sisosamin, L-streptose, D- ribose… 1 AMINOSID 2.2 Nguồn gốc Tất cả những aminosid thiên nhiên có được bằng sự lên men từ những chủng chọn lọc của Actinomyces nhất là Streptomyces và Micromonospora: Các aminosid đi từ streptomyces được đọc tên với tiếp vó ngữ MYCINE. Các aminosid đi từ micromonospora được đọc tên với tiếp vó ngữ MICINE. Ví dụ: Streptomycin từ Streptomyces griseus. Gentamicin từ Micromonospora purpurea. Sisomicin từ Micromonospora inyoensis 2.3 Phân loại Diamino 1,3 cyclitol Diamin o 1,4 cyclitol 2 sisosamin purpurosamin OH CH 2 NH 2 O NH 2 OH o HC NH 2 H 3 C garosamin OH O H 2 N OH HO H 2 C D-streptamin : R = OH Desoxy-2-streptamin : R = H NH2 NH 2 HO OH R HO 1 2 3 4 5 6 streptidin 6 5 4 3 2 1 HN HN HO OH OH HO C NH C NH NH 2 NH 2 AMINOSID Genin Streptamin Streptidin Desoxy 2 streptam in Fortami n Amino sid thiên nhiên Spectinom ycin Streptom ycin (thế ở 4, 5) Nemycin Paramo mycin Lividomy cin Ribostam ycin (*) (thế ở 4,6) Kanamy cin Gentami cin Tobram ycin Sisomici n Fortami cin Amino sid bán tổng hợp Dihydro streptomy cin Amikac in Dibekaci n Netilmic in (*) :rất độc, không dùng tiêm, nhưng có thể uống khi muốn có tác động tại chỗ. 3.TÍNH CHẤT LÝ HÓA VÀ KIỂM NGHIỆM 3.1 Tính chất - Trong cấu trúc của các aminosid có nhóm NH 2 và OH nên phân tử rất phân cực, do đó khó hấp thu bằng đường uống, khó thấm vào dòch não tủy, bài tiết nhanh qua thận bình thường. 3 AMINOSID - Sự hiện diện của những nhóm amin và guanidin làm cho các phân tử aminosid có tính base (pka ≈ 7,5-8) và chúng thường được sử dụng ở dạng muối. - Dạng base: độ tan thay đổi trong nước và các dung môi hữu cơ. - Dạng muối: thường là muối sulfat, háo ẩm, rất tan trong nước, không tan trong alcol và các dung môi hữu cơ. - Dung dòch ở pH trung tính bền với nhiệt, thủy giải chậm trong môi trường acid. 3.2 Kiểm nghiệm 3.2.1 Đònh tính Aminosid cho phản ứng dương tính với ninhydrin (nhóm amin) và với dihydroxy 2,7 naphtalen/ môi trường H 2 SO 4 (các ose). Có thể đònh tính bằng sắc ký lớp mỏng so sánh với chất đối chiếu. 3.2.2 Đònh lượng Các kháng sinh họ aminosid được đònh lïng chủ yếu bằng phương pháp sinh học. 4. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG Các aminosid tác động bằng cách ức chế sinh tổng hợp protein của vi khuẩn (trường hợp của aminosid là cơ chế diệt khuẩn). Aminosid gắn vào tiểu thể 30S gây việc đọc nhầm tín hiệu dẫn đến sản xuất protein lạ, vi khuẩn không sử dụng được. Quá trình vận chuyển qua màng phụ thuộc vào oxy nên aminosid không có tác động trên vi khuẩn yếm khí. 5. LIÊN QUAN GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÁC ĐỘNG - Chức amin cần thiết cho sự tương tác với các receptor ở tiểu đơn vò 30S ribosom của vi khuẩn. 4 AMINOSID - Các nhóm OH có vai trò trong phổ kháng khuẩn do điều chỉnh sự hấp thu kháng sinh. 6. PHỔ KHÁNG KHUẨN - Phổ kháng khuẩn: rộng, tập trung chủ yếu là gram âm, ái khí nhất là Enterobacterie và trực khuẩn gram dương (Corynebacterium, Listeria). - Tác động không thường xuyên trên cầu khuẩn, nhưng nói chung tốt trên Staphylococcus aureus kể cả chủng tiết ra penicillinase, trên Neisseria miningitidis và Gonorrhoea. Tác động trung bình trên liên cầu nhóm D. - Không tác dụng trên Haemophilus influenzae, còn những chủng yếm khí thì không nhạy cảm với các aminosid. - Các aminosid có genin desoxystreptamin có phổ tương tợ, khác nhau chủ yếu là do sự đề kháng. - Streptomycin đặc biệt hoạt tính trên mycobacterie (trực khuẩn Koch và Hansen). Kanamycin và amikacin cũng có tác động nầy nhưng mức độ kém. - Paramomycin thể hiện hoạt tính trên protozoa, điều nầy cũng tìm thấy ở các genta A, B, B 1 , X. Người ta cũng ghi nhận tác động tẩy giun sán của paramomycin (cestodes), genta A, kanamycin, neomycin. - Mặt khác các aminosid có sự đồng vận với các kháng sinh khác (β lactam, polypeptid, quinolon, vancomycin, fosfomycin). 7. SỰ ĐỀ KHÁNG Vi khuẩn thường đề kháng với nhóm kháng sinh nầy bằng cách tiết ra những enzym làm giới hạn sự cố đònh của kháng sinh trên các receptor của ribosom. Các enzym gồm acetyl transferase 5 AMINOSID (aceyl hóa chức amin), adenylyl tranferase và phosphotransferase (gắn trên nhóm OH). Ngoài ra, sự đề kháng còn do sự giảm tính thấm của màng tế bào vi khuẩn. 8. ĐỘC TÍNH - Độc tính tai: các aminosid tác động trên cặp thứ 8 của thần kinh sọ ( lúc đầu tác động lên tiền đình, gây chóng mặt, ù tai….nếu ngưng thuốc thính giác có thể phục hồi, bằng không thuốc sẽ tác động lên bộ phận ốc tai và sẽ gây điếc vónh viễn). Do đó một số tác giả khuyên nếu không có kháng sinh đồ, chỉ nên điều trò trong 5 ngày. Aminosid hướng tiền đình: streptomycin; aminosid hướng ốc tai: amikacin; aminosid hướng cả hai: gentamicin, tobramycin, dibekacin; netilmicin tương đối ít độc với tai. - Độc tính thận: các aminosid có thể gây hoại tử ống uốn gần và làm giảm sự lọc ở tiểu cầu thận. Sự tổn thương có thể thuyên giảm khi dừng điều trò, nhưng vẫn tiến triển theo hướng suy thận nhất là khi dùng thời gian dài. 9. CÔNG DỤNG Chỉ đònh điều trò thay đổi, nhất là với những nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm. Aminosid thường được sử dụng phối hợp với beta lactam, vancomycin, fosfomycin và quinolon. Những phối hợp nầy cho hiệu ứng đồng vận với một hoạt phổ rộng. Chỉ đònh điều trò Kháng sinh Đường sử dụng Nhiễm trùng Gentamicin, Tobramycin, tiêm bắp 6 AMINOSID hệ thống hay cục bộ Sisomicin, Dibekacin.Netilmicin, Amikacin, “ Nhiễm trùng tiêu hóa và sử dụng tại chỗ Neomycin Framycetin Paramomycin, Dihydrostreptomycin uống, dùng ngoài dùng ngoài uống Lao, dòch hạch Streptomycin tiêm bắp Bệnh do lậu cầu Spectinomycin tiêm bắp 10. CÁC AMINOSID CHÍNH 10.1 Aminosid có genin streptidin 10.1.1 Streptomycin - Sản xuất chủ yếu từ Streptomyces griseus thường dùng dưới dạng streptomycin sulfat. 7 streptidin L-glucosamin-2 L-streptose H 3 C CH 2 OH NH HO HO O O CHO OH O OH OH O NH 2 NH 2 NH C NH C HO HN HN 5 4 6 3 2 1 5'' 4'' 3'' 2'' 1'' H 3 C AMINOSID - Tính chất vật lý: streptomycin sulfat là vi tinh thể trắng, không mùi, vò hơi đắng, rất tan trong nước. - Tính chất hóa học: • Phản ứng do nhóm streptidin: . Với acid picric cho dẫn chất picrat có điểm chảy xác đònh. . Sự hiện diện của hai nhóm guanidin khiến phân tử có tính base mạnh, khi đun với NaOH sẽ phân hủy, phóng thích NH 3 ,làm đổi màu giấy q. . Phản ứng Sakaguchi: tạo màu đỏ với NaOCl và α naphtol • Phản ứng do nhóm streptoza: Dưới tác dụng của kiềm, streptoza chuyển thành maltol, chất nầy tạo phức màu tím bền với Fe +++ , ứng dụng để đònh tính và đònh lượng. • Phản ứng của nhóm CHO: phản ứng với thuốc thử Fehling, thuốc thử Tollens (phản ứng phân biệt giữa streptomycin và dihydrostreptomycin). - Hoạt tính: tác dụng trên trực khuẩn Koch và một số vi khuẩn gram âm (E. coli, Klebsiella, Proteus, Shigella). - Độc tính trên thận yếu nhưng phải chú ý đến độc tính tai. 8 O CHO OH OR OR' H 3 C O O CH 3 HO OR' OR OH - O HO H 3 C O + ROH + R'OH O O H 3 C O 3 Fe Fe + 3 AMINOSID - Sử dụng: vẫn còn dùng ở một số nước để trò lao, kháng sinh nầy mằm trong danh mục thuốc thiết yếu của WHO và là kháng sinh chọn lựa chống lại bệnh dòch hạch và bệnh tularemia. Streptomycin cũng còn được sử dụng trong dược thực vật học và trong thú y để chống lại các bệnh nhiễm trùng. 10.1.2 Dihydrostreptomycin Dihydrostreptomycin độc hơn streptomycin, chỉ sử dụng trong nhiễm khuẩn đường ruột. 10.2 Aminosid có genin streptamin thay thế ở vò trí 4,6 10.2.1 Aminosid thiên nhiên Kanamycin - Kanamycin có được từ môi trường nuôi cấy Streptomyces kanamyceticus - Chất được sử dụng trong điều trò là kanamycin A dưới dạng monosulfat, monohydrat hoặc dạng bisulfat (có thể chứa khoảng đến 5% kanamycin B) 9 NH2 1 2 3 4 5 6 O HO HO H 2 C R 2 R 1 O HO NH 2 H 2 N HO O OH O CH 2 OH 1' 2' 3' 4' 6' 5' 1" 2" 3" 4" 6" Kanamycin A : R 1 =NH 2 , R 2 =OH Kanamycin B : R 1 =NH 2 , R 2 =NH 2 Kanamycin C : R 1 =OH, R 2 =NH 2 AMINOSID - Hoạt tính yếu hơn gentamicin và tobramycin. đặc biệt không tác động trên Pseudomonas - Nhiều mầm gram âm và trực khuẩn Koch đề kháng nhiều với kanamycin. - Độc tính tương đối ít hơn các aminosid khác. - Ngày nay hầu như kanamycin không được sử dụng nữa, mà được thay bằng dẫn chất bán tổng hợp là amikacin (ít bò đề kháng hơn). Gentamicin - Gentamicin được ly trích từ môi trường nuôi cấy Micromonospora purpurea; gồm gentamicin A, B, C, X. Sử dụng trong điều trò là gentamicin C dạng sulfat 10 4" 3" 2" 1" 5' 6' 4' 3' 2' 1' O R 3 R 2 HC R 1 R 5 O HO NH 2 H 3 C HN HO O OH O R 6 R 4 6 5 4 3 2 1 NH2 5" Gentamicin [...]... thấy có những chủng đề kháng do tiết được những enzym tác động lên vò trí 4’ và 6’của amikacin - Sự acyl hóa nhóm amin còn làm tăng tính ưa lipid của phân tử, điều nầy có lẽ làm cho kháng sinh nầy thấm dễ dàng qua màng tế bào vi khuẩn, mở rộng hoạt phổ - Phổ kháng khuẩn của amikacin giống như phổ kháng khuẩn của kanamycin và gentamicin, nhưng có hoạt tính cao trên những chủng đề kháng Amikacin có tác... công hiệu trên những mầm đề kháng Dactimicin có cấu trúc khác với fortimicin A do sự hiện diện của nhóm thế CH=NH ở đầu mút của chuỗi -N(CH3)CO-CH2-NH2 H3C NH2 HC O NH2 O NH2 HO OH N H3C OCH3 COOCH2 - NH2 Fortimycin A 11 KẾT LUẬN 17 AMINOSID Aminosid là những kháng sinh q bởi hoạt tính mạnh, phổ rộng nhất là đối với vi khuẩn gram âm, nhưng chúng còn nhiều độc tính và dễ bò đề kháng Hơn nữa, sự xuất hiện... Tobramycin 6 1" OH O 11 AMINOSID Sisomicin H2N 2' 3' 4' CH2NH2 O Sisosamin 1' 5' O NH2 4 2 3 HO HO R6 CH2OH 4" 3" Garamin O 2" H3C-HN NH2 1 5 6" 6 1" OH O Garosamin (R6 = CH3) - Sisonicin được ly trích từ Micromonospora inyoensis - Chất nầy được sử dụng ở dạng sulfat, tính chất tương tợ gentamicin 10.2.2 Aminosid bán tổng hợp Aminosid bán tổng hợp ra đời nhằm giảm độc tính của aminosid thiên nhiên (chưa... B, được sử dụng dưới dạng sulfat - Phổ kháng khuẩn của dibekacin gần giống gentamicin, nhưng ít đề kháng và ít độc tính ở tai hơn Arbekacin - Acyl hóa dibekacin bằng hydroxy amino butyric ở vò trí 1 tương tợ như trương hợp bán tổng hợp amikacin từ kanamycin B - Là một aminosid đang thử nghiệm lâm sàng, hy vọng đây sẽ là một thuốc đặc hiệu trên pyocyanic 10.3 Aminosid có genin streptamin thế ở vò trí... Aminosid bán tổng hợp Aminosid bán tổng hợp ra đời nhằm giảm độc tính của aminosid thiên nhiên (chưa thực hiện được) cũng như tìm những aminosid kháng lại với các enzym vô hoạt Một số dẫn chất bán tổng hợp đã được đưa vào sử dụng với lợi điểm làm giảm sự đề kháng của vi khuẩn 12 AMINOSID Amikacin 6' H2C NH2 4' HO 5' O 2' HO 1' 3' Kanamycin A: R = H OH O NH2 4 Amikacin : 2 3 HO OH 6 NH 1 5 CH2OH 4" 3" C (CH2)2NH2... Neobiosamin 1" OH O OH Neosamin 15 AMINOSID Paramomycin - Paramomycin được ly trích từ môi trường nuôi cấy Streptomyces rimosus - Chất nầy có hoạt tính trên các đơn bào (protozoanes: amib, giardia) và trên giun sán - Độc tính cao trên thận, không dùng tiêm, dùng uống để trò amib, ký sinh trùng đường ruột Lividomycin và Ribostamycin: hai chất nầy rất ít được sử dụng 10.4 Aminosid có genin streptamin Spectinomycin... được ly trích từ môi trường nuôi cấy Streptomyces spectabilis - Đây là một aminosid có cấu trúc đơn giản (kết hợp một đơn vò NN dimethyl streptamin với một đơn vò dẫn chất của ose khác bởi một liên kết hemicetal và một cầu ete) - Chất nầy có hoạt tính tốt trên gonococi, dùng để trò bệnh lậu 10.5 Aminosid có genin fortamin 16 AMINOSID - Fortamin là một diamino-1,4 cyclitol, có được từ Micromonospora... ở amikacin; được sử dụng ở dạng muối sulfat - Phổ kháng khuẩn tương đồng với phổ của amikacin (chỉ có vài khác biệt về mức độ đề kháng với vài chủng vi khuẩn), nhưng độc tính yếu hơn amikacin nhất là độc tính tai Dibekacin 6' H2C NH2 4' 5' O Purpurosamin 2' 1' 3' NH2 NH2 O 4 2 3 HO CH2OH 4" O 2" H2N 3" NH 2 Debekacin 1 5 6" HO 6 Kanosamin 1" OH O 14 AMINOSID - Dibekacin chính là desoxy 4’ tobramycin... đề kháng Hơn nữa, sự xuất hiện của cephalosporin III, monobactam, quinolon dễ sử dụng và có hoạt tính trên Pseudomonas đã hạn chế sự phát triển của aminosid Ngược lại, sự kết hợp với các chất ức chế transferase có thể là một hướng phát triển của kháng sinh nầy 18 .. .AMINOSID - Pseudomonas và Serratia nhạy cảm đặc biệt với gentamicin - Khi sử dụng phải chú ý theo dõi hàm lương trong huyết tương để điều chỉnh tỉ lệ trong huyết tương và giảm nguy cơ độc tính Tỉ lệ tối . lượng Các kháng sinh họ aminosid được đònh lïng chủ yếu bằng phương pháp sinh học. 4. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG Các aminosid tác động bằng cách ức chế sinh tổng hợp protein của vi khuẩn (trường hợp của aminosid. neomycin. - Mặt khác các aminosid có sự đồng vận với các kháng sinh khác (β lactam, polypeptid, quinolon, vancomycin, fosfomycin). 7. SỰ ĐỀ KHÁNG Vi khuẩn thường đề kháng với nhóm kháng sinh nầy bằng cách tiết. tiểu đơn vò 30S ribosom của vi khuẩn. 4 AMINOSID - Các nhóm OH có vai trò trong phổ kháng khuẩn do điều chỉnh sự hấp thu kháng sinh. 6. PHỔ KHÁNG KHUẨN - Phổ kháng khuẩn: rộng, tập trung chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kháng sinh họ aminosid, Kháng sinh họ aminosid, Kháng sinh họ aminosid

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn