MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM.DOC

32 7,235 42
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 16:35

MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368A. Lời mở đầuChính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô, mà trong đó Ngân hàng Trung ơng, thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lợng tiền kinh tế, nhằm đạt đợc các mục tiêu về giá cả, sản lợng và công ăn việc làm.Do vậy, đối bất cứ một quốc gia nào, đất nớc nào cũng cần xem xét, nghiên cứu tình hình nền kinh tế của quốc gia mình để nhằm xây dựng một chính sách tiền tệ phù hợp, đảm bảo đợc tính hợp lý và thực hiện chúng một cách hiệu quả nhất.Qua đó, ta nhận thấy rằng chính sách tiền tệ có một vai trò nhất định trong việc điều hành nền kinh tế của mỗi một quốc gia. Sự lựa chọn tính đúng đắn trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ đem lại kết quả khả quan cho những mục tiêu đợc đặt ra.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368B. Nội dungI. Mục tiêu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam1.1. Mục tiêu cuối cùng Mục tiêu của chính sách tiền tệ hầu nh thống nhất ở các nớc. Sự điều chỉnh lợng tiền cung ứng nhằm mục tiêu trớc hết là ổn định giá trị tiền tệ, trên cơ sở đó góp phần tăng trởng kinh tế và công ăn việc làm.1.1.1. ổn định giá cả ổn định giá cả là mục tiêu hàng đầu của chính sách tiền tệ và là mục tiêu dài hạn, trong quá trình thực nghiệm đã cho thấy ổn định giá cả thì phải ổn định giá trị đồng tiền, ổn định giá trị đồng tiền là ổn định sức mua của tiền tệ, để đạt đợc điều đó Ngân hàng Trung ng đã đề ra mục tiêu trong chính sách tiền tệ là ổn định giá cả.ổn định giá cả có ý nghĩa quan trọng trong kinh tế vĩ mô cũng nh kinh tế vi mô, ổn định giá giúp cho Nhà nớc hoạch định đợc phơng hớng phát triển kinh tế một cách có hiệu qủa hơn vì loại trừ đợc biến động của giá cả. ổn định giá cả giúp cho môi trờng đầu t ổn định góp phần thu hút vốn đầu t, khai thác mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy các doanh nghiệp cũng nh các cá nhân phất triển sản xuất đem lại nguồn lợi cho mình cũng nh cho xã hội.Chỉ số giá biến động tăng hoặc giảm đều bất lợi cho nền kinh tế trong mọi lĩnh vực. Nguy hiểm hơn sự bất ổn định giá cả dẫn đến sự phối hợp lại không dân chủ các nguồn lực kinh tế trong xã hội giữa các nhóm dân c. Từ những lý do trên, đòi hỏi mục tiêu hàng đầu của chính sách tiền tệ phải là: ổn định giá cả và gần nh chính sách tiền tệ của các quốc gia đều đa ra mục tiêu này.1.1.2. Tăng trởng kinh tếNền kinh tế với tốc đọ tăng trởng ổn định là yêu cầu phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo cho sự ổn định của tiền tệ. Ngợc lại tiền tệ có ổn định thì nền kinh tế mới phát triển. Nền kinh tế tăng trởng là khi tỷ lệ tăng GDP lớn hơn nhịp độ tăng dân số. 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chính sách tiền tệ phải đảm bảo sự tăng lên của GDP thực tế, tỷ lệ tăng đó chỉ có đợc sau khi trừ đi tỷ lệ lạm phát cùng thời kỳ. Sự tăng trởng phải đợc hiểu cả về khối lợng và chất lợng. Chất lợng tăng trởng đợc biểu hiện ở một cơ cấu kinh tế cân đối và khả năng cạnh tranh quốc tế của hàng hoá trong nớc tăng lên.Một nền kinh tế phồn thịnh với tốc độ tăng trởng ổn định là mục tiêu bất kỳ của chính sách vĩ mô nào. Đó là nền tảng cho mọi sự ổn định, vì một nền kinh tế tăng trởng đảm bảo chính sách xã hội đợc thoả mãn, là căn cứ để ổn định tiền tệ trong nớc, cải thiện tình trạng cán cân thanh toán quốc tế và khẳng định vị trí của nền kinh tế trên thị trờng quốc tế.1.1.3. Đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ Cùng với mục tiêu tăng trởng kinh tế, chính sách tiền tệ cũng hớng vào mục tiêu tạo công ăn việc làm cho mọi thành viên trong xã hội nhằm làm giảm thất nghiệp. Công ăn việc làm đầy đủ có ý nghĩa quan trọng bởi ba lý do:- Chỉ số thất nghiệp là một trong những chỉ tiêu phản ánh sự thịnh vợng xã hội vì nó phản ánh khả năng sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội.- Thất nghiệp gây nên tình trạng stress cho mỗi cá nhân và gia đình của họ đó là mầm mống của các tệ nạn xã hội.- Các khoản trợ cấp thất nghiệp tăng lên có thể làm thay đổi cơ cấu chi tiêu ngân sách và làm căng thẳng tình trạng ngân sách.Chống thất nghiệp, tạo công ăn việc làm chỉ có thể đảm bảo một tỷ lệ nhất định, khó có thể xoá bbỏ đợc thất nghiệp hoàn toàn. Mỗi nớc đều có một tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên đó là tỷ lệ đợc cấu thành từ tỷ lệ thất nghiệp tạm thời và tỷ lệ thất nghiệp cơ cấu. Việc giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cũng là một trong những mục tiêu của chinhs sách tiền tệ.3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.1.4. Mối quan hệ giữa các mục tiêu cuối cùngCác mục tiêu của chính sách tiền tệ không mâu thuẫn trong dài hạn nh-ng trong ngắn hạn có những mục tiêu mâu thuẫn thậm chí là đối nghịch nhau.Trớc hết, việc giảm tỷ lệ lạm phát đồng nghĩa với việc thực hiện một chính sách tiền tệ thắt chặt, điều đía dẫn đến lãi suất tăng không khuyến khích đầu t, làm giảm tổng cầu, thất nghiệp vì thế có xu hớng tăng lên. Trong khi muốn duy trì một tỷ lệ thất nghiệp thấp thì phải khuyến khích đầu t, dấn đến thục thi chính sách tiền tệ mở rộng làm tăng giá.Thứ hai, mục tiêu công ăn việc làm mâu thuẫn với mục tiêu ổn định giá cả còn đợc thể hiện qua mức cung tièn tệ tăng nhằm thoả mãn mức cầu tiền thực tế dẫn đến giá cả hàng hoá cũng tăng.Thứ ba, mâu thuẫn này còn đợc thể hiện thông qua định hớng điều chỉnh tỷ giá, bằng việc hạ giá đồng bản tệ, các ngành công nghiệp xuất khẩu có khả năng mở rộng, tỷ lệ thất nghiệp vì thế giảm kèm theo sự tăng lên của mức doanh thu.Thất nghiệp và tăng trởng không có sự mâu thuẫn cả trong ngắn hạn và trong dài hạn. Công ăn việc làm cao sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển và ngợc lại. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa sự tăng trởng và sự ổn định giá cả lại tơng đối phức tạp, chúng mâu thuẫn nhau trong ngặn hạn nhng lại bổ sung nhau trong dài hạn.Nh vậy, trong ngắn hạn Ngân hàng Trung ơng không thể đạt đợc tất cả các mục tiêu trên. Phần lớn Ngân hàng Trung ơng các nớc coi sự ổn định giá cả là mục tiêu chủ yếu và dài hạn của chính sách của chính sách tiền tệ nhng trong ngắn hạn đôi khi phải tạm thời từ bỏ mục tiêu chủ yếu để khắc phục tình trạng thất nghiệp cao đột ngột hoặc các ảnh hởng của các cú sốc cung đối với sản lợng. Ngân hàng Trung ơng đợc coi là có tiềm lực làm việc này vì nó nắm trong tay các công cụ điều chỉnh lợng tiền cung ứng. Có thể nói. Ngân hàng Trung ơng theo đuổi một mục tiêu về dài hạn và đa mục tiêu trong ngắn hạn. 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Trong quá trình chỉ đạo chính sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ơng có thể tác động trực tiếp và ngay lập tức đến các mục tiêu cuối cùng của nền kinh tế, ảnh hởng của các chính sách tiền tệ chỉ xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định từ sáu tháng đến hai năm. Vì vậy, Ngân hàng Trung ơng phải chọn các mục tiêu trung gian để từ mục tiêu trung gian tác động đến mục tiêu cuối cùng.1.2. Mục tiêu trung gian Mục tiêu trung gian bao gồm các chỉ tiêu đợc Ngân hàngTrung ơng lựa chọn để đạt đợc mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ.Các chỉ tiêu đợc sử dụng mục tiêu trung gian là tổng lợng tiền cung ứng (M1,M2, hoặc M3) hoặc mức lãi suất thị trờng. Để đợc lựa chọn là mục tiêu trung gian thì phải thoả mãn một số yêu cầu:Mục tiêu đó phải đảm bảo tính đo lờng đợc một cách chính xác và nhanh chóng, bởi vì các chỉ tiêu nàychỉ có ích khi nó phản ánhđợc tình trạng của chính sách tiền tệ nhanh hơn mục tiêu cuối cùng. Ngân hàng Trung ơng có thể dựa vào các dấu hiệu này để điều chỉnh hớng tác động khi cần thiết .Ngân hàng Trung ơng có thể kiểm soát đợc, khi Ngân hàng Trung ơng có khả năng kiểm soát mục tiêu trung gian, nó có thể điều chỉnh mục tiêu đó cho phù hợp với định hớng và hiệu quả của chính sách tiền tệ. Việc lựa chọn các chỉ tiêu mà Ngân hàng Trung ơng không có khả năng kiểm soát làm mục tiêu trung gian không chỉ ảnh hởng đến định hớng và hiệu quả của chính sách tiền tệ mà còn láng phí do mọi cố gắng để đạt đợc chỉ tiêu này không mang tính mục đích.Tiêu chuẩn quan trọng nhất của mục tiêu trung gian là phải có mối liên hệ chặt chẽ với các mục tiêu cuối cùng. Khả năng có thể đo lờng chính xác hoặc khả năng kiểm soát của Ngân hàng Trung ơng sẽ trở nên vô nghĩa, nếu các chỉ tiêu đợc lựa chọn không có ảnh hởng trực tiếp tới sản lợng hoặc giá cả.Cả lợng tiền cung ứng và lãi suất đều thoả mãn các tiêu chuẩn trên nhng ngân hàng Trung ơng không thể chọn cả hai chỉ tiêu làm mục tiêu trung gian, 5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368mà chỉ có thể chọn một trong hai chỉ tiêu đó, căn cứ vào mối liên hệ của các chỉ tiêu này đến các mục tiêu cuối cùng. Bởi lẽ nếu đạt đợc mục tiêu về cung ứng tiền tệ thì phải chấp nhận sự biến động của lãi suất và ngợc lại.Với các mục tiêu trung gian trên, Ngân hàng Trung ơng không thể chủ động tác động một cách hoàn toàn vì vậy Ngân hàng Trung ơng phải lựa chọn các mục tiêu hoạt động để chỉ đạo thờng xuyên và trực tiếp.1.3. Mục tiêu hoạt độngMục tiêu hoạt động là chỉ tiêu đợc Ngân hàng Trung ơng lựa chọn để sao cho Ngân hàng Trung ơng sử dụng các công cụ điều tiết thì nó ảnh hởng đến mục tiêu trung gian. Để đợc lựa chọn là mục tiêu hoạt động thì nó phải đảm bảo đợc các tiêu chuẩn sau:- Chỉ tiêu đó phải đo lờng đợc nhằm tránh những sự suy diễn thiếu chính xác làm sai lệch dấu hiệu chính sách tiền tệ.- Phải có mối quan hệ trực tiếp và ổn định với các công cụ của chính sách tiền tệ.- Phải có mối quan hệ chặt chẽ và ổn định với các mục tiêu trung gian đợc lựa chọn.Các mục tiêu hoạt động bao gồm:- Dự trữ của các Ngân hàng Thơng mại: ảnh hởng trực tiếp đến cung ứng tiền tệ vì thay đổi R, ảnh hởng đến vốn khả dụng của Ngân hàng Thơng mại do đó ảnh hởng đến mức cung tiền.- Lãi suất ngắn hạn trên thị trờng tiền tệ liên ngân hàng ảnh hởng trực tiếp đến lãi suất thị trờng, từ đó tác động đến lợng tiền cung ứng.- Vấn đề sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng hoặc thắt chặt là vấn đề mang tính nhạy cảm của các nhà điều hành chính sách tiền tệ . Để làm đợc điều này Ngân hàng Trung Ương phải sử dụng các công cụ của mình.6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368II. chính sách tiền tệ ở Việt Nam sau thời kỳ đổi mới2.1. Đối với Việt Nam, khi chuyển nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp nặng nề sang nền kinh tế theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng XHCN, chúng ta cha có sẵn một chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ trong cơ chế thị trờng. Cho nên quá trình đổi mới ngân hàng là một quá trình vừa đổi mới hệ thống tổ chức, vừa đổi mới chính sách và cơ chế tiền tệ, tín dụng, thanh toán . Trong đó, xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ đợc coi là một khâu đặc biệt quan trọng.Từ khi Nhà nớc ban hành hai pháp lệnh: "Ngân hàng Nhà nớc" "Ngân hàng Thơng mại- Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính", Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam đã xây dựng chính sách tiền tệ. Từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng đến năm 1995, chính sách tiền tệ ở Việt Nam đợc coi là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nớc về tiền tệ do Ngân hàng Trung ơng chịu trách nhiệm soạn thảo và thực thi nhằm ổn định giá trị của đồng tiền, ổn định và tăng trởng kinh tế. Lúc này các mục tiêu đặt ra của chính sách tiền tệ là: ổn định tiền tệ bao gồm ổn định sức mua đối nội và đối ngoại của đồng tiền, tăng trởng kinh tế, công ăn việc làm cao. Nhận thức nội dung chủ yếu của chính sách tiền tệ trong thời kỳ này thông qua các chính sách. Chính sách cung ứng và điều tiết tiền lúc này đã nhận thức đợc khối tiền tệ: M1: Tiền mặt lu thông ngoài hệ thống ngân hàng và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. M2: Gồm M1 và tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có thời hạn. M3: Gồm M2 và các loại tiền gửi tại các định chế tổ chức khác. L: Gồm M3 và các loại giấy tờ có giá.Khối lợng tiền cung ứng tăng thêm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, do đó trong quá trình xác định chỉ tiêu này Ngân hàng Nhà nớc quán triệt các nguyên tắc sau: - Căn cứ vào tình hình tăng trởng kinh tế, khối lợng tiền tệ tăng trởng t-ơng ứng với mức tăng trởng kinh tế.7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Khối lợng tiền cung ứng có tính đến phạm vi tỷ lệ lạm phát.- Khối lợng tiền cung ứng dựa vào ngoại hối trong tay ngời c trú.- Tiền cung ứng chịu ảnh hởng bởi tốc độ lu thông tiền tệ theo công thức: V= GNP/M hoặc V= P.Q/M.Khối lợng tiền cung ứng tăng thêm hàng năm bao gồm tiền mặt, các loại tiền gửi ở ngân hàng nhằm giành cho nhu cầu đầu t tín dụng cho nền kinh tế, tăng dự trữ ngoại hối và tạm ứng cho ngân sách. Khối lợng tiền cung ứng tăng thêm chỉ là một chỉ tiêu định hớng, điều quan trọng là Ngân hàng Nhà nớc phải theo dõi diễn biến của hoạt động kinh tế, giá cả và tỷ giá hối đoái để điều chỉnh kịp thời việc cung ứng tiền sao cho khối lợng tiền tăng hay giảm không làm ảnh hởng tới giá cả hoặc thiếu phơng tiện lu thông gây cản trở cho lu thông hàng hoá. Việc điều chỉnh khối lợng tiền cung ứng theo tín hiệu thị trờng thông qua nhu cầu đối ứng xuất phát từ các kênh tạo tiền (tín dụng, ngân sách, thị trờng ngoại hối, thị trờng mở).Chính sách tín dụng cho nền kinh tế: kiểm soát lợng tiền cung ứng thông qua chỉ tiêu hạn mức tín dụng. Ngân hàng Nhà nớc cấp tín dụng cho các ngân hàng thơng mại thông qua hoạt động tái cấp vốn.Chính sách ngoại hối: Ngân hàng Nhà nớc thực hiện các biện pháp quản lý ngoại hối bao gồm việc sử dụng tỷ giá nhằm điều tiết thị trờng hối đoái; quản lý quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia, cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. Ngân hàng Nhà nớc sử dụng chính sách tỷ giá linh hoạt, có sự quản lý, phản ánh sức mua của đồng tiền, ổn định giá cả.2.2. Giai đoạn 1991- 1995Giai đoạn 191- 1995 là thời kỳ nền kinh tế nớc ta có những chuyển biến mạnh mẽ trong quá độ từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc và đạt đợc những thành tựu nổi bật tạo đà thuận lợi cho quá trình xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ. Kinh tế thời kỳ này tăng trởng khá cao (bình quân hàng năm 8,3%) và lạm 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phát đợc kiểm soát ở mức thấp là thành tựu nổi bật của nền kinh tế nớc ta trong những năm qua.Trong thời kỳ này, cơ cấu kinh tế đợc chuyển dịch theo hớng đa dạng hoá các thành phần kinh tế đồng thời kinh tế quốc doanh vẫn giữ vị trí quan trọng trong các khâu then chốt, cơ cấu ngành kinh tế thay đổi theo chiều h-ớng tích cực: tỷ trọngcủa ngành công nghiệp trong GDP đã tăng từ 22,6% năm 1990 lên 28,9% năm 1993, dịch vụ từ 38,6% năm 1990 lên 41,2% năm 1993, nông nghiệp giảm từ 38,8% năm 1990 xuống 29,9% năm 1993. Đó là một sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với nền kinh tế đang trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá.Những mặt đợc trong điều hành chính sách tiền tệ:- Mặt đợc nổi bật nhất là xây dựng kế hoạch và điều hành khối lợng tiền cung ứng theo tín hiệu thị trờng thay cho phơng pháp điều hành theo quan điểm phát hành tiền mặt theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do chính phủ khống chế từ những năm 1991 trở về trớc. Hàng năm, căn cứ vào dự kiến mức tăng trởng kinh tế và mức lạm phát để xác định khối lợng cung ứng tiền tệ tăng thêm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. Khối lợng tiền cung ứng hàng năm do Chính phủ giao cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc điều hành sử dụng vào hai mục đích: tăng tài sản có ngoại tệ và cung ứng phơng tiện thanh toán cho các Ngân hàng thơng mại thông qua phơng tiện tái cấp vốn, trong đso tăng tài sản có ngoại tệ là chủ yếu.- Xác định và xây dựng đợc các chính sách tiền tệ cụ thể điều hành chính sách tiền tệ nh: + Chính sách tín dụng: thực hiện phơng châm đi vay để cho vay, tạo dựng nhiều công cụ huy động vốn và các mức lãi suất hấp dẫn, đồng thời mở rộng mạng lới để huy động vốn nhàn rỗi trong dân là chính, kết hợp với nguồn vốn từ nớc ngoài, mở rộng cho vay đến mọi thành phần kinh tế theo h-ớng tăng cờng tỷ trọng tín dụng kinh tế ngoài quốc doanh và tín dụng trung và dài hạn, giảm dần tơng ứng tỷ trọng cho vay kinh tế quốc doanh và cho 9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vay ngắn hạn một cách hợp lý, tốc độ tăng tín dụng phù hợp với tốc độ tăng trởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát dự kiến. + Xây dựng chính sách lãi suất theo định hớng thị trờng theo nguyên tắc ngời gửi có lợi, ngời vay chấp nhận và ngân hàng kinh doanh đợc, xoá bỏ bao cấp qua lãi suất cho vay, thực hiện chính sách lãi suất thực dơng, điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay phù hợp với biến động của chỉ số lạm phát và yêu cầu của chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nớc dần dần quy định một trần lãi suất tối đa, các tổ chức tín dụng quy định các mức lãi suất cụ thể về tiền gửi và cho vay, từng bớc khép dần khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất nội tệ và ngoại tệ, lãi suất huy động và cho vay có thời hạn dài sẽ cao hơn huy động và cho vay có thời hạn ngắn.Lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nớc đối với Ngân hàng thơng mại theo phơng pháp chiết khấu trên cơ sở lãi suất cho vay thị trờng thông qua phơng thức tái cấp vốn, mức chiết khấu cụ thể theo yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ từng thời kỳ.+ Chính sách quản lý ngoại hối dần từng bớc đảm bảo Nhà nớc nắm giữ đợc ngoại tệ phục vụ cho nhập khẩu và ổn định giá trị đồng tiền nội tệ. Điều hành tỷ giá ngoại tệ linh hoạt góp phần kiềm chế lạm phát, khuyễn khích xuất khẩu và thu hút vốn đàu t nớc ngoài. Định hớng lâu dài của chính sách ngoại hối là trên đất Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam, từng bớc củng cố và nâng cao giá trị của đồng Việt Nam và phấn đấu trở thành đồng tiền chuyển đổi.+ Chính sách đối với ngân sách: xây dựng đợc t tởng chỉ đạo không phát hành bù đắp thâm hụt; số thiếu hụt của ngân sách là một phần đợc vay nớc ngoài.- Sử dụng các công cụ hỗ trợ để điều hành chính sách tiền tệ theo yêu cầu và mục đích từng thời kỳ:+ Điều chỉnh lãi suất tín dụng đối với nền kinh tế.+ Tăng giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.+ Xác định hạn mức tín dụng cho các Ngân hàng thơng mại.10[...]... chính& quot;, Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam đà xây dựng chính sách tiền tệ. Từ khi có Pháp lệnh Ngân hàng đến năm 1995, chính sách tiền tệ ở Việt Nam đợc coi là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nớc về tiền tệ do Ngân hàng Trung ơng chịu trách nhiệm soạn thảo và thực thi nhằm ổn định giá trị của đồng tiền, ổn định và tăng trởng kinh tế. Lúc này các mục tiêu đặt ra của chính sách tiền tệ là: ổn định tiền. .. gián tiếp của chính sách tiền tệ, đó là: lÃi suất, dự trữ bắt buộc, tỷ giá hối đoái, hạn mức tín dụng, hạn mức vay và trả nợ nớc ngoài, tỉ lệ tái cÊp vèn 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368B. Néi dungI. Mục tiêu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam1.1. Mục tiêu cuối cùng Mục tiêu của chính sách tiền tệ hầu nh thống nhất ở các nớc. Sự điều chỉnh lợng tiền cung... những lý do trên, đòi hỏi mục tiêu hàng đầu của chính sách tiền tệ phải là: ổn định giá cả và gần nh chính sách tiền tệ của các quốc gia đều đa ra mục tiêu này.1.1.2. Tăng trởng kinh tếNền kinh tế với tốc đọ tăng trởng ổn định là yêu cầu phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo cho sự ổn định của tiền tệ. Ngợc lại tiền tệ có ổn định thì nền kinh... hiệu chính sách tiền tệ. - Phải có mối quan hệ trực tiếp và ổn định với các công cụ của chính sách tiền tệ. - Phải có mối quan hệ chặt chẽ và ổn định với các mục tiêu trung gian đợc lựa chọn.Các mục tiêu hoạt động bao gồm:- Dự trữ của các Ngân hàng Thơng mại: ảnh hởng trực tiếp đến cung ứng tiền tệ vì thay đổi R, ảnh hởng đến vốn khả dụng của Ngân hàng Thơng mại do đó ảnh hởng đến mức cung tiền. -... hớng lâu dài của chính sách ngoại hối là trên đất Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam, từng bớc củng cố và nâng cao giá trị của đồng Việt Nam và phấn đấu trở thành đồng tiền chuyển đổi.+ Chính sách đối với ngân sách: xây dựng đợc t tởng chỉ đạo không phát hành bù đắp thâm hụt; số thiếu hụt của ngân sách là một phần đợc vay nớc ngoài.- Sử dụng các công cụ hỗ trợ để điều hành chính sách tiền tệ theo yêu... tiền cung ứng nhằm mục tiêu trớc hết là ổn định giá trị tiền tệ, trên cơ sở đó góp phần tăng trởng kinh tế và công ăn việc làm.1.1.1. ổn định giá cả ổn định giá cả là mục tiêu hàng đầu của chính sách tiền tệ và là mục tiêu dài hạn, trong quá trình thực nghiệm đà cho thấy ổn định giá cả thì phải ổn định giá trị đồng tiền, ổn định giá trị đồng tiền là ổn định sức mua của tiền tệ, để đạt đợc điều... gåm các chỉ tiêu đợc Ngân hàngTrung ơng lựa chọn để đạt đợc mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ. Các chỉ tiêu đợc sử dụng mục tiêu trung gian là tổng lợng tiền cung ứng (M1,M2, hoặc M3) hoặc mức lÃi suất thị trờng. Để đợc lựa chọn là mục tiêu trung gian thì phải thoả mÃn một số yêu cầu: Mục tiêu đó phải đảm bảo tính đo lờng đợc một cách chính xác và nhanh chóng, bởi vì các chỉ tiêu nàychỉ... kiểm soát làm mục tiêu trung gian không chỉ ảnh hởng đến định hớng và hiệu quả của chính sách tiền tệ mà còn láng phí do mọi cố gắng để đạt đợc chỉ tiêu này không mang tính mục đích. Tiêu chuẩn quan trọng nhất của mục tiêu trung gian là phải có mối liên hệ chặt chẽ với các mục tiêu cuối cùng. Khả năng có thể đo lờng chính xác hoặc khả năng kiểm soát của Ngân hàng Trung ơng sẽ trở nên vô nghĩa,... theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng XHCN, chúng ta cha có sẵn một chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ trong cơ chế thị trờng. Cho nên quá trình đổi mới ngân hàng là một quá trình vừa đổi mới hệ thống tổ chức, vừa đổi mới chính sách và cơ chế tiền tệ, tín dụng, thanh toán Trong đó, xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ đợc coi là một khâu đặc biệt quan... Các công cụ điều hành chính sách tiền tệ cha đợc hoàn thiện theo cơ chế tr:+ LÃi suất còn cao và cha đợc điều chỉnh khéo léo, linh hoạt phù hợp với các yêu cầu cần đặt ra của nền kinh tế và của chính sách tiền tệ. + LÃi suất tái cấp vốn cha phát huy đợc tác dụng của điều tiết khối lợng tiền một cách tích cực;+ Công cụ dự trữ bắt buộc cha theo yêu cầu của chính sách tiền tệ, các tổ chức tín dụng . dungI. Mục tiêu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam1 .1. Mục tiêu cuối cùng Mục tiêu của chính sách tiền tệ hầu nh thống nhất ở các nớc. Sự điều chỉnh lợng tiền. hỏi mục tiêu hàng đầu của chính sách tiền tệ phải là: ổn định giá cả và gần nh chính sách tiền tệ của các quốc gia đều đa ra mục tiêu này.1.1.2. Tăng trởng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM.DOC, MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM.DOC, MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM.DOC

Bình luận về tài liệu muc-tieu-cua-chinh-sach-tien-te-o-viet-nam-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP