Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Dân lập Phương Đông

28 131 0
Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Tải lên: 3,365 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 09:07

Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Dân lập Phương Đông Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mục lục Lời mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài. Trong thế giới hiện đại, khi chuyển sang nền kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức và xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò quyết định của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế và xã hội. Nhận thức đợc tầm quan trọng của con ngời trong tổ chức, hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng chiến lợc để thu hút, gìn giữ, phát triển nguồn nhân lực có chất lợng nhằm đạt đợc các mục tiêu đã đề ra Làm thế nào để gìn giữ đợc nhân tài, nâng cao đợc hiệu suất làm việc, đó là vấn đề buộc mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn đợc cho mình một phơng pháp thích hợp. Trong chiến lợc này, chơng trình phúc lợi và các loại hình dịch vụ có ý nghĩa quan trọng rất quan trọng bởi ngời lao động ngày càng quan tâm tới lợi ích nhận đợc từ doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc lựa chọn loại hình dịch vụ nào để 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngời lao động. Vì vậy, em chọn đề tài Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trờng Đại Học Dân lập Phơng Đông. 2.Mục đích nghiên cứu. Đề tài đa ra các hình thức, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng các chơng trình phúc lợi và dịch vụ đối với ngời lao động, kết hợp liên hệ thực tế tại trờng Đại Học Dân lập Phơng Đông. Đề án sẽ xem xét các loại hình dịchvụ của nhà trờng đã thực hiện có đáp ứng đợc nhu cầu của các giảng viên thuộc các nhóm tuổi khác nhau, từ đó sẽ giúp cán bộ quản lý lựa chọn và xây dung đợc loại hình phúc lợi và dịch vụ phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu của các giảng viên vừa phù hợp với điều kiện của trờng trong giai đoạn phát triển hiện nay. 3. Phạm vi nghiên cứu. -Đối tợng nghiên cứu là các loại hình phúc lợi và dịch vụ dành cho các giảng viên thuộc các nhóm tuổi khác nhau tại trờng đại học Dân Lập Phơng Đông. -Phạm vi nghiên cứu: Ba khoa thuộc cơ sở II của trờng ĐH Dân Lập Phơng Đông, trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2007. 4. Phơng pháp nghiên cứu. Sử dụng phơng pháp nghiên cứu phi thực nghiệm với hai nguồn thông tin -Nguồn thông tin sơ cấp: các văn bản hành chính nội bộ bao gồm quyết định,nghị quyết về chơng trình dịch vụ, phúc lợi của nhà trờng đối với các giảng viên. - Nguồn thông tin thứ cấp có thông qua sử dụng bảng câu hỏi về mức độ hài lòng của các giảng viên về chơng trình dịch vụ và phúc lợi của trờng và phỏng vấn cá nhân. 5.Câu hỏi nghiên cứu. Với những giảng viên của trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông thuộc các nhóm tuổi khác nhau sẽ hài lòng với chơng trình phúc lợi và dịch vụ nào? 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.Khái niệm và các loại hình dịch vụ và phúc lợi. 1.1-Khái niệm. Trong hầu hết các tổ chức, ngời quản lý đều nhận thấy sự cần thiết phải cung cấp các loại bảo hiểm và các chơng trình phúclợi khác liên quan đến sức khoẻ, sự an toàn, các bảo hiểm và các lợi ích khác cho ngời lao động Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp đợc trả dới dạng các hỗ trợ về cuộc sống cho ngời lao động. Dịch vụ cho ngời lao động là những khoản cũng có tác dụng to lớn nh phúc lợi, nhng nguời lao động phải trả một khoản tiền nào đó.Các khoản phúc lợi mà ngời lao động nhận đợc rất đa dạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau:quy định của pháp luật, khả năng tài chính của công ty, điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.Nhng xét tổng quát thì phúc lợi bao gồm hai phần chính: phúc lợi theo luật pháp quy định, và phúc lợi do công ty tự nguyện áp dụng thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến đời sống ngời lao động, có tác dụng kích thích ngời lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 1.2-Các loại phúc lợi cho ngời lao động. 1.2.1-Phúc lợi bắt buộc Là các khoản phúc lợi tối thiểu mà các tổ chức phải đa ra theo yêu cầu của pháp luật. Chính phủ và pháp luật đa ra những quy định về phúc lợi nhằm đảm bảo quyền lợi của ngời lao động, giúp họ yên tâm công tác.Phúc lợi bắt buộc gồm 5 chế độ bảo hiểm xã hội cho ngời lao động: trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, thai sản, hu trí, tử tuất. 1.2.2-Phúc lợi tự nguyện. Là các phúc lợi mà các tổ chức đa ra, tuỳ thuộc vào khả năng kinh tế của họ và sự quan tâm của ngời lãnh đạo ở đó. 1.2.2.1- Các phúc lợi bảo hiểm. Bảo hiểm sức khoẻ: trả cho việc ngăn chặn bệnh tật. Bảo hiểm nhân thọ: trả tiền cho gia đình ngời lao động khi ngời lao động qua đời. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảo hiểm mất khả năng lao động: dành cho ngời lao động bị mất khả năng lao động không liên quan đến công việc họ đảm nhận. 1.2.2.2-Các phúc lợi bảo đảm. Bảo đảm thu nhập: khoản tiền trả cho ngời lao động bị mất việc làm do lý do từ phía tổ chức. Bảo đảm hu trí: khoản tiền trả cho ngời lao động khi họ làm cho công ty đến một mức tuổi nào đó phải nghỉ hu với số năm làm tại công ty theo công ty quy định. 1.2.2.3.Tiền trả cho thời gian không làm việc. Khoản tiền trả cho những thời gian ngời lao động không làm việc do thoả thuận ngoài mức quy định của pháp luật.Ngày nay những ngời chủ doanh nghiệp đã thù lao cho công nhân viên cả trong thời gian nghỉ giải lao, nghỉ uống cà phê, và thời gian họ thực sự không đi làm-những ngày nghỉ lễ, nghỉ phép hay nghỉ ốm. Nghỉ phép có lơng thờng đợc bắt đầu sau một thời gian làm việc tối thiểu.Chi phí của những trợ cấp này chịu ảnh hởng từ lơng cơ bản của công nhân viên. 1.2.2.4-Phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt. Nhằm trợ giúp cho ngời lao động do lịch làm việc linh hoạt: số giờ làm việc trong ngày, hoặc số ngày làm việc trong tuần 1.2.2.5-Các loại hình dịch vụ cho ngời lao động a-Dịch vụ tài chính: giúp đỡ tài chính cho ngời lao động và gia đình họ liên quan trực tiếp đến tài chính của cá nhân họ. Dịch vụ bán giảm giá: bán sản phẩm cho nhân viên với giá rẻ hơn mức giá bán bình thờng, hay với phơng thức thanh toán u đãi hơn so với khách hàng .Chơng trình này nhằm hỗ trợ cho cuộc sống của ngời lao động, giảm bớt những khó khăn về vật chất. Ngời lao động sử dụng sản phẩm của công ty sẽ làm tăng doanh thu đồng thời sẽ tạo ra sự tin tởng vào chất lợng sản phẩm, tăng niềm tin vào uy tín và thơng hiệu của công ty. Hiệp hội tín dụng:nhiều công ty lập các chơng trình tiết kiệm để tích lũy các khoản chi bằng tiền mặt cho việc mua nhà ở, các cá nhân thờng xuyên gửi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 các khoản tiền tiết kiệm, trích từ số lơng hàng tháng và tiền thởng của họ vào đó để hởng lãi suất cao hơn đáng kể so với tiền gửi vào các ngân hàng thơng mại. Giúp đỡ tài chính của tổ chức: cho ngời lao động vay một khoản tiền dài với lãi suất rất thấp và trừ dần vào thu nhập hàng tháng Các cửa hàng cửa hiệu, căng tin bán cho ngời lao động với giá rẻ. Dịch vụ mua cổ phần của công ty: ngời lao động đợc mua một số cổ phiếu với giá u đãi.Hiện nay hình thức tham gia cổ đông đợc sử dụng tơng đối phổ biến, đem lại lợi ích thiết thực cho các bên trực tiếp liên quan. Đối với công ty và cổ đông, bán cổ phần cho nhân viên đợc xem là một công cụ tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.Các lợi ích mà chơng trình cổ phần đem lại là một động lực lớn giúp nhân viên thi đua hoàn thành công việc để đợc hởng các lợi tức. Điều này làm cho công ty trở nên năng động và không ngừng phát triển. Đối với nhân viên công ty, chính sách này giúp họ phát huy khả năng của chính mình và thu lợi ích trực tiếp từ sự phát triển của công ty.Ngoài ra họ còn đợc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty và đợc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng và các vấn đề khác liên quan đến công việc họ đang làm. Kế hoạch chia lời cho nhân viên: tùy thuộc tình hình họat động hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, ngời lao động sẽ đợc chia lợi nhuận theo tỷ lệ % nhất định căn cứ vào các chỉ tiêu: thâm niên, mức độ đóng góp vào thành quả của công ty v.v.Điều này sẽ kích thích nhân viên làm việc tốt hơn và quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty vì gắn liền với lợi ích của họ, ngời lao động sẽ phấn đấu để doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Ngoài ra, nhân viên sẽ không đòi tăng lơng khi có lạm phát, giữ trạng thái ổn định đặc biệt khi doanh nghiệp đang trong tình trạng khó khăn về tài chính. 1 b.Dịch vụ nghề nghiệp: một số tổ chức lấy nhân viên của mình để phục vụ cho ngời lao động trong tổ chức không mất tiền: Cố vấn kế toán công khai. 1 TS.Trần Thị Nhung & PGS.TS Nguyễn Duy Dũng, 2004, Phát triển nguồn nhân lực trong các công ty Nhật Bản hiện nay. Tr .45 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T vấn cho ngời lao động: một số tổ chức thuê nhân viên t vấn nghề nghiệp, thầy thuốc tâm thần và các nhà tâm lý Phúc lợi chăm sóc y tế tại chỗ: cung cấp thuốc men cùng các nhân viên y tế, bác sĩ và y tá phục vụ tại tổ chức. Th viện và phòng đọc: trang bị phòng đọc và th viện mà ở đó cung cấp những sách chuyên ngành và giải trí, cung cấp thông tin thời sự giúp nhân viên cập nhật kiến thức. Hệ thống nghiên cứu đề nghị của ngời lao động: ngời lao động đa ra ý kiến, sáng kiến , góp ý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh c. Dịch vụ giải trí:tạo cho ngời lao động những cơ hội để họ sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách bổ ích.Giúp ngời lao động phục hồi sức khỏe và tinh thần, tạo cảm giác thoải mái, phấn chấn và có cơ hội xích lại gần nhau và khuyến khích ng- ời lao động tham gia tự nguyện. Chơng trình thể thao văn hóa: liên hoan ca múa nhạc, tổ chức thi đá bóng hoặc các môn thể thao khác giữa các phòng, ban, bộ phận trong công ty hay giao lu thi đấu bên ngoài. Chơng trình dã ngoại: thăm quan các thắng cảnh du lịch, nghỉ mát v v.tăng cờng mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau, mở rộng quan hệ. d.Chăm sóc ngời già và trẻ em: để giúp nhân viên an tâm làm việc một số tổ chức mở các lớp mẫu giáo để trông trẻ, chăm sóc bố mẹ già để các nhân viên an tâm công tác.Có một vài phơng thức hỗ trợ việc chăm sóc con cái. Một phơng thức là một tài khoản chi linh hoạt cho phép công nhân viên để dành tiền lơng trớc thuế cho những chi phí nhất định, bao gồm việc giúp đỡ bố mẹ già và chăm sóc con cái.Cách làm này tiết kiệm cho công nhân viên những khoản thuế đánh vào số tiền chuyển vào tài khoản sau này. Phơng thức thứ hai là công ty đứng ra tổ chức việc chăm sóc. Nhiều công ty đã tổ chức cơ sở này ở gần trụ sở mình , thế nhng những cách này có thể phát sinh những vấn đề trách nhiệm pháp lý và khả năng thiên vị trong việc tiếp nhận trẻ. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Một phơng án nữa là giúp đỡ tài chính cho những ngời chăm sóc của cộng đồng một cách trực tiếp cũng nh gián tiếp thông qua phiếu trả tiền. 2 e.Dịch vụ nhà ở và giao thông đi lại: Nhà ở: một số tổ chức có chi nhánh đóng ở các tỉnh, tổ chức có thể cung cấp những nơi ở tiện nghi cho nhân viên khi họ đi công tác xa. Có nơi còn làm nhà phân phối hoặc bán cho ngời lao động với giá rẻ hoặc trả góp. Nhng hiện nay một số công ty đình chỉ xây dựng nhà ở mới cho nhân viên mà tiến đến tiền tệ hóa mạnh hơn các khoản trợ cấp nhà ở nhằm đảm bảo sự công bằng trong vấn đề đãi ngộ và linh hoạt hơn trong vấn đề quản lý. Chơng trình giúp đỡ nhân viên mua hoặc tự xây dựng nhà riêng cho mình, chơng trình này không chỉ có lợi cho công ty mà còn có lợi cho nhân viên vì khuyến khích nhân viên tìm cách mua nhà riêng phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Trợ cấp đi lại: cho ngời lao động đợc hởng tiền trợ cấp đi lại hoặc một số doanh nghiệp có tổ chức xe đa đón cán bộ công nhân viên của cơ quan đi làm. 2. Mục tiêu và nguyên tắc xây dựng chơng trình phúc lợi và dịch vụ cho ngời lao động. 2.1.Mục tiêu của chơng trình phúc lợi. Chơng trình phúc lợi là điều kiện để thu hút và gìn giữ ngời lao động giỏi.Các mục tiêu của chơng trình này phải gắn kết, hoà hợp với các chính sách quản trị nguồn nhân lực. Các mục tiêu của chơng trình này phải đảm bảo: Duy trì, và nâng cao năng suất lao động. Thực hiện chức năng xã hội của các chơng trình đối với ngời lao động: mang tính nhân bản và thể hiện văn hoá của doanh nghiệp ,chia sẻ lợi nhuận của công ty cho những ngời đã có công tạo nên nó, tạo ra sự công bằng hơn cho xã hội khi mà xã hội có nhiều ngời chủ hơn Đáp ứng đòi hỏi của đại diện ngời lao động và nâng cao vai trò điều tiết của chính phủ. Duy trì mức sống vật chất và tinh thần của ngời lao động. 2.2.Nguyên tắc xây dựng chơng trình phúc lợi. 2 John.W.Boudrean, Quản trị nguồn nhân sự ( Ts. Văn Trọng Hùng dịch), 2000, Tr.510-511 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng trình đó phải vừa có lợi cho ngời lao động vừa có lợi cho ngời lao động vừa có lợi cho ngời quản lý. Chi phí cho phúc lợi phải đem lại kết quả là tăng năng suất lao động, chất lợng phục vụ, sự trung thành của ngời lao động và tinh thần của họ đợc nâng cao, giảm sự mâu thuẫn giữa ngời lao động và tổ chức. Tác dụng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Chi phí của chơng trình phải nằm trong khả năng thanh toán của tổ chức. Chơng trình phải đợc xây dựng rõ ràng, thực hiện một cách công bằng và vô t với tất cả mọi ngời. Chơng trình phải đợc mọi ngời lao động tham gia và ủng hộ. 3.Chơng trình phúc lợi và dịch vụ tại trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông. 3.1.Tổng quan về trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông. Trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông đợc thành lập vào ngày 8/7/1994 do Thủ Tớng Chính Phủ quyết định thành lập. Trờng có hai cơ sở chính là: sơ sở I tại 201B Trung Kính, Cầu Giấy và cơ sở II tại chùa Hng Ký số 4-Minh Khai- Hà Nội. Mặc dù trờng mới thành lập đợc 17năm nhng đã có những thành tích suất sắc trong công cuộc giáo dục và đào tạo ra những thế hệ sinh viên có trình độ cao.Mỗi năm nhà trờng tuyển sinh khoảng 1500 sinh viên thuộc khối Đại Học và 500 đến 600 sinh viên thuộc khối Cao Đẳng và Trung cấp.Ngoài ra trờng còn liên kết đào tạo với các trờng đại học của Trung Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm và tiếp thu các chơng trình,cách thức giảng dạy mới.Bộ phận giảng viên của trờng bao gồm:32% là giảng viên cơ hữu, 68% là giảng viên thỉnh giảng. Trong giai đoạn hiện nay thì bộ phận giảng viên thỉnh giảng là đội ngũ nòng cốt, đây là những thạc sỹ, tiến sỹ có trình độ học vấn cao, giàu kinh nghiệm. Nhng trong tơng lai đến năm 2010 nhà trờng sẽ xây dựng một đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ cao học trở lên, họ là đội ngũ giàu nhiệt huyết và năng động, ham học hỏi Tại sơ sở II của trờng bao gồm 216 giảng viên thuộc 3 khoa: khoa cơ điện tử, khoa công nghệ thông tin, khoa kiến trúc công trình. 3.2.Tình hình thực hiện chơng trình phúc lợi và dịch vụ của trờng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hàng năm nhà trờng thực hiện chế độ phân bổ thu chi ngân sách, quy định tỷ lệ giữa chi thờng xuyên và chi đầu t phát triển.Trong đó,chi thờng xuyên chiếm 80%tổng doanh thu( chi phúc lợi chiếm 10% trong 100% của chi thờng xuyên) và chi đầu t phát triển 20 % tổng doanh thu. 3.2.1.Chơng trình ốm đau, tai nạn, rủi ro Nhà trờng đã xây dựng nhiều chính sách phúc lợi cho các giảng viên trong tr- ờng, đặc biệt chế độ ốm đau, tai nạn, rủi ro đối với các giảng viên.Giảng viên cơ hữu đang làm việc tại trờng thì khi ốm đau, tai nạn sẽ đợc hởng chế độ 100.000 đồng /1 ngời,các giảng viên sau thời gian làm việc tại trờng đã nghỉ hu cũng đợc hởng mức 50.000 đồng 1 ngời. Trong trờng hợp phúng viếng Chế độ ngày nghỉ lễ, tết, trung thu,.v.v nhà trờng luôn thực hiện đều đặn và th- ờng xuyên.Vào ngày nghỉ tết, mỗi giảng viên đợc hởng 1.000.000đồng và lĩnh thêm phúc lợi 1 tháng lơng( kể cả phụ cấp, không trừ bảo hiểm) Để tăng cờng tình đoàn kết và hữu nghị, sự hiểu biết giữa các cán bộ, giáo viên các khoa, trung tâm trong toàn trờng thì nhà trờng đã tổ chức các phong trào thi đua giỏi việc trờng, đảm việc nhà, kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm v.v. và các chơng trình liên hoan tiếng hát cán bộ, giảng viên. Trong năm nay, nhà trờng đã thực hiện chơng trình thanh lý bán giảm giá 25 chiếc điều hoà cho các giảng viên trong trờng.Trong đó u tiên các giảng viên có thâm niên, thu nhập thấp, có con nhỏ, cha có điều hoà,chơng trình đã thu hút đợc rất nhiều ngời tham gia và hởng ứng. Nhà trờng cũng đa ra quy định về việc hỗ trợ cho vay đối với cán bộ giảng viên cơ hữu học tập nâng cao trình độ, mỗi cán bộ đi học đợc nghỉ 2 buổi làm việc trong một tuần để có thời gian học tập.Đây là sự đầu t để thực hiện kế hoạch đến năm 2010 nhà trờng sẽ xây dựng đợc đội ngũ giảng viên hữu cơ đều học cao học trở lên. Hội đồng quản trị của nhà trờng đã quyết định thu hút vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng bằng cách phát động chơng trình tham gia góp vốn của các giảng viên.Nh vậy, khi giảng viên tham gia đóng góp vốn thì sẽ nhận đợc lợi tức hàng quý là 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 10%/quý. Nếu lợi nhuận của nhà trờng vợt quá một số lợng nhất định thì các giảng viên sẽ nhận đợc một khoản lợi tức.Từ đó sẽ giảm tỷ lệ thất thoát các giảng viên giỏi có kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác giảng dạy, đảm bảo đội ngũ giảng viên có trình độ. Đồng thời nhà trờng đã thực hiện chơng trình th viện điện tử với số lợng đầu sách phong phú đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên ,nâng cao kiến thức của các giảng viên. Thành lập bộ phận y tế với biên chế hợp đồng là 3 ngời phụ trách ở 3 khu vực làm nhiệm vụ y tế và kiêm phục vụ phòng nớc giảng viên của khu vực. Qua đó, ta thấy trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông đã thực hiện rất nhiều ch- ơng trình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên.Nhng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều điều tồn tại. Đó là các thông tin về việc chia lợi nhuận không đợc công khai rõ ràng, chi phí chế độ thăm hỏi khi ốm đau 100.000đồng cho 1 giảng viên là thấp, chế độ hởng phúc lợi chủ yếu dựa vào thâm niên công tác và chức vụ. Sau đây là bảng câu hỏi đã sử dụng để thu thập thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: những giảng viên ở các nhóm tuổi khác nhau:22-30,31-40,trên 40 sẽ cảm thấy hài lòng với loại hình dịch vụ nào? từ đó sẽ giúp bộ phận quản lý của nhà trờng xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất các giảng viên của nhà trờng. 10 [...]... động. Vì vậy, em chọn đề tài Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trờng Đại Học Dân lập Phơng Đông. 2.Mục đích nghiên cứu.Đề tài đa ra các hình thức, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng các chơng trình phúc lợi và dịch vụ đối với ngời lao động, kết hợp liên hệ thực tế tại trờng Đại Học Dân lập Phơng Đông. Đề án sẽ xem xét các loại hình dịchvụ của nhà trờng đà thực hiện... của các giảng viên thuộc các nhóm tuổi khác nhau, từ đó sẽ giúp cán bộ quản lý lựa chọn và xây dung đợc loại hình phúc lợi và dịch vụ phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu của các giảng viên vừa phù hợp với điều kiện của trờng trong giai đoạn phát triển hiện nay.3. Phạm vi nghiên cứu.-Đối tợng nghiên cứu là các loại hình phúc lợi và dịch vụ dành cho các giảng viên thuộc các nhóm tuổi khác nhau tại trờng đại. .. trình phúc lợi và dịch vụ của nhà trờng dành cho các giảng viên, thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi và phơng pháp phân tích số liệu bằng chơng trình SPSS muốn làm rõ mối tơng quan giữa nhóm tuổi và mức độ hài lòng của các giảng viên về các chơng trình phúc lợi và dịch vụ của nhà trờng. Đây là quá trình nghiên cứu sự phản hồi của các giảng viên với quá trình thực hiện chơng trình dịch vụ và phúc lợi. .. thiện chương trình phúc lợi để phục vụ và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các giảng viên. Chúng tôi muốn biết mức độ hài lòng và không hài lòng của các ông( bà) về chương trình phúc lợi v à dịch vụ của trường. Nếu ông( bà) không hài lòng, vui lòng cho chúng tôi biết nguyên nhân, vì thông tin này có thể giúp cho người ra quyết định cải thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ. Chúng tôi xin... xem xét các khoản phúclợi và dịch vụ hơn là các khoản tiền lơng trực tiếp và các khoản tiền trả khuyến khích tài chính khác..Điều đó đà đặt ra cho câu hỏi cho các doanh nghiệp: làm thế nào để có thể thu hút và gìn giữ nhân tài thông qua áp dụng các chơng trình phúc lợi và dịch vụ phù hợp với tình hình công ty của mình. Trải qua 13 năm thành lập, trởng thành và phát triển trờng Đại Học Dân Lập Phơng... đợc xây dựng rõ ràng, thực hiện một cách công bằng và vô t với tất cả mọi ngời.ã Chơng trình phải đợc mọi ngời lao động tham gia và ủng hộ.3.Chơng trình phúc lợi và dịch vụ tại trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông. 3.1.Tổng quan về trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông. Trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông đợc thành lập vào ngày 8/7/1994 do Thủ Tớng Chính Phủ quyết định thành lập. Trờng có hai cơ sở chính là:... chọn loại hình dịch vụ nào ®Ó 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phiếu điều tra Xin kính chào ông (bà), được sự đồng ý của khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân sự trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu về các loại hình phúc lợi và dịch vụ đối với các giảng viên trường Đại Học. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm hoàn thiện. .. Nguồn thông tin thứ cấp có thông qua sử dụng bảng câu hỏi về mức độ hài lòng của các giảng viên về chơng trình dịch vụ và phúc lợi của trờng và phỏng vấn cá nhân.5.Câu hỏi nghiên cứu.Với những giảng viên của trờng Đại Học Dân Lập Phơng Đông thuộc các nhóm tuổi khác nhau sẽ hài lòng với chơng trình phúc lợi và dịch vụ nào? 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368... bằng cách phát động chơng trình tham gia góp vốn của các giảng viên. Nh vậy, khi giảng viên tham gia đóng góp vốn thì sẽ nhận đợc lợi tức hàng quý là 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.Khái niệm và các loại hình dịch vụ và phúc lợi. 1.1-Khái niệm.Trong hầu hết các tổ chức, ngời quản lý đều nhận thấy sự cần thiết phải cung cấp các loại bảo hiểm và các chơng... kinh nghiệm và tiếp thu các chơng trình,cách thức giảng dạy mới.Bộ phận giảng viên của trờng bao gồm:32% là giảng viên cơ hữu, 68% là giảng viên thỉnh giảng. Trong giai đoạn hiện nay thì bộ phận giảng viên thỉnh giảng là đội ngũ nòng cốt, đây là những thạc sỹ, tiến sỹ có trình độ học vấn cao, giàu kinh nghiệm. Nhng trong tơng lai đến năm 2010 nhà trờng sẽ xây dựng một đội ngũ giảng viên cơ hữu . tài Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trờng Đại Học Dân lập Phơng Đông. 2.Mục đích nghiên cứu. Đề tài đa ra các hình. nghiên cứu là các loại hình phúc lợi và dịch vụ dành cho các giảng viên thuộc các nhóm tuổi khác nhau tại trờng đại học Dân Lập Phơng Đông. -Phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Dân lập Phương Đông, Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Dân lập Phương Đông, Hoàn thiện các loại hình phúc lợi và dịch vụ cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Dân lập Phương Đông

Bình luận về tài liệu hoan-thien-cac-loai-hinh-phuc-loi-va-dich-vu-cho-doi-ngu-giang-vien-truong-dai-hoc-dan-lap-phuong-dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP