báo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện công nghệ cơ khí và tự động hóa

74 1,087 6
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 00:24

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, một trong những ngành cần quan tâm phát triển mạnh nhất đó là cơ khí chế tạo máy vì cơ khí chế tạo đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các thiết bị, cơng cụ cho mọi ngành kinh tế quốc dân, tạo tiền đề cần thiết để các ngành khác phát triển mạnh hơn. Để đáp ứng được nhu cầu này thì gia cơng tự động trên máy CNC cần phải được phát triển rộng rãi và đưa vào giảng dạy trong trường để sinh viên có thể vận dụng lý thuyết đã học vào cơng nghệ sản xuất thực tế được tốt hơn. Sau gần 2 thạng thực tập tại Viện Cơng Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa våïi sỉû giụp âåỵ táûn tçnh ca thầy Phạm Nguyễn Quốc Huy cùng thầy Trần Phước Thanh và các thầy tại viện đã giúp Em hồn thành đợt thực tập tốt nghiệp nhỉ u cáưu â âãư ra. Näüi dung trçnh by chàõc cn nhiãưu thiãúu sọt v hản chãú, tuy váûy tỉû bn thán em cm tháúy mçnh â náng cao ráút nhiãưu vãư cạc phỉång diãûn c chun män láøn phong cạch lm viãûc âäüc láûp v những kinh nghiệm thực tế, chøn bë tỉ tỉåíng täút cho ngy mai phủc vủ x häüi. Kãút thục đợt thực tập tốt nghiệp này em xin chán thnh cạm ån Ban lãnh đạo Viện Cơng Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa cùng cạc tháưy cä trong khoa cå khê â têch cỉûc hỉåïng dáùn v nhiãưu gọp ca cạc bản sinh viãn. Sinh viên: Nguyễn Đăng Dương Chun ngành : CHẾ TẠO MÁY O Địa điểm: VIỆN CƠNG NGHỆ CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HĨA O Địa chỉ:54 Nguyễn Lương Bằng ,Quận Liên Chiểu,TP.Đà Nẵng SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy I. Mục tiêu nhiệm vụ của đợt thực tập tốt nghiệp. Thực tập tốt nghiệp là một trong những đợt tổng duyệt cuối cùng của cuộc đời mỗi sinh viên phải vượt qua. Đợt thực tập này trang bị cho sinh viên các năng lực cần thiết trong việc đánh giá tổng quan các quá trình hoạt động về sản xuất kinh doanh của một Doanh Nghiệp nói chung về hệ thống tổ chức và trình độ kỹ thuật thực tế trong các dây chuyền công nghệ và thiết bị. Đây cũng là lần đầu tiên cho phép mỗi sinh viên làm quen với các công việc của một cán bộ kĩ thuật trong nhà máy,xí nghiệp, tiếp xúc với cán bộ quản lý, cán bộ kĩ thuật và công nhân trong doanh nghiệp . Trong đợt tực tập này nhiệm vụ của mỗi sinh viên là: Tìm hiểu hệ thống tổ chức và chức năng của từng bộ phận trong Doanh Nghiệp. Tìm hiểu các phương án sản xuất chính và phụ về các lĩnh vực như trình độ công nghệ của các dây chuyền thiết bị, năng lực sản xuất, giải pháp kĩ thuật và khả năng tiêu thụ, từ đó rút ra được đánh gia cuối cùng về các vấn đề như tính thời sự của sản phẩm, có khả năng cạnh tranh. Hàm lượng chất xám có trong sản phẩm, đồng thời rút ra đánh giá chung đến môi trường, mức độ xử lý ô nhiểm, giải pháp công nghệ. Tìm hiểu về dây chuyền và thiết bị công nghệ, mức độ tiên tiến, hiện đại của thiết bị được chỉ định. Tìm hiểu về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. II. Địa chỉ Doanh Nghiệp, sơ đồ tổ chức ,chức năng nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Doanh Nghiệp. 1. Địa chỉ của doanh nghiệp • Nơi thực tập: Viện Công Nghệ Cơ khí Và Tự Động Hóa • Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy 2. Sơ đồ tổ chức của Viện Công Nghệ GÐ P.GÐ TLKT CBKT CTNC CD&HT Hình 1. Sơ đồ tổ chức 3. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Viện Công Nghệ.  Giám đốc: PGS.TS Trần Xuân Tùy Giám đốc là người đại diện cho toàn bộ cán bộ và mọi thành viên trong Viện Công Nghệ Cơ khí Và Tự Động Hóa, có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện Công Nghệ, đồng thời là người nắm giữ mọi quyền lực củng như chiu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện.  Phó Giám đốc: Trần Đình Sơn Chịu mọi trách nhiệm quản lý điều hành nhân sự của toàn công ty. Bộ phận này có chức năng tuyển nhân lực cho mọi hoạt động sản xuất, phân bổ lượng lao đông cho phù hợp với khả năng sản xuất của công ty. Chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, thực hiện công tác giảng dạy, chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo với các công ty cũng như các tổ chức khác  Cán Bộ kĩ thuật: Chịu mọi trách nhiệm về vấn đề kĩ thuật của Viện, từ thiết kế, kiểm tra, chỉ đạo thi công, nắm bắt và chuyển dao công nghệ, SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy nghiên cứu sản phẩm, chỉ huy lắp đặt sửa chửa máy, cũng như chịu trách nhiệm hướng dẫn học viên. Sinh Viên thực hành trên máy tính và trên các thiết bị của Viện, sắp xếp kế hoạch học Viên .  Trợ lý kỷ thuật: Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỷ thuật, tư vấn cho Giám Đốc, P.GĐ về các vấn đề hỏng hóc các thiết bị máy móc trong Viện  Bộ phận công tác nghiên cứu: Chịu trách nhiệm về các vấn đề nghiên cứu khai thác công nghệ mới, thực hiên các đề tài nghiên cứu khoa học và hợp đồng chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: - Nghiên cứu về máy CNC và công nghệ CNC/CAD/CAM, CIM, Robot công nghiệp, đo CIM…. - Chế tạo khuôn mẫu hoặc các chi tiết có hình dáng, biên dạng phức tạp với độ chính xác và độ bóng bề mặt cao. - Thiết kế, chế tạo thiết bị và hệ thống thiết bị sản xuất tự động. - Thiết kế, chế tạo thiết bị cho các dây chuyền công nghệ. - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị thủy lực, khí nén. - Thử cơ tính và xác định thành phần vật liệu. - Kiểm tra siêu âm. - Đào tạo kỹ thuật hàn và nghiên cứu công nghệ hàn tự động. - Nâng cao độ cứng bề mặt bằng phương pháp sử lý nhiệt. - V…v… Với thiết bị hiện đại, lực lượng cán bộ giỏi, Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa – trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bậc cao, cơ sỏ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần phục vụ cho sự công nghiệp hóa và hiên đại hóa đất nước  Bộ phận hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ : Chịu trách nhiệm về công tác chuyển giao các thành tựu vốn có, do nhu cầu của các công ty hay doanh nghiệp có nhu cầu cần đào tạo. SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy Hợp tác với các Doanh nghiệp trong công tác Đào tạo nguồn nhân lực Đem các thành tựu nghiên cứu đạt được, ứng dụng vào sản xuất thực tế III.Sơ đồ tổng thể bố trí mặt bằng của Viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa: VIỆN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ Institute of Mechanical Technology and Automation - IMTA Viện Công nghệ Cơ khí và Tự đông hóa được thành lập theo quyết định số 2262/QĐ – ĐHĐN, ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Là viện đầu tiên được thành lập ở Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bậc cao (đại học, sau đại học và kỹ thuật viên). Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến về lĩnh vực Cơ điện tử, Chế tạo máy và sản xuất tự động. Cơ sở vật chất là quản lý thiệt bị của dự án “Phát triển kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao” từ nguồn vốn ODA của Cộng Hòa Áo, tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Bao gồm các máy gia công cơ SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy khí và tự động hóa hiện đại (CNC, CAD/CAM, PLC, CIM, Robot Công nghiệp, CMM .v.v.) có trình độ công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của thế giới được sản xuất từ các hãng nổi tiếng như EMCO-Áo, FESTO- Đức, MITUYOTO- Nhật… Giảng viên giảng dạy là các giảng viên và kỹ sư đã được đào tạo ở hãng EMCO, hoặc do các chuyên gia nước ngoài đào tạo trên các thiết bị của dự án. Cán bộ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ là các cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của trường. Từ học kỳ 2 năm học 2009-2010 nhà trường đã đưa vào đào tạo cho sinh viên, học viên cao học của trường cũng như đào tạo lại, bổ sung công nghệ mới cho kỹ sư ở các doanh nghiệp. Chương trình đào tạo được thực hiện theo chương trình chuẩn của hãng MCO trên các thiết bị hiện đại và phần mềm mới, thông dụng với khối lượng thực hành cao nên khi học ở chương trình này, học viên có thể phát triển, áp dụng và tiếp cận nhanh với thực tế sản xuất. 1. Chứ năng - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực kỹ thuật bậc cao: + Đại học, sau đại học và kỹ thuật viên. + Theo nhu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước. + Liên kết đào tạo. - Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. - Chuyển giao công nghệ. - Hợp tác quốc tế và trong nước. 2. Cơ cấu tổ chức. Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa thuộc trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp có thu nhập, có con dấu và tài khoản. Cán bộ của viện gồm: + Giám đốc, Phó giám đốc. SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy + Các viên chức, cán bộ kỹ thuật. 3. Phòng thự hành, nghiên cứ và sản xuất 3.1. Phòng thực hành CTS (mô phỏng các loại phần mềm CNC, CAD/CAM) 3.2. Phòng lập trình CNC cơ bản. 3.3. Phòng lập trình CNC nâng cao. 3.4. Phong nghiên cứu máy và công nghệ CNC, CAD/CAM. 3.5. Phòng sản xuất thực nghiệm. 3.6. Phòng nghiên cứu tự động hóa ( Hệ thống sản xuất tự động CIM, hệ thống lắp ráp sản phẩm, robot công nghiệp, cảm biến công nghiệp…) 3.7. Phòng đo lường cấp 1 và 2. 3.8. Phòng đo lường cấp 3 CMM 4. Khả năng và nội dung đào tạo 4.1. Đào tạo Đại học - Thực hành lập trình CNC cơ bản. - Thực hành công nghệ CAD/Cam cơ bản. - Thực hành kỹ thuật đo. - Thực hành robot công nghiệp. - Thực hành hệ thống sản xuật tự động. - Thực hành hệ thống cơ điện tử. 4.2. Đào tạo sau Đại học - Lập trình gia công trên máy CNC cơ bản. - Thực hành công nghệ CAD/Cam cơ bản. - Các học phần thực hành khác là: Kỹ thuật đo và sử lý số liệu CMM, PP ĐKTĐ hiện đại, điều khiển khí nén và LT PLC, CIM, Robotic, thiết kế khuôn mẫu… SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy - Học viên cao học, làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh làm luân án tiến sỹ. 4.3. Đào tạo chuyên sâu - Điều khiển tự động cơ bản ( Hệ thống sản xuất tự động CIM, Điều khiển tự động thủy lực và khí nén, Điều khiển PLC, vi điều khiển…) - Kỹ thuật đo và đo 3D (CMM) - Lập trình gia công trên máy CNC cơ bản. - Lập trình gia công trên máy tiện CNC nâng cao. - Lập trình gia công trên máy phay CNC nâng cao. - Công nghệ CAD/CAM cơ bản. - Công nghệ CAD/CAM nâng cao trên máy tiện. - Công nghệ CAD/CAM nâng cao trên máy phay. 4.4. Các lớp đào tạo ngắn hạn theo hợp đồng với các doanh nghiệp 5. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Thực hiên các đề tài nghiên cứu khoa học và hợp đồng chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: - Nghiên cứu về máy CNC và công nghệ CNC/CAD/CAM, CIM, Robot công nghiệp, đo CIM…. - Chế tạo khuôn mẫu hoặc các chi tiết có hình dáng, biên dạng phức tạp với độ chính xác và độ bóng bề mặt cao. - Thiết kế, chế tạo thiết bị và hệ thống thiết bị sản xuất tự động. - Thiết kế, chế tạo thiết bị cho các dây chuyền công nghệ. - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các thiết bị thủy lực, khí nén. - Thử cơ tính và xác định thành phần vật liệu. - Kiểm tra siêu âm. - Đào tạo kỹ thuật hàn và nghiên cứu công nghệ hàn tự động. - Nâng cao độ cứng bề mặt bằng phương pháp sử lý nhiệt. SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy - V…v… Với thiết bị hiện đại, lực lượng cán bộ giỏi, Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa – trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bậc cao, cơ sỏ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần phục vụ cho sự công nghiệp hóa và hiên đại hóa đất nước. 6. Danh sách cán bộ tại Viện cơ khí và tự động hóa. Danh sách cán bộ: STT Họ và tên Học hàm, Học vị Chức danh 1 Trần Xuân Tuỳ PGS. TS Giám đốc 2 Trần Đình Sơn ThS Phó Giám đốc 3 Lưu Đức Bình ThS Trợ lý kỹ thuật 4 Trần Minh Thông KS Cán bộ kỹ thuật 5 Võ Đình Trung KS Cán bộ kỹ thuật 6 Phạm Nguyễn Quốc Huy KS Cán bộ kỹ thuật 7 Trần Phước Thanh KS Cán bộ kỹ thuật 8 Nguyễn Xuân Hùng TS Cộng tác nghiên cứu 9 Lê Cung TS Cộng tác nghiên cứu 10 Nguyễn Văn Yến PGS.TS Cộng tác nghiên cứu 11 Đinh Minh Diệm TS Cộng tác nghiên cứu 12 Nguyễn Đắc Lực ThS Cộng tác nghiên cứu 13 Trần Ngọc Hải ThS Cộng tác nghiên cứu SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy 7. Cơ sở vật chất hiện có tại Viện Hình : 2 . Mặt bằng chung của Viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa z Hình :3 . Phòng thực hành CNC SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 10 [...].. .Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy 8 Sản phẩm Do đặc tính Của Viện Công Nghệ Cơ. .. 07C1C_Nhóm 06 15 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy Hình : 5 Mô phỏng gia công trên máy Phay  Chi tiết gia công trên máy Tiện Hình : 6 Mô phỏng gia công trên máy Tiện III.Mức độ tự động hóa và ứng dụng tin học  Viện Công nghệ Cơ khí và Tự đông hóa được thành lập theo quyết định số 2262/QĐ – ĐHĐN, ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng Là viện đầu tiên được thành... Vít chìa vặn Dây đai Động cơ bước Đệm khóa vòng Ê cu hãm Bộ dò khoảng cách Tấm bảo vệ Côngtấc hành trình Động cơ bước Vít chìa vặn Puli 20 Bulong 6 cạnh Đế động cơ Tấm chắn dầu Tấm chắn dầu Tấm chắn dấu lót Lò xo nén Bu lông Bạc lót Bơm chuyển đổi trục Z 30 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 31 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn... Nẵng SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 16 Báo cáo thực tập tốt nghiệp  GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bậc cao(đại học, sau đại học và kỹ thuật viên) Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến về lĩnh vực Cơ điện tử, Chế tạo máy và sản xuất tự động Cơ sở vật chất là quản lý thiệt bị của dự án “Phát triển kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao” từ nguồn vốn ODA... các máy CNC được thiết kế rất tối ưu , các bộ điều khiển làm việc rất an toàn … Hệ thống phòng chống cháy nổ của Viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa được bố trí các bình chữa cháy theo tiêu chuẩn , với các bình chữa cháy : SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy Service parts for Concept Mill 55 Chỉ dẫn về các bộ phận máy phay 55 Page Contents... bộ phận máy bên ngoài Buồng điều khiển Nắp Công tắc giới hạn Tấm lắp công tắc giới hạn Cái chặn cửa Dầm đỡ Nắp Tấm hậu Nắp bên phải Máng dồn phoi Chổi quét Má kẹp Bảng ghi tên máy Bàn bôi trơn 22 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Pos Ref.No Manufact GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy Type Description SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 Miêu tả 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Số 1-19 EMCO F1F 290 000 1 2 3 4 5... Bulông đầu 6 cạnh Vít đầu lỗ 6 cạnh Đế máy Bộ đo Bulông type Động cơ bước X,Y,Z Cụm động cơ bước trục X Cụm động cơ bước trục Y Đai răng dẫn động Bulông điều chỉnh 27 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy 33 F1S 000 690 Switching bolt Lớp ngăn cản 1 34 F1F 000 020 Seal1 Tấm bọc 2 35 F1L 621 020 M8 DIN 439 Cover sheet2 Bản lắp công tắc giới hạn 36 F1C 000 150 A8,4 DIN6798 Limit switch... Của Viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa luôn có thiên hướng là nghiên cứu , đào tạo và chuyển giao Công nghệ nên các sản phẩm chỉ mang tính thử nghiệm , thực nghiệm lại lý thuyết đã có ….trên cơ sở đó để ứng dụng thực nghiệm vào sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất…… Sau đây là nguồn thông tin khi lập trình gia công chi tiết : o Thiết kế sản phẩm o Chuẩn bị sản xuất o Lập trình gia công sản phẩm SVTH:... trượt Trục lệch tâm Chốt định vị Đĩa bánh cóc Ê cu hãm Tấm áp động cơ Vít chìa vặn ống nối Bơm phun Ống Ê cu hãm Bộ cảm biến nhiệt Tấm lắp bộ cảm biến Tấm lọc Vít đầu trụ 34 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Pos Ref.No Manufact GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy Type Description SVTH: Nguyễn Đăng Dương_Lớp 07C1C_Nhóm 06 Miêu tả 35 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Số EMCO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ZST 131 216 ZFD 214... máy gia công cơ khí và tự động hóa hiện đại (CNC, CAD/CAM, PLC, CIM, Robot Công nghiệp, CMM v.v.) có trình độ công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của thế giới được sản xuất từ các hãng nổi tiếng như EMCO-Áo, FESTO- Đức, MITUYOTO- Nhật… Giảng viên giảng dạy là các giảng viên và kỹ sư đã được đào tạo ở hãng EMCO, hoặc do các chuyên gia nước ngoài đào tạo trên các thiết bị của dự án Cán bộ nghiên cứu và chuyển . mặt bằng của Viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa: VIỆN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ Institute of Mechanical Technology and Automation - IMTA Viện Công nghệ Cơ khí và Tự đông hóa được thành. 07C1C_Nhóm 06 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Phạm Nguyễn Quốc Huy 7. Cơ sở vật chất hiện có tại Viện Hình : 2 . Mặt bằng chung của Viện Công Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa z Hình :3 . Phòng thực hành. thạng thực tập tại Viện Cơng Nghệ Cơ Khí và Tự Động Hóa våïi sỉû giụp âåỵ táûn tçnh ca thầy Phạm Nguyễn Quốc Huy cùng thầy Trần Phước Thanh và các thầy tại viện đã giúp Em hồn thành đợt thực tập tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện công nghệ cơ khí và tự động hóa, báo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện công nghệ cơ khí và tự động hóa, báo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện công nghệ cơ khí và tự động hóa, Chức năng và nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Viện Công Nghệ., Cơ sở vật chất hiện có tại Viện, III.Mức độ tự động hóa và ứng dụng tin học ., Công ty cổ phần Gạch Đồng Tâm Miền Trung, V. Định hướng tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn