385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện

66 407 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 17:07

385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện . info@kiemtoanthanglong.com Website: http://www.kiemtoanthanglong.com Cụng ty CPKT Thng Long l cụng ty c phn do cỏc c ụng tham gia gúp vn. Cụng ty c thnh lp do ba. cụng ty; quyt nh c cu t chc, quy ch qun lý ni b ca cụng ty; quyt nh thnh lp cụng ty con, lp chi nhỏnh, vn phũng i din Giỏm c cụng ty: L ngi ng u, quyt
- Xem thêm -

Xem thêm: 385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện, 385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện, 385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng, Quy trình kiểm tốn chung tại cơng ty, Tìm hiểu khách hàng và đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm sốt., Hợp đồng kiểm toán., Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán, Thu thập thơng tin về nghĩa vụ pháp lý. Tìm hiểu hệ thống kế tốn và hệ thống kiểm sốt nội bộ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn