ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA TOÁN ĐHSP HÀ NỘI –MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

9 988 12
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2014, 15:43

. Tuyển tập đề thi học phần môn ĐSTT Trung tâm gia sư VIP –Hotline: 0989189380 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA TOÁN ĐHSP HÀ NỘI –MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Đề số 1 Câu 1. Cho n là số nguyên. của V. Đề số 12 Câu 1. Cho ma trận Câu 2. Tính định thức 1. Tính DetA 2. Tìm ma trận nghịch đảo A -1 http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi học phần môn ĐSTT. CMR phép lấy đạo hàm bậc nhất d: n n P P  là 1 ánh xạ R – tuyến tính. Hãy viết ma trận của ánh xạ tuyến tính d trong cơ sở đã chỉ ra ở câu 3) Câu 2. Giả sử ánh xạ tuyến tính 3 3 : f R R 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA TOÁN ĐHSP HÀ NỘI –MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA TOÁN ĐHSP HÀ NỘI –MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA TOÁN ĐHSP HÀ NỘI –MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn