Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( thông tin công bố lên mạng )

25 1,101 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 12:29

. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM Qua nghiên cứu hệ thống tiêu chí nhận diện VHDN, luận án đề xuất áp dụng bộ tiêu chí này với những doanh nghiệp Việt Nam do người Việt Nam thành. dựng hệ thống tiêu chí để xác minh những dấu hiệu đặc trưng về văn hoá doanh nghiệp của một doanh nghiệp, tổ chức. Vì lý do đó nghiên cứu sinh đã chọn Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh. lập tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Chấp nhận H3: Nhân tố lãnh đạo có mối quan hệ tỷ lệ thuận đến VHDN chi phối tới việc thiết lập tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp Chấp nhận [Nguồn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( thông tin công bố lên mạng ), Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( thông tin công bố lên mạng ), Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hoá doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp việt nam ( thông tin công bố lên mạng )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn