Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block

95 816 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2014, 20:13

. nghiệp Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block PHẦN GVHD:Nguyễn Công Bỉnh SVTH: Đặng Thị Vương Page 1 Bài luận văn tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block GVHD:Nguyễn. nghiệp Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block QUY PHẠM VỆ SINH CHUẨN (SSOP) I. YÊU CẦU: Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm không là nguồn lây nhiễm cho sản phẩm trong quá trình chế biến. II Bỉnh SVTH: Đặng Thị Vương Page 2 CHƯƠNG TRÌNH Bài luận văn tốt nghiệp Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block I. YÊU CẦU Nước sử dụng trong chế biến sản phẩm, làm vệ sinh các bề mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block, Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block, Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông block

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn