Báo cáo thực tập: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

88 2,275 11
JUU

JUU Gửi tin nhắn

Tải lên: 4,201 tài liệu

  • Loading...
1/88 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 08:32

Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 875 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trởng đáng khích lệ. Đó là những thành quả của công cuộc đổi mới cải cách nền kinh tế mà Đảng Nhà Nớc và nhân dân ta đã đạt đợc. Với chính sách kinh tế mở đã giúp cho các nhà đầu t nớc ngoài đầu t vào Việt Nam. Vì vậy đòi hỏi đến việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng nền kinh tế nh đờng xá, cầu cống đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển cũng nh thu hút vốn đầu t nớc ngoài vào Việt Nam và nghành xây dựng cơ bản đã đóng góp một phần rất lớn vào sự thay đổi này bởi nghành xây dựng cơ bản là nghành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Hàng năm ngân sách nhà nớc phải chi cho xây dựng cơ bản một khoản rất lớn. Do vậy đòi hỏi phải tăng cờng quản lý chặt chẽ và hiệu quả - Hạch toán kế toán là công cụ thực hiện các công việc đó. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay các Doanh Nghiệp muốn đứng vững và phát triển thì việc trớc tiên là Doanh Nghiệp phải đa ra cơ cấu và phơng pháp quản lý chặt chẽ hợp lý để điều hành sản xuất kinh doanh. Mà kế toán là một bộ phận quan trọng cấu thành của hệ thống công cụ quản lý điều hành đó. Kế toán cũng đồng thời là công cụ quản lý đắc lực cho Nhà nớc trong quản lý nền kinh tế quốc dân. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh Nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trờng là tự trang trải và làm ăn có lãi. Bởi vậy việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn bỏ ra nh tài sản, vật t, lao động, tiền vốn là hết sức cần thiết đối với các Doanh Nghiệp. Việc sử dụng vốn bằng tiền có hợp lý hiệu quả hay không sẽ quyết định sự sống còn của Doanh Nghiệp bởi vốn bằng tiền là loại vốn có tính lu động cao, nó tham gia vào mọi khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì lý do trên trong thời gian tìm hiểu thực tập tại Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 875, em đã mạnh dạn chọn đề tài : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Các Nghiệp Vụ Thanh Toán. Nội dung chuyên đề gồm 4 phần : + Phần I : Giới thiệu chung về Công Ty, Công ty xây dựng công trình giao thông 875. + Phần II : Cơ sơ lý luận về kế toán vốn bằng tiền. + Phần III :Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 875. + Phần IV : Kiến nghị _ Kết luận. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần Thứ Nhất : Giới thiệu chung về Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 875 A. Đặc điểm tình hình của Công Ty xây dựng công trình giao thông. 1. Quá trình hình thành và phát triển. Công Ty xây dựng công trình giao thông 875 thuộc Tổng Công Ty xây dựng công trình giao thông 8 tiền thân là công trờng 675 thuộc ban xây dựng 64, thành lập năm 1975. Công Ty là Doanh Nghiệp nhà nớc, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Công Ty do Bộ Trởng Bộ Giao Thông Vận Tải thành lập, theo quyết định số 1297 QĐ/TCCB LĐ ngày 29/06/1993. Trụ sở chính đặt tại : Phờng Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Công Ty có nhiệm vụ : - Xây dựng các công trình giao thông vận tải. - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. - Sản xuất vật liệu, cấu kiện bê tông đúc sẵn. Công Ty có : - T cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. - Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành. - Vốn tài sản : quản lý và sử dụng vốn và tài sản đợc nhà nớc giao, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn vay nhà nớc và tổng công ty giao. - Con dấu để hoạt động. - Có tài khoản mở tại ngân hàng trong nớc. - Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của chính phủ và hớng dẫn của Bộ tài chính. Công ty chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8. Đồng thời chịu sự quản lý của Bộ giao thông vân tải và các cơ quan quản lý nhà nớc khác với t cách là chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nớc quy định . Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong công ty hoạt động theo hiến pháp và pháp luật của nhà nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy chế hoạt động của đảng bộ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động theo hiến pháp, pháp luật. Từ khi hình thành đến nay quá trình hình thành và phát triển của công ty đợc chia thành những giai đoạn sau: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giai đoạn từ : 1975 1988: Giai đoạn này công ty đợc đảng và nhà nớc giao nhiệm vụ đảm bảo giao thông và xây dựng các công trình giao thông trên lãnh thổ nớc cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Do tình hình đất nớc sau giải phóng còn nhiều khó khăn việc đầu t xe, máy thiết bị rất hạn chế, phần lớn dùng lao động thủ công là chính. Đây là thời kỳ công ty chủ yếu làm nghĩa vụ quốc tế nên công ty hoạt động theo cơ chế bao cấp của nhà nớc. Giai đoạn từ 1989 đến nay: Từ năm 1989 Công Ty đợc chuyển về thi công ở trong nớc, thời kỳ đầu chuyển từ cơ chế bao cấp sang điều hành sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trờng nên công ty gặp rất nhiều khó khăn. Lực lợng xe, máy ít, già cỗi, công nghệ lạc hậu, công ty phải vay vốn để đầu t sản xuất và đổi mới công nghệ đáp ứng đợc yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật bớc đầu còn thiếu và hạn chế về mặt kinh nghiệm trình độ quản lý, kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trờng. Do đặc trng của nghành xây dựng cơ bản chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố nh tình hình thời tiết và phạm vi hoạt động phân tán, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn cho nên cũng gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công ty đã đợc sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, của Bộ giao thông vận tải và các đơn vị hữu quan khác. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động trong công ty có truyền thống đoàn kết, có tinh thần khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, luôn tin tởng tuyệt đối vào đờng lối đổi mới của đảng, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của nhà nớc nhờ có ý chí phấn đấu học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt trong những năm gần đây Công ty đã đạt đợc những thành tích sau đây. chỉ tiêu kinh tế đvt năm 2003 năm 2004 năm 2005 năm 2006 Giá trị sản lợng tr.đ 41.440 54.345 85.510 86.527 Doanh thu tr.đ 39.078 45.322 67.719 71.230 Vốn kinh doanh tr.đ 4.501 4.699 4.788 6.093 Lợi nhuận tr.đ 121 491 522 673 Nộp ngân sách tr.đ 1.466 1.720 1 236 2843 Tổng thu nhập tr.đ 3.185 4.131 6.784 6.941 Thu nhập bình quân tr.đ 912 936 1.312 1.450 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thông qua các chỉ tiêu trên cho ta thấy tốc độ tăng trởng về mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ 2003 2006 của công ty tăng lên một cách đều đặn với một tốc độ cao và tơng đối ổn định - Về giá trị sản lợng thực hiện bình quân tăng 29,87%/ năm. - Doanh thu thực hiện bình quân tăng 23,25%/ năm. - Thu nhập bình quân tăng 17,45%/ năm. Bên cạnh đó các khoản đóng góp vào ngân sách nhà nớc cũng ngày càng tăng. Lợi nhuận sau thuế và thu nhập bình quân của ngời lao động cũng tăng lên. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã duy trì đợc tốc độ phát triển, tăng trởng về gia trị sản lợng và doanh thu cao, tạo việc làm và từng bớc ổn định cải thiện đời sống vật chất tinh thần của công nhân viên chức lao động. Công ty đã phát huy đợc năng lực máy móc thiết bị đầu t đúng hớng kịp thời tạo đợc uy tin về chất lợng sản phẩm và thơng hiệu của mình trên thị trờng. Nhìn vào kết quả hoạt động trong những năm qua công ty đã chứng tỏ đợc bản lĩnh vững vàng trong sự cạnh tranh đầy khắc nghiệt của cơ chế thị trờng, từng bớc phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, xứng đáng với vai trò là lực lợng chủ đạo của kinh tế nhà nớc trong quá trình phát triển nền kinh tế nhà nớc trong quá trình phát triển nền kinh tê hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng dới sự quản lý của nhà nớc. Đạt đợc những kết quả trên là do công tác điều hành sản xuất kinh doanh Công ty đã phát huy đợc nội lực, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ và sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, năng cao chất lợng sản phẩm. Xây dựng chủ động tìm kiếm việc làm thông qua hình thức đấu thầu. Xuất phát từ công tác quản lý, tổ chức sản xuất tốt đã tạo cho công ty có tiềm lực và chủ động về tài chính để tái đầu t sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất, đạt đợc hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó những tích cực và kết quả đã đạt đợc vẫn còn những mặt tồn tại khó khăn hận chế là : Do đặc thù ngành xây dựng giao thông nên bị ảnh hởng nhiều bởi các yếu tố khách quan. Tiến độ thi công ở một số công trình còn chậm, nguyên nhân chính là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều công trình phải chờ đợi do việc thay đổi hồ sơ thiết kế, một số công trình bị ảnh hởng do lũ lụt ma keo dài, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp và thiếu vốn hoạt động. Nhiều công trình đã thi công xong nhng chủ đầu t vẫn cha có vốn để thanh toán, nợ đọng kéo dài làm ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Định hớng của Công ty trong những năm tới, tốc độ tăng trởng về giá trị sản lợng năm sau tăng hơn năm trớc là 10%. Nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đời sống, tinh thần của cán bộ công nhân viên, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2010 đạt giá trị sản lợng 100 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt từ 1 1,5%. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tốc độ tăng thu nhập hàng năm của ngời lao động từ 5% - 7%, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 2.000.000 (đ)/ngời/tháng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nớc. Thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp theo quyết định số 63/TTg của Thủ tớng chính phủ và tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp của bộ giao thông vận tải và tổng công ty. 2. Một số đặc điểm chủ yếu của công ty. a. Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty xây dựng công trình giao thông 875. Công ty xây dựng công trình giao thông 875 là doanh nghiệp nhà nớc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông và các công trình khác. Công Ty có chức năng, nhiệm vụ: - Nhận và sử dụng có hiệu qủa, bảo toàn phát triển vốn nhà nớc giao kể cả tiền vốn đầu t vào các liên doanh khác. - Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng nghành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trớc nhà nớc về kết qủ sản xuất kinh doanh của công ty. Xây dựng chiến lợc, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm của công ty, phơng án đầu t liên doanh, đề án tổ chức quản lý của công ty, giao kế hoạch và kiểm tra giám sát các đơn vị thành viện của công ty. - Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên của công ty. Đổi mới công nghệ theo hớng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nhằm tăng năng suất lao động, tăng chất lợng sản phẩm, hạ giá thành đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trờng hiện nay. - Xây dựng các chỉ tiêu mức nội bộ về lao động vật t, thiết bị xây dựng, đơn giá tiền lơng, quy chế trả lơng, phân phối thu nhập cho ngời lao động trong công ty theo nguyên tắc phân phối theo lao động và theo hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Tuyển dụng lao động theo luật lao động, điều động bố trí cho các đơn vị thành viên của công ty theo yeu cầu, nhiệm vụ. - Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và công tác năng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn công ty. b. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sản xuất thành viên của Công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất Công ty giao, đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá bán). 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quản lý tốt lực lợng lao động, vật t kỹ thuật và vốn công ty giao cho đơn vị. Tổ chức công tác đời sống cho ngời lao động, phân phối tiền lơng thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị, đề nghị khen thởng, kỷ luật các thành viên trong đơn vị. B. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty. + Giám đốc : Là ngời đứng đầu Công ty, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Phó giám đốc : Là ngời giúp giám đốc điều hành mọi hoạt động hoặc một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo phân công của giám đốc và chịu trách nhiệm trớc giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ đợc giám đốc phân công thực hiện. 6 Đội Công Trình 1 Đội Công Trình 2 Đội Công Trình 4 Đội Công Trình 5 Đội Công Trình 7 Đội Công Trình 8 Đội Công Trình 9 Giám Đốc Phó giám đốc Phụ trách phía nam Phó giám đốc Kỹ thuật Phó giám đốc Nội chính Đội Công Trình 10 Đội Công Trình 12 Phòng HCQT Phòng TCKT Phòng KHKT Phòng TCTL Phòng VTTB Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phòng hành chính quản trị : Làm tham mu cho giám đốc trong các lĩnh vực quản lý công tác văn phòng, nội vụ và ngoại vụ (lái xe con, cấp dỡng, bảo vệ cơ quan .) + Phòng vật t kỹ thiết bị : Tham mu cho giám đốc trong công tác quản lý thiết bị có hiệu quả, xây dựng các chỉ tiêu định mức và kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu định mức xe, máy vật t Quản lý hồ sơ, các giấy tờ có liên quan đến thiết bị giúp giám đốc thủ tục cần thiết cho xe máy hoạt động nh : Đăng ký giấy phép lu hành, bảo hiểm xe, máy. Đảm bảo cho xe, máy đầy đủ giấy tờ hoạt động theo quy định của pháp luật. + Phòng tài chính kế toán : Tham mu cho giám đốc trong công ty công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh toàn công ty. Kế toán trởng công ty vừa là ngời kiểm soát viên kinh tế tài chính của nhà nớc, của công ty vừa là ngời tham mu giúp việc cho giám đốc chịu trách nhiêm trớc giám đốc và và là cơ quan nhà nớc có thẩm quyền về công tác quản lý tài chính và hạch toán kinh tê toàn công ty. + Phòng kế hoạch kỹ thuật : Tham mu cho giám đốc công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công tác kỹ thuật, đấu thầu công trình, ký kết các hợp đồng kinh tế, chỉ đạo kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đôn đốc kiểm tra việc triển khai kế hoạch của cả đơn vị. Xây dựng phơng án tổ chức thi công để xác định yêu cầu về vật t. + Phòng tổ chức tiền lơng : Làm tham mu cho giám đốc công ty trong lĩnh vực về công tác tổ chức, công tác cán bộ, lao động tiền lơng, thanh tra kỷ luật thi đua khen thởng. Xây dựng chiến lợc hoạch định nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn nhân viên đáp ứng yêu cầu của công việc. Xây dựng chức năng qyền hạn của các đơn v, làm sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ngời lao động trong công ty và công tác thanh tra kỷ luật tiếp nhận đơn khiếu nại kiểm tra để tham mu cho giám đốc. Thanh tra những vụ việc sai phạm theo chỉ đạo của giám đốc. + Đội công trình : Trực tiếp xây lắp các công trình và hạng mục công trình do giám đốc giao, chịu trách nhiêm trớc giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tiến độ thực hiện và chất lợng công trình. 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh, quy mô sản xuất của doanh nghiệp. a. Danh mục các thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong sản xuất kinh doanh. Danh mục các thiết bị chủ yếu đang sử dụng trong sxkd STT Loại thiết bị Số lợng Nơi sản xuất Phụ chú 1 Máy phát điện 500 KVA 01 Nhật bản 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Máy phát điện PC 01 Nhật bản 3 Máy xúc đào bánh lốp 03 Nhật bản 4 Máy xúc đào KATO 02 Nhật bản 5 Máy xúc HUYNDAI 01 Hàn quốc 6 Xúc lật ZL 40G 01 Trung quốc 7 Xúc lật KOMATSU 01 Nhật bản 8 Máy ủi DZ 171 03 Nga 9 Máy san tự hành D2 131 02 Nga 10 Máy san GD 375H 01 Nhật bản 11 Máy san CATEPPILA 04 Mỹ 12 Máy rung Y2 14JA 06 Trung quốc 13 Máy rung Y2 14 JC 06 Trung quốc 14 Lu tĩnh bánh sắt 03 Trung quốc 15 Lu rung 1 chống DY47B 02 Liên xô 16 Lu rung 1 chống RAYGO 01 Mỹ 17 Lu rung 1 chống SP 54 01 Đức 18 Lu rung 2 chống 02 Đức 19 Lu rung BOMAC 01 Đức 20 Lu rung DY 74-1 01 Liên xô 21 Lu GALION 01 Mỹ 22 Lu tĩnh WW ATANABE 02 Nhật bản 23 Lu tĩnh bánh sắt R12 02 Rumani 24 Lu bánh hơi MITSUBISI 04 Nhật bản 25 Đầm bàn MIKASA 01 Nhật bản 26 Đầm cóc MIKASA 10 Nhật bản 27 Đầm dùi Honda 02 Nhật bản 28 Trạm trộn ASPHANT 80T/H 01 Hàn quốc 29 Máy rải ASPHNT VOGEL 01 Đức 30 Máy rải SUMITONO 01 Nhật bản 31 Máy rải VOGEL 1800 01 Đức 32 Máy cắt bê tông 01 Nhật bản 33 Máy trộn bê tông 08 Nhật bản 34 Máy nén khí 40 m3/h 01 Nhật bản 35 Máy nén khí 20 m3/h 01 Trung quốc 36 Máy bơm nớc 16m3/h 02 Trung quốc 37 Máy bơm nớc 60m3/h 01 Nhật bản 38 Xe stec JUL - 130 02 Liên xô 39 Máy nén khí 60m3/h 01 Liên xô 40 Xe tới nhựa GMC 01 Mỹ 41 Xe ôtô MAS 555 11 05 Liên xô 42 Xe ôtô KAMAZ- 55111 10 Liên xô 43 Xe ôtô KAMAZ- 65115 08 Nga 44 Xe du lịch YAZ- 469 02 Liên xô 45 Xe du lịch PEO GEOT 01 Pháp 46 Xe du lịch HONDA COOC 01 Nhật bản 47 Xe du lịch MAZADA 323 01 Nhật bản 48 Xe du lịch NISAN 02 Nhật bản 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 49 Xe du lịch TOYOTA 01 Nhật bản 50 Xe du lịch FORD ESESCAFE 01 Mỹ 51 Máy vi tính in ASIA 04 Đông nam á 52 Máy phôtô RICOH 04 Nhật bản 53 Máy vi tính, máy in IBM 02 Nhật bản 54 Máy vi tính COMPAC 02 Mỹ 55 Máy vi tính SAMSUNG 06 Hàn quốc b. Cơ cấu tổ chức sản xuất và quá trình sản xuất. Sơ đồ : cơ cấu tổ chức sản xuất sơ đồ quá trình sản xuất 9 Hành chính sự nghiệp Bộ phận sản xuất Đội XDCT 1: MNam Đội XDCT 2: MBắc Đội XDCT 5: MBắc Đội XDCT 7: MNam Đội XDCT 8: MBắc Đội XDCT 9: MTrung Đội XDCT10: MTrung Đội XDCT12: MTrung - Bộ phận KHKT - Bộ phận vật tư - Bộ phận kế toán - Bộ phận tổ chức Bộ phận quản lý Bộ phận hành chính bảo vê. Công ty xây dựng công trình giao thông 875 Đào đắp san nền Làm nền đ- ờng Chồng đá hộc vào khay Rải đá 2 x 4 Lu lèn Tới nhựa Lu lèn Tới nhựa dính bám Rải thảm ASFANN Lu lèn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. Một số lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công Ty hiện nay. Về lĩnh vực kinh doanh công ty thực hiện xây dựng mới, trùng tu, đại tu, sửa chữa các công trình giao thông. Đặc biệt là đờng và các công trình có liên quan đến đờng. Tích cực tham gia hoạt động đấu thầu các công trình và nâng cao trình độ sản xuất cũng nh áp dụng công nghệ mới vào thi công ngày một phát triển mạnh mẽ và đạt đợc chỉ tiêu của công trình vừa bền vừa đẹp và mang lại hiệu quả cho xã hội. Thị trờng hoạt động của công ty trải rộng khắp 3 miền Bắc Trung Nam. Hiện tại công ty có 9 thành viên( các đội sản xuất, hạch toán phụ thuộc) Các công trình công ty đang thi công: - Quốc lộ 12 (Điện biên) với giá trị sản lợng 20 tỷ đồng. - Tỉnh lộ 56 (Gỏi Bình Lục) 53 với giá trị sản lợng 25 tỷ đồng. - Quốc lộ 7 : giá trị sản lợng 35 tỷ đồng. - Quốc lộ 12A ( Quảng Bình) giá trị sản lợng 11,5 tỷ đồng. - Đờng xuyên á với giá trị sản lợng 4,1 tỷ đồng. - Quốc lộ 56 (Vũng Tầu) giá trị sản lợng 30,1 tỷ đồng - Đờng ôtô cao tốc thành phố HCM Trung Lơng 30 tỷ đồng. 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. a. Bộ máy kế toán. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý quy mô sản xuất kinh doanh đã nêu trên công ty đã áp dụng mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung, vừa phân tán. Xí nghiệp hạch toán độc lập công việc kế toán các đội, xí nghiệp đó. Thực hiện định kỳ hàng quý, tổng hợp số liệu lập báo cáo chi phí gửi về 10 [...]... gian tìm hiểu thực tập tại Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 875, em đà mạnh dạn chọn đề tài : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Các Nghiệp Vụ Thanh Toán. Nội dung chuyên đề gồm 4 phần : + Phần I : Giới thiệu chung về Công Ty, Công ty xây dựng công trình giao thông 875. + Phần II : Cơ sơ lý luận về kế toán vốn bằng tiền. + Phần III :Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công... nghiệp vụ liên quan.c. Hệ thống báo cáo kế toán. Báo cáo kế toán định kỳ đợc lập 6 tháng 1 lần gồm :- Bảng cân đối kế toán. - Báo cáo kết quả kinh doanh.- Thuyết minh Báo cáo tài chính.d. Tổ chức hệ thống chứng từ và hệ thống tài khoản tại công ty.ã Hệ thống chứng từ.Hầu hết các chứng từ kế toán của công ty áp dụng đều tuân theo quy định của bộ tài chính phát hành.- Chỉ tiêu lao động tiền lơng.... mỗi kỳ kế toán phải điều chỉnh lại theo tỷ giá thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính.1. Kế toán tiền mặt.1.1) Khái niệm : 26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Đối với các DN ít phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ thì mọi nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ đợc ghi sổ kế toán theo tỷ giá thực tế.Đối với DN phát sinh nhiều các nghiệp vụ liên quan... thu khách hàng- Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho đơn vị khác nhng cha nhận đợc giấy báo nợ.Nợ TK 113 Tiền đang chuyển Có TK 112- Khi nhận đợc giấy báo có của ngân hàng về các khoán tiền đang chuyển.Nợ TK 112 Có TK 113- Nhận đợc giấy báo nợ về khoản tiền trả nợ ngời cung cấp.Nợ TK 331 Có TK 113 b. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán. - Khái niệm : Nghiệp vụ thanh toán Nợ phải thu, phải trả... Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký, họ tên) ( ký, họ tên)Phần thø II Lý luËn chung vÒ vèn b»ng tiÒna. Kế toán vốn bằng tiền. ã hái niệm : Vốn bằng tiền là một bộ phậnn của vốn SXKD thuộc tài sản lu động của DN đợc hoàn thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan hệ thanh toán gồm : Tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.ã Quy định hạch toán. .. hạch toán vốn bằng tiền. - Mọi ghi chép kế toán vốn bằng tiền, phơng pháp sử dụng 1 đơn vị tiền tệ thống nhất là tiền Việt Nam, đơn vị là đồng. Doanh nghiệp liên doanh có thể sử dụng ngoại tệ ghi chép nhng phải đợc Bộ tài chính chấp thuận bằng văn bản.- Các đơn vị có sử dụng ngoại tệ đều phải quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá của liên ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ và tỷ giá... doanh của các Doanh Nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trờng là tự trang trải và làm ăn có lÃi. Bởi vậy việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn bỏ ra nh tài sản, vật t, lao động, tiền vốn là hết sức cần thiết đối với các Doanh Nghiệp. Việc sử dụng vốn bằng tiền có hợp lý hiệu quả hay không sẽ quyết định sự sống còn của Doanh Nghiệp bởi vốn bằng tiền là loại vốn có tính lu động cao, nó tham gia vào mọi... trong các quan hệ tài chính, tín dụng và thơng mại giữa Doanh nghiệp với nhà nớc, các con nợ, chủ nợ của mình.- Nhiệm vụ hạch toán. + Ghi chép phản ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả với ngời bán, ngời mua theo từng con nợ, chủ nợ và khoản nợ.+ Ghi chép phản ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả đối với các khoản vay và cho vay vốn. + Ghi chép, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ thanh. .. Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán Chi phí 23Sổ kế toán tổng hợp TK621,622,623,627Sổ kế toán tổng hợp TK154,631 Báo cáo CPSX,giá thành SXSổ chi tiết chi phí SX theo đối tượng kế toán tổng hợp CFSXBảng tổng hợp chi phí SX tính tổng SPSổ kế toán vật t-,TSCĐ ,vốn bằng tiền Chứng từ,tài liệu phản ánh chi phí SX phát sinhSổ chi tiết chi phí SX Tài liệu hạch toán về khối lợng SPSX... Trung Lơng 30 tỷ đồng.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. a. Bộ máy kế toán. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý quy mô sản xuất kinh doanh đà nêu trên công ty đà áp dụng mô hình tổ chức kế toán vừa tập trung, vừa phân tán. Xí nghiệp hạch toán độc lập công việc kế toán các đội, xí nghiệp đó. Thực hiện định kỳ hàng quý, tổng hợp số liệu lập báo cáo chi phí gửi vÒ 10 Website: http://www.docs.vn . tác kế toán ở Công Ty. 1. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán. 1.1 Hạch toán tiền mặt. Từ các đội công trình lập các phiếu tạm ứng và. Phần II : Cơ sơ lý luận về kế toán vốn bằng tiền. + Phần III :Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty xây dựng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán, Báo cáo thực tập: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán, Báo cáo thực tập: Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuc-tap-ke-toan-von-bang-tien-va-cac-nghiep-vu-thanh-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP