tuyển tập bộ đề kiểm tra môn toán lớp 7

15 630 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2014, 21:38

. 5 7 = = = a b c 10 10 3 5 7 1 + − = = + − (1đ) a 10 a 10.3 30 3 = ⇒ = = b 10 b 10.5 50 5 = ⇒ = = c 10 c 10 .7 70 7 = ⇒ = = (1đ) Vậy: a = 30 ; b = 50 và c = 70 Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM. x’= 140 0 1đ - Góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy ⇒ y’Â x’= 40 0 1đ Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 7 Thời gian: 90 phút I/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 ĐIỂM) làm trong 15 phút. Hãy. ⊥ b Câu 5A: Câu 6C: II/ TỰ LUẬN: (7 ) x -2 -1 y 10 -4 Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 Lớp Đại Học Toán Khóa 2006 BÀI ĐIỂM HƯỚNG DẪN GIẢI 1a 1b 2a 2b 3 0 ,75 0 ,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 1 1 1 11 24
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập bộ đề kiểm tra môn toán lớp 7, tuyển tập bộ đề kiểm tra môn toán lớp 7, tuyển tập bộ đề kiểm tra môn toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn