Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân

cicinho
cicinho(666 tài liệu)
(27 người theo dõi)
Lượt xem 30963
541
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2012, 14:41

Mô tả: Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) .Tôi là (Họ và tên người làm đơn): .Giới tính…………… Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh Dân tộc:………………… Quốc tịch: Số CMND cấp ngày:…… . nơi cấp: .Nơi thường trú/Tạm trú (1): Đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân (2): .trong thời gian cư trú tại địa phương: Mục đích đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) .về tình trạng hôn nhân của người làm đơn .…, ngày……tháng…….năm…Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú thích:(1) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú”.(2) Ghi rõ chưa đăng ký kết hôn với ai hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết.20 . Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).............................Tôi. trước pháp luật.XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN).............về tình trạng hôn nhân của người làm đơn. ....…, ngày……tháng…….năm…Người làm đơn (Ký và ghi

— Xem thêm —

Xem thêm: Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân, Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân, Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu don-xin-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.155189037323 s. Memory usage = 18.54 MB