Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc

8 484 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2014, 10:20

. của vi xử lý c Các ngõ vào của vi xử lý d Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ 10 / Các thi t bị ngoại vi được nối tới bộ vi xử lý: a Thông qua bộ nhớ b Thông qua Bus dữ liệu c Thông. HỌC VI N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VI N THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).55 412 21; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ. động của vi xử lý d Lấy địa chỉ vào vi xử lý. 7/ Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa trong: 1 a Trong cổng vào ra. b Các bộ đệm trong vi xử lý c Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc, Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc, Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn