BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ pps

4 586 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 22:23

BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ I.Mục tiu bi học: 1. Kiến thức: gip cho HS: -Nhận xt, phn tích ảnh, lược đồ để nhận biết sự đa dạng của họat động nơng nghiệp, cơng nghiệp. -Nắm được cc hoạt động sản xuất của con người đ tc đppngj v lm thin nhin thay đổi mạnh mẽ. 2. Kĩ năng: 3. Thi độ, tình cảm: II.Chuẩn bị của thầy v trị: -Bản đồ tự nhin thế giới. -Bản đồ cc nước trn thế giới. -Tranh ảnh cảnh quan lin quan đến hoạt động sản xuất. IV.Tiến trình bi dạy: 1. Ổn định lớp: (1ph) Bo co sĩ số v nhận xt trực nhật. 2. Kiểm tra bi cũ: (4ph) 3. Bi mới: (35ph) HOẠT ĐỘNG GV & HS TG NỘI DUNG CHÍNH * Hoạt động 1: lớp 1.Hoạt động nơng ? Qua cc ảnh ở h21.1, ta biết được điều gì? ( Cho ta biết hoạt động nơng nghiệp diễn ra rất đa dạng, sản xuất ra cc sản phẩm khc nhau, đĩ l do điều kiện khí hậu khc nhau) -Lin hệ cc sản phẩm ở Việt Nam. ? Hoạt động nơng nghiệp đ lm tự nhin thay đổi? (lm thay đổi bộ mặt tự nhin của bề mặt đất, nhất l cc cơng trình thủy lợi phục vụ lợi ích cho con người, thậm chí lm ảnh hưởng đến mơi trường) *Hoạt động 2: nhĩm. +Hoạt đơng cơng nghiệp khơng giới hạn điều kiện tự nhin nhiều như nơng nghiệp, họat động 35’ nghiệp v cơng nghiệp với mơi trường địa lí: -Hoạt động sản xuất của lồi người trn tri đất diễn ra vơ cng phong ph v đa dạng. Từng ngy, từng giờ con người đang tham gia vo qu trình biến đổi tự nhin. Để bảo vệ mơi trường, giữ gìn nguồn sống của lồi người. Chng ta phải lực chọn cch hnh động ph hợp với sự pht triễn bền vững của mơi trường. 2.Hoạt động cơng nghiệp v cơng nghiệp với mơi trường địa lí: cơng nghiệp cĩ thể diễn ra bất cứ đu, khi con người thu nhiều lợi nhuận. -Nhĩm 1: Quan st h21.2, nhận xt v nu tc động của hoạt động cơng nghiệp đối với mơi trường tự nhin? Để khắc phục tình trạng đĩ ta cn lm gì? (hình 21.2 cho ta thấy đy l cảnh khai thc mỏ đ lm thay đổi diện mạo của một khu vực; khắc phục ta cần san bằng, trồng cy xanh, xy dựng hồ nước nhn tạo …) -Nh ĩm 2: Quan st h21.3, nhận xt v nu tc động của hoạt động cơng nghiệp đối với mơi trường tự nhin? (h21.3 l cảnh quan của một khu cơng nghiệp luyện kim nhả khĩi ln trời lm ơ nhiễm khơng khí) -Nhĩm : Quan st h21.4, cho biết cc nơi xuất khẩu v nhập khẩu dầu chính? (nới xuất khẩu: LB Nga, Ty Nam , Trung Phi, Bắc Phi) (nơi nhập khẩu: Bắc Mĩ, Nam Mĩ, quần đảo Ăngti, Ty u, Đơng u, Đơng Nam , Nhật Bản) -Nhĩm 4: Nhận xt về sự xuất nhập khẩu cĩ ảnh hưởng tới mơi trường như thế no? (dầu mỏ đen đến cho con người cuộc sống văn minh, nhưng bn cạnh đĩ cũng đem đến cho con người qu nhiều sự ơ nhiễm, gy tc động sấu cho mơi trường, nguy hiểm cho con người, nhất l nguồn nước tu chở dầu bị chìm) 4. Cũng cố: Cu hỏi 1: Hoạt động nơng nghiệp đ lm cảnh quan tự nhin thay đối? Cu hỏi 2: Quan st h21.4 cho biết cc nơi xuất khẩu v nhập khẩu dầu chính? 5. Dặn dị: (1ph) -Về nh học bi ny, lm bi tập 1 trang 76 v chuẩn bị trước bi 22. . BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ I.Mục tiu bi học: 1. Kiến thức: gip cho HS: -Nhận xt, phn tích ảnh, lược. mơi trường như thế no? (dầu mỏ đen đến cho con người cuộc sống văn minh, nhưng bn cạnh đĩ cũng đem đến cho con người qu nhiều sự ơ nhiễm, gy tc động sấu cho mơi trường, nguy hiểm cho con người, . trường, giữ gìn nguồn sống của lồi người. Chng ta phải lực chọn cch hnh động ph hợp với sự pht triễn bền vững của mơi trường. 2.Hoạt động cơng nghiệp v cơng nghiệp với mơi trường địa
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ pps, BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ pps, BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ pps

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn