BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

171 520 2
Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,364 tài liệu

  • Loading...
1/171 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2013, 14:04

BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG [...]... phường bổ sung và thay thế cho bản đồ giải thửa, phục vụ tốt cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất 4. Công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên trong những năm qua việc lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được các tỉnh trong vùng quan tâm... toán, tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực đến năm 2010 và 2020. 3). Sau khi đối soát với kết quả điều tra thực tiễn và khả năng đáp ứng từ quỹ đất đai, tiến hành cân đối giữa các mục đích sử dụng, đề xuất các chỉ tiêu định hướng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và 2020, trong đó:- Cơ bản đảm bảo quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. .. Bộ, ngành Trung ương tiến hành lập quy hoạch đồng bộ theo từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó việc phân bổ bố trí quỹ đất cho các mục đích sử dụng giữ vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất của vùng. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 vùng KTTĐMT... đường ô tô đến trung tâm xã, giao thông vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.38 - Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt số 73/2006/QĐ-TTg ngày 04/4/2006).- Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt... Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt số 162/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002).- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt số 06/2002/QĐ-TTg ngày 07/01/2002).- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt số 16/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000).- Quy hoạch. .. tự nhiên, kinh tế - xã hội.Phần 2 - Tình hình quản lý, sử dụng đất và tiềm năng đất đai.Phần 3 - Định hướng sử dụng đất đến năm 2020 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 5 22/8/2005 Ngoài ra, UBND các tỉnh trong vùng còn tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành, mở các lớp học tập văn bản pháp luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật đất đai cho... 21/8/2006).- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt số 139/2006/QĐ-TTg ngày 16/6/2006).- Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai (Quy t định phê duyệt số 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/3/2004).- Các văn bản, tài liệu liên quan đến việc thành lập và xây dựng các khu kinh tế Chu Lai, Chân Mây - Lăng Cô, Nhơn Hội (Quy t... hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của các tỉnh trong vùng đã được Chính phủ phê duyệt.- Có sự điều chỉnh một số loại đất đạt tiêu chuẩn đối với các tỉnh dự báo thấp hơn so với định mức cũng như cân đối phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất của vùng được tổng hợp từ các tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cả nước đã được Quốc hội phê duyệt.- Có tính đến mối quan hệ, tính liên kết trong toàn vùng, ... thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005).- Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quy t định phê duyệt số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006).- Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam (Quy t định phê duyệt số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004).- Quy hoạch phát triển giao thông... nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại:- Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế nên tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã còn chậm, đặc biệt là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. - Công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số nơi chưa thật nghiêm túc. Việc phá vỡ quy hoạch tự ý chuyển 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG, BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG, BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Bình luận về tài liệu bao-cao-thuyet-minh-tong-hop-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2010-va-dinh-huong-den-nam-2020-vung-kinh-te-trong-diem-mien-trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP