Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 7 : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX pps

5 5,482 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 07:21

BÀI 7 : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển biến mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Mâu thuẩn gay gắt giữa tư sản và vô sản đã dẫn đến các phong trào công nhân phát triển. Quốc tế thứ hai được thành lập. - P. Anghen và.V Lênin đóng góp công lao và vai trò to lớn đối với sự phát triển phong trào. - Cuộc cách mạng Nga 1905-1907, ý nghĩa , ảnh hưởng của nó. II. 2. Tư tưởng: - Nhận thức đúng cuộc đấu tranh giai cấp giữa vô sản và tư sản là vì quyền tự do, vì sự tiến bộ xã hội. - Giáo dục tinh thần cách mạng, tinh thần quốc tế vô sản, lòng biết ơn đối với các lãnh tụ thế giới và niềm tin thắng lợi của cách mạng vô sản. III. 3. Kĩ năng: - Tìm hiểu những nét cơ bản về các khái niệm” chủ nghĩa cơ hội”, “cách mạng dân chủ tư sản”, “Đảng kiểu mới”…. - Biết phân tích các sự kiện cơ bản của bài bằng các thao tác tư duy lịch sử đúng đắn. IV. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Bản đồ: Đế quốc Nga cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. - Tranh, ảnh, tư liệu về cuộc đấu tranh của công nhân Si-ca-gô, Lênin, thủy thủ tàu Pêtemkin khởi nghĩa… V. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: VI. 1. Ổn định tổ chức lớp VII. 2. Kiểm tra bài cũ: Chuyển biến quan trọng nhất trong đời sống kinh tế của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì? Hãy cho biết quyền lực các công ty độc quyền? 3. Giới thiệu bài mới “Sau thất bại của Công xã Pari năm 1871, phong trào công nhân thế giới tiếp tục phát triển hay tạm lắng? Sự phát triển của phong trào đã đặt ra yêu cầu gì cho sự thành lập và hạt động của tổ chức Quốc tế thứ hai? Chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề này qua nội dung tiết học hôm nay. 1. Bài mới: Hoạt động dạy học Ghi bảng Tiết 1 Yêu cầu học sinh đọc mục 1 trong SGK. Thống kê các phong trào công nhân tiêu biểu cuối thế kỉ XIX. Phát vấn: Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỉ XIX? HS: Số lượng các phong trào nhiều hơn, quy mô, phạm vi cuộc đấu tranh lạn rộng ở nhiều nước. Tính chất chống tư sản quyết liệt. GV: Sửa phần thống kê của HS và nhận xét câu trả lời của HS, bổ sung. Vì sao phong trào công nhân sau thất bại của công xã Pari vẫn phát triển mạnh? HS: Ý thức gíac ngộ của giai cấp công nhân cao, Mác, Angen lãnh đạo cùng với sự thắng lợi của học thuyết Mác… I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX. QUỐC TẾ THỨ HAI. 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX. - Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX phát triển rộng rãi ở nhiều nứơc Anh, Pháp, Mĩ….đấu tranh quyết liệt chống giai cấp tư sản. - Sự thành lập các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ở các nước:  1875: Đảng Xã hội dân chủ Đức  1879 :Đảng Công nhân GV: Kết quả to lớn nhất mà phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX đạt được là gì? HS: Trả lời SGK. GV: Vì sao 1-5 trở thành ngày quốc tế lao động? HS: Thảo luận, trả lời. GV: Giải thích thêm cho rõ về ý nghĩa ngày quốc tế lao động. Yêu cầu HS theo dõi SGK. Những yêu cầu nào đòi hỏi phải thành lập tổ chức Quốc tế mới? HS: Trả lời SGK GV: Giải thích Quốc tế thứ hai đã được thành lập và có những hoạt động như thế nào? HS: SGK GV: Anghen có công lao và vai trò gì cho sự thành lập của Quốc tế thứ hai? HS: Trả lời SGK GV: Khẳng định lại. Sự thành lập Quốc tế thứ hai có ý nghĩa gì? HS: Khôi phục tổ chức quốc tế, thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế phát triển… Pháp  1883: nhóm giải phóng lao động người Nga ra đời. 2. Quốc tế thứ hai(1889-1914) - Sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX - Quốc tế thứ nhất hòan thành nhiệmvụ và đã giải tán. - 14-7-1889, Quốc tế thứ hai thành lập ở Pari. - Ý nghĩa:  Khôi phục tổ chức quốc tế của phong trào công nhân  Thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế đấu tranh hợp pháp đòi cải thiện đời sống, tiền lương và ngày lao động. - 1914 Quốc tế thứ hai tan rã. II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA VÀ CUỘC CÁCH MẠNG 1905-1907 1. Lênin và việc thành lập Đảng kiểu mới GV: Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã? HS: Anghen mất GV: Giải thích Tiết 13 – Tuần 7 GV: Yêu cầu HS thống kê những tài liệu đã đọc, sưu tầm về Lênin. HS đọc GV: Em hiểu gì về Lênin, Lênin có vai trò như thế nào đối với sự ra đời của Đảng xã hội dân chủ Nga? HS: Dựa vào SGK trả lời GV: Tại sao nói Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới. HS: Dựa vào SGK trả lời. GV: dùng bản đồ giới thiệu đế quốc Nga cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nét nổi bật của tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX là gì? HS: Trả lời SGK GV Tường thuật diễn biến. HS nhận xét diễn biến cách mạng. GV: bổ sung và dẫn nhận xét của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đường cách mệnh - Tiểu sử Lênin (SGK) - Vai trò của Lênin:  Hợp nhất các tổ chức Mác xít  Thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga  Là đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. 2. Cách mạng Nga 1905-1907 - Nước Nga đầu thế kỉ XX lâm vào khủng hỏang nghiêm trọng, tòan diện  dẫn tới mâu thuẫn gay gắt  cách mạng Nga bùng nổ 1905-1907. - Ý nghĩa: Giáng một đòn nặng nề vào giai cấp tư sản, làm suy yếu chế độ Nga Hòang, chuẩn bị cho cách mạng 1917 - Bài học :  Tổ chức đòan kết tập dợt cho quần chúng đấu tranh  Kiên quyết chống tư sản, phong kiến. Ý nghĩa, bài học của cách mạng 1905-1907? HS: Trả lời SGK. GV: Bổ sung 4. Củng cố : - Nhắc lại ý chính trong bài. - Làm bài tập thực hành. - Đọc cho HS nghe một số tư liệu về Lênin. 5. Dặn dò: - Học bài. - Làm bài tập thực hành. - Chuẩn bị bài 8 . BÀI 7 : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển. nhân cao, Mác, Angen lãnh đạo cùng với sự thắng lợi của học thuyết Mác… I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX. QUỐC TẾ THỨ HAI. 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX. . công nhân ở các nước:  1 875 : Đảng Xã hội dân chủ Đức  1 879 : ảng Công nhân GV: Kết quả to lớn nhất mà phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX đạt được là gì? HS: Trả lời SGK. GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 7 : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX pps, Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 7 : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX pps, Giáo án Lịch Sử 8: BÀI 7 : PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX_ ĐẦU THẾ KỈ XX pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn