Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở tỉnh Quảng Ngãi

70 356 1
Tran Thanh Hien

Tran Thanh Hien Gửi tin nhắn

Tải lên: 5,839 tài liệu

  • Loading...
1/70 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 15:25

Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở tỉnh Quảng Ngãi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT Ở TỈNH QUẢNG NGÃI NGÀNH: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA: 2001 – 2005 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN ĐẠI TOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH O9/2005 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. i ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN CÁT Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Thực hiện bởi Nguyễn Đại Toàn Luận văn được đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp bằng Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Tư THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 09/2005 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ii TÓM TẮT Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Quảng Ngãi. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Quảng Ngãi đang phát triển tại xã Đức Phong (huyện Mộ Đức), xã Phổ An và Phổ Quang (huyện Đức Phổ) và đang mở rộng diện tích nuôi ở xã Phổ Vinh và xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ). Khu vực nuôi là những bãi cát ven biển, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi thủy sản nước lợ, đặc biệt là nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh. Các khu vực nuôi đều xa các khu công nghiệp, nông nghiệp, các khu vực nuôi tôm sú trước đây và các khu sinh hoạt dân cư nên hạn chế tối đa nguồn lây ô nhiễm. Diện tích đất cát tiềm năng có thể đưa vào nuôi tôm là 2.457 ha gồm hai vùng riêng biệt: vùng đất cát nằm phía ngoài rừng phòng hộ (gần mép biển) có diện tích tiềm năng là 498 ha và vùng đất cát nằm phía trong rừng phòng hộ có diện tích tiềm năng là 1.959 ha. Diện tích nuôi hiện nay là 131 ha (nằm phía ngoài rừng phòng hộ) chiếm khoảng 26,3% diện tích đất cát có khả năng nuôi tôm nằm phía ngoài rừng phòng hộ và khoảng 5,33% diện tích đất cát có khả năng nuôi tôm trong tỉnh. Đây là khu vực mà người nuôi có trình độ tương đối cao (cấp II và cấp III chiếm 86,7%) và đều nằm trong độ tuổi vừa có sức khoẻ vừa có suy nghó, lập luận chín chắn (độ tuổi từ 30 – 50 chiếm 80%). Hầu hết lao động thuê trong nông hộ là nam giới có sức khoẻ dồi dào, độ tuổi từ 20 – 30 chiếm 65,3%, tuổi từ 30 – 40 chiếm 25,6% và đều có trình độ cấp II trở lên. Về mặt kỹ thuật, những người nuôi đa số xuất thân từ những người nuôi tôm sú trước đây, có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên chiếm 76,7%; còn lại là những người chưa có kinh nghiệm nuôi chiếm 23,3%. Công tác khuyến ngư còn ít, chưa giúp ích nhiều cho người nuôi. Các nguồn học hỏi chính là đi thăm quan các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, kết hợp với kinh nghiệm nuôi tôm sú lâu năm đồng thời học hỏi những người xung quanh. Mật độ nuôi 100 – 120 con/m 2 , đạt năng suất là 8 – 10 tấn/ha/vụ. Giống tôm thẻ chân trắng hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu cho người nuôi về số lượng cũng như chất lượng. Tình hình dòch bệnh xảy ra trên đối tượng này là rất ít, nhưng hiện nay xuất hiện bệnh đỏ thân làm tôm chết hàng loạt. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. iii CẢM TẠ Chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí minh. Qúi thầy cô Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt nhiều kiến thức quý báu trong các năm học vừa qua. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến: Thầy Nguyễn Văn Tư, đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Lòng cảm ơn đến: Các anh chò công tác tại các phòng ban, Sở Thủy Sản, Trung Tâm Khuyến Ngư, Sở Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường tỉnh Quảng Ngãi; Phòng Thủy Sản, y Ban Nhân Dân huyện Đức Phổ đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian điều tra tại đòa phương. Gia đình các hộ nuôi tôm trên cát thuộc đòa bàn xã Phổ An và Phổ Quang (huyện Đức Phổ) đã tận tình cung cấp các số liệu để chúng tôi hình thành tốt đề tài. Các bạn bè trong và ngoài lớp đã động viên, giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài. Do thời gian thực hiên đề tài ngắn, trình độ còn hạn chế và bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, mặc dù có nhiều tâm huyết với đề tài nhưng chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của quý thầy cô và các bạn để luận văn của chúng tôi hoàn chỉnh hơn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI i TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii TÓM TẮT TIẾNG ANH iii CẢM TẠ iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH viii I. GIỚI THIỆU 1 1.1 Đặt Vấn Đề 1 1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Vài Nét về Tỉnh Quảng Ngãi 2 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2 2.1.2 Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ngãi 3 2.1.3 Đònh hướng phát triển nuôi thủy sản tại Quảng Ngãi 4 2.2 Lòch Sử Phát Triển Nghề Nuôi Tôm Trên Cát 6 2.2.1 Khái niệm về nuôi tôm trên cát 6 2.2.2 Lòch sử phát triển nghề nuôi tôm trên cát 6 2.2.3 Đặc điểm của vùng cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi 6 2.3 Đặc Điểm Sinh Học của Tôm Thẻ Chân Trắng 7 2.3.1 Phân loại 7 2.3.2 Phân bố 7 2.3.3 Các yếu tố môi trường sống 7 2.3.4 Tính thích ứng với môi trường sống 8 2.3.5 Tập tính ăn của tôm thẻ chân trắng 8 2.3.6 Sinh trưởng 8 2.3.7 Sinh sản 9 2.3.8 Ưu điểm của tôm thẻ chân trắng so với tôm sú 9 3.9 Khía cạnh cần xem xét khi du nhập và mở rộng diện tích nuôi ở VN 9 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Thời Điểm và Đòa Điểm Điều Tra 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. v 3.2 Bố Trí Điều Tra 12 3.3 Phương Pháp Điều Tra và Thu Thập Số Liệu 12 3.3.1 Số liệu thứ cấp 12 3.3.2 Số liệu sơ cấp 12 3.4 Phương Pháp Phân Tích 13 3.4.1 Phân tích các yếu tố kinh tế – xã hội vàkỹ thuật 13 3.4.2 Phân tích các yếu tố kinh tế 13 IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Tình Hình Nuôi Tôm Tại Quảng Ngãi Từ Năm 2000 – 2004 14 4.2 Tiềm Năng Đất Cát Ven Biển Tỉnh QN Có Thể Đưa Vào Nuôi Tôm 15 4.3 Hiện Trạng Nghề Nuôi Tôm Trên Cát Tại Quảng Ngãi 16 4.4 Đặc Điểm Kinh Tế – Xã Hội Của Các Hộ Nuôi Tôm Trên Cát 17 4.4.1 Trình độ học vấn 17 4.4.2 Độ tuổi và giới tính của chủ hộ 18 4.4.3 Kinh nghiệm nuôi tôm 18 4.4.4 Lao động thuê trong nông hộ 19 4.4.5 Các nguồn học hỏi kỹ thuật nuôi 20 4.4.6 Hoạt động khuyến nông – khuyến ngư 20 4.5 Công Trình Ao Nuôi 21 4.5.1 Thiết kế và xây dựng ao nuôi 21 4.5.2 Hệ thống cấp và thoát nước 28 4.5.3 Hệ thống quạt nước 30 4.6 Qui Trình Kỹ Thuật Nuôi 31 4.6.1 Cải tạo ao 31 4.6.2 Khử trùng và gây màu nước 33 4.6.3 Vấn đề con giống 34 4.6.4 Chế độ thay nước 38 4.6.5 Quản lý các yếu tố môi trường 40 4.6.6 Thức ăn và cách cho ăn 41 4.6.7 Tình hình dòch bệnh 42 4.6.8 Thu hoạch 43 4.7 Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Tế 43 4.8 Những Trở Ngại Từ Ý Kiến của Các Chủ Hộ Nuôi Tôm 45 4.9 Vấn Đề về Môi Trường 46 4.10 Đánh Gía Chung về Mô Hình Nuôi Tôm TCT Trên Cát Tại QN 47 4.10.1 Thuận Lợi 47 4.10.2 Khó khăn 48 V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết Luận 49 5.2 Đề Nghò 49 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 4.1 Các chỉ tiêu về nuôi tôm từ năm 2000-2004 ở tỉnh Quảng Ngãi 14 Bảng 4.2 Tiềm năng đất cát ven biển có thể đưa vào nuôi tôm 15 Bảng 4.3 Tình hình sử dụng đất cát hiện nay để nuôi tôm tại Quảng Ngãi 16 Bảng 4.4 Thông tin về chủ hộ nuôi ( n = 30) 17 Bảng 4.5 Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) 18 Bảng 4.6 Tổng hợp thông tin về số lao động thuê trong các nông hộ (n = 98) 19 Bảng 4.7 Số lượng máy quạt nước dùng cho mỗi ao 30 Bảng 4.8 Liều lượng vôi dùng để cải tạo ao của các chủ hộ (n = 30) 32 Bảng 4.9 Số ngày phơi ao của các chủ hộ nuôi (n = 30) 32 Bảng 4.10 Nguồn giống tôm nuôi của các chủ hộ 34 Bảng 4.11 Thông tin về lượng nước thay của các chủ hộ 39 Bảng 4.12 Sử dụng thức ăn cho tôm thẻ chân trắng của các chủ hộ 41 Bảng 4.13 Chi phí cố đònh trung bình cho 1ha diện tích nuôi trong một vụ nuôi 44 Bảng 4.14 Chi phí sản xuất trung bình cho 1ha diện tích nuôi tôm vụ 2 năm 2005 44 Bảng 4.15 Kết quả trung bình của 1ha diện tích nuôi tôm trong vụ 2 năm 2005 44 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vii DANH SÁCH BẢN ĐỒ VÀ H ÌNH ẢNH HÌNH NỘI DUNG TRANG Hình 4.1 Mặt bằng và mặt cắt ao nuôi 23 Hình 4.2 Bắt đầu múc cát tạo hình da 24 Hình 4.3 i đất từ giữa ao về bờ ao 24 Hình 4.4 Ao ủi hoàn chỉnh chuẩn bò lót bạt 25 Hình 4.5 Trang cát bằng phẳng để lót bạt 26 Hình 4.6 Cuốc đất bỏ lên bạt 26 Hình 4.7 Lót bạt xong trang bằng 27 Hình 4.8 Ao nuôi hoàn chỉnh 27 Hình 4.9 Máy bơm nước vào gắn với giếng nước ngọt 28 Hình 4.10 Giếng nước mặn 29 Hình 4.11 Ống nhựa đặt trực tiếp ngoài biển bơm nước mặn vào 29 Hình 4.12 Ống xả nước thải trực tiếp ra biển 30 Hình 4.13 Cải tạo ao xong bơm nước vào chuẩn bò gây màu 32 Hình 4.14 Bón phân gây màu cho ao nuôi 34 Hình 4.15 Thả giống 38 Hình 4.16 Thay nước khi tảo phát triển quá mức và chết 40 Hình 4.17 Bón vôi, phân gây màu lại khi mất màu nước 41 Hình 4.18 Tôm bò bệnh đỏ thân chết hàng loạt 43 B ẢN ĐỒ B ản đồ 1 Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Ngãi 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 I. GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Trong những năm qua ngành nuôi trồng thủy sản nước ta, đặc biệt là nuôi tôm sú xuất khẩu, phát triển rất mạnh mẽ và trở thành một ngành kinh tế quan trọng, có động lực lớn trong việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế. Do lợi nhuận lớn từ nghề nuôi tôm sú đem lại dẫn đến diện tích nuôi trồng ngày càng tăng, diện tích sử dụng đất nông nghiệp ngày càng hẹp dần; đồng thời, giá đất ngày càng nâng cao gây rất nhiều khó khăn cho các hộ nuôi tôm nếu không có nguồn vốn mạnh. Đi đôi với việc tìm đất nuôi tôm thì cần phải có nguồn nước thích hợp để nuôi. Bên cạnh việc tìm đất để nuôi và do sự phát triển nuôi tôm quá nhanh, nằm ngoài sự quản lý của các cơ quan chức năng, làm cho các nguồn nước (mặn, ngọt) ngày càng bò ô nhiễm và mang nhiều mầm bệnh dễ dàng lây lan giữa các hộ nuôi. Nhận thức được các điều đó các người nuôi tôm ở các tỉnh miền trung đã chuyển sang hướng nuôi tôm sú trên vùng đất cát hoang hoá bạc màu từ nhiều năm nay. Trong vài năm gần đây nghề nuôi tôm sú ở tỉnh Quảng ngãi hầu như không còn hiệu quả do dòch bệnh, môi trường bò ô nhiễm, con giống kém chất lượng,… nên một số người dân vùng ven biển của tỉnh đã chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng đất cát đã mang lại hiệu quả; từ đó mà diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát dần tăng lên (chủ yếu tập trung tại các xã ven biển hai huyện Mộ Đức và Đức Phổ). Tôm thẻ chân trắng mới được du nhập để nuôi ở nước ta nên là đối tượng tương đối còn mới mẻ so với người dân, cần được nghiên cứu kỹ. Trước yêu cầu đó, được sự chấp thuận của Khoa Thuỷ Sản Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh chúng tôi thực hiện đề tài: “ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT Ở TỈNH QUẢNG NGÃI ” 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Điều tra, khảo sát mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại hai xã Phổ An và Phổ Quang – huyện Đức Phổ – tỉnh Quảng Ngãi để từ đó: - Đánh giá tiềm năng phát triển nghề nuôi tôm trên cát của tỉnh. - Tìm hiểu những khó khăn và thuận lợi của nghề nuôi tôm trên cát. - Đưa ra những đề xuất hợp lý để phát triển nuôi trồng trên cát bền vững. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vài Nét về Tỉnh Quảng Ngãi 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vò trí đòa lý và đòa hình Quảng Ngãi là một trong những tỉnh duyên hải miền trung Trung bộ có vò trí giới hạn trong khoảng vó độ từ 14 0 31’B – 15 0 26’B, kinh độ 108 0 13’Đ –109 0 05’Đ. Phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía nam giáp tỉnh Bình Đònh, phía tây giáp tỉnh Kontum, phía đông giáp biển Đông. Đòa hình của Quảng Ngãi nói chung độ dốc lớn từ tây sang đông. Phần lớn diện tích của tỉnh là đồi núi và trung du, các con sông đều ngắn và dốc cho nên đồng bằng châu thổ không rộng, lại bò chia cắt mạnh bởi các con sông dài, đồi núi và cồn cát cao chạy sát dọc theo ven biển. 2.1.1.2 Điều kiện khí hậu và môi trường Tỉnh Quảng Ngãi nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa rõ rệt. Mùa nắng từ tháng 1 –8, thời tiết nóng kéo dài; mùa mưa từ tháng 9-12, thời tiết lạnh ẩm ướt a/ Nhiệt độ Biên độ nhiệt độ không khí thay đổi không lớn, nhiệt độ trung bình cả năm 25,8 0 C; nhiệt độ nước biển khá cao, cao nhất là 30 0 C vào tháng 5-6 và thấp nhất là 24 0 C vào tháng 2. b/ Chế độ gió mùa - Gió mùa đông: hướng gió thònh hành từ tháng 9-2 là gió Đông Bắc và Bắc. - Gió mùa hè: hướng gió thònh hành từ tháng 3-8 là gió Đông Nam và Nam. Tốc độ gió trung bình 2,86 m/s, khi có bão tốc độ gió cao tới 40 m/s. Hàng năm có trên 130 ngày có gió cấp 6 trở lên. Bão tố thường xuất hiện từ tháng 9-11, hàng năm tỉnh có thể chòu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 1-2 cơn bão. Bão thường gây lũ lụt, có thể tàn phá các công trình nuôi thủy sản. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. [...]... như tôm sú (40%) chỉ cần 30% là thích hợp. 2.3.6 Sinh trưởng Tôm thẻ chân trắng nhỏ hơn tôm sú. Tôm nhỏ thay vỏ cần vài giờ, tôm lớn cần 1 – 2 ngày. Nhưng tôm thẻ chân trắng lớn nhanh hơn tôm sú trong 60 ngày nuôi đầu. Sau đó tôm thẻ chân trắng phát triển chậm lại và lâu lớn. Tốc độ lớn thời gian đầu là 3 g/ tuần lễ, tới cỡ 30 g tôm lớn chậm dần khoảng 1 g/ tuần lễ. Tôm thẻ chân trắng nuôi. .. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Tình Hình Nuôi Tôm Tại Quảng Ngãi Từ Năm 2000 – 2004 14 4.2 Tiềm Năng Đất Cát Ven Biển Tỉnh QN Có Thể Đưa Vào Nuôi Tôm 15 4.3 Hiện Trạng Nghề Nuôi Tôm Trên Cát Tại Quảng Ngãi 16 4.4 Đặc Điểm Kinh Tế – Xã Hội Của Các Hộ Nuôi Tôm Trên Cát 17 4.4.1 Trình độ học vấn 17 4.4.2 Độ tuổi và giới tính của chủ hộ 18 4.4.3 Kinh nghiệm nuôi tôm 18 4.4.4 Lao động thuê trong nông... ha, đến năm 2002 diện tích nuôi tôm lên tới 300 ha trong tổng số 14000 ha bãi cát có thể nuôi ở Ninh Thuận. Quảng Ngãi bắt đầu nuôi tôm trên cát trong năm 2000 –2001, được ngành thủy sản đưa vào thực nghiệm và khuyến khích nông dân cùng làm đã thành công tốt đẹp, mở ra triển vọng lớn cho nghề nuôi tôm trên vùng đất cát ven biển của tỉnh. Đến nay diện tích nuôi tôm trên cát tăng lên rất nhiều. Generated... nhập và mở rộng diện tích nuôi ở Việt Nam - Các nước Nam Mỹ nuôi tôm thẻ chân trắng rất phổ biến do tôm có các ưu thế nói trên; ngoài ra do không còn có nguồn tôm sú phân bố tự nhiên đã hạn chế sự lựa chọn đối tượng nuôi của các nước ở khu vực này. Tôm thẻ chân trắng đã được du nhập vào nuôi ở một số nước không thuộc vùng phân bố tự nhiên của chúng như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Ở Trung... thương phẩm. Tôm cái thường lớn nhanh hơn tôm đực. 2.3.7 Sinh sản Tôm thẻ chân trắng thuộc loại hình sinh sản túi chứa tinh mở khác với loại hình túi chứa tinh kín như của tôm sú và tôm thẻ Nhật Bản. Tôm thẻ chân trắng có thể thành thục sinh dục trong ao nuôi và đây là một ưu điểm của loài tôm này so với các loài tôm khác trong việc chủ động về nguồn tôm bố mẹ và giống thả nuôi. 2.3.8... DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 4.1 Các chỉ tiêu về nuôi tôm từ năm 2000-2004 ở tỉnh Quảng Ngãi 14 Bảng 4.2 Tiềm năng đất cát ven biển có thể đưa vào nuôi tôm 15 Bảng 4.3 Tình hình sử dụng đất cát hiện nay để nuôi tôm tại Quảng Ngãi 16 Bảng 4.4 Thông tin về chủ hộ nuôi ( n = 30) 17 Bảng 4.5 Kinh nghiệm nuôi tôm (năm) 18 Bảng 4.6 Tổng hợp thông tin về số lao động thuê trong các... Trung Quốc tôm thẻ chân trắng là đối tượng chính thay thế cho tôm thẻ Trung Quốc, năm 2001 tôm thẻ chân trắng của Trung Quốc đã xuất khẩu sang Mỹ với khối lượng lớn và giá rất rẻ. - Từ đầu năm 1990 đến nay nuôi tôm thẻ chân trắng bị đe doạ nghiêm trọng bởi bệnh Taura do virut gây ra. Bệnh Taura được phát hiện lần đầu tiên tại Vịnh Guayaquil (Êcuor) năm 1992. Tôm bị bệnh Taura có màu đỏ ở đuôi và... lệ tôm chết đến 80 – 85%. Gần đây virut gây bệnh Taura đã phát hiện ở Châu Á, đặc biệt ở Đài Loan và Trung Quốc, nơi đã du nhập tôm thẻ chân trắng trong năm 1990. Cuối năm 1999, bệnh Taura du nhập cùng tôm giống và tôm bố mẹ gây bệnh hàng loạt ở tôm thẻ chân trắng làm sản lượng của tôm của Đài Loan chỉ còn 10% sản lượng của năm 1998. Nay bệnh Taura đã phát hiện thấy ở tôm sú ở những nước có nuôi. .. Đây là mô hình nuôi tương đối còn mới, cũng giống như những mô hình nuôi tôm khác, chỉ khác nhau ở chổ do được tiến hành nuôi trên nền đất cát (hạt cát lớn, không có sự kết dính) nên có sử dụng các biện pháp chống thấm (bạt nhựa, bạt nylon) để giữ nước. 2.2.2 Lịch sử phát triển nghề nuôi tôm trên cát Năm 1999 nuôi tôm trên cát được bắt đầu từ một gia đình ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận... 4.3 Hiện Trạng Nghề Nuôi Tôm Trên Cát Tại Quảng Ngãi Nuôi tôm trên vùng đất cát ven biển (ban đầu nuôi tôm sú) đã được Sở Thủy Sản đưa vào nuôi thử nghiệm trong năm 2000 – 2001 tại các vùng ven biển huyện Mộ Đức (xã Đức Phong) và huyện Đức Phổ (xã Phổ Quang), đạt sản lượng cao trong vụ II năm 2000 và hai vụ trong năm 2001. Nhưng sau đó tình hình nuôi tôm sú trên vùng đất cát không còn hiệu quả, . TÓM TẮT Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Quảng Ngãi. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở Quảng Ngãi đang phát. “ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT Ở TỈNH QUẢNG NGÃI ” 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Điều tra, khảo sát mô hình nuôi tôm thẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở tỉnh Quảng Ngãi, Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở tỉnh Quảng Ngãi, Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát ở tỉnh Quảng Ngãi

Bình luận về tài liệu danh-gia-tiem-nang-nuoi-tom-the-chan-trang-tren-cat-o-tinh-quang-ngai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP