BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH

28 798 7
JUU

JUU

Tải lên: 4,201 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2013, 09:32

Đầu đề đồ án: Thiết kế máy sản xuất nước đá vảy năng suất 10 tấn/ngày Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh Khoa: Công nghệ Hóa & Thực phẩm Bộ môn: Quá trình và Thiết bò BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH. MÃ SỐ: 605063 Họ và tên sinh viên: Vũ Tiến Dũng Lớp: HC06MB Ngành (nếu có): Q Trình & Thiết Bị 1. Đầu đề đồ án: Thiết kế máy sản xuất nước đá vảy năng suất 10 tấn/ngày 2. Nhiệm vụ: - Thiết kế quy trình và tính tốn các thiết bị chính 3. Nội dung các phần tính toán: Xem ở phần mục lục 4. Các bản vẽ và đồ thò (loại và kích thước bản vẽ): Gồm 1 bản vẽ A1: Bản vẽ quy trình công nghệ 5. Ngày giao bài tập lớn: 6. Ngày hoàn thành: 7. Ngày bảo vệ hay chấm: Ngày tháng năm 2009 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 2 MỤC LỤC Chương 1: Tính toán phụ tải nhiệt . 4 1. Chi phí lạnh để tạo đá 4 2. Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che . 4 3. Tổn thất nhiệt do vận hành 5 4. Công suất lạnh của máy nén 6 Chương 2: Tính toán chu trình và chọn máy nén 6 1. Chọn các thông số làm việc 6 1.1 Chọn tác nhân lạnh cho quá trình . 6 1.2 Chọn chế độ làm việc . 6 2. Chu trình lạnh . 8 3. Tính toán chu trình lạnh và chọn máy nén 9 3.1 Tính chu trình lạnh . 9 3.2 Chọn máy nén 10 Chương 3: Tính toán thiết bị chính 12 1. Tính toán thiết bị ngưng tụ 12 1.1 Tính toán truyền nhiệt phía trong ống . 14 1.2 Tính toán truyền nhiệt phía ngoài ống 16 1.3 Chọn thiết bị ngưng tụ 17 2. Tính toán thiết bị bốc hơi 17 2.1 Tính toán mật độ truyền nhiệt từ nước làm đá vào vách 17 2.2 Tính toán mật độ truyền nhiệt từ vách vào môi chất lạnh 19 2.3 Xác định bề mặt truyền nhiệt 20 Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 3 2.4 Tính thời gian tạo đá và số vòng quay của dao . 20 Chương 4: Tính toán cách nhiệt cách ẩm . 21 1. Tính cách nhiệt cách ẩm cho thiết bị bốc hơi . 21 2. Tính cách nhiệt cách ẩm cho tường kho trữ đá 22 2.1 Tính toán cách nhiệt . 23 2.2 Kiểm tra đọng ẩm . 23 3. Tính cách nhiệt cách ẩm cho trần kho trữ đá . 24 3.1 Tính toán cách nhiệt 24 3.2 Kiểm tra đọng ẩm . 25 4. Tính cách nhiệt cách ẩm cho nền kho trữ đá . 26 4.1 Tính toán cách nhiệt 27 4.2 Kiểm tra đọng ẩm . 27 Tài liệu tham khảo Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 4 Chương 1. Tính toán phụ tải nhiệt Tổng tổn thất lạnh được tính như sau kWQQQQ đ   21 Trong đó Q đ : Chi phí lạnh dùng để tạo đá, kW Q 1 : Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che, kW Q 2 : Tổn thất nhiệt do vận hành, kW 1. Chi phí lạnh dùng để tạo đá Q đ = G.q 0 , kW G: năng suất lạnh theo khối lượng sản phẩm nước đá kg/s q 0 : Nhiệt lượng cần làm lạnh 1kg nước xuống nhiệt độ yêu cầu, kW/kg Trong đó: nhiệt độ nước vào t 1 = 20 0 C , nhiệt độ nước bắt đầu đông đặc t 0 = 0 0 C, nhiệt độ đá thành phẩm t 2 = -7 0 C. q o = C pn .(t 1 -t 0 ) +r đđ + C pđ (t 0 –t 2 ) với: C pn lấy tại nhiệt độ trung bình , C pn = 4,189 kJ/kg.K C pđ lấy tại nhiệt độ trung bình , C pđ = 2,09kJ/kg.K r đđ : Nhiệt đông đặc kJ/kg, r đđ = 333,6 kJ/kg Vậy: q o = C pn .(t 1 -t 0 ) +r đđ + C pđ (t 0 –t 2 ) = 4,189.(20-0) +333,6 + 2,09[0 – (- 7)] = 432,01 kJ/kg kW0,5001,432. 3600.24 10.10 = G.q = Q 3 0đ  2. Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che Ta có dòng nhiệt tổn thất qua kết cấu bao che tức là dòng nhiệt tổn thất khi nhiệt truyền từ môi trường bên ngoài vào trong cối đá qua các lớp cách nhiệt Q 1 = K.t.L, W Trong đó: K, w/mK – hệ số truyền nhiệt tổng quát theo chiều cao thân trụ 2 10 tt t   2 10 tt t   Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 5 t, K – chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa môi trường bên ngoài và bên trong cối L, m – chiều cao cối đá Với: 22 1 11 1 ln 2 11 dd d d K i i i       Trong đó , W/m 2 K là hệ số cấp nhiệt từ không khí bên ngoài tới bề mặt cách nhiệt và hệ số cấp nhiệt từ không khí bên trong cối tới bề mặt tạo băng ,W/mK – là hệ số dẫn nhiệt qua các lớp cách nhiệt i d 1 , d 2 , - đường kính ngoài và trong của cối đá d i , m- đường kính lớp cách nhiệt thứ i t = t 1 – t 2 , với t 1 ,t 2 là nhiệt độ môi trường trong và ngoài cối đá Do tang trống có hai lớp một lớp cách nhiệt là polyurethan và lớp ngoài là thép X18H10T và và hệ số dẫn nhiệt của X18H10T và hệ số cấp nhiệt phía trong tang trống lớn hơn rất nhiều so với hai hệ số cấp nhiệt không khí bên ngoài và hệ số dẫn nhiệt polyurethan nên ta bỏ qua hai đại lượng này, khi đó t n e d d d K ln 2 11 11     Với: = 23,3W/m 2 K Chọn sơ bộ đường kính trong, ngoài và chiều cao của tang trống d 1 = 1m, d 2 = 0,8m, L = 1,2m (bề dày 0,1m = 100mm và bề dày lớp thép ko đáng kể)  e = 100mm KmW d d d K t n e ./87,4 8,0 9,0 ln 1,0.2 1 9,0.20 1 ln 2 11 11         Q 1 = K.t.L = 4,87.(20-(-15)).1,2 = 204,6W 3. Tổn thất nhiệt do vận hành Q 2 : Chỉ tính cho một bóng đèn chiếu sáng mà bỏ qua lượng nhiệt sinh ra bởi dao nạo Q 2 = A.F = 1,2.9,6 = 11,52W, ta chọn 1 bóng đèn 15W Hay Q 2 = 15W 1  2  i  1  Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 6 A: công suất chiếu sáng riêng, W/m 2 , với phòng lạnh bảo quản ta chọn A = 1,2 F: diện tích phòng, ta chọn: rộng 2400mm, dài 4000mm, cao 3000mm. F =9,6m 4. Công suất lạnh của máy nén kW b Q kQ o 23,53 1 22,50 .06,1.   Với k: hệ số kể đến tổn thất đường ống và thiết bị của hệ thống lạnh, với nhiệt độ bốc hơi t 0 = - 20 0 C ta chọn k = 1,06 b: hệ số thời gian làm việc của kho lạnh, đối với máy đá vảy làm việc liên tục ta chọn b = 1 Chương 2. Tính toán chu trình và chọn máy nén 1. Chọn các thông số làm việc 1.1. Chọn tác nhân lạnh cho quá trình Chọn tác nhân lạnh là Freon 22 kí hiệu R22 1.2. Chọn chế độ làm việc  Chọn nhiệt độ sôi môi chất lạnh là t 0 = – 20 0 C tương ứng với áp suất bốc hơi là 2,4472 bar  Chọn nhiệt độ ngưng tụ Giải nhiệt bằng nước tuần hoàn qua tháp giải nhiệt với nhiệt độ không khí chọn ở tỉnh Ninh Bình và có các thông số về nhiệt độ và độ ẩm như sau: Tỉnh Nhiệt độ, 0 C Độ ẩm Trung bình cả năm Mùa hè Mùa đông Mùa hè Mùa đông Ninh Bình 23,5 37,0 9,9 81 83 Chọn nhiệt độ và độ ẩm vào mùa hè để tính. Nhiệt độ bầu ướt tra từ giản đồ không khí ẩm Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 7 t ư = 34 0 C, t w1 , t w2 là nhiệt độ nước vào và ra tháp giải nhiệt. Chọn nhiệt độ nước ra khỏi tháp t w1 cao hơn nhiệt độ bầu ướt không khí khoảng 3 0 C - 5 0 C , ta chọn 4 0 C t w1 = t ư + t ư = 34 + 4 = 38 0 C Nhiệt độ nước vào tháp giải nhiệt nước tuần hoàn, chọn t w = 4 0 C t w2 = t w1 +t w = 38 + 4 = 42 0 C Nhiệt độ ngưng tụ lấy cao hơn nhiệt độ nước vào tháp giải nhiệt 2 0 C t k = t w2 + 2 = 42 +3 = 45 0 C Tương ứng với áp suất ngưng tụ là 17,286 bar Vậy nhiệt độ ngưng tụ hơi môi chất lạnh trong thiết bị ngưng tụ t k = 45 0 C  Nhiệt độ quá nhiệt t qn Độ quá nhiệt khi sử dụng thiết bị hồi nhiệt đạt t qn = 20 – 25 0 C, chọn 25 0 C đối với R22 Vậy t qn = 25+ (-20) = 5 0 C Trong đó độ quá nhiệt của hơi môi chất lạnh khi qua thiết bị bốc hơi và đường ống là t 1 * –t 1 ’’ = 5 - 10 0 C, chọn t 1 * –t 1 ’’ = 10 0 C  Nhiệt độ quá lạnh t ql Cân bằng nhiệt cho thiết bị hồi nhiệt ta có G l vào .(h l vào - h l ra ) = G h vào .(h h vào - h h ra ) Với lưu lượng lỏng và hơi như nhau ta có t l vào t l ra t h vào t h ra Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 8 h l vào - h l ra = h h vào - h h ra hay h 3’ –h 3 = h 1 –h 1* như trên đồ thị lgP – h h 3’ –h 3 = h 1 –h 1* suy ra h 3 = h 3’ – (h 1 –h 1* ) = 557 – (715-705) = 547 kJ/kg vậy ta suy ra được điểm 3 2. Chu trình lạnh Bảng tổng hợp kết quả từ đồ thị trên Điểm T(C) P(bar) h(kJ/kg) v(m 3 /kg) Trạng thái 1’’ -20 2,4472 695 0,1 Hơi bão hòa khô 1* -10 2,4472 705 0,105 Hơi quá nhiệt 1 5 2,4472 715 0,11 Hơi quá nhiệt 2 93 17,286 768 0,015 Hơi quá nhiệt 2’’ 45 17,286 716 0,012988 Hơi bão hòa 3’ 45 17,286 557 Lỏng bão hòa 3 30 17,286 547 Lỏng quá lạnh 4 -20 2,4472 547 0,025 Hơi ẩm Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 9 Tỉ số nén iệu áp suất P = 1,48Mpa < 1,67MPa vậy chọn chu trình máy lạnh một cấp Quá trình làm việc 1’’ – 1* : quá trình quá nhiệt hơi hút. 1* – 1 : quá trình quá nhiệt hơi hút. 1 – 2 : quá trình nén đoạn nhiệt. 2 – 2’ : quá trình hạ nhiệt độ sau khi nén đến nhiệt độ ngưng tụ. 2’ – 3’: quá trình ngưng tụ đẳng nhiệt, đẳng áp. 3’ – 3: quá trình quá lạnh. 3 – 4: quá trình tiết lưu. 4 – 1’’: quá trình bốc hơi 3. Tính toán chu trình lạnh và chọn máy nén 3.1. Tính chu trình lạnh  Năng suất lạnh riêng khối lượng q 0 = h 1’’ – h 4 = 695 – 547 = 148 kJ/kg  Năng suất lạnh riêng thể tích 3 1 0 /45,1345 11,0 148 mkJ v q q v   Công nén riêng l = h 2 -h 1 = 768 -715 = 53 kJ/kg  Năng suất nhiệt riêng q k = h 2 –h 3 = 768 – 547 = 221 kJ/kg  Hệ số lạnh của chu trình 79,2 53 148 0  l q  Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 10  Hiệu suất exergy 72,0 253 253318 .79,2. 0 0      T TT k c     Với nhiệt độ ngưng tụ T k , nhiệt độ bốc hơi T 0 tính theo độ Kenvin 3.2. Tính chọn máy nén  Lưu lượng hơi hút thực tế skg q Q G /36,0 148 23,53 0 0   Thể tích hơi hút thực tế V tt = G 0 . 1 = 0,36.0,11 = 0,039m 3 /s  Hiệu suất thể tích của máy nén lt tt V V   theo Hình 4.7 trang 64 (1) với tỉ số nén 7,06 ta có  = 0,67  Thể tích hút lý thuyết (thể tích do pittong quét) hmsm V V tt lt /55,209/058,0 67,0 039,0 33    Công nén đoạn nhiệt N s = G 0 .l = 0,36.53 = 19,08 KW  Công nén chỉ thị i s i N N   [...]... “Hướng Dẫn Thiết Kế Hệ Thống Lạnh , NXB Khoa học & Kỹ Thuật, Hà nội, 2002, 351 tr. [2]. Trần Hùng Dũng-Trần Văn Nghệ, Bài Tập và Hướng Dẫn Thiết Kế Máy Lạnh Trạm Lạnh . [3]. Trần Văn Ba-Phạm Văn Bôn và các tác giả, “Công Nghệ Lạnh Nhiệt Đới”, NXB Nông Nghiệp, TPHCM, 1996, 400tr. [4]. Trần Thanh Kỳ, “Máy lạnh , NXB Giáo Dục, 632 tr. [5]. Các tác giả, “Sổ Tay Tập 1,2 Quá Trình Và Thiết Bị... Nghệ Hoá Chất”, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật, Hà nội, 1999, 447 tr. [6]. Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thụân, Kỹ Thuật Lạnh Ứng Dụng”, NXB Giáo Dục, Thái Nguyên, 2002, 400 tr. [7]. Nguyễn Đức Lợi, “Tự Động Hóa Hệ Thống Lạnh , NXB Giáo Dục, Thái Nguyên, 2001, 331 tr. [8]. Phạm Văn Bôn- Nguyễn Đình Thọ, “ Quá trình và thiết bị công nghệ hóa & thực phẩm” tập 5, NXB Đại học quốc gia TP. Hồ... Chương 1. Tính toán phụ tải nhiệt Tổng tổn thất lạnh được tính như sau kWQQQQđ21 Trong đó Qđ: Chi phí lạnh dùng để tạo đá, kW Q1: Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che, kW Q2: Tổn thất nhiệt do vận hành, kW 1. Chi phí lạnh dùng để tạo đá Qđ = G.q0, kW G: năng suất lạnh theo khối lượng sản phẩm nước đá kg/s q0: Nhiệt lượng cần làm lạnh 1kg nước xuống nhiệt độ yêu cầu, kW/kg Trong... nhiệt qua kết cấu bao che 4 3. Tổn thất nhiệt do vận hành 5 4. Công suất lạnh của máy nén 6 Chương 2: Tính toán chu trình và chọn máy nén 6 1. Chọn các thông số làm việc 6 1.1 Chọn tác nhân lạnh cho quá trình 6 1.2 Chọn chế độ làm việc 6 2. Chu trình lạnh 8 3. Tính toán chu trình lạnh và chọn máy nén 9 3.1 Tính chu trình lạnh 9 3.2 Chọn máy nén 10 Chương 3: Tính toán thiết bị chính 12 1.... toán chu trình lạnh và chọn máy nén 3.1. Tính chu trình lạnh  Năng suất lạnh riêng khối lượng q0 = h1’’ – h4 = 695 – 547 = 148 kJ/kg  Năng suất lạnh riêng thể tích 310/45,134511,0148mkJvqqv  Công nén riêng l = h2-h1 = 768 -715 = 53 kJ/kg  Năng suất nhiệt riêng qk = h2 –h3 = 768 – 547 = 221 kJ/kg  Hệ số lạnh của chu trình 79,2531480lq Máy sản suất... sáng riêng, W/m2, với phòng lạnh bảo quản ta chọn A = 1,2 F: diện tích phòng, ta chọn: rộng 2400mm, dài 4000mm, cao 3000mm. F =9,6m 4. Công suất lạnh của máy nén kWbQkQo23,53122,50.06,1.  Với k: hệ số kể đến tổn thất đường ống và thiết bị của hệ thống lạnh, với nhiệt độ bốc hơi t0 = - 200C ta chọn k = 1,06 b: hệ số thời gian làm việc của kho lạnh, đối với máy đá vảy làm việc... trình máy lạnh một cấp Quá trình làm việc 1’’ – 1* : quá trình quá nhiệt hơi hút. 1* – 1 : quá trình quá nhiệt hơi hút. 1 – 2 : quá trình nén đoạn nhiệt. 2 – 2’ : quá trình hạ nhiệt độ sau khi nén đến nhiệt độ ngưng tụ. 2’ – 3’: quá trình ngưng tụ đẳng nhiệt, đẳng áp. 3’ – 3: quá trình quá lạnh. 3 – 4: quá trình tiết lưu. 4 – 1’’: quá trình bốc hơi 3. Tính toán chu trình lạnh và chọn... máy đá vảy làm việc liên tục ta chọn b = 1 Chương 2. Tính toán chu trình và chọn máy nén 1. Chọn các thông số làm việc 1.1. Chọn tác nhân lạnh cho quá trình Chọn tác nhân lạnh là Freon 22 kí hiệu R22 1.2. Chọn chế độ làm việc  Chọn nhiệt độ sôi môi chất lạnh là t0 = – 200C tương ứng với áp suất bốc hơi là 2,4472 bar  Chọn nhiệt độ ngưng tụ Giải nhiệt bằng nước tuần hoàn qua tháp giải... có các thông số Kiểu Bề mặt ngoài thực tế Fng,m2 Chiều dài ống,m Đường kính vỏ, mm Số ống Số lối Phụ tải lớn nhất KTP-25 30 1,5 404 135 4 105 2. Thiết bị bốc hơi Thiết bị bốc hơi là bình hai vỏ đứng, tiết diện phần môi chất lạnh đi là tiết diện vành khăn. Môi chất lạnh đi phía trong thu nhiệt và làm kết đông đá, đá được dao cạo cạo rơi xuống buồng chứa.  Tính chất vật lý của... ngưng tụ thì trở lực dẫn ẩm qua tường phải lớn hơn trở lực dẫn ẩm tối thiểu Rn < R PRn 6,1 trngPPP  Png, Ptr lần lượt là áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí phía ngoài và trong kho lạnh Máy sản suất đá vảy GVHD: Thầy Trần Văn Ngũ SVTH: Vũ Tiến Dũng Page 2 MỤC LỤC Chương 1: Tính toán phụ tải nhiệt 4 1. Chi phí lạnh để tạo đá 4 2. Tổn thất nhiệt qua . Minh Khoa: Công nghệ Hóa & Thực phẩm Bộ môn: Quá trình và Thiết bò BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH. MÃ SỐ: 605063 Họ và tên sinh viên: Vũ Tiến. công nghệ 5. Ngày giao bài tập lớn: 6. Ngày hoàn thành: 7. Ngày bảo vệ hay chấm: Ngày tháng năm 2009 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH, BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH, BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC: KỸ THUẬT LẠNH

Bình luận về tài liệu bai-tap-lon-mon-hoc-ky-thuat-lanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP