Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 doc

31 547 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2014, 12:21

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT DÀNH CHO BAN CƠ BẢN MÔN VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài 60 phút ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Pin quang điện hoạt động dựa vào A. hiện tượng quang điện ngoài B. hiện tượng quang điện trong C. hiện tượng tán sắc ánh sáng D. sự phát quang của các chất Câu 2. Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu lam. C. hồng ngoại. D. tử ngoại. Câu 3. Chọn Câu sai khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong : A. Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạnở hiện tượng quang điện trong. B. Đều làm bức électron ra khỏi chất bị chiếu sáng. C. Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng. D. Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn. Câu 4. Công thoát electrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là : A. 0,66.10 -19 µ m B. 0,33 µ m C. 0,22 µ m D. 0,66 µ m Câu 5. Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục ? A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối D. Quang phổ liên tục do các vật rắn , lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra Câu 6. Tính chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại ? A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh và làm phát quang một số chất . B. Làm ôxi hoá không khí. C. Trong suốt đối với thuỷ tinh ; nước D. Có tác dụng nhiệt. Câu 7. Chọn phát biểu đúng. Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng A. xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí B. chỉ xảy ra với chất rắn và chất lỏng. C. chỉ xảy ra với chất rắn D. là hiện tượng đặc trưng của thuỷ tinh. Câu 8. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,7mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là: A. 0,4μm B. 0,45μm C. 0,5μm D. 0,64μm Câu 9. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ 1 = 0,48μm và λ 2 = 0,64μm. Người ta thấy tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λ 1 cũng có vân sáng bậc k của bức xạ λ 2 trùng tại đó. Bậc k đó là: A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 10. Vật dao động điều hòa, Câu nào sau đây đúng? A. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ cực đại, gia tốc bằng không B. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ bằng không, gia tốc bằng không C. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ bằng không, gia tốc bằng cực đại D. Khi vật ở vị trí biên, tốc độ bằng không, gia tốc bằng không Câu 11. Một con lắc lò xo có cơ năng W=0,5J và biên độ dao động A=10cm. Hỏi động năng của con lắc tại li độ x=-5cm là bao nhiêu. A. 0,125J. B. 0,4J. C. 0,375J. D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo. Câu 12 Con lắc lò xo nằm ngang: Khi vật nặng đang đứng yên ở vị trí cân bằng ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 31,4cm/s theo phương ngang để vật dao động điều hòa. Biết biên độ dao động là 5cm, chu kì dao động của con lắc là A. 2s B. 4s C. 0,5s D. 1s Câu 13: Hiện tượng cộng hưởng , chọn Câu sai A. hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi lực cản môi trường nhỏ Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 B. điều kiện có hiện tượng cộng hưởng là tần số của ngoại lực trong dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ C. khi biên độ của dao động cưỡng bức đạt đến giá trị cực đại ta có hiện tưởng cộng hưởng D. trong kỹ thuật hiện tượng cộng hưởng luôn có lợi Câu 14 Tần số của sự tự dao động A. Phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ B. Thay đổi do được cung cấp năng lượng từ bên ngoài C. Vẫn giữ nguyên như khi hệ dao động tự do D. Phụ thuộc vào cách kích thích dao động ban đầu Câu 15 Năng lượng dao động của con lắc lò xo giảm 2 lần khi A. Biên độ giảm hai lần B. Khối lượng vật nặng giảm 4 lần C. Khối lượng vật nặng giảm hai lần D. Độ cứng lò xo giảm 2 lần Câu 16. .Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp đang có cộng hưởng. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều áp vào hai đầu mạch thì: A.Cường độ dòng điện qua mạch tăng B.Hiệu điện thế hai đầu R giảm C.Tổng trở mạch giảm D.Hiệu điện thế hai đầu tụ tăng Câu 17 .Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có U L =U R =U C. 2 thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là: A.u nhanh pha π/4 so với i; B. u chậm pha π/4 so với i; C.u nhanh pha π/3 so với i; D.u chậm pha π/3 so với i; Câu 18.Cùng một công suất điện Pđược tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 400 kV so với khi dùng hiệu điện thế 200 kV là: A. Lớn hơn 2 lần.; B. Lớn hơn 4 lần. C. Nhỏ hơn 2 lần.; D. Nhỏ hơn 4 lần. Câu 19 .Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần rôto là một nam châm điện có 10 cặp cực. Để phát ra dòng xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc góc của rôto phải bằng: A. 300 vòng/phút. B. 500 vòng/phút. C. 3000 vòng/phút. D. 1500 vòng/phút. Câu 20.Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là: ))(6/100sin(2100 Vtu ππ −= và cường độ dòng điện qua mạch là: ))(2/100sin(24 Ati ππ −= . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: A. 200W; B. 400W; C. 800W D.600W. Câu 21. Điều nào sau đây là sai khi nói về máy biến thế? A .Máy biến thế là thiết bị cho phép thay đổi điện ápcủa dòng điện xoay chiều. B. Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. C .Máy biến thế chỉ dùng đối với dòng điện xoay chiều một pha. D. Máy biến thế nào cũng có cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp. Câu 22.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: A. Độ lệch pha của u R và u là π/2; B. Pha của u L nhanh hơn pha của i một góc π/2 C. Pha của u C nhanh hơn pha của i một góc π/2; D. Pha của u R nhanh hơn pha của i một góc π/2 Câu 23. Hãy chọn Câu đúng.Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây phải bằng A. một số nguyên lần của bước sóng B.một số nguyên lần của nửa bước sóng. C.một số lẻ lần của nửa bước sóng D.một số lẻ lần của bước sóng. Câu 24. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. 60 m/s B. 80 m/s C. 40 m/s D. 100 m/s Câu 25. Chỉ ra Câu sai.Âm LA của một cái đàn ghita và của một cái kèn có thể cùng A. tần số B. cường độ C. mức cường độ D. đồ thị dao động âm Câu 26. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? A. Sóng âm truyền được trong chân không. B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Câu 27. Chọn Câu trả lời sai Dao động điện từ có những tính chất sau: A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cũng biến thiên tuần hoàn cùng pha dao động. C. Tại mọi thời điểm, tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường được bảo toàn. D. Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động có cùng tần số với năng lượng tức thời của cuộn cảm và tụ điện. Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Câu 28. Chọn Câu trả lời sai Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện bộ phận có trong máy phát là: A. Mạch phát dao động cao tần. B. Mạch biến điệu. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại. Câu 29.Tìm phát biểu ĐÚNG về phóng xạ. A. Khi tăng nhiệt độ, hiện tượng phóng xạ xảy ra nhanh hơn. B. Khi tăng áp suất không khí xung quanh một chất phóng xạ, hiện tượng phóng xạ bị hạn chế chậm lại. C. Phóng xạ là hiện tượng, một hạt nhân tự động phóng ra các tia phóng xạ. D. Muốn điều chỉnh quá trình phóng xạ ta phải dùng điện trường mạnh. Câu 30 .Xác định hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân sau: XOpF +→+ 16 8 19 9 A. Li 7 3 B. He 4 2 C. Be 9 4 D. 1 H 1 Câu 31 .Xét phản ứng kết hợp: D + D → T + p Biết các khối lượng hạt nhân dơtêri m D = 2,0136u, m T = 3,0160u và m p = 1,0073u.u= 931 MeV/ c 2 Tìm năng lượng toả ra của phản ứng: A. 3,6309 MeV B. 4,5151 MeV C. 3,3451 MeV D. 2,6 309MeV Câu 32. Hạt nhân U 238 92 có cấu tạo gồm: A. 238p và 146n B. 92p và 146n C. 238p và 92n D. 92p và 238n Câu 33. Chùm nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích phát sáng thì chúng có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử H đã chuyển sang quỹ đạo : A. M B. L C. O D. N Câu 34. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên. B. Tia Rơnghen có tác dụng lên kính ảnh, làm phát quang một số chất. C. Tia Rơnghen không có khả năng ion hóa chất khí. D. Tia Rơnghen có tác dụng sinh lý. Câu 35. Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là 0,1s. Chu kì dao động của vật là A. 0,05S B. 0,2s C. 0,4s D. 0,1s Câu 36. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 30Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 120cos100πt (V) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60V . Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là : A. )4/100cos(2 ππ += ti (A) B. )4/100cos(22 ππ += ti (A) C. )4/100cos(2 ππ −= ti (A) D. )4/100cos(22 ππ −= ti (A) Câu 37. Một sóng có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60m/s, thì bước sóng của nó là bao nhiêu? A. 1m B. 2m C. 0,5m D. 0,25m Câu 38. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 µ F và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 µ H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản của tụ điện là 3V. Cường độ cực đại trong mạch là: A. 2 mA B. 2 2 A C. 15mA D. 0,15A Câu 39. Chất phóng xạ Co 60 27 dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm . Ban đầu có 500 g chất Co 60 27 . Tìm khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 12 năm. A. 210 g B. 105 g C. 96 g D. 186 g Câu 40 Cấu trúc nào sau đây không phải là thành viên của hệ mặt trời. A. Sao chổi. B. Tiểu hành tinh. C. Lỗ đen. D. Thiên thạch ===//===//=== ĐỀ SỐ 2 Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm? A. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng nó có tốc độ cực đại, gia tốc cực tiểu. B. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng nó có tốc độ cực đại, gia tốc cực đại C. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng nó có tốc độ cực tiểu, gia tốc cực tiểu. D. Khi chất điểm ở vị trí biên thì tốc độ cực đại, gia tốc cực tiểu. Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Câu 2: Với phương trình dao động điều hòa x = Acos( ω t + 2 π )(cm), người ta đã chọn. A. Gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. Gốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên về phía dương. C. Gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. D. Gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí bất kì theo chiều dương. Câu 3. Xét một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω . Tại vị trí có li độ x vật có vận tốc v. Thì hệ thức nào sau đây là không đúng ? A. v 2 = 2 ω (A 2 - x 2 ) C. 2 2 22 ω v xA += B. 2 22 2 v xA − = ω D. 22 2 2 xA v − = ω Câu 4 : Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hòa với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 10π (s) đầu tiên là A. 9m. B. 24m. C. 6m. D. 1m. Câu 5: Hai con lắc đơn có chu kì T 1 = 1,5s ; T 2 = 2s. Tính chu kì con lắc đơn có chiều dài bằng tổng số chiều dài hai con lắc trên. C. 2,5s. B. 3,5s C. 3s . D. 3,25s Câu 6 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa x 1 = 4sin10 t π (cm), x 2 = 4 3 sin(10 t π + 2 π ) (cm) . Phương trình dao động tổng hợp là : A. x = 8 sin(10 t π + 3 π ) (cm) B. x = 8 sin(10 t π - 2 π ) (cm) B. x = 4 3 sin(10 t π - 3 π ) (cm) D. x = 4 3 sin(10 t π + 2 π ) (cm) Câu 7: Chọn Câu sai : A. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. B. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng C. Sóng âm thanh là một sóng cơ học dọc D. Sóng trên mặt nước là một sóng ngang Câu 8: sóng cơ học không truyền được trong môi trường nào sau đây A. Chân không B. Chất lỏng C. Chất rắn D. Chất khí Câu 9:Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định là : A. l = (2n + 1) λ/2 B. l = nλ/2 C. l = nλ/2 + λ/4 D. (2n + 1) λ Câu 10. Độ cao của âm là một đặc tính sinh lý phụ thuộc vào: A. tần số âm B. vận tốc âm C. biên độ âm D. năng lượng âm Câu 11. Dòng điện xoay chiều có cường độ       += 6 50sin2 π π ti (A). Dòng điện này có: A. Tần số dòng điện là 50 Hz B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 22 A C. Cường độ cực đại của dòng là 2 A D. Chu kỳ dòng điện là 0,02 s Câu 12. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i = 5 2 sin (100 πt + π/6) (A) . Ở thời điểm t = 1/50(s), cường độ trong mạch có giá trị: A. 5 2 B. -5 2 C. bằng không D. 2,5 2 Câu 13. Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ: A. giá trị tức thời của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. B. giá trị trung bình của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều C. giá trị cực đại của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều. Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Câu 14. Cho dòng điện xoay chiều i = I 0 sin ωt (A) chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp thì: A. u L sớm pha hơn u R một góc π /2 B. u L cùng pha với i C. u L chậm pha với u R một góc π /2 D. u L chậm pha với i một góc π /2 Câu 15. Khi cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì biểu thức nào sau đây sai? A. cosϕ = 1 B. Z L = Z C C. U L = U R D. U AB = U R Câu 16. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm 2 trong 3 phần tử R, cuộn dây thuần cảm L, hoặc tụ C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức : u = 100 2 sin ( 100 πt - π/3 ) (V) ; i = 10 2 sin (100 πt - π/6) (A). Hai phần tử đó là hai phần tử nào? A. R và L B. R và C C. L và C D. R và L hoặc L và C Câu 17. Động cơ điện là thiết bị: A. biến đổi cơ năng thành điện năng B. biến đổi điện năng thành cơ năng C. biến đổi nhiệt năng thành điện năng D. biến đổi nhiệt năng thành cơ năng Câu 18. Trong mạch dao động LC lý tưởng thì năng lượng nào bảo toàn?: A. Năng lượng điện trường C. Năng lượng điện từ B. Năng lượng từ trường D. Năng lượng cảm ứng Câu 19. Chọn Câu sai về tính chất của sóng điện từ A. Sóng điện từ truyền được cả trong chân không . B. Khi truyền, sóng điện từ không mang theo năng lượng. C. Khi sóng điện từ lan truyền, các vectơ E  và B  luôn vuông góc nhau D. Vận tốc truyền của sóng điện từ bằng vận tốc ánh sáng trong chân không. Câu 20: Chiếu một tia sáng qua lăng kính. Tia sáng sẽ tách ra thành chùm tia có các màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng: A. Giao thoa ánh sáng. B. Tán sắc ánh sáng. C. Khúc xạ ánh sáng. D. Nhiễu xạ ánh sáng Câu 21: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu hai khe bằng ánh sáng có bước sóng λ , người ta đo được khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5 mm. Bước sóng λ của ánh sáng đơn sắc là: A. 0,5625µm B. 0,7778 µm C. 0,8125. µm D. 0,6000. µm Câu 22: Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác? A. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được B. Chỉ có những vật có nhiệt độ thấp mới phát ra tia hồng ngoại. C. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. Câu 23: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 m µ . Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Tạị M trên màn (E) cách vân sáng trung tâm 3,5mm là vân sáng hay vân tối thứ mấy: A. Vân sáng thứ 3 C. Vân sáng thứ 4 B. Vân tối thứ 4 D. Vân tối thứ 3 Câu 24:Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng nào? A. Hiện tượng quang điện. C. Hiện tượng quang điện trong. B. Hiện tượng quang dẫn. D. Hiện tượng phát quang của các chất. Câu 25:Chiếu chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm điện tích âm thì: A. điện tích âm của lá kẽm mất đi. C. tấm kẽm sẽ trung hoà về điện. B. điện tích của tấm kẽm không đổi. D. tấm kẽm tích điện dương. Câu 26: Công thoát của một kim loại là 6,625.10 -19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là (cho h = 6,625.10 - 34 J.s, c = 3.10 8 m/s) A. 0,3 m µ . B. 0,325 m µ . C. 0,03 m µ . D. 3,0 m µ . Câu 27: Trong nguyên tử hiđro bán kính của quĩ đạo K là 5,3.10 -11 m thì bán kính của quĩ đạo L là A. 21,2.10 -11 m B. 42,4.10 -11 m C. 47,5.10 -11 m D. 122,5.10 -11 m Câu 28: Trong thí nghiệm I-âng nếu chiếu đến hai khe một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 λ thì có khoảng vân là i 1 , Nếu chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 1 λ thì khoảng vân là: A. i 1 B. 2i 1 C. 2 1 i D. 4i 1 Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Câu 29. Số prôôn và số nơtrôn của hạt nhân Na 23 11 lần lượt là A. 23 và 11 B. 11 và 12 C. 11 và 23 D. 12 và 11 Câu 30. Đơn vị khối lượng nguyên tử là A . khối lượng của một nguyên tử hiđrô . B . khối lượng của một nguyên tử cacbon . C . khối lượng của một nuclôn . D . 12 1 khối lượng nguyên tử cacbon 12 ( C 12 6 ). Câu 31. Chu kỳ bán rã của Ra 226 88 là 1600 năm. Thời gian để khối lượng Radi còn lại bằng 4 1 khối lượng ban đầu là bao nhiêu? A. 6400 năm B. 3200 năm C. 4200 năm D. 1600năm Câu 32. Khối lượng của hạt nhân Li 7 3 là 7,0160 (u), khối lượng của prôtôn là 1,0073(u), khối lượng của nơtron là 1,0087(u), và 1u = 931 MeV/e 2 . Năng lương liên kết của hạt nhân Li 7 3 là A . 37,9 (MeV) B . 3,79 (MeV) C . 0,379 (MeV) D . 379 (MeV) Câu 33: Khi tần số dao động của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ dao động thì A. Biên độ dao động không đổi . C. Biên độ dao động tăng B. Năng lượng dao động không đổi. D. Biên độ dao động đạt cực đại. Câu 34. Sóng truyền tại mặt chất lỏng với vận tốc truyền sóng 0,9m/s, khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2cm. Tần số của sóng là: A. 0,45Hz B. 90Hz C. 45Hz D. 1,8Hz Câu 35. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, C, ω không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = R o thì P max . Khi đó: A. R o = Z L + Z C B. R o =  Z L – Z C  C. R o = Z C - Z L D. R o = Z L – Z C Câu 36. Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=1/π (mH) và một tụ điện có điện dung C = 4/π (nF) . Chu kì dao động của mạch là: A. 4.10 -4 s B. 2.10 -6 s C. 4.10 -5 s D. 4.10 -6 s Câu 37: Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng: A. không đổi, có giá trị như nhau đối với tất cả ánh sáng màu từ đỏ đến tím. B. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím. C. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ. B. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng lục và nhỏ đối với các ánh sáng khác. Câu 38:Chiếu một chùm sáng đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,4 m µ . Hiện tượng quang điện sẽ không có nếu ánh sáng có bước sóng: A. 0,1 m µ . B. 0,2 m µ . C. m µ 6,0 D. 0,4 m µ . Câu 39. Hạt nhân Uran U 238 92 sau khi phát ra các bức xạ α và β - cuối cùng cho đồng vị bền của chì Pb 206 82 . Số hạt α và β - phát ra là A . 8 hạt α và 10 hạt β - B . 8 hạt α và 6 hạt β - C . 8 hạt α và 2 hạt β - D . 8 hạt α và 8 hạt β - Câu 40: Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà. A. Sao siêu mới B. Punxa C. Lỗ đen D. Quaza ===//===//=== ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Chu kì của 1 vật dao động tuần hoàn là: A. Khoảng thời gian thực hiện một dao động toàn phần. B. Khoảng thời gian ngắn nhất để một trạng thái dao động lặp lại như cũ C. Khoảng thời gian tối thiểu để vật có toạ độ và chiều chuyển động như cũ. D. Tất cả đều đúng. Câu 2. Một vật dao động điều hoà trên một đoạn AA’ = 40cm. Biên độ của dao động là: A. 40cm B. 20cm C. 10cm D. 80cm Câu 3. Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động điều hoà. Đo được 20 dao động trong thời gian 10s. Chu kỳ dao động là: A. 0,5s B. 1s C. 2s D. 10s Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Câu 4 .Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 500g , độ cứng của lò xo 50 N/m, dao động điều hoà với biên độ 2cm. Tốc độ của vật nặng khi qua vị trí cân bằng là: A. 0m/s B. 0,2m/s C. 2m/s D. 2cm/s Câu 5. Năng lượng dao động điều hoà : A. Tăng 2 lần khi biên độ A tăng 2 lần B. Tăng 8 lần khi khối lượng quả nặng tăng 2 lần và biên độ A tăng 2 lần C. Tăng 3/2 lần khi biên độ A tăng 3 lần và tần số dao động giảm 2 lần D. Giảm 9/4 lần khi tần số dao động tăng 3 lần và biên độ A giảm 2 lần Câu 6. Cho hai dao động cùng phương: X 1 = 2Cos(πt ) cm và X 2 = 5Cos(πt + π )cm. Phương trình dao động tổng hợp là: A. X = 3Cos(πt + π ) cm B. X = 7Cos(πt + π ) cm C. X = 3Cos(πt ) cm D. X = 7Cos(πt )cm Câu 7. Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa sóng là : A. Hai sóng đến có cùng biên độ , cùng pha B. Hai sóng đến có cùng biên độ cùng tần số C. Hai sóng đến có cùng tần số, cùng bản chất D.Hai sóng đến là hai sóng kết hợp Câu 8. Chọn Câu sai: A. Tai người cảm nhận được sóng âm có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz B. Sóng âm có tần số lớn hơn 20.000Hz gọi là siêu âm C. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là hạ âm D. Sóng âm truyền được trong môi trường chân không Câu 9. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng, với hai nguồn S 1, S 2 cócùng phương trình dao động u 0 = ACosωt. Điểm M trên mặt chất lỏng, cách hai nguồn là d 1 và d 2, có biên độ dao động cực đại (k là số nguyên). A. d 1 – d 2 = k 2 π B. d 1 + d 2 = kλ C.d 1 – d 2 = kλ D.d 1 – d 2 = (2k+1) 2 π Câu 10. Chọn công thức đúng về mối liên hệ giữa bước sóng λ, tốc độ lan truyền sóng V, chu kì T và tần số f: A. λ = V.f = V T B. λ = V.T= V f C. V = T 1 = f λ D. f = T 1 = V λ Câu 11. Cho dòng điện xoay chiều i = 2 2 Cos100πt (A) qua điện trở R = 5Ω.Trong thời gian 2 phút ,nhiệt lượng tỏa ra : A.1200J B.2400J C.4800J D.6800J Câu 12. Chọn Câu sai: Một dòng điện có cường độ i = 3 2 Cos(100πt+ 2 π )(A) chạy qua một đoạn mạch . A. Cường độ hiệu dụng bằng 3A B. Tần số dòng điện 50Hz C. Cường độ cực đại 3 2 A D. Cường độ dòng điện sớm pha 2 π so với điện áp 2 đầu đoạn mạch Câu 13. Một đoạn mạch điện gồm R = 100Ω, L = 2 π H, C = 100 π µ F mắc nối tiếp. Cho dòng điện xoay chiều tần số f = 50Hz qua mạch. Tổng trở của đoạn mạch bằng: A. 100 2 Ω B. 100Ω C.50Ω D.200Ω Câu 14. Cho mạch AB ( Hình vẽ ) Xác định góc lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch AB so với cường độ dòng điện ,biết Z L > Z C A B A. ϕ = 2 π B. ϕ = - 2 π C. ϕ = 4 π D. ϕ = + − 2 π Câu 15. Một đoạn mạch có R,L,C ghép nối tiếp, biết Z C > Z L. Để đoạn mạch xảy ra cộng hưởng điện ta cần: A. Giảm Z C bằng cách giảm C sao cho Z C = Z L B. Tăng tần số f sao cho Z C = Z L C. Tăng Z L bằng cách tăng hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch D. Giảm tần số f sao cho Z C = Z L Câu 16. Một dòng điện xoay chiều i = 2Cosωt (A) qua 1 đoạn mạch AB gồm R = 10Ω, L= 0,2 (H),C = 100 π µ F nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đọan mạch AB bằng: A. Không tính được vì không biết ω B. 60W C. 40W D. 20W Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng L C Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Câu 17. Để tạo ra dòng điện xoay chiều tần số f = 50Hz, máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 10 cặp cực phải quay đều với tốc độ: A. 300vòng / phút B. 500vòng / phút C. 250 vòng / phút D. 750 vòng / phút Câu 18. Một mạch dao động điện từ LC có điện dung C = 2 π pF và độ tự cảm L = 5 π mH. Tần số dao động riêng của mạch là: A. 2.10 7− Hz B.5.10 6 k.Hz C.5.10 6 MHz D.5 MHz Câu 19.Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có cuộn cảm L = 5.10 -6 H và một tụ điện xoay có điện dung biến thiên từ C 1 = 20pF đến C 2 = 200pF. xác định dải sóng mà máy có thể thu được: A. λ ∆ = 18,8m – 59,6m. B. λ ∆ =13,3m – 66,6m. C. λ ∆ = 11m – 75m. D. λ ∆ = 15,6m – 41m. Câu 20 . Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ : A. Ánh sáng có bản chất sóng. B. Ánh sáng là sóng ngang. C. Ánh sáng là sóng điện từ. D. Ánh sáng có thể bị tán sắc. Câu 21. Khoảng vân trong giao thoa của sóng ánh sáng đơn sắc được tính theo công thức (các ký hiệu dùng như sách giáo khoa ) A. D ax B. a D λ C. D a λ D. D x λ Câu 22. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Một nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm , khoảng cách giữa 2 khe Young là 0,5mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m . Tại một điểm M cách vân trung tâm một đoạn 2,5mm là : A. Vân sáng bậc 3. B. Vân tối thứ 3 C. Vân sáng bậc 2. D. Vân tối thứ 2. Câu 23.Ứng dụng tia hồng ngoại : A. Để phát hiện các vết nứt trong các sản phẩm đúc. B. Để tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật trong y tế. C. Để sấy khô các sản phẩm công nghiệp, sưởi ấm trong y học D. Để làm phát quang một số chất. Câu 24. Tia tử ngoại : A. Do các vật bị nung nóng phát ra. B. Là sóng điện từ, có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng màu tím và dài hơn bước sóng của tia X. C. Trong y học dùng để sưởi ấm. D. Có năng lượng bé hơn tia hồng ngoại. Câu 25.Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng : A.Ánh sáng giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn B.Làm phát quang một số chất C.Làm khuếch đại ánh sáng D.Ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại Câu 26. Thuyết lượng tử ánh sáng khẳng định ánh sáng : A.Có lưỡng tính sóng- hạt B. Được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn C.Có bản chất là sóng điện từ D. Tốc độ các phôtôn là 3.10 8 m/s Câu 27. Ứng dụng hiện tượng quang điện trong làm : A.Quang điện trở B.Huỳnh quang một số loại sơn trên các biển báo giao thông C.Pin nhiệt điện D.Biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng Câu 28. Chọn Câu sai : Theo tiên đề Bo về cấu tạo nguyên tử : A.Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định B.Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính xác định C.Trạng thái hạt nhân nguyên tử không dao động D.Nếu một chất có thể phát ra ánh sáng có bước sóng nào thì có thể hấp thụ ánh sáng có bước sóng đó Câu 29 . Chọn Câu sai: Trong phản ứng hạt nhân các đại lượng được bảo toàn là: Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 A. Điện tích B. Số khối C. Khối lượng D. Năng lượng Câu 30. Quá trình phóng xạ hạt nhân là quá trình: A. Phân huỷ tự phát của một hạt nhân không bền B. Hai hạt nhân nhẹ kết hợp để tạo thành một hạt nhân nặng hơn C. Thu năng lượng D. Các Câu trên đều đúng Câu 31. Xác định các hạt x trong phản ứng: F 19 9 + H 1 1 O 16 8 + X A. 1 1 H B. 2 1 H C. 3 2 He D. 4 2 He Câu 32. Hạt nhân có độ năng lượng liên kết riêng càng lớn thì: A. Càng dễ phá vỡ B. Càng bền vững C. Có số khối càng lớn D. Có điện tích càng lớn Câu 33. Một dao động điều hoà có phương trình x = 6cos (πt+ 2 π ) (cm) ở thời điểm t = 3 1 s thì vật ở vị trí nào và có vận tốc bao nhiêu ? A. X = 0, v = 6πcm/s B. X = 3cm, v = -3π 3 cm/s C. X = -3 3 cm, v = -3 π cm/s D. X = 3cm, v = 3π 3 cm/s Câu 34. Vật dao động điều hoà có tốc độ cực đại bằng 20πcm/s và gia tốc có độ lớn cực đại của vật là 4m/s 2 .Lấy π 2 = 10 thì biên độ dao động của vật là: A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm Câu 35. Biến thế có cuộn 1 nối với nguồn xoay chiều U 1 = 100V thì hiệu điện thế đo được ở cuộn 2 là U 2 = 200V. Nếu nối cuộn 2 với nguồn U1 thì hiệu điện thế đo được ở cuộn 1 là bao nhiêu? Bỏ qua mọi hao phí của biến thế và điện trở các cuộn dây. A. 25V B.50V C.100V D.200V Câu 36. Đoạn mạch điện xoay chiều, có điện trở R nối tiếp cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L. tổng trở đoạn mạch này được tính theo công thức nào? A. z = 222 )( LrR ω ++ B. z = 22 )( LrR ω ++ C. z = 22 )()( LrR ω ++ D. z = R + 22 )( Lr ω + Câu 37. Chọn Câu trả lời đúng: Quang phổ liên tục A. Là quang phổ gồm một dãi sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. B. Do các vật rắn, lỏng, hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra. C. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. D. Tất Cả đều đúng Câu 38. Chọn Câu trả lời đúng : Tính chất nào sau đây không phải của tia rơnghen: A. Có khả năng ion hoá chất khí rất mạnh B. Có khả năng đâm xuyên mạnh C. Bị lệch hướng trong điện trường D. Có tác dụng làm phát quang một số chất Câu 39. Chọn Câu đúng: A. Trong phóng xạ β - hạt nhân con lùi 1 ô trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ B. Trong phóng xạ β - hạt nhân con tiến 1ô trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ C. Trong phóng xạ γ hạt nhân không biến đổi nhưng chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao D. Trong phóng xạ β - số nuclôn của hạt nhân tăng 1 đơn vị Câu 40. Khối lượng nguyên tử của 56 26 Fe là 160,64 MeV có năng lượng liên kết riêng là: A. 8,40 MeV/1nuclôn B. 8,45 MeV/1nuclôn C. 8,55 MeV/1nuclôn D. 8,65 MeV/1nuclôn ===//===//=== ĐỀ SỐ 4 Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 2 s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: A.       −= 2 2cos4 π π tx cm B.       −= 2 cos4 π π tx cm Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 C.       += 2 2cos4 π π tx cm D.       += 2 cos4 π π tx cm. Câu 2: Một vật có khối lượng 750g dao động điều hòa với biên độ 4 cm, chu kì 2 s, (lấy 10 2 = π ). Năng lượng dao động của vật là: A. W = 60kJ. B. W = 60J. C. W = 6mJ. D. W = 6J Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400 g, (lấy 2 π = 10). Độ cứng của lò xo là: A. k = 0,156 N/m. B. k = 32 N/m. C. k = 64 N/m. D. k = 6400 N/m. Câu 4: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2 , chiều dài của con lắc là: A. l = 24,8 m. B. l = 24,8 cm. C. l = 1,56 m. D. l = 2,45 m. Câu 5: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số x 1 = sin 2t (cm) và x 2 = 2,4 cos 2t (cm). Biên độ của dao động tổng hợp là : A. A = 1,84 cm. B. A = 2,60 cm. C. A = 3,40 cm. D. A = 6,67 cm. Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng. B. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành hóa năng. C. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành điện năng D. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành quang năng. Câu 7: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khỏang cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là: A. v = 1 m/s. B. v = 2 m/s. C. v = 4 m/s. D. v = 8 m/s. Câu 8: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là       −= 501,0 28 xt sìnu π mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là: A. λ = 0,1 m. B. λ = 50 cm. C. λ = 8 mm. D. λ = 1 m. Câu 9: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khỏang cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? A. Bằng hai lần bước sóng. B. Bằng một bước sóng. C. Bằng một nửa bước sóng. D. Bằng một phần tư bước sóng. Câu 10: Dây AB căng nằm ngang dài 2 m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, trên đọan AB thấy có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là: A. v = 100 m/s. B. v = 50 m/s. C. v = 25 cm/s. D. v = 12,5 cm/s. Câu 11: Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng ti π 100cos22= (A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. I = 4 A. B. I = 2,83 A. C. I = 2 A. D. I = 1,41 A. Câu 12: Cho đọan mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω , tụ điện π 4 10 − =C (F) và cuộn cảm π 2 =L (H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đọan mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng tu π 100cos200 = (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. I = 2 A. B. I = 1,4 A. C. I = 1 A. D. I = 0,5 A. Câu 13: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải: A. Tăng điện dung của tụ điện. B.Tăng hệ số tự cảm của cuộn cảm. C. Giảm điện trở của mạch. D. Giảm tần số dòng điện xoay chiều. Câu 14: Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây? A. P = u.i.cos ϕ . B. P = u.i.sin ϕ . C. P = U.I.cos ϕ . D. P = U.I.sin ϕ . Câu 15: Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/min. tần số của suất điện động do máy tạo ra là bao nhiêu? A. f = 40 Hz. B. f = 50 Hz. C. f = 60 Hz. D. f = 70 Hz. Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có độ lớn không đổi. Giáo viên biên soạn: Lê Văn Hùng [...]... 60Hz thỡ cng hiu dng qua t in l: A 0,6A B 6A C 0,42A D 4,2A Cõu 36: Trong mt mch dao ng LC, nng lng in t ca mch cú c im no sau õy: A Bin thi n iu ho theo thi gian B Khụng bin thi n theo thi gian C Bin thi n iu ho theo thi gian vi chu k T D Bin thi n iu ho theo thi gian vi chu k T/2 Cõu 37:Trong thớ nghim Y õng v giao thoa ỏnh sỏng Bit D = 2m, a =1mm, bc súng dựng trong thớ nghim l 0,6 à m Võn ti... Cõu 15: Mt vt thc hin ng thi hai dao ng cựng phng x1 = 3 cos( 10 t )cm v x2 = sin( 10 t )cm Trong ú t tớnh bng giõy Hóy tỡm ln vn tc vt ti thi im t = 2s A 40 cm/s B 20 cm/s C 60 cm/s D 10 cm/s Cõu 16: m thanh do hai nhc c phỏt ra luụn khỏc nhau v: A cao B to C m sc D Mc cng õm Giỏo viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 2 104 F, L = H ( cun... viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Pb Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 Cõu 28: Chn Cõu tr li ỳng: ng kớnh ca ht nhõn nguyờn t vo khang: A 10-6 n 10-9 m B 10-3 n 10-8 m C 10-14 n 10-15 m D 10-16 n 10-20 m 222 Cõu 29: Ban u cú 2 gam radon ( 86 Rn ) l cht phúng x cú chu k bỏn ró T = 3,8 ngy ờm S nguyờn t cũn li sau thi gian t = 1,5T l: A 1,6.1021 B 1,9.1020 C 1,9.1021 D 2.1021 Cõu... hiu in th hiu dng 2 u on mch khụng i: Giỏo viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 A.100 B.20 C 50 D 80 Cõu 3: Nguyờn tc to ra dũng in xoay chiu da trờn : A Hin tng t cm B Hiờn tng cm ng in t C T trng quay D Hin tng nhit in Cõu 4: Mỏy bin ỏp l 1 thit b cú th : A Bin i hiu in th ca ca dũng in xoay chiốu B Bin i hiu in th ca dũng in khụng i C Bin i... Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 A.50 ln B.100ln C.200 ln D.25 ln Cõu 29:H s cụng sut ca on mch xoay chiu bng khụng ( cos = 0) trong trng hp no sau õy? A.on mch ch cú R B.on mch ch cú in tr bng khụng C.on mch khụng cú t in D.on mch khụng cú cun cm Cõu 30:Chn Cõu phỏt biu sai Trong quỏ trỡnh ti in nng i xa ,cụng sut hao phớ A.t l vi thi gian truyn in B.t l vi chiu di... v khụng i, khi tng tn s súng lờn 2 ln thỡ bc súng: Giỏo viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 A tng 4 ln B tng 2 ln C khụng i D gim 2 ln Cõu 4: Mt con lc lũ xo dao ng iu hũa vi phng trỡnh x = A cos t v cú c nng l W ng nng ca vt ti thi im t l: A W = W cos t 2 B W = W sin t 4 2 C W = W sin t 2 D W = W cos t Cõu 5: Mt dõy n di 0,8 m, hai u c nh dao... viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn so vi gia tc 2 Cõu 3 Mt vt dao ng iu hũa theo phng trỡnh x = 10 cos t (cm) tc ca vt cú giỏ tr cc i l bao C sm pha so vi li 2 B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 D sm pha nhiờu? A -10 (cm/s) B 10 (cm/s) C 10 (cm/s) D 10 (cm/s) Cõu 4 Ch ra Cõu sai: A biờn ca dao ng cng bc ph thuc vo biờn ca lc cng bc B biờn ca dao ng cng bc ph thuc vo chờnh... giõy, tc truyn súng l 1m/s im M cỏch A 18cm, cỏch B 28cm, cú biờn dao ng bng: A 2mm B 1,4mm C 1,7mm D 0 Cõu 33: Chn Cõu ỳng: Giỏo viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 Trong quỏ trỡnh mt vt dao ng iu ho thỡ: A Vect vn tc v vect gia tc luụn l mt hng s B Vect vn tc v vect gia tc luụn cựng chiu chuyn ng C Vect vn tc luụn cựng chiu chuyn ng, cũn vect gia... in tr thun R ni tip vi t in C D cun cm L ni tip vi t C Cõu 16 Mun gim cụng sut hao phớ trờn ng dõy xung 100 ln thỡ ta phi: Giỏo viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 A tng in ỏp ni phỏt lờn 10 ln B tng in ỏp ni phỏt lờn 100 ln C tng cng dũng in ni phỏt lờn 10 ln D tng cng dũng in ni phỏt lờn 100 ln Cõu 17 Trong cỏch mc dũng in xoay chiu ba pha... vi hai mỳi di bc súng ca dao ng l? A 1m B 0.5m C 2m D 0.25m Cõu 10: 2 súng kt hp giao thoa triu tiờu nhau thỡ chỳng phi cú Giỏo viờn biờn son: Lờ Vn Hựng Trng THPT Chuyờn Lờ Quý ụn B ụn thi tt nghip mụn vt lý nm 2011 A Cựng biờn v hiu s ng i bng mt s nguyờn ln na bc súng B Cựng biờn v hiu s ng i bng mt s l ln na bc súng C Hiu s ng i bng mt s nguyờn ln bc súng D Hiu s ng i bng mt s na nguyờn ln bc . Trường THPT Chuyên Lê Quý ôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT DÀNH CHO BAN CƠ BẢN MÔN VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài 60 phút ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Pin quang điện. Quý ôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Trong quá trình một vật dao động điều hoà thì: A. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn là một hằng số B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn. Lê Quý ôn Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 Câu 4 .Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 500g , độ cứng của lò xo 50 N/m, dao động điều hoà với biên độ 2cm. Tốc độ của vật nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 doc, Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 doc, Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý năm 2011 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn