BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẮT VÀ MÁY ẢNH potx

4 357 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 14:20

. D = 2 dp Câu 38. Mắt khác với máy ảnh ở chỗ A. Mắt có thể phân biệt đ-ợc màu sắc còn máy ảnh thì không B. Mắt có điểm cực cận còn máy ảnh thì không có C. Mắt có con ng-ơi, máy ảnh không có D Bài tập về mắt Câu 1: Khi quan sát vật ở xa vô cùng, ảnh của vật hiện rõ trên võng mạc, đó là loại mắt nào? a. Mắt tốt b. Mắt lão c. Mắt viễn d. Cả 3 loại mắt trên Câu 2: Mắt cận đeo. loại mắt nào? a. Mắt viễn b. Mắt lão c. Mắt cận d. Cả 3 loại mắt trên Câu 13: Mắt cận có khoảng nhìn rõ cách mắt 10 (cm) đến 50 (cm) . Đeo kính D = -2,5 (dp) thì mắt nhìn rõ vật đặt cách mắt trong
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẮT VÀ MÁY ẢNH potx, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẮT VÀ MÁY ẢNH potx, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MẮT VÀ MÁY ẢNH potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn