Hướng dẫn nghị luận về vấn đề tự học ppt

5 964 9
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 07:20

. Hướng dẫn nghị luận về vấn đề tự học Một số gợi ý: 1. Thế nào là tự học ? - Tự học là không ai bắt buộc mà tự mình tìm tòi, học hỏi để hiểu biết thêm. 2.Lợi. thức, việc tự học cũng đem lại sự hứng thú, yêu thích lĩnh vực mà mình theo đuổi. 3. Tự học như thế nào để đạt hiệu quả ? - Có hai kiểu tự học chính: tự học có người chỉ dẫn và tự học không. người học. - Tự học giúp chúng ta bổ khuyết nền giáo dục ở trường, bắt kịp những kiến thức phong phú, mới mẻ, đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Dù làm ngành gì, nghề gì cũng cần tự học thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn nghị luận về vấn đề tự học ppt, Hướng dẫn nghị luận về vấn đề tự học ppt, Hướng dẫn nghị luận về vấn đề tự học ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn