DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15

ffff fff
ffff fff(1382 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 75
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2013, 22:18

Mô tả: CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc N NGH I, CP LI GIY PHẫP LI XE Kớnh gi: S Giao thụng vn ti Tp. H Chớ Minh Tụi l: .Quc tch: . Sinh ngy: .thỏng .nm Ni ng ký h khu thng trỳ: . Ni c trỳ: . S CMND (hoc h chiu): cp ngy .thỏng nm . Ni cp: . ó hc lỏi xe ti: nm Hin ó cú giy phộp lỏi xe hng s do cp ngy .thỏng .nm . ngh cho tụi c i, cp li giy phộp lỏi xe c gii ng b hng: . Lý do: . Mc ớch: . Xin gi kốm theo: - 01 giy chng nhn sc kho; - 02 nh mu kiu giy chng minh nhõn dõn c 3 x 4cm; - Bn sao chp giy chng minh nhõn dõn, giy phộp lỏi xe sp ht hn; Tụi xin cam oan nhng iu ghi trờn õy l ỳng s tht, nu sai tụi xin hon ton chu trỏch nhim. ., ngy .thỏng .nm 20 NGI LM N (Ký, ghi rừ h v tờn) Ghi chỳ: (1):Mu ny dựng chung cho trng hp lp li h s mi. (2): Trng hp gi khai bỏo mt hoc ty xoỏ, lm sai lch cỏc thụng tin trờn giy phộp lỏi xe; s dng giy phộp lỏi xe gi hoc h s lỏi xe gi; cú hnh vi c tỡnh gian di khỏc c i, cp li giy phộp lỏi xe, ngoi vic b c quan qun lý giy phộp lỏi xe ra quyt nh tch thu giy phộp lỏi xe v h s gc cũn phi chu trỏch nhim trc phỏp lut v khụng c cp giy phộp trong thi hn 05 nm k t ngy phỏt hin hnh vi vi phm. ảnh mu 3 x 4cm . ................................................................................................................... Xin gi kốm theo: - 01 giy chng nhn sc kho; - 02 nh mu kiu giy chng minh nhõn dõn c 3 x

— Xem thêm —

Xem thêm: DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15, DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15, DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu don-de-nghi-doi-gplx-theo-tt-15

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.24191808700562 s. Memory usage = 18.55 MB