DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15

1 99 1 Gửi tin nhắn cho ffff fff
ffff fff

ffff fff

Tải lên: 1,382 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2013, 22:18

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc N NGH I, CP LI GIY PHẫP LI XE Kớnh gi: S Giao thụng vn ti Tp. H Chớ Minh Tụi l: .Quc tch: . Sinh ngy: .thỏng .nm Ni ng ký h khu thng trỳ: . Ni c trỳ: . S CMND (hoc h chiu): cp ngy .thỏng nm . Ni cp: . ó hc lỏi xe ti: nm Hin ó cú giy phộp lỏi xe hng s do cp ngy .thỏng .nm . ngh cho tụi c i, cp li giy phộp lỏi xe c gii ng b hng: . Lý do: . Mc ớch: . Xin gi kốm theo: - 01 giy chng nhn sc kho; - 02 nh mu kiu giy chng minh nhõn dõn c 3 x 4cm; - Bn sao chp giy chng minh nhõn dõn, giy phộp lỏi xe sp ht hn; Tụi xin cam oan nhng iu ghi trờn õy l ỳng s tht, nu sai tụi xin hon ton chu trỏch nhim. ., ngy .thỏng .nm 20 NGI LM N (Ký, ghi rừ h v tờn) Ghi chỳ: (1):Mu ny dựng chung cho trng hp lp li h s mi. (2): Trng hp gi khai bỏo mt hoc ty xoỏ, lm sai lch cỏc thụng tin trờn giy phộp lỏi xe; s dng giy phộp lỏi xe gi hoc h s lỏi xe gi; cú hnh vi c tỡnh gian di khỏc c i, cp li giy phộp lỏi xe, ngoi vic b c quan qun lý giy phộp lỏi xe ra quyt nh tch thu giy phộp lỏi xe v h s gc cũn phi chu trỏch nhim trc phỏp lut v khụng c cp giy phộp trong thi hn 05 nm k t ngy phỏt hin hnh vi vi phm. ảnh mu 3 x 4cm . ................................................................................................................... Xin gi kốm theo: - 01 giy chng nhn sc kho; - 02 nh mu kiu giy chng minh nhõn dõn c 3 x
- Xem thêm -

Xem thêm: DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15, DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15, DON DE NGHI DOI GPLX THEO TT 15

Bình luận về tài liệu don-de-nghi-doi-gplx-theo-tt-15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP